Публикации / Пътеводител / Години

Слънчев пръстен за Годината на Жълтото Галактическо Семе

Размер на шрифта: a a a

Слънчев пръстен на ЖЪЛТОТО ГАЛАКТИЧЕСКО СЕМЕ годишен прочит:
РЕВОЛЮЦИЯ НА ПСИХОЗОЯ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА РАЗУМА! 

"ПОДОБНО НА ТОВА, КАКТО КРЪЖАЩИЯТ СОКОЛ, от момента на влизане в спиралата кръжи, без да се обръща НАЗАД, ТАКА И ПЛАНЕТАРНИЯ КИН, след като  влезе в Портала на МАГНИТНИЯ ДРАКОН от ЗАМЪКА на ЗАВЪРТАНЕ/ВКЛЮЧВАНЕ  вече НЕ се Връща назад, а само преминава от промяна към промяна през БЕЗКРАЙНИТЕ И БЕЗГРАНИЧНИ СПИРАЛИ на ЗАМЪЦИТЕ на ВЕЛИКИЯ КОРАБ на ВРЕМЕТО ЗЕМЯ-2013”
— Дриймспел Генезис

В 1-вия ден на Магнитната Луна - Жълто Галактическо Семе  - влизаме в петия замък на Кораба на Времето Земя - 2013: Зеленият Централен Замък на Очарованието, Двор на Синхронизация – в Очарователната Кула на Мерлин. Това е Епохата на Центъра; епоха на Ноосферата и встъпване в радиалното пътешествие във времето. Това също е известно като РЕВОЛЮЦИЯ НА ПСИХОЗОЯ! Това е революцията на свързване на разума и сърцето, разкривайки новото космическо време-пространство, тя ни кани да създадем съвместно одухотворяването на целия живот и материя. 

Ние вече приключихме 16-годишната програма на 20-те Скрижала на Закона за Времето (1997 г. - 2013 г.). Целта на тази програма е да предаде на човечеството система, за реорганизация на живота и разума в съответствие със синхронния ред на четвъртото измерение.

Този 16-годишен цикъл, напълно създаде кубичната 16-годишна конструкция на Куба на Закона за Новия Генезис и Второто Сътворение, сподготовката за третата и финална експлозия на Куб на Закона, петата синхронизираща сила на 2013 година. В тази програма, всяка година, състояща се от 13 Луни е фрактал на целия Вълнов Модул, където всяка Луна е фрактален еквивалент на един Кин (16 години х 13 Луни = 208 Kина).

С Годината на Жълтото Галактическо Семе започва Новият 26-ти Цикъл на Сириус (1.26) и се маркира първата година от снопа Галактическо СемеСпектрална Буря (2013 г. - 2017 г.), първият пакет от четирите години на Новия Цикъл.

Художествена Луна 9, На 9–тия Ден от Ритмичната Луна, на Кин 207 (21 декември 2012 г.) отбелязахме постепенното премахване на галактически лъч на синхронизацията за 13-те бактуна: 5125-годишния цикъл на историята. Започна новия галактически лъч.

Този лъч слага началото на нов 7-бактунов цикъл, където имаме възможност да се преобразуваме, да се трансформираме, да станем извисении да създадем реалността си отново! Този 7-бактунов цикъл е известен като Седемте Галактически Династии на Разума на Седемте Поколения на Кораба на Времето Земя 2013 - Влизане в Шестото Слънце на Слънчевото Съзнание.

Въпреки че започва нов цикъл тази година, Седемте Галактически Династии на Разума на Седемте Поколения обхващат периода от 2016 г. - 4772 г. (Доминион на Арктур).

Всяка от седемте Династии кореспондира с възстановяването на Седемте Изгубени Поколения на Teлектонон - Пророчеството на Пакал Вотан.

Първоначалният 7-годишен цикъл (2013 г. - 2020 г.) е цикълът на новия Слънчев Човек, също така известен като цикъл на Наблюдаващия Сириус от обединената програма на новия Кораб на Времето Земя - 2013. Това е последвано от 13-годишен цикъл (2020 г. - 2033 г.), където Земните Вълшебници установяват ноосферата (Noocracy) на Кораба на Времето Земя - 2013.

20-годишният цикъл (7 и 13) открива звученето на изгубения акорд, разкривайки нов сценарий и ново звучене, с които навлизаме по-дълбоко в Доминиона на Времето, където времето е радиално. В рамките на Доминона на Времето ние се присъединяваме към Божествения план в съответствие с нашата собствена уникална хармония и ритъм.

В Доминиона на Времето, Закона за Времето се разбира като върховна съзидателна сила, за да се превълне движението и мярката в ИЗКУСТВО! Математическите кодове на Закона на Времето създават основата на телепатичната база от знания, която се обединява с космическия ред на реалността.

Точно както 16-те години на Телектонон създадоха Куба на Закона и 7-те години на Хептагонона на Разума, така през следващите 7 години ние установяваме Хептагонона на Сърцето: Кубът на Сътворението. Хептагононът на Разума е мастер-кодът на силата на божественото сътворение. Хептагононът на Сърцето е мастер-код на силата на божествената любов: Честотата 13:20 - Революция на Любовта.

Дали 2013 г. - 2014 г. - Жълто Галактическо Семе NS1.26 Победата е ориентирана към Сърцето на Сътворението
Сели 2014 г. - 2015 г. – Червена Слънчева Луна NS1.27 Потокът на победата е насочен към Сърцето на Сътворението
Гaмa 2015 г. - 2016 г. - Бял Планетарен Вълшебник NS1.28 Victory успокоява Сърцето на Сътворението
Кали 2016 г. - 2017 г. – Синя Спектрална Буря NS1.29 Победата установява Сърцето на Сътворението
Aлфa 2017 г. - 2018 г. - Жълто Кристално Семе NS1.30 Победата освобождава Сърцето на Сътворението
Лими 2018 г. - 2019 г. – Червена Космическа Луна NS1.31 Победата пречиства Сърцето на Сътворението
Силиo 2019 г. - 2020 г. – Бял Магнитен Вълшебник NS1.32 Победата се излива вСърцето на Сътворението.

През тези 7 години ние имаме добра възможност за разширяване на нашите сърца, да практикуваме безусловна любов, като осъзнаваме, че нашия разум е неразделна част от всеки друг разум и от съзнанието на Земята.

Тези 7 години също ни дават възможност да усъвършенстваме практиките на Синхро-Галактическата Йога и Синхронотрон, мастер-кодът на всички кодове. Ежедневната практика на Синхронотрон ни предлага програма за съзнателно преминаване към следващия етап на космическата еволюция чрез настройка на Холономния Приемник, еволюционна система за кодиране на Висшия Разум.

Чрез Синхро-Галактическата Йога и поместването на седемте хептадни портала в пълната структурна система на седемте чакри и седемте ментални сфери през седмицата (хептада след хептада), ние разполагаме с метод за реконструкция и реорганизиране на вътрешното ни същество или тяло на душата в съответствие с принципите на матрицата 441. Тази система включва 48 нови ключови руни и 6 октави на Второто Сътворение, както и 128-нишки на ДНК. Тези ключови кодове са посветенина съвместното създаване на нашия еволюционен процес. 

Оракул на Съдбата: Жълто Галактическо Семе

"Аз се хармонизирам, за да се насоча към
Моделиране на информираността
Запечатвам входа на цъфтежа
С галактическия тон на цялостта
Аз съм ръководен от силата на елегантността." 

С Оракула на Жълтото Галактическо Семе (Галактично - Кармичен Юпитер) завършва първата хармоника на Хармоничната Конвергенция - 37 Оборот.
37 е ключово число. 3 х 7 = 21, база на матрицата 441 (21 х 21).” …37 Ваджра (неразрушим) основен, с 27-циклична рекомбинанта в реципрочното си число = .027027, противоположно на 37 = 73, 73-37 = 36 (4 x 9), 27 + 37 = 64 - код на живота…”

- Речник на Числата - Ноосферен ИнтерГалактически Бюлетин №1

Жълтото Галактическо Семе, Кин 164, (41 х 4) е мярка за божествения интервал и честотата на закона за галактическата цялост. Числото 164 в 20-тична система се записва: 8.4( 8 х 20 + 4), а записа в обратен ред е 4.8 (Слънчев Печат на Семе = 4, Галактически Тон = 8).

Фракталният аналог на 13-те Луни на Годината на Жълтото Галактическо Семе (2013 г. - 2014 г.) са първите 13 стъпки на генезиса на Луната в Зеления Централен Замък на Очарованието: Дворът на Синхронизация, финалната Хармонична Конвергенция. Лунният Вълнов Модул е на Универсалната Вода / Пречистващи кодове на Годината на Галактическото Семе. Слънчевият Печат Луна съответства на Галактическо-Кармичен Меркурий. Кодът за 10 Луна е 218 Кин, Бяло Планетарно Огледало, съответстващ на откриването на гробницата на Пакал Вотан.

Петата сила на оракула се състои от: Водещ Кин 8-8. Ламат/ Звезда (ГК Венера), Аналог Кин 255-8. Мен/Орел (СП Юпитер), Антипод Кин 34-8. Иш/Вълшебник (СП Малдек), заедно с Окултния Учител Кин 97-6. Кабан/Земя (СП Уран), Кин 97. Имайте предвид, че Водещият Кин 8 е Слънчевия Печат на Деня извън Времето за тази година, а Антипода, Кин 34 кодира началото на Дриймспел броенето.

Жълтото Галактическо Семе съответства на Галактично - Кармичен Юпитер и се кодира от Галактическия Архетип на Невинния в Хунаб Ку 21. Невинният е пазител на ключовете към Второто Сътворение, хармонично пренареждане на синхронния ред, предвестник на завръщането на хората на OMA (Оригиналната Матрица е Достигната). Истинската мъдрост може да бъде достигната, като първо се свържем с нашата собствена божествена невинност.

Второто Сътворение е древната памет на бъдещето, която ни информира във всеки настоящ момент. Колкото повече се предадем напълно и влезем Сега, толкова повече ние преживяваме Второто Сътворение.

Можем да прочетем годишния оракул, както следва: Първичната Сила отваря Портала на Трона, 4.Галактическият Невинен/Търсещият влиза, ръководен от 8.Ламат/Звезда/Артист, подкрепян от 8.Мен/Орел/Гадателя, оспорван/поправян от 8.Иш/Вълшебник, получава окултна помощ от 6.Кабан/Земя/Навигатор, пазителя на синхронните кодове.

Ако ние положим оракула на борда на Хунаб Ку 21 виждаме, че той образува перфектна тетрада около двора на Воина – Интелигентният Изследовател на Пътища. Този оракул свързва 16, 17, 51 и 52 хептадни пътеки. 16:Осъзнаването развива безвремието, 17:Осъзнаването развива визията, 51:Навигацията развива безвремието и 52:Навигацията развива визията.

Оформлението на този оракул в междупланетарната схемана 28-дневния Teлектонон показва едно голямо повторно включване на петата схема: внедряване на интелигентност, които ни напомнят, че вътрешното осъзнаване отваря портал към визията. Чрез този вътрешен портал можем да поправим нашата галактическа съкровищница за Невинност/Търсене: Царството Небесно вътре в нас. Окултната честота – Ритмичната Червена Земя - се намира в третата схема- Земната Говоряща Тръба Телектонон; водещият - Галактическата Звезда е във втората схема на родствената инстинктивна памет. Тази 28-дневна схема на Телектонон е хармонизирана с Календара на 13-те Луни, тя е и функция на междупланетарната времева карта, координирана от Дриймспел Генезис.

Денят Извън Времето, Жълтата Галактическа Звезда, Кин 8 (ГК Венера) е същият като водещия за цялата година, което е индикация за време на голяма креативност, напомняйки ни, че Изкуството отваря Магическите Портали!

Галактическото Семе съвпада с 4 Леща на Времето: Трето измерение - пулсар на разума (тонове 4, 8, 12). Това е Времевата Леща 288 (144 х 2), Модел на Сферата на Хармониката на Полюса на Светлината. Стойността на тон 8 = 8 х 288 = 2304 е галактическа честота на холономната сила.

Сега навлизаме в завръщането на Галактическия Камелот или Шамбала. Това представлява митичното четвърто/пето триизмерно царство, където истинската любов, вярност, разбиране и служене на Земята са напълно възстановени. В този цикъл на Камелот, универсалното обратно изкупление и планетарното възкресение стават по пътя на еволюцията.

Червената Кралица, отдадена на Валум Вотан
Галактически Изследователски Институт

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.