Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

40-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Лунната Луна на Скорпиона.
Луната на Предизвикателствата и Стабилизацията.
Втората луна на Планетарния Вълнов Модул на Служенето.

Сега вече Земята преминава от шестия към седмия ден на сътворението. Това е смисълът на Новия Галактически Лъч и идването на космическата цивилизация, известно също като влизане в Ноосферата. Навлизаме в Мистичната Епоха.

Животинският тотем за Лунната Луна е Скорпиона, което означава преобразуване, отблъсквайки отрицателните или поляризиращи енергии и силата на прераждането. Чрез адаптиране към вътрешния ни глас да надхвърлим поляризиращите енергии,  да се отворим за радиалното съзнание и да получим достъп до Висшия Планетарен Разум. Цялата комуникация всъщност идва от планетарния разум на Ноосферата, сферата на разума на Земята.

За да се разбере Ноосферата е необходимо:
1) Да започнем да мислим от гледна точка на Земята
2) Да започнем да разбираме целта и естеството на Вселената и на нашата Велика Галактическа Майка - Първосъздателка.

Ноосферното съзнание се случва, когато всички различни частици на интелигентност едновременно достигнат етапа на единното съзнание. На този етап ние осъзнаваме, че това, което решихме за нашия индивидуален разум е, че той действително е свързан с Висшия или Планетарен Разум в прегръдката на състрадателната Гея. По този начин Ноосферата (Разума) представлява Божествената Мъжественост, а Гая (Сърцето) представлява Божествената Женственост. Двете не могат да съществуват една без друга.

Гръцката богиня Гея е ​​Великата Земна Майка на всички, Тя е създателя и твореца на живота за цялата вселена. Тя е женствената матрица и първа ще излезе от хаоса. Тя е върховния организационен принцип, който поддържа в ноосферата всеобхватното възприемане на тялото на любовта. Гея е духът на любовта, който изпълва ноосферата с планетарно сърце.

Древните култури са матриархат - matri (майка), arch (начало) - в началото с Майката. Гея ни напомня, че всичко от съществуването си формира абсолютно единство. Това означава, че това, което се случва в космоса е свързано с това, което се случва на Земята и е свързано и с това, което се случва в нашето тяло и ежедневието.

Това единно поле е свързано с Гея чрез лъчите на любовта, които образуват радиалната матрица, която свързва миналото, настоящето и бъдещето като един взаимосвързан интернет. Ние сме тук, за да помним това единство и да се развиваме заедно с нашето съзнание. Време е за еволюцията на съзнанието. А любовта е най-висшето изкуство на времето.

Gaia 2

Добре дошли отново в Лунната Луна в
Годината на Жълтото Галактическо Семе.

Точната стъпка в 4-D радиалната арена на синхронното съзнание!

moon 2

Синхроничности на Звездните Пътешественици 

Тъй като вече сме поставили началото на Новия Лъч, нека да започнем да изследваме по-подробно новите кодове. През тази Луна нека насочим вниманието си към 52-хептадните Пътеки на Хунаб Ку 21:

52 Heptad

52–те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21
52–те Хептадни Пътеки на Космическия Пръстен на Велатропа/V.24.3

Орбитата на Земята около Слънцето създава това, което ние наричаме един слънчев пръстен. Слънчевият пръстен се поддържа и синхронизира в четвъртото измерение от 13 Лунния Календар /28-дни Хармоничен Стандарт. Като универсална космическа структура, Хунаб Ку 21- Галактическото Дърво на Живота и Трансцедентното Знание (като също така включително) и локализирания или слънчево/звезден интелект. Следователно, слънчевият пръстен може да се разглежда и като "Космическия Пръстен".

По този начин, 13–те Луни на Годината се обогатяват от 52–те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21. Така, всяка Луна идва със своя уникален код, акордирана със структурата на Хунаб Ку 21.

ЛУННА ЛУНА – Хептадна Пътека 5-8:
Знанието Развива Силата на Любовта

Хептадна Пътека 5: Смъртта Предава/Развива Знанието
(23 - 29 Aвгуст 2013 г.)
В своите опити за paranirvana (смърт) бодхисатвите от миналото често са смятали, че около тялото им ще се появи излъчване под формата на дъга в атмосферата. Това изглежда е пример за това как Смъртта предава Знанието. Може би при напускане на тялото, човек е осъзнал в себе си цялото знание и истина, което се реализира в планетарното поле на съзнание ... По същия начин, Главите 16-18 от „Динамиката на Времето” описват свръхнова като вид  звездно просветление от името на по-голямо космическо просветление …
Това е само един пример за размисъл върху кодовете на Хептадните Пътеки ... медитирайте върху Хептадните Пътеки на тази Луна, вижте какви прозрения, ориентации и активиране можете да откриете!

Хептадна Пътека 6: Мечтата/Съновидението Развива Изкуството
(30 август - 5 септември 2013 г.)

Хептадна Пътека 7: Мечтата 8/Съновидението Развива Пречистването
(6 - 12 септември 2013 г.)


Хептадна Пътека 8: Мечтата/Съновидението Развива Любовта
(13 - 19 септември 2013 г.)

Синхронизиране в Лунната Луна

ДАЛИ, ДЕН 1 - KИН 192, ЖЪЛТ ПЛАНЕТАРЕН ЧОВЕК (23 AВГУСТ 2013 г.)
Добре дошли в Лунната Луна! Днес е Галактически Активационен Портал – да отскочим, на силен, активиращ  ден, за да дойде ЛУНАТА! Днес е Кин 192. 192 е броят на "допълнителните клавиши" в програмата MOAP от 64-те кодони на 260-те кина. 

AЛФА, ДЕН 5 - KИН 196, ЖЪЛТ МАГНИТЕН ВОИН (27 AВГУСТ 2013 г.)
Kин 196 = 185 + 11. Числото 196 също е числото на Боде за планетата Уран. Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Жълтия Воин, модула на Интелекта и Безстрашието (завършва на  ден 17 от настоящата Луна  / 8 септември 2013 година).

"ПРИВЕДЕНО е В ДВИЖЕНИЕ крилото на ВОИНА – крилото на Интелекта, Киновете УВЕЛИЧИЛИ СВОЕТО БЕЗСТРАШИЕ с Магически дар. Напълно разцъфнала СПОСОБНОСТТА на ПЛАНЕТАРНИТЕ Кинове да ПОДЕЛЯТ ПОМЕЖДУ си СВОИТЕ ДАРОВЕ. В своите способности по самоотдаване, в съответствие с  необходимостите си във всяко приключение, те били равни помежду си."
– Дриймспел Генезис

ЛИМИ, ДЕН 6 - KИН 197, ЧЕРВЕНА ЛУННА ЗЕМЯ (28 AВГУСТ 2013 г.)
Галактически Активационен Портал и Ден на Вълшебната Костенурка! Магическите Дни на Костенурката се появяват, когато тона на деня е същият като тона на Луната. (Червена Лунна Земя, в Лунната Луна). И двата Магически Дни на Костенурката през тази Луна се падат на Галактически Активационни Портали!

СИЛИО, ДЕН 7 - KИН 198, БЯЛО ЕЛЕКТРИЧНО ОГЛЕДАЛО (29 AВГУСТ 2013 г.)
В НОМЕРОЛОГИЯТА (A = 1, B = 2, и т.н.): Думата SYNCHRONOTRON = 198!
120+240+20+3+8+100+40+20+40+140+100+40+20 = 891/ В ОБРАТЕН РЕД - ОГЛЕДАЛНО 198! Днес започва 16-дневното пътешествие на Воина в Куба на Телектонон - Tулан на Звездно - родените Старейшини: НА ТОЗИ ДЕН СЪЩО ТАКА ЗАПОЧВА фракталното компресиране на времето на 16-годишния Телектонон на Куба на Закона с 16-дневното фрактално компресиране за Изкупление на Времето:

ЛИМИ, ДЕН 13 - KИН 204, ЖЪЛТО СЛЪНЧЕВО СЕМЕ (4 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
Галактически Подпис на световния радетел за мир и мечтател, художника Николай Рьорих, основал пакта Знаме на мира, който се прилага и днес!  Днес започва третият 20-дневен "Уиналов" цикъл на Годината. Тъй като тази Година е на Жълтото Семе, всеки Уинал ще започва на ден Жълто Семе. Медитацията за този 20-дневен цикъл е "За да се обедини Вселената"

СИЛИО, ДЕН 14 - KИН 205, ЧЕРВЕНА ПЛАНЕТАРНА ЗМИЯ (5 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
НОВОЛУНИЕ и СВЕТОВЕН ДЕН ЗА МЕДИТАЦИЯ ДЪГОВ МОСТ

ГАМА, ДЕН 17 - KИН 208, ЖЪЛТА КОСМИЧЕСКА ЗВЕЗДА (8 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
Днес е последният ден от Жълтия Южен Замък на Дарението и ВМ на Интелекта - на Жълтия Воин. Днес фрактално обобщаваме Космическата Луна от предишната година с Първа Магнитна Луна от тази маянска година, и така ние току-що завършихме двете Луни. Това е "208-мото стъпало на Кулата на Мерлин". Утре ще сме вече в  Зеления Централен Замък на Очарованието!

KАЛИ, ДЕН 18 - KИН 209, ЧЕРВЕНА МАГНИТНА ЛУНА (9 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
Днес започва 52-дневният Зелен Централен Замък на Очарованието, "мястото във времето" на висша синхронизация и магия! Този Замък ще приключи на 13 Ден в Самостоятелната Луна  (30 октомври 2013 г.), Kин 260. Днес също започва 13-дневният Вълнов Модул на Луната – ВМ на Пречистването (завършва на 2 Ден от Електрическата Луна на Служенето - 21 Септември 2013 г.).

AЛФА, ДЕН 19 - KИН 210, БЯЛО ЛУННО КУЧЕ (10 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
Галактически Активационен Портал и Ден на Вълшебната Костенурка!

СИЛИО,  ДЕН 21 – KИН 212, ЖЪЛТ САМОСТОЯТЕЛЕН ЧОВЕК(12 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
СВЕТОВЕН ДЕН ЗА МЕДИТАЦИЯ ДЪГОВ МОСТ

СИЛИО,  ДЕН 28 – KИН 219, СИНЯ СПЕКТРАЛНА БУРЯ (19 СЕПТЕМВРИ 2013 г.)
Пълна кулминационна практика на ДЕНЯ ЗА МЕДИТАЦИЯ ДЪГОВ МОСТ. 

На 28-ия ден на всяка Луна упражняваме напълно усилването на Медитация Дъгов Мост. Това е така, защото Главната Молекула на Времето в центъра на Земята се състои от 28 части, като по този начин на 28-ия ден на всяка Луна Главната Молекула е създадена!

13:20 – Искра на Любовта, Изкуство и Синхронизирана Промяна!!

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.