Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

38-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Космическата Луна на Присъствието, с тотем Костенурка!
Това е 13-та Луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, притежаваща силата на Космическото Присъствие.

Скоростта на Вселената и нашите ментални структури се променят. Достигнахме до приключването на 26-годишния цикъл на Хармоничната Конвергенция. /1987 г. – 2013 г./, защото във финалната дата се съдържа числото Седем, което се намира между 20 и 13.

Вече сме влезли в седмата и финална Мистична Луна. В това време на голяма неопределеност, обхванала човечеството, тези, които чуват тревожния призив да останат в състояние на празнота, за да проникнат в космическото пространство и да чуят посланията сега, съобщени на съзнателно ниво като Новия Лъч.

През тази Луна ние виждаме третото и последно Супер Пълнолуние за 2013 година на Кин 160 = 4 Ахау: Жълто Самостоятелно Слънце /22 юли 2013, 26–тия Ден от Космическата Луна (4 Ахау е известно в Маянското Дълго Броене с отваряне и затваряне на историческия цикъл). 

Космическата Луна ни напомня, че времето всъщност е четири /пет измерен феномен. В геометрията на пулсарите с тринадесетия тон (както и 13-луна) се представя крайната фаза на четвъртото измерение на Пулсар - Време -1-5-9-13. Сега ние се подготвяме за Магическия Полет в Зеления Централен Замък на Очарованието /от Кин 209 до Кин 260/.

Животинският тотем за тази Луна е костенурката - най-древният символ на Земята, имащ тринадесет подразделения на корубата си. Също така 13-та Луна е най-тясно свързана с енергията на Вечната Mайка. Костенурката говори с гласа на Майката Земя и ни напомня, че се нуждае от нашето тихо съзерцание и любов.

През тази Луна, Тя ни съобщава да се освободим от всички предубеждения, обусловености и преценки, така че да можем да надхвърлим дуалността и да се отворим за получаването на отпечатъка от Лъча на Любовта на Единството в началото на Галактическата Синхронизация.

Ние получаваме според нашите желания! Ние сме призвани да открием новия сценарий без предубеждения: 13:20 е Преустройство в Любовта!

Планирайте своя Ден Извън Времето и тържествата за Планетарно Възраждане по време на Годината на Жълтото Галактическо Семе

Семето очарова със силата на ума, с трептящия пламък
осветлява с мелодия нощта, забравяйки своя произход и име
то познава количествено драгоценния камък
знае вътрешното му съдържание
Слънцето става портал от огнена светлина
и скрива мрака на нощта,
Луната, по-древна отколкото някога сме я виждали
се превръща в информационен спътник на времето
Не мислете, че това, което виждате е мъртво или безжизнено,
Вие сте слънчевия лъч, гатанката на звука от песента
Пророкът слиза от звездите
Появява се от Земята, но помни Марс
Звукът, наречен Ксимокс, стълбица около сферите
крепяща всички наши мечти, надеждите и страховете ни…
връх на стрела, идваща от върховния разум
точка на небето, където нещо заблестява
планетата Земя и нейния цикъл от четири сезона
заченат като Дракон, отгледан като Кон
от горската пещера и джунглата на плажа
човешкият поглед, отправен към небето, се извръща
душата му минава отвъд границите,
той мисли, че дванайсетте луни са перфектният замисъл
железният меч облекчава страха му, озвучава вопъла му
тринадесетата луна, погребана с тайната на Меча в Камъка е само за Вълшебници !
Валум Вотан

Космическата Луна на Присъствието, 13–та Луна oт 13-те Луни ( 27 Юни – 24 Юли 2013 г. )

Rainbow Rabbit

Синхроничности на Звездните Пътешественици - Започва се! Само 28 дни остават до новия галактически лъч.

Добре дошли отново в напълно сферичното 4-D радиално поле на действие на галактическата синхронична матрица. Тази Луна ще бъде проучвателната камера, отнасяща се конкретно до седмият ден на сътворението, с фрактален достъп чрез седмата Mистична Луна и силата на Космическото Изящество - кодирано с 208 Kин: Жълта Космическа Звезда:

Аз имам търпението, за да се прослави Трансцедентното Изкуство. Аз запечатвам запазването на елегантността с космическия тон на присъствието Аз съм воден от силата на свободната воля.

Да повторим, че седмата Мистична Луна фрактално съдържа това, което е посочено за Седмия Ден от Сътворението: Силата на Космическото Изящество.
Още веднъж, нека да влезем в продължаващото си съзнание и да отбележим как стигнахме дотук:
Преди шест луни - от 1 Ден на Резонансна Луна (10 януари 2013), ние:
(1) Определихме движението на Вселената с Резонантния Дух (OM ... РАНГ!);
(2) Комплектовахме безбройните галактики с Галактическото Изобилие;
(3) Осветихме галактическите схеми с безброй звезди, съдържащи Слънчева Осведоменост;
(4) отворихме сетивата си за живия процес с Планетарната Жизнена Сила;
(5) създадохме съвършен контрапункт на утвърждаване на живота със Спектралната Смърт;
(6) Оформихме целия цикъл на създаване в кристално съвършенство със силата на Кристалната Реализация.
Сега навлизаме в Седмия Ден от Сътворението, където можем да активираме силата на Космическото Изящество. Как може да съществува елегантност, без да има кой да я възприеме? Това показва, че в тайнствените завършващи етапи на сътворението, силата на осъзнатото себерефлексивно мислене възниква отвътре от вече усъвършенствалата се Вселена. Това означава, че навлизаме в Пространството на Грейс!

"Преди бях сляп, но сега виждам"

Книгата на Аватара описва цялостно "Седемте Дни на Сътворението" (13,700 милиарда години) по отношение на 13-Toновия Вълнов Модул (където всеки тон е над 1 млрд. години!). Той описва седмия ден от сътворението,  поставящ началото на Второто Сътворение, като "възкресение на душата и нейната еволюция обратно към Източника."

Това е началото на 13,7 милиарда годишен Цикъл на Завръщане, когато космосът става средство за разширяване на космическото съзнание.

Затварянето на Великия исторически Цикъл през Декември 2012 г. има и подготвителен етап в завършващия процес от реализирането на целия 13,7 милиарда годишен Цикъл на Изграждане. Както хвърлената топка във въздуха и ние достигнахме до този кратък момент на нулевата скорост, цикълът беше затворен и ние полетяхме в безтегловност, "без гравитация" - Седемте Мистични Луни са просто едно премигване в пълния размах на космическото време - само за да започне обратният цикъл на Завръщане - назад към Източника чрез духовната/ментална еволюция.

Книгата на Куба детайлизира първите етапи на следващата епоха:
Първият е 7-Годишният Цикъл на Новия Слънчев Човек, цикъл на Сирисуанско Наблюдение на Новата Земя. Стартиране на Телепатично Управление и програма за Унифициране на Кораба Земя 2013 г., осигуряване на Новата Зора).
Tози етап е последван от 13–годишен Цикъл, в който Земните Вълшебници установяват  Ноокрацията на Кораба Земя 2013.
Но това е самия връх на невъобразимо огромния Цикъл на Завръщане - пред нас е нашето пътуване обратно към Източника!
Тези 20 години са само началото на Седемте Бактуна на Династиите на Седемте Поколения на Кораба на Времето Земя 2013: В Шестото Слънце на Слънчевото Съзнание - всеки бактун има 144000 Кина/Дни - Седмия Бактун приключва в 4772 година, датата е тайнствено маркирана на плочата на Надписите в Паленке …
Седемте Бактуна на Династиите са последвани от Шест Бактуна на Земята - Самостоятелно Развиващата се Спора на Изкуството - всеки бактун съдържа 144000 дни/кина.

Кодове на Хептадните Пътеки за 13- та Космическа Луна

"Силата на Пророчеството и Космическия Разум" в рамките на Галактическата Суперструктура Хунаб Ку 21/ Галактическото Дърво на Живота и Знанието.

49 Хептада: Просветлението Пренася Универсалния Огън на Магията -
Кодон 50: Трансформация на Времето, Телепатията Трансформира

50 Хептада: Просветлението Пренася Универсалния Огън на Свободната Воля -
Кодон 18: Спокоен Разум, Пътят на Овладяване на Силата информира Разума

51 Хептада: Навигацията Пренася Синхронизацията на Безвремието -
Кодон 57: Разумът на Диханието, Разпространение на Галактическата Октава

52 Хептада: Навигацията Пренася Синхронизацията на Видението -
Кодон 48: Достигане на Източника, Архитектониката Освобождава Цялостния Ред


Дали, Ден
1 - Kин 135, Син Обертонов Орел (27 юни 2013 г.)
Добре Дошли в Космическата Луна на Костенурката!

Aлфа, Ден 5 - Kин 139, Синя Слънчева Буря (1 юли 2013 г.)
Днес започва 20 дневен 18 Уинал - цикъл наречен Кумху, със слънчевата медитация: "Разположен на подходящото място, където е достъпен хляба на предсказанието."

Силиo, Ден 7 - Kин 141, Червен Спектрален Дракон (3 юли 2013 г.)
Днес започва 16-дневното синхронизиращо пътуване на Воина в Куба. С други думи днес не е само Червен Дракон (воден от Дракон!) но също е позиция на Дракона в Куба – aктивираща силата на паметта. 

Сели, Ден 9 - Kин 143, Синя Космическа Нощ (5 юли 2013 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка и Галактически Подпис на Майкъл Джексън. Направете промяна и въведете Космическата Мечта!

Гaма, Ден 10 - Kин 144, Жълто Магнитно Семе (6 юли 2013 г.)
Днес започва 13-дневният 12 Вълнов Модул на Жълтото Семе – силата на цъфтежа (завършва на 22 Ден, Kин 156, 13. Киб/18 юли 2013 г.) 

След това ПРЕЗ ЧЕТВЪРТИЯ Портал на СИНИЯ ЗАМЪК на ГОРЕНЕТО се появило  крилото на СЕМЕТО, водещо СИЛАТА на ЦЪФТЕЖА. МАГИЧЕСКАТА ЛЪЧЕЗАРНОСТ на ТРИНАДЕСЕТТЕ ЛУНИ, ИЗТЪКАЛА със своя чар ГЕНЕЗИСА на МАЙМУНАТА чрез ГРАДИНАТА на ЧОВЕЧЕСТВОТО.
Генезис на Дриймспел

Aлфa, Ден 12 - Kин 146, Бял Електричен Съединител (8 юли 2013 г.)
Днес е едновременно Новолуние и начало на 10-дневния Пробег Омега, състоящ се от 10 Дни/Портали на Галактическа Активация в Цолкин.
Tози Пробег е изключително синронизиращ тъй като продължава синронизацията на ежедневните Слънчеви Печати с позициите в Куба на Воина!

Дали, Ден 22 - Kин 156, Жълт Космически Воин(18 юли 2013 г.)
Днес завършва 12 Вълнов Модул на Семето - силата на цъфтежа, а също така и 52-дневния Син Западен Замък на Горенето: Двор на Трансформацията: 

”… И ето, били ЗАВЪРШЕНИ ПЕТДЕСЕТ и ДВЕТЕ СТЪПАЛА на СИНИЯ ЗАПАДЕН ЗАМЪК на ГОРЕНЕТО. СИЛАТА на МАГИЯТА се изпълнила. Извършило се преобразуване на ГЕНЕЗИСА на ДРАКОНА В ГЕНЕЗИС на Маймуната. ТРИТЕ ЗАМЪКА, СТО ПЕТДЕСЕТ и ШЕСТТЕ СТЪПАЛА, СТО ПЕТДЕСЕТ и ШЕСТТЕ Дриймспел-ВЕКОВЕ са ЗАВЪРШЕНИ. Пътешествието на КОРАБА на ВРЕМЕТО ЗЕМЯ се насочило към ГАЛАКТИЧЕСКИЯ ЮГ, за да ПРОДЪЛЖИ ГЕНЕЗИСЪТ на Маймуната и да се ПОСТРОИ ЧЕТВЪРТИЯ ЗАМЪК - СИЯЕЩИЯ ЖЪЛТ ЗАМЪК на Даровете.
Генезис на Дриймспел

Сели, Ден 23 - Kин 157, Червена Магнитна Земя (19 юли 2013 г.)
Днес започва 13-ят, 13-дневен Вълнов Модул на Червената Земя - Навигацията, Синхронизиращ 52-дневния Жълт Южен Замък на Даровете: Двор на Интелекта.

„…Както ПЛАНЕТАРНИТЕ Кинове ПРИДОБИЛИ СИЛАТА на РАЖДАНЕТО, СМЪРТТА И МАГИЯТА, преминавайки през първите три замъка, така и ЧЕТВЪРТИЯ ЗАМЪК ги дарява с МОГЪЩЕСТВОТО на ВОИНА – силата на ИНТЕЛЕКТА.
И ето, дошъл редът на ПЪРВИЯТ МАГНИТЕН ПОРТАЛ на ЗАМЪКА на Даровете, ТРИНАДЕСЕТТЕ крила, крила на ЗЕМЯТА, ПРИВЕДЕНИ В ДВИЖЕНИЕ от силата на НАВИГАЦИЯТА. МОГЪЩИТЕ Кинове, ВЛИЗАЩИ през ТОЗИ ПОРТАЛ били силни с магията на тринадесет.
Генезис на Дриймспел

ВМ на Синхронизация на Червената Земя ще ни отведе точно в Галактическата Синхронизация и Новия Лъч! (13 ВМ завършва на 6 Ден от Първа Магнитна Луна, Kин 169 / 31юли 2013). Жълтият Южен Замък на Даровете е перфектен старт на Новото време за Мир на Земята! - Ще премине през две Луни в Новия Лъч, завършвайки на 17 Ден от Втора Лунна Луна, плазма Гама, Кин 208/8 септември 2013.

Kaли, Ден 25 - Kин 159, Синя Електрическа Буря (21 юли 2013 г.)
От днес до 28 Ден е 5-дневен Уайеб ”… Всичко, което е необходимо за да се придобие драгоценния камък!
Присъединете се към 13:20 – Промяна в Любовта!!!

Aлфa, Ден 26 - Kин 160, Жълто Самостоятелно Слънце (22 юли 2013 г.)
Пълнолуние и Супер Луна! Световен Ден на Ноосферата и Пълнолуние! Днес също започва 3-дневна Нулираща медитация: Изградете Вашият Галактически Архетип в основата на Планината Шаста - катализирайте батерията/ акумулатора на Новия Лъч!

Силио, Ден 28 – Kин 162, Бял Ритмичен Вълшебник (24 юли 2013 г.)
Цялостно усилваща медитация Дъгов Мост - финална за Годината на Синята Резонантна Буря! Катализирайте енергията на Новия лъч чрез инструмента на вашето тяло – земята на Новото Време и стартирайте дъгата! 

Ден Извън Времето – Kин 163, Синя Резонантна Нощ (25 юли 2013 г.)
Аз и Земята сме един Разум

13:20 – Искра на Любовта, Изкуство и Синхронизирана Промяна!!

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.