Публикации / ПАН - България

Обновление на галактическият живот

Размер на шрифта: a a a

Старт на кораба на времето земя - 2013

С Датата 26 юли 2013 година започва новият цикъл за планетата Земя.

26 юли 2013 година е 207 ден от григорианската 2013 година. С 207 кин,12. Маник/синя ръка отбелязахме 21 декември 2012 година – в 9-я ден на 6-та ритмична луна от годината на синята резонансна Буря-7. Кауак. Това беше точката на завършване на великия цикъл, състоящ се от всички исторически цикли досега и краен срок за преустройване на съзнанието на Хомо-Сапиенс в неговата еволюция към Хомо-Ноосферикус. На космическата дата 21 декември 2012 година навлязохме в епохата на ноосферата- менталната сфера на планетата земя, неделима част от единната хроносфера, свързана с матрицата Цолкин – езикът на Галактическото време със своите 260 кина- галактически входове в света на четвъртото измерение, в синхронния ред на вселената.

26 юли 2013 година е ден първи на нулевото ниво на галактическата синхронизация, чиято честота е 13-20, която е единна константа за галактическа синхронизация.

На 26 юли 2013 година завършва 26-годишният цикъл на хармоничната конвергенция (1987 г. – 2013 г.) и започват новите пулсации на 104000 – туновата вълна на Галактическата плътност. Ние влизаме в новия 26000 – годишен цикъл на Галактическо обновление (5200 години х 5 цикъла, последният пети цикъл завърши на 21 декември 2012 година; пълният цикъл на слънцето спрямо Галактическия център е 104000 години = 26000 х 4) при всеки оборот на слънцето, ние имаме избор: да преминем в ново състояние на съзнанието.

През 1993 година цялото човечество наброяваше около 6,5 милиарда. Сега, 20 години по-късно човешката биомаса доближава 7 милиарда. Това е критичната маса за въплъщение, раждане и смърт. При квантовият преход на осъществяване на синхронизация с галактиката се предполага, че ще се извърши обновяване на човешката същност: човекът като носител на формата на светлината да стане биосоларен телепат, Хомо- Ноосферикус.

На 26 юли 2013 година, кин 164, първият ден на годината на Жълтото Галактическо Семе, ние планетарните кинове от планетата земя, заедно с останалите планети от слънчевата система, се придвижваме от трето към четвърто измерение чрез електро-магнитен честотен преход на нашето физическо тяло, заедно с разумът на собственото ни съзнание. Това е денят на Галактическата синхронизация с честота 13 херца – това е честотата на оцеляването. Тази честотна вълна се излъчва мигновено от нашите мисли, чувства и действия и се записва във всички космически цикли.

На 26 юли 2013 година започват първите 6 години от галактическия дриймспел, сърцето на времето, вечното „тук и сега” - 6-те години са само началото на пътешествието от кулата на навигацията до кулата на духа от 28-годишния телектонон на пакал вотан (1991 г. 2019 г.)

На тази дата - 26 юли 2013 година се ознаменува и изкупителното пътуване на воина в 16-годишния куб на закона (1997 г. 2013 г.). изминали са точно 216 дни от 21 декември 2012 година (216= 63).

Какво ни е необходимо, за да се синхронизираме с галактиката:

- Да изучаваме науката за времето, подарена ни от ГАЛАКТИЧЕСКИТЕ МАИ – ИНЖЕНЕРИТЕ НА ВРЕМЕТО, да станем планетарни кинове, космически вибрационни корени, съединяващи небето и земята, неотменна част от живия процес на еволюцията.

- С помощта на универсалния слънчево-лунен  календар 13 луни, по 28 дни всяка луна да установим естествения хармоничен ритъми да се слеем с галактическия ритъм 13- 20.

- Преминаването от трето измерение/Биосферата в четвърто/Ноосферата е свързано с закона за цикличността (Планетарен, Звезден, Галактически цикли: 1 Плеядинска година = 26000 Земни години…) - числото 13 е висшия порядък на движението от цикъл в цикъл: така, през 1987 година се затвориха всички портали на съвременния свят, подвластни на времето с фалшивата честота 12-60 ; след 13 години, в 2000 година/милениума, според племето ”ХОПИ” се финализира старият свят. Увеличиха се слънчевите изригвания, извършват се изменения в ядрото на земята… 13- това велико число ни дава възможност за преход на по- високо ниво (12+1 = 13, фактор +1). Всички изменения, които се случват с планетата Земя стават и с останалите планети от Слънчевата система, с цялата галактика. Затова когато е налице Маянски фактор на Синхронизация има повишаване на съзнанието. Извършва се инволюция на духа в материята от трето измерение/Биосферата с преминаване на духа в четвъртото измерение на Светлината.

- Ключовите числа в космологията на времето са 4, 7, 13 и 20. Те са важни за зареждането и синхронизирането на космическите програми в галактическия ред. Факторът 4+1= 5, заземява синхронно всички програми за всяка от планетите в слънчевата система, в т.ч. и Земята.

- Календарът на маите е най-точният календар и е основан на хармоничната честота 13-20, синронизираща земята и останалите планети от слънчевата система с Галактиката млечен път и плеядите. Универсалният слънчево-лунен календар от 13 луни, по 28 дни всяка луна винаги започва на 26 юли с едновременния изгрев на Слънцето и двойната звезда Сириус, която със своя 52-годишен цикъл задава програмата за развитие на човешкото съзнание - в Цолкин има точно 52 портала на Галактическа Активация. Когато използваме ежедневно календара на 13-те луни, ние се синхронизираме с Плеядите и Сириус.

- Всяка година на 25 юли планетарните кинове по целия свят отбелязват Деня извън Времето, който не е присъединен към календара на 13-те луни– това е денят за презареждане към Единния Галактически Ред – Галактически Ден на Свободата, Творчеството, Изкуството, Молитви и Медитация за Мир в Целия Свят.

- Ние, Земляните не следва да се опитваме да покоряваме космоса, а да го изучаваме и участваме в космическите процеси. Нашето съзнание трябва да се издигне и да осъзнае, че Божественият ред е над всичко.

- Когато Земната Цивилизация е готова за синхронизиране с Галактиката, ще се осъществи съвпад на Закона за Галактическите Честоти и Закона за Времето, открит през 1989 година от професор д-р Хосе Аргуелес/Валум Вотан (1937 г. – 2011 г.). Това Галактическо знание ни е подарено от ПАКАЛ ВОТАН (603 г. 683 г.), упълномощеният посланик на Галактическото време. Неговата гробница в храма на надписите, град Паленке, Мексико се освещава през 692 година, а точно след 1260 години – в 1952 година е открита от Алберто Рус. От 692 г. до 2012 година са точно 1320 години. Мисията на завършващият великия цикъл, Хосе Аргуелес Валум Вотан завърши на 17-я ден-11. Мулук от 9-та слънчева луна в годината на белия ритмичен вълшебник-6. Иш – 23 март 2011 година. Хосе Аргуелес/Валум Вотан премина зад завесата точно 1328 години след великия ПАКАЛ ВОТАН (603 г. 683 г.), при това от датата на преминаването му до 21 декември 2012 година оставаха точно 13 ЛУНИ, 13 ДНИ И 13 УИНАЛА.

- Трогателното и впечатляващо послание на Хосе Аргуелес/Валум Вотан, което остави за нас в края на служенето си за планетата земя е: „Всичко е хармонично! Обичайте се и не изпитвайте ненавист! Бог благославя всички!”

ПАН БЪЛГАРИЯ ланетарна Мрежа по Изкуствата), създадена през 2005 година е автономно звено от мрежата за планетарно изкуство (PLANETARY ART NETWORK - PAN), която свързва стотици ПАН ГРУПИ в повече от 90 страни на 5-те основни континента. Ние сме обединени от нуждата за завръщането към естественото време и връзката с планетата Земя, както и с Вселената, от която сме неразривна част…

Единно Време, Единен Народ, Единна Земя!
Аз Съм Ти / In Lak'ech

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.