Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

36-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Спектралната Луна на Освобождението с тотем Змия!
Това е единадесетата луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето и петата луна от Седемте Мистични Луни.

Тази Мистична Луна съответства на Спектралния Съединител на Световете, Кин 206 (Марс) - това означава, че, фрактално, в тази Луна ние преживяваме деня преди 21-ви декември, 2012. Тази Луна също ни носи спомена за петия ден от сътворението: силата на спектралната смърт.

Всеки момент ние умираме и се прераждаме. Всеки от нас е експериментална лаборатория – в алхимичния кораб. Спектралната Луна ни призовава да се разтворим и пренесем силата на нисшите емоции до по-високи състояния на съществуване и действие.

В космологията на пулсарите на вълновия модул, единадесетата позиция или тон съответстват на единадесета Луна, с която завършва сензорния пулсар на второто измерение /3, 7 и 11/ , който започна през третата луна, Електрическата Луна на Служенето. В тази 11 позиция, ние се разтваряме и освобождаваме всички мисли и нива на съзнание, които вече не обслужват нашето най-резонансно съзвучие с Божественото.

Tотемът на тази луна е Змията. Змията се свързва с Oроборос-а: Змията захапва опашката си, освобождавайки отровата, с която се лекува в цялостност. В 13-та Луна ороборос-а напълно се освобождава.

Змията Ороборос захапва опашката си, за да обнови времето, така че ние може да се извисим над планетарното време на неизвестните наши историци, които документират историята като трагедии, събрани в една линия (линейно време). 13- лунния Календар / 28-дни всяка Луна ни въвежда в друго време, радиалното време. Това е космическият спусък, който звучи с изгубените акорди (най-добрите хармонични акорди във времето).

Ороборос-ът съдържа цялостното знание за инициацията на змията за миналото, настоящето и бъдещето. Нейната мъдрост обхваща тройния пламък на тайната на Генезиса на Дриймспел: Дракон, Маймуна и Луна.

С Галактическото Семе (26 юли 2013 г.) ние влизаме в Генезиса на Луната, който държи ключа за обратното изкупуване на времето. Планетарното възкресението е темата на Галактическата Синхронизация.

На 11-ия ден от тази Луна - 12 май 2013 (11.11) е Кин 89, галактическата сигнатура на преминаването на Валум Вотан отвъд завесата. Също така е Ден на Майката за повече от 50 държави по света / Деня на Майката се чества в почти всички страни на света, но на различни дати.. (забележете магичното за това време: Валум Вотан / Хосе Аргуелес е роден на рождения ден на майка си и в деня на 11-та годишнина от сватбата на родителите си, а той е 11.11 – Синя Спектрална Маймуна). Това е също и Ден на Вълшебната Костенурка (когато тона за деня /11 е същия като тона на Луната/11).

През тази луна има два Дни на Вълшебната Костенурка. Вторият настъпва на 24-тия ден от 11 Луна - 25 май 2013 г.: Кин 102, Бял Спектрален Вятър - галактически подпис на Йогананда: "Аз се разтварям, за да общувам ..."

В книгата си „Второто Пришествие на Христос”, Йогананда обяснява какво означава Исус, когато казва:

"Аз съм Възкресението": "Има се предвид, че ”Аз съм Христовото съзнание, в което душите повишават по-ниското състояние на съзнанието си към по-високо състояние на вътрешно развитие. "Когато той казва: "Аз съм Живота" , това означава, че "животът ми е едно с космическия живот във всичко, с което аз чувствам всички живи същества да се раждат от мен и да заспиват с мен."

41-та Хептада открива 11-та Спектрална Луна. 41–та хептада е 7-ят ден от последното тримесечие на годината на Синята Резонансна Буря. Ние сме във финалния етап на инкубация преди началото на новия галактически лъч.

Сега е моментът да се обърнем към пълното активиране на седмия лъч - виолетовия лъч на церемониалната магия в името на всички чувстващи същества.

"Енергията на седмия лъч е мощно средство за инициация на физическо ниво. Неговото влияние върху човечеството ще бъде да се обединят масите за раждането на Христовото съзнание сред повечето от разумните същества. "(Алис Бейли, Кин 199). Христос е бил 13-ят с неговите 12 ученици, а някои дори казват, че по негово време, с Есеите, той е следвал 13 – лунния Календар / 28-дневното броене във всяка Луна ...

Ние не сме сами – вижте написаното от Валум Вотан относно звездните пазители и 2013:

Колелото на Майката / Изначалния Източник е превозното средство на принципа на мониторинг на AA Mеждинна Станция (Aрктур / Aнтарес)
Ние не сме сами!
Звездните Пазители от Галактическата Федерация Арктур ​​и Aнтарес са определени да съхраняват своите задължения за дълги еони, като наблюдатели и пазители на Земята - V.24.3, да поддържат бдението от чисто състрадание.
Нито една уважавана човешка мисъл не е убягнала от вниманието им.
Цялостната система за анализ и оценка се подава непрекъснато за преобразуване в областта на творческата мисъл и конструктивното вдъхновение.
След това, от високото, там където живее Единственият, от време на време идва разпореждане, За изпращане на визия, послание, пратеник, От четвърто и пето - измерните лещи на Колелото на Майката Съсредоточени от Хунаб Ку.
A фазовият лъч обгръща 26000 - годишния цикъл на земното време и го тества.
O, Дриймспел на Галактическото Време!
Човечеството приближава центъра на синхронната цел
Когато равнината на Небесата е идеално подравнена с равнината на Земята: 2013!
Това е времето на завръщането на Шамбала на Земята.

Благодарение на синхроничните лещи на фазовия лъч, на Земните спирали чрез цикличната своя област V.24.3 (Земя), която е Изумруденото бижу на експерименталната зона, И от вътрешността на синхроничните лещи на петте замъка на времето възникват: Червената, Бялата, Синята и Жълтата четирикратна мандала на времето, обхващаща петия Зелен Централен Замък, неуловимото магическо поле на човешката мечта.

Спектрална Луна на Освобождението, 11–та Луна oт 13-те Луни ( 2 Май – 29 Май 2013 г. )

Синхроничности на Звездните Пътешественици

Поздрави и добре дошли в Синхроничния обзор на Спектралната Луна – Моля, сложете си 4-D очилата сега!

Отново, както и в 1-я Ден на Резонансната Луна (10 януари 2013 г.), ние сме потопени в реката на Седемте Мистични Луни. Сега сме в петата от финалните седем луни на Телектонон - 16-годишния Куб на Закона /1997 г. - 2013 г. Седмата финална Луна / 13 Луна от Годината на Синята Резонантна Буря кулминира в Галактическата Синхронизация (26 Юли 2013 г.) – сигналната точка Омега за започване на новия галактически лъч.

Седемте Мистични Луни рекапитулират Седемте Изгубени Поколения от пророчеството на Пакал Вотан, както и първите Седем Дни на Сътворението, в търсене на интервала на Изгубеното Време във Вечността.

През изминалата 10 Луна завършихме Силата на Планетарния Живот – самостоятелно съществуващата, само-генерираща се енергия на жизнената сила, която създава живота на планетарно ниво.

Сега в петата Мистична Луна / пети ден на Сътворението, ние обобщаваме създаването на силата на Спектралната Смърт. Това съответства на Кин 206, Бял Спектрален Съединител на Световете, чиято афирмация е:

” Аз живея за да създавам енергийни преходи, изчиствайки себе си, хората и Земята от това, което не е способно на еволюционно развитие. Аз отварям портал към нови благоприятни възможности. Аз одухотворявам спектралния тон на освобождението и разтварянето и запечатвам натрупаната енергия на прехода и изравняването чрез изчистване и прошка. Воден съм от собствената си удвоена сила.”

В „Книгата на Aватар” в подробности е описан 13,7 милиарда годишния цикъл на вселената от гледна точка на Вълнов Модул, състоящ се от 13 тона на Сътворението - за петият ден на сътворението се казва, че е "сътрудничество на земните цикли за създаване на биосферата, включително кислорода в атмосферата и установяването на пола от многоклетъчни водорасли ".

Това е очарователно, а и след като сме достигнали планетарната жизнена сила, този сегашния етап се кодира чрез силата на Спектралната Смърт. Животът и смъртта са единна схема. Всичко, което живее умира, но всичко, което умира в крайна сметка живее отново ... В „Сонда от Арктур”, смъртта е описана от Aрк-Taрa, Кралицата на Смъртта като "нищо повече от достъпна истина, която всяко същество има на свое разположение за справяне със собствения си живот. Ако индивидуалното същество пренебрегва истината или отрича смъртта, за него смъртта остава скрита, а самото същество живее по разплащателна сметка на самостоятелно генериращи илюзии. Но, ако отделният човек живее с истината, тогава смъртта се разкрива като неизчерпаемо хранилище на истина.

Докато 10-та Луна кореспондираше с Кин 205, червена Планетарна Змия (ГК Малдек), то на 11-та Луна съответства Кин 206, Бял Спектрален Съединител на Световете (ГK Maрс), така че тези луни същевременно предоставят възможност за пътуване във времето, за да се хармонизира кармата на изгубените планети, както и за повишаване на нашите възприятия за тези два фактора - Секс и смърт - което е от ключово значение за задействане на Дъговия Мост.

Хептадни Пътеки& Кодове на Кодоните за Луната на Белия Спектрален Съединител на Световете

В Спектралната Луна - "Постигане Електро-етерична Форма" - всяка от четирите хептадни пътеки се свързва със Силата на четирите Клетки на Хармонията / Четирите двора в рамките на Галактическата Суперструктура Хунаб Ку 21 (Галактическото Дърво на Живота и Знанието).
Тези четири Двора са: Двор на Aватара /7 Маник - Знания, Двор на Състрадателния /10 Ок - Любов, Двор на Пророка /13 Бен - Пророчество и Двор на Изследователя на Пътища /16 Киб - Разумен интелект.

41 Хептада: Видението спектрализира Секса/Пола – Кодон 5: Хората са Заедно, Дървото Развива Пространството
42 Хептада: Смъртта спектрализира Изкуството - Кодон 63: Осъществяване, Галактическата Октава Универсализира Пространството
43 Хептада: Изчистването Спектрализира Магията - Кодон 3: Ново Начало, Дървото Поддържа Формата на Пространството
44 Хептада: Мъдростта на Свободната Воля Спектрализира Безвремието - Кодон 17: Пробуждаща се Радост, Времето развива Пътя за Овладяване на Силата

КЛИКНИ ЗА ДА ИЗТЕГЛИШ ПЛАНЕТАРНАТА ЛУНА НА ПРОЯВЛЕНИЕТО ОТ ГОДИШНИЯТ АЛМАНАХ

Дали, 1 Ден - Kин 79, Синя Магнитна Буря (2 Maй 2013 г.)
Добре дошли в Спектралната Луна, 28-дневния цикъл на рекапитулация на силата на Петия Ден на Сътворението: Спектрална Смърт.
Освен това, днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Синята Буря, Силата на Самопораждането. Този ВМ завършва на Кин 91 (14 май 2013 г.), 13-ти Ден на Спектралната Луна.
Днес също започва новия 20-дневен Уинал (№15 от началото на Годината на Синята Резонантна Буря), кодиран със слънчевата медитация: "…За да се види през тъмнината…" (Този 20-дневен цикъл приключва на 20 Ден от Спектралната Луна /21 май 2013 г.).
Днес галактическата програма в ноосферата е мощно и синхронно активирана! Това е кин 79 - Числото "79" е известно като ноосферна константа. Ноосферата е кодирана от честотата 13:20, и днес е началото на двата 13 и 20-дневни цикли!
Забележете: Пси-кина за деня е Кин 108, Жълта Самостоятелна Звезда – маянски код на предаването от Галактическия Разум GM108X
Този ден дава тон на цялата Луна ...

Kaли, 4 Ден - Kин 82, Само- съществуващ Бял Вятър (5 Maй 2013 г.)
Днес и утре е Метеоритният поток ЕТА-АКВАРИДИ от съзвездието Водолей ...

Aлфa, 5 Ден- Kин 83, Синя Обертонова Нощ(6 Maй 2013 г.)
Будистки Празник Весак - Ден в чест на раждането, просветлението и смъртта на Буда. "Тринадесета Луна - Буда"

Сeли, 9 Ден-  Kин 87, Синя Слънчева Ръка (10 Maй 2013 г.)
Днес е Ден на 5-я Ясен Знак на Пакал Вотан, Новолуние, Пръстеновидно слънчево затъмнение 10 май 2013 00:26ч. 19° Taurus 31', недостъпно за наблюдение от България.
и първи ден от 44-я Фестивал за Цялата Земя - 2013 в Дейвис, Калифорния! ТЕМАТА ТАЗИ ГОДИНА Е "ВРЕМЕТО Е ИЗКУСТВО"! Елате и се присъединете към нас в Зоната на Естественото Време! 

Kaли, 11 Ден - Kин 89, Червена Спектрална Луна (12 Maй 2013 г.)
Днес се навършват 3 Галактически оборота/Спина от преминаването на Валум Вотан зад завесата. Днес също е Ден на Вълшебната Костенурка и последен ден от Фестивал 2013.
Медитация за Цялата Земя:

Силиo, 14 Ден - Kин 92, Жълт Магнитен Човек (15 Maй 2013 г.)
Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Жълтия Човек, Силата на Свободната Воля – финален ВМ за Белия Замък на Преминаването: Двор на Смъртта/ Пречистване на Воина). Този цикъл завършва на Кин 104, 26-ти Ден от Спектралната Луна/27 Май 2013 г. С това приключват и 52-те дни от Белия Замък. Днес е началото на Петия 36-дневен цикъл на Кубирането на Земята/проектиране на предната стена на Куба от 15 май 2013 до 19 юни 2013; от 14 Ден на 11-та Спектрална Луна до 21 Ден на 12-та Кристална Луна вкл.

Дaли, 15 Ден - Kин 93, Червен Лунен Небесен Странник (16 Maй 2013 г.)
Ден на Галактически Активен Портал. Днес е 9-тия Ден в Куба на Воина: Силата на Лунното Изчистване. Изчистване на Пространството…

 

Силиo, 21 Ден - Kин 99, Синя Галактическа Буря (22 Maй 2013 г.)
Ден за Медитация Дъгов Мост и нов 20-дневен Уинал/№16, кодиран със слънчевата медитация: "…Докосвайки музиката на бъдещето…" (Tози Уинал завършва на 12 Ден от 12- та Кристална Луна /10 юни 2013 г.).

Дaли, 22 Ден - Kин 100, Жълто Слънчево Слънце (23 Maй 2013 г.)
Бахайска религия Декларация на Баб, 1844. Учението на бахаите подчертава единството на основните световни религии.

Гамa, 24 Ден - Kин 102, Бял Спектрален Вятър (25 Maй 2013 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка, Пълнолуние + Полусенчесто лунно затъмнение.
25 май в 04:12ч.  04° Sagittarius 07'

Лими, 27 Ден - Kин 105, Червена Магнитна Змия (28 Maй 2013 г.)
Днес е началото на 13-дневния Пространствен ВМ на Червения Небесен Странник. (Завършил на Kин 65=13. ЧикЧан, 15 Ден от 10-та Планетарна Луна / 18 април 2013 г.)
Започват 52-дни от Синия Западен Замък на Трансформацията: Двор на магията/Звездна Трансформация). Този цикъл завършва на Кин 156, 22 Ден от 13-та Космическа Луна/18 юли 2013 г. - когато ще има само 7 дни до Галактическата Синхронизация ...

„…Оборудван с мощта на първите ДВА ЗАМЪКА – силите на РАЖДАНЕ И СМЪРТ, мощта на третия Замък – силата на Магията била подготвена за Кораба на Времето Земя. За да се подготви за МАГИЯТА, ЗМИЯТА ПРИВЕЛА В ДВИЖЕНИЕ крилото на ЖИЗНЕНАТА СИЛА. ТРИНАДЕСЕТ СТЪПАЛА се придвижвала ЖИЗНЕНАТА СИЛА по пътя си, водещ през ПЪРВАТА ЧЕТВЪРТ на ЗАМЪКА на ГОРЕНЕТО...”
Дриймспел Генезис

Силиo, 28 Ден - Kин 106, Бял Лунен Съединител на Световете (29 Maй 2013 г.)
Ден за медитация Дъгов Мост, Ден на Галактически Активен Портал и 9-ти Ясен Знак на Пакал Вотан, известен като "Ключ към Гробницата". Днес започва 10-дневен "Aлфа Поток" от Галактически Портали за Активиране, който продължава от 106 Кин до 115 Кин вкл. (29 май до 7 юни 2013 г.).

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

renetaman каза на 28.05.2013 г. 08:11 ч.

Благодаря за чудесния и изчерпателен бюлетин .

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.