Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

35-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Планетарната Луна на Проявлението

"Съзнателното проявление на ноосферата е космическо събитие в основата на универсалния модел на еволюцията.”
— Хосе Аргуелес

Добре дошли в Планетарната Луна на Проявление с тотем Куче! Това е Десетата Луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето и Четвърта Луна от Седемте Мистични Луни.

В Седемте Мистични Луни много хора са подложени на безпрецедентни вътрешни преобразувания, тъй като ние навлизаме в нов модел на мирозданието. В тази промяна на планетарния модел има всичко, за да се осъществи изместването на времевата честота. Истинското знание за времето е портал към други измерения, други светове. Нашето колективно съзнание е свързано с Разума на Земята, известен също като Ноосфера.

С тази Четвърта Мистична Луна ние влизаме в иницииращ портал, където се катализират множество енергийни потоци. Новият времеви галактически лъч се въвежда чрез Слънцето, тъй като ние сме призовани да дефинираме отново какво означава да бъдеш човек.

С този нов информационен лъч се променя самата структура на нашето ДНК, моделите на мислене и базата от знания. В космологията на Пулсарите, десетата позиция или тон, съответстват на десета Луна, а с тази позиция завършва Лунният едномерен атомно-молекулен Пулсар на живота-Първо. Измерение, което започна през Втората Луна на Предизвикателствата. В тази десета позиция ние ще отговорим на предизвикателството да проявим нови съзнателни форми на съществуване.

Повечето хора се управляват от програми, завещани от техните семейства. Те не осъзнават тези програми. Кои сме ние всъщност - набор от програми, които работят по предвидим начин, според различни подсказки и стимули и дават определени отговори? Този модел се осъществява в рамките на една само-засилваща се обратна връзка. Тогава човек вярва, че тази предварително зададена рамка на обратната връзка е всъщност това, което той е.

Но кои сме ние? Ние сме деца на Слънцето.

Промените в Слънцето директно влияят на нашата биология и съзнание. Слънцето изисква планетарното тяло (на човека) съзнателно да обоснове галактическата информация, която получава от галактическото ядро на по-развитите звездни системи.

Според Маянският Фактор,  ние сме посредници между Земята и Слънцето. На Слънцето му трябва синхронизирана интелигентност, за да бъде поставено в по-съзнателно отношение с галактиката като цяло. Маянският Фактор описва как това, което ние наричаме цикли на слънчевите петна, са пулсации на разума на слънчевите майстори, Aхау - Киновете, които са от пет- измерното ядро на Слънцето.

Когато синхронизираме нашия ум със Слънцето или слънчевото съзнание, можем да започнем да практикуваме изкуството на хармоничен резонанс. Да бъдем в хармоничен резонанс означава, да имаме двупосочна информационна вълна - до и от индивида - колективен или планетарен разум.
Тази информационна вълна или лъч след това се излъчва от планетарното съзнание чрез Слънцето до ядрото на галактиката. Слънцето е фокусната точка на пренос на енергия от други звездни системи. Нашата Слънчева система се усъвършенства и модернизира. Галактическите Маи предвидиха това.

Планетарна Луна на Проявлението, 10–та Луна oт 13-те Луни 
( 4 Април – 1 Май 2013 г. )

Синхроничности  на звездните пътешественици

Звездни Пътешественици, добре дошли в синхронизиращата зала за четене! За пореден път сме тук, за да разгледаме Седемте Мистични Луни. Тази Mистична Луна е особено синхронизираща, тъй като това е Четвъртата от Седемте Мистични Луни. Известно е, че  4:7 :: 7:13 е основната формулировка на Закона за Времето, един принцип, който съществува за Синхронния Ред. Тази Луна въплъщава отношението 4:7, точно в центъра на поредицата от Седемте Луни. Числото Седем от само себе си е център в редицата на числата от 1 до 13, тъй като сме в Седемте Мистични Луни, можем да считаме, че Четвъртата Луна е като център на центъра!

Да обобщим: Всяка от Седемте Мистични Луни поема силата на всеки от Седемте Дни на Сътворението. В 1, 2 и 3 Луни ние създадохме Резонантния Дух ("В началото беше словото", ""RANG", ", "Аум", и др.), Галактическото Изобилие (формиране на безбройните галактики) и Слънчевия Цъфтеж (живот като космическо- слънчева функция).
Тази Планетарна Луна съответства на силата на Планетарната Жизнена Сила от 16-годишния Хронограф: Kин 205, Червена Планетарна Змия

"Аз се усъвършенствам, за да оцелее първичната мъдрост и съвършенство на тялото и инстинкта
Одухотворявам запазването на жизнената сила за развитието на живота
С планетарния тон на проявлението
Ръководя се от силата на пространството"

В Книгата на Aватара Четвъртия ден на Сътворението се описва като "освобождението на 6-D светлинните кодове на пълния спектър от пермутациите на 64-те кода на ДНК /​​Руни на Универсалната Религия/УР в пра-ПСИ банката".

Хептадни Пътеки и Кодони в Луната на Червената Планетарна Змия

В Планетарната Луна всяка от четирите хептадни пътеки активира електро-стабилизиращите меридиани на първичната светлина и топлина в рамките на Галактическата Суперструктура Хунаб Ку 21 (Галактическото Дърво на Живота и Знанието)

37 Хептада: Изкуството Стабилизира Медитацията - Кодон 6: Хората се Обособяват, Дървото Дефинира Живота.

38 Хептада:
Медитацията Стабилизира Видението - Кодон 64: Готовност, Галактическата Октава Обединява Измеренията.


39 Хептада:
Пречистването Стабилизира Просветлението - Кодон 40: Сърцето се Освобождава, Космическият Ред се Завръща в Сърцето на Земята.


40 Хептада:
Просветлението Стабилизира Безвремието - Кодон 48: Достигане на Източника, Архитектониката Освобождава Цялостния Ред ( Същия Кодон като финалния Кодон на 2012/ 2013- Година на Синята Резонантна Буря )

КЛИКНИ ЗА ДА ИЗТЕГЛИШ ПЛАНЕТАРНАТА ЛУНА НА ПРОЯВЛЕНИЕТО ОТ ГОДИШНИЯТ АЛМАНАХ

Дали 1 – Kин 51, Синя Кристална Маймуна (4 Aприл 2013 г.)
Галактически Активиращ Портал и Галактически Подпис на мадам Блаватска.

Гамa 3 - Kин 53, Червен Магнитен Небесен Странник (6 Aприл 2013 г.)
Днес е галактическият подпис на Кетцалкоатъл (1 Тръстика / 1 Скайуокър - Небесен Странник) и започват 52-те дни на Белия Северен Замък на Преминаването: Съд на Смъртта/ Пречистване на Воина). Този цикъл завършва на Кин 104, 26- ти Ден от Спектралната Луна / 27 Май 2013 г.

Днес започва 13-дневният Космически 5-ти Вълнов Модул на Червения Небесен Странник и завършва на Кин 65, на 15 Ден от Планетарната Луна/18 Април 2013 г. Имайте предвид, че този свещен Вълнов Модул на Кетцалкоатъл завършва на Червена Космическа Змия (13 Змия), точно както Кетцалкоатл е преминал зад завесата на "сал от 13 змии".

 „…ЗАМЪКЪТ на ПРЕСИЧАНЕТО се възвишава В СВОЯТА БЕЛОТА - МРАЧЕН и невероятно величествен. За ЗАВЪРШВАНЕ на СВОЕТО ПЪТЕШЕСТВИЕ през ледниковия период КОРАБЪТ на времето ЗЕМЯ сега трябвало да се ОТПРАВИ към ГАЛАКТИЧЕСКИЯ север и там да изгради ЗАМЪКА на ПРЕСИЧАНЕТО. За ПОДГОТОВКАТА на пресичането, ПЪРВИ се появил НЕБЕСНИЯТ СТРАННИК, за да приведе в ДВИЖЕНИЕ ПЕТОТО крило/ ВМ на безграничното ПРОСТРАНСТВО, КЪДЕТО всички кинове са СВОБОДНИ изследователи.”
- Dreamspell Genesis

Kaли 4 - Kин 54, Бял Лунен Вълшебник (7 Aприл 2013 г.)
Днес е последният ден на 65 дневния Сезон на Любовта на Бялото Куче, Бял Галактически Спектър:

Aлфa 5 - Kин 55, Син Електрически Орел (8 Aприл 2013 г.)
Днес започва 65-дневният Сезон на Виденията, на Орела, Син Галактически Спектър, който завършва на Кин 119, 13 Ден от Кристалната Луна /11 Юни 2013 г.). Днес е последният ден от третия 36-дневен цикъл за Кубирането на Земята (лява стена на Куба).

Лими 6 - Кин 56, Жълт Самосъществуващ Воин (9 Април 2013 г.)
Днес започва четвъртиs 36-дневен цикъл на подреждане на куба на Земята: задната част на куба. Този цикъл завършва на Кин 91, Космическа Луна/ 14 Май 2013 г.) 

Сели 9 - Kин 59, Синя Резонантна Буря (12 Aприл 2013 г.)
Днес е 261 ден от Годината на Синята Резонансна Буря - това е същият галактически подпис, както в първия ден на тази Година по 13-Лунния Календар! Това означава, че е завършил един 260-кинов галактически спин за тази година! Днес започва новият 14–ти, 20-дневен Уинал от Слънчевата Медитация: "…Получава светлината този, който знае…"

Сели 16 - Kин 66, Бял Магнитен Съединител на Световете(19 Aприл 2013 г.)
Днес започва 13 дневният Вълнов Модул на Съединителя на Световете, Силата на Смъртта (Завършва на Kин 78, 28 Ден от Планетарната Луна / 1 Май 2013 г.)​​

. След това пристигна Съединителят на Световете, безсмъртният, стартиращ крилото/ ВМ, който пресича всичко от СМЪРТТА до очарователното царство…”
– Dreamspell Genesis

Aлфa 19 - Kин 69,Червена Самостоятелно - съществуваща Луна (22 Април 2013 г.)
Галактически Активиращ Портал. Определяне потока на универсалната вода ...

Дали 22 - Kин 72, Жълт Резонантен Човек (25 Aприл 2013 г.)
Галактически Активиращ Портал, Пълнолуние и Лунно Затъмнение. Това затъмнение ще се вижда през по-голямата си част от Африка, Европа, Азия и Австралия. ПРЕГЛЕДАЙ НА КАРТАТА.

Kaли 25 - Kин 75, Син Планетарен Орел (28 Aприл 2013 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка! Днес Сатурн е най-близо до Земята - добро време, за да видите Сатурн - и да медитирате върху него!

Силиo 28 - Kин 78, Бяло Космично Огледало (1 Maй 2013 г.)
Белтейн/Самхейн + Ден на Глобална Синхронизирана Медитация „ Дъгов Мост”! 

 

За Beltain/Samhain Виж Колелото на Годината:

------------------------------------------------------

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.