Публикации / СИНХРОНОМЕТЪР

Слънчев Пръстен на Жълтото Галактическо Семе

Размер на шрифта: a a a

Годишно описание: Революция на психозоя и възстановяване на 4-то измерение на разума!

"ТОЧНО КАКТО КРЪЖАЩИЯТ СОКОЛ, от момента на влизане в спиралата кръжи, без да се обръща НАЗАД, ТАКА И ПЛАНЕТАРНИЯ КИН, след като  влезе в Портала на МАГНИТНИЯ ДРАКОН от ЗАМЪКА на ЗАВЪРТАНЕ/ВКЛЮЧВАНЕ вече НЕ се Връща назад, а само преминава от промяна към промяна през БЕЗКРАЙНИТЕ И БЕЗГРАНИЧНИ СПИРАЛИ на ЗАМЪЦИТЕ на ВЕЛИКИЯ КОРАБ на ВРЕМЕТО ЗЕМЯ-2013.”
—ДРИЙМСПЕЛ ГЕНЕЗИС

На 1 ДЕН, Жълто Галактическо Семе влизаме в петия замък на Кораба на Времето Земя : Зеленият Централен Замък на Очарованието, Двор на Синхронизация – Вълшебната Кула на Мерилин. Това е Епохата на Центъра; Ерата на Ноосферата и влизане в радиалното пътуване във времето. Това е известно с Революцията на Психозоя! Това е революцията на Съюза на разума и сърцето, разкриваща новото космическо време – пространство – поканени сме да си сътрудничим, да пресъздадем духовността на целия живот и материята.

Ние вече приключихме 16-годишната програма от 20-те Скрижала на Закона за Времето (1997 г. – 2013 г.). Целта на тази програма е да даде на хората една система за реорганизация на живота и съзнанието в съответствие със синхронния ред на четвъртото измерение.

Този 16-годишен цикъл напълно изгради 16-годишната конструкция на Куба на Закона като Нов Генезис и Второ Сътворение, в подготовката за третото и последно изригване на Куба на Закона, петата сила на синхронизация 2013 година. В тази програма, всяка 13 Лунна година е фрактал на един Вълнов Модул/Уейвспел, където всяка Луна е фрактален еквивалент на един Kин (16 години х 13 Луни= 208 Кина).

Годината на Жълтото Галактическо Семе е 26–тия Нов Сирисуански Цикъл (1.26). Това е първата година на Галактическо Семе – Спектрална Буря / сноп Семе – Буря (2013 г. – 2017 г.) и е първата от четирите години от Новия Цикъл и от снопа.

9 Ден на Ритмична Луна, Кин 207 (21 декември 2012 г.) отбеляза постепенното премахване на конкретния галактически лъч на синхронизация зареден в 13 бактун: историческия лъч на 5125-годишния цикъл. Сега започва новия галактически лъч.

Този лъч открива нов 7-бактунов цикъл, когато ние имаме възможност за трансформиране, трансцедентиране, за да създадем отново реалността си! Този 7-бактунов цикъл е също така известен като Седемте Галактически Династии на Разума на Седемте Поколения от Кораба на Времето Земя 2013 - Влизане в Шестото Слънце на Слънчевото Съзнание.

Въпреки, че тази година започва нов цикъл, действителните Седем Галактически Династии на Разума на Седемте Поколения  са отрязък от време между 2016 – 4772 години (Доминион на Aрктур). Всяка от седемте Династии съответства на регенерацията на Седемте Изгубени Поколения от Пророчеството на Телектонон на Пакал Вотан.

Първоначалният 7-годишен цикъл (2013 г. – 2020 г.) е цикълът на новия Слънчев  Човек, също така известен като цикъл на Наблюдаващия Сириус на обединената програма на новия Кораб на Времето Земя. Той е последван от 13-годишния цикъл (2020 г. – 2033 г.), където Земните Вълшебници установяват Ноосферата (Ноокрацията) на Кораба на Времето Земя.

20-годишният цикъл (7 и 13) открива звученето на изчезналия акорд, разкривайки нов скрипт и нова песен, с което ние влизаме по-дълбоко в Доминиона на Времето, където времето е радиално. В рамките на Доминиона на Времето ние се привеждаме в съответствие с Божествения План, в унисон с нашата собствена уникална хармония и ритъм.

В Доминиона на Времето, Закона за Времето се разбира като висша творческа сила, която да превърне всяко движение и мярка в ИЗКУСТВО! Математическите кодове на Закона за Времето са основа на телепатична база от знания, която се обединява с космическия ред на реалността.

Точно както 16-годишният Телектонон установява Куба на Закона и 7-те години Хептагонон на Разума, в следващите 7 години ние установяваме Хептагонон на Сърцето: Куб на Сътворението. Хептагононът на Разума е мастер – кодът на силата на божественото сътворение. Хептагононът на Сърцето е мастер – код на силата на божествената любов: 13:20 Преустройство/Революция на Любовта.

Плазма
Изображение
 Период на действие
Дали дали 2013 г. - 2014 г. - Жълто Галактическо Семе
NS1.26 - Победата е насочена към Сърцето на Сътворението
Сели сели 2014 г. - 2015 г. - Червена Слънчева Луна
NS1.27 - Победата струи към Сърцето на Сътворението
Гама гама 2015 г. - 2016 г. - Бял Планетарен Вълшебник
NS1.28 - Победата успокоява Сърцето на Сътворението
Кали кали 2016 г. - 2017 г. - Синя Спектрална Буря
NS1.29 - Победата установява Сърцето на Сътворението
Алфа алфа 2017 г. - 2018 г. - Жълто Кристално Семе
NS1.30 - Победата освобождава Сърцето на Сътворението
Лими лими 2018 г. - 2019 г. - Червена Космична Луна
NS1.31 - Победата пречиства Сърцето на Сътворението
Силио силио 2019 г. - 2020 г. - Бял Магнитен Вълшебник
NS1.32 - Победата разтоварва Сърцето на Сътворението

През тези 7 години ние имаме прекрасната възможност да разширим нашите сърца и да практикуваме безусловна любов, осъзнавайки, че нашият разум е неразделна част от всеки друг и от разума на Земята.

Тези седем години дават възможност да усъвършенстваме йога-практиките и Синхро-галактическия Синхронотрон, мастерът на всички кодове. В ежедневната практика по програмата на Синхронотрон, ние съзнателно преминаваме към следващия етап на космическата еволюция от настройване на Холономния Приемник в еволюционната времева система за кодиране на Единствения Разум.

Чрез поставянето на седемте хептадни портала в пълна структурна система от седем чакри и седем ментални сфери, всяка седмица (от хептада до хептада), чрез Синхро-галактическата Йога ние имаме метод за реконструиране и реорганизиране на нашето вътрешно същество или тялото – душа според принципите на матрицата 441. Тази система включва 48 нови ключови руни и 6 октави на Второто Сътворение, както и 128-те нишки на ДНК. Тези кодове са изписани с ключовете за съвместното създаване на нашия  еволюционен процес.

ОРАКУЛЪТ: KИН 164 – ЖЪЛТО ГАЛАКТИЧЕСКО СЕМЕ 

8kan

Галактическото Семе, ръководено от Силата на Изяществото, Хармонизира, за да се насочи към Моделиране на Осъзнатост и да запечата входа на Цъфтежа с Галактическия Тон на Цялостта.

В Оракулът, с  Жълтото Галактическо Семе (ГK Юпитер) завършва първата хармоника на Хармоничната Конвергенция, Спин 37. 37 е ключово число - 37 Ваджра (неразрушим) основен, с 27 е циклична рекомбинанта в реципрочното си число = .027027, противоположно на 37 = 73, 73 – 37 = 36 (4 x 9), 27 + 37 = 64 – код на живота; 3 х 7 = 21,  базата на матрица 441 (21 х 21).

Жълто Галактическо Семе, Кин 164 (41 х 4), е мярка за божествения интервал и честота на закона за галактическата цялост. (Семе = 4, Галактически Тон = 8). Кинова честота (Жълто Галактическо Семе) за Деня 26/7/2013 г. – Галактическа Синхронизация, двадесетичен запис: 8.4.

13-те Луни от Годината на Жълтото Галактическо Семе (2013 г. – 2014 г.) са фрактал на първите 13 стъпки от Генезиса на Луната в Зеления Централен Замък на Очарованието: Двор на Синхронизацията, финал на Хармоничната Конвергенция. Годината на Галактическото Семе се кодира от Лунният Вълнов Модул на Пречистване/Универсалната Вода. Слънчевият Печат Луна съответства на Галактическо – Кармичен Меркурий. Бялото Планетарно Огледало, съответстващо на откриването на гробницата на Пакал Вотан кодира 10-та Луна.

Петата сила на Оракула на Жълтото Галактическо Семе се състои от: Управител/Водач 8.Звезда (Галактическо – Кармична Венера), Kин 8; Аналог 8. Орел (Слънчево – Пророчески Юпитер), Kин 255; и Антипод 8. Вълшебник  (Слънчево – Пророчески Малдек), Кин 34; заедно с Окултния учител 6. Земя (Слънчево – Пророчески Уран), Kин 97. Имайте предвид, че Водачът Kин 8, е печатът на Деня Извън Времето тази година и антипода, Кин 34 кодира началото на Дриймспел броенето.

Жълтото Семе съответства на Слънчево – Пророчески Юпитер и се кодира от галактическия архетип на Невинния в Хунаб Ку 21. Невинният държи ключовете към Второто Сътворение, хармонично презарежда синхронния ред и е предвестник на завръщането на Хората/Народа на OMA (Oригиналната Матрица е Достигната). Истинската мъдрост може да бъде постигната само от първичния контакт със собствената божествена невинност.

Второто Сътворение е най-древната бъдеща памет за взаимно информиране в настоящия момент. Колкото по-пълно въведем себе си в Сега, ще сме истински свидетели на Второто Сътворение.

Можем да прочетем годишния Oракул, както следва:
Първичната Сила/Галактатрон отваря портата на Трона, за да влезе Галактическият Невинен – Търсещият/Жълтото Семе, ръководен от Артиста/Жълтата Звезда; поддържан от Гадателя/Орел – ясновидение, предизвикан/поправен от Вълшебника и получаващ невидима помощ от Ритмичния Навигатор/Земя, Пазител на синхронните кодове

Ако наложим този оракул върху игралното поле на Хунаб Ку 21 виждаме, че е образувана перфектна тетрада около Двора на Жълтия Воин – мастер – изследователят на Пътищата. Този Oракул свързва Хептадните Пътеки 16, 17, 51 и 52. 16 = Информираността развива безвремието; 17 = Информираността развива визията; 51 = Навигацията развива безвремието и 52 = Навигацията развива визията.

Макетът на този оракул в 28-дневния цикъл на междупланетарния Телектонон показва голямо присъединяване към Схема 5:Юпитер – Малдек – Схема на Вътрешния Интелект; 20 елемента – Сила на телепатичните цели; Кодови числа в галактически запис: 4, 15, 5, 14; Цъфтеж, видение, секс и безвремие: внедряването на интелекта ни напомня, че вътрешното осъзнаване отваря портал към видението. Чрез този вътрешен портал можем да върнем нашия галактически запас за невинност: Небесното Царство отвътре. Окултната честота на Червената Ритмична Земя се намира към Схема 3:Уран – Земя; Биотелепатична Схема на Телектонон; 28 елемента – Говореща Тръба на Духа на Земята; Кодови числа в галактически запис: 2, 17, 7, 12; Дух, навигация, завършване и свободна воля. Управителят/Водач Галактическа Звезда е към Схема 2:Нептун – Венера; Схема за Обединение на Памет и Инстинкт; 32 елемента – числото на свойствата на кристала, ½ структура на ДНК; Кодови числа в галактически запис: 1, 18, 8, 11; Памет, медитация, изкуство и магия.

Този 28-дневен Телектонон е присъединен към 13-Лунния Календар и е функция на междупланетарната карта за времето, координирана от Генезиса на Дпиймспел.

Първият Ден Извън Времето в новия цикъл на Галактическия Дриймспел е Жълтата Галактическа Звезда, Kин 8 (Галактично- Кармична Венера), в същото време е Управител/Водач през цялата 2013 г./2014 година, което показва, че този период е Време на голяма креативност и ни напомня, че Изкуството отваря Магическите Портали!

Галактическото Семе съвпада с 4-та Леща на Времето: Самостоятелният Триизмерен Пулсар на Разум – Формата (тонове 4, 8, 12). Tова е Времевата Леща 288 (144 x 2) – Модел на Сферата на Хармониката на Полярната Светлина. Стойността на Toн 8 = 8 x 288 = 2304 галактическа честота на холономната сила.

Ние сега навлизаме в завръщането на Галактическия Камелот или Шамбала. Това представя митичното четвърто/пето двуизмерно царство, където истинската любов, лоялност, разбиране и служене е напълно възстановено на Земята. В този цикъл на Камелот, универсалното обратно изкупуване и планетарно възкресение се извършва по пътя на еволюцията.

Земята тържествува
Градината ще бъде възродена
Магическата сила на Кина ще бъде възстановена
Тунелът на Времето между Земята и Уран Ще бъде открит
Генезисът на Луната на магическия полет ще бъде изпълнен
Накрая, успешно ще влезем в
 Галактическия Дриймспел

Червената Кралица, посветена от Валум Вотан/Галактичен Научен Институт

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

meri_409 каза на 06.08.2015 г. 16:09 ч.

трябва да има курс за начинаещи...че нищо не разбирам....Благодаря все пак

Vaseto каза на 07.08.2015 г. 14:37 ч.

Здравей Мери, дори в момента тече този курсът, може да го намериш тук - http://www.pan-bg.com/articles.php?cat=77

Tatiana каза на 08.11.2015 г. 09:20 ч.

Здравейте,
Аз съм много впечатлена от прекрасния ви сайт! Благодаря ви, че ви има!
http://megavselena.bg/misterioznite-yeroglifi-na-maite/

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.