Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

42-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

 

Добре дошли в Самостоятелно - Съществуващата Луна на Формата!
Това е четвъртата Луна на Планетарния
Вълнов Модул на Служенето, притежаващ силата на самостоятелно съществуващата форма.

"Ние сме планетата , нашият разум е планетарния разум. Нашето колективно обединение като единно цяло е спасението на планетата и възкресение с галактическото съзнание. Това също се нарича ноосфера "
- Хосе Аргуелес / Валум Вотан

Тъй като планетата се променя, галактическата система на съзнанието, базирана на Закона за Времето ни служи като планетарно изцеление за повдигане на съзнанието, така че ние живеем в рамките на по-висша, по-разширена сфера на съществуване, отколкото в света и вида на третото измерение.

В геометрията на пулсарите, с четвъртият тон започва самостоятелният тримерен пурсар на РАЗУМ - ФОРМАТА. Всичко в третото измерение е на първо място от разума.

В Самостоятелната Луна ние сме призовани да определим и предефинираме нашата форма на възприятие и действие от името на цялото. Първата стъпка е да слушаме и се вслушваме в гласа на нашата истинска същност.

"Ключът за целия универсален механизъм е в Плана на Бог. Единствената възможност да се отключи този механизъм от нас е само чрез слушане на гласа на нашата истинска същност. В това ние трябва да сме единни."
– Книгата на Знанието

Тотем за тази луна е мъдрият Бухал/Совата, който пита: Сега? Кои сме ние? В кого сме се превърнали? Основният момент тук е, да сме в състояние да чуем гласа на нашата същност. Всичко зависи от това.

Цялото истинско знание и напредък отвъд самоналожените ограничения на условията, в които живеем идва от слушането на вътрешната ни същност. Това изисква всекидневно изключване на мобилните телефони и компютри, за да осигурим на душивното си същество пространство да диша. В света, в който живеем това може да бъде особено предизвикателств, тъй като ние говорим с толкова много гласове и създаваме толкова много ситуации, които ни отклоняват от истинската същност. Създадените навици и очаквания са пречки в чуваемостта на гласа на собствената ни същност.

"Не е ли наш дълг винаги да предефинираме границите на непознатото чрез разширяване на територията на познатото? "
-
Хосе Аргуелес / Валум Вотан

Kаква част от живота ни е продиктувана от привидни "задължения". И каква част от живота ни е продиктувана от истинската ни същност? Не е достатъчно само да слушаш гласа си, но и да вземеш присърце това, което той казва, да останеш верен на своето, въпреки другите мнения. Това е гласът на нашата същност, която ни свързва с нашата част от Косическия План. Това е нашата същност, която ни обединява в нашия цялостен уникален начин. Колкото повече се вслушваме в него, толкова повече той ще ни помогне да отключим целия "универсален механизъм." 

owl

ЗВЕЗДНИ СИНХРОНИЧНОСТИ

Добре дошли в определянето на Самостоятелно-Съществуващата Луна в първата година на Новия Лъч! Да влезем в кубичния планетариум на синхронизацията ... Нека продължим изследването на 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21.
Другата синхронизираща структура в рамките на Хунаб Ку 21 е кореспонденцията на планетарните орбити с всеки един от 20 ( 1 ) архетипи

moon 4

Забележка: В хелиосферата на Велатропа 24.3 (Нашето Слънце), има 10 планетарни орбити, кодиращи синхронния ред. В 10-те планетарни орбити се включва Малдек (сега Астероидния пояс), заедно с деветте известни планети (включително Плутон, въпреки че основната наука "понижи " Плутон в "планета-джудже" през 2006 г.).

Нашето Слънце има дихателен цикъл, с който непрестанно се "издишва" слънчева радиация и "вдишва" галактическо/космическа радиация. Този непрекъснат цикъл на вдишване и издишване се отразява на цялата слънчева система, включително и на планетите. 

Така че според Закона за Времето, всяка планетарна орбита се кодира от два Слънчеви Печата – едното енергийно кодиране е за вдишване (или G/K, галактическо – кармично вдишване), а другото енергийно кодиране - за издишване (или S/P, слънчево – пророческо издишване). 

Следователно, всеки един от 20-те Слънчеви Печата се кодира от една планета. И тъй като всяка една от 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21 свързва два Слънчеви Печата, всяка пътека или седмица също има специални планетарни влияния. Тези влияния могат да бъдат различни от астрологическите движения, те са влияния от 4-D, идващи от по-висша пространствена структура, която предшества движението или проявлението на третото измерение. 

Обърнете специално внимание на Планетарните влияния на Хептадните Пътеки от 4-D в Предстоящата Четвърта Самостоятелно-Съществуваща Луна:

Хептада 13: "Духът развива Пророчеството" (18 - 24 Oктомври 2013 г.) Свързване на Пътеките и планетарно влияние: Бял Вятър (GK Уран) & Червен Небесен Странник (SP Maрс)

Хептада 14: "Maгията пробужда Пророчеството" (25 - 31 Oктомври 2013 г.) Свързване на Пътеките и планетарно влияние: Синя Маймуна (SP Венера) & Червен Небесен Странник (SP Maрс)

Хептада15: "Мъдростта пренася Пророчеството" (1 - 7 Ноември 2013 г.) Свързване на Пътеките и планетарно влияние: Жълт Човек (SP Земя) & Червен Небесен Странник (SP Maрс)

Хептада 16: "Информираността развива Безвремието" (8 - 14 Ноември 2013 г.) Свързване на Пътеките и планетарно влияние: Жълто Семе (GK Юпитер) & Бял Вълшебник (SP Maлдек) 

Продължете медитацията върху диаграмата на 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21 и Хунаб Ку 21 Галактическото Дърво на Живота и Знанието 

СИНХРОНИЧНОСТИ В САМОСТОЯТЕЛНО - СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЛУНА

moon 4

Дали, Ден 1 - Kин 248, Жълта Магнитна Звезда (18 Октомври2013 г.)
Добре дошли в Самостоятелно - Съществуващата Луна!
Тази 28-дневна Луна започва с пълнолуние, синхронизиращо хармоничния стандарт на 28-дневния цикъл с 29,5 - дневния синодичен лунен цикъл! Не забравяйте, че както синодичния (от лунните фази) цикъл зависи от това, къде се намираме на повърхността на Земята, така и пълната Луна може да е малко повече или по-малко "перфектна". 28-дневният хармоничен стандарт е от четвъртото измерение, но изразен в третото измерение, така както Луната е в орбита около Земята 13 пъти годишно. Въпреки че тези цикли не са с еднаква дължина, те се синхронизират редовно. Днес също започва 13-дневният Вълнов Модул на Жълтата Звезда, силата на Елегантността: Да си спомним Истината за Галактично- Кармичната Венера ... (ВМ ще завърши на Кин 260, 14 Ден, Самостоятелна Луна, плазма Силио 30 октомври 2013 г.). Това е 20-тия и последен 13-дневен цикъл / ВМ на 260-дневния Цолкин! 

Гама, Ден 10 - Kин 257, Червена Планетарна Земя (27 Октомври 2013 г.)
Днес започва 4–дневната 65-та Хармоника, известна като "Космическа Матрица" : Саморегулиращ се Универсален Огън на Присъствието. Тази Хармоника включва Kин 257, Kин 258, 259 и Kин 260. Тези четири Кина са Мастер-Ключове на MOAP, "Майката на Всички Програми" – на хармоничната регистрацията на 260–те Kина на Цолкин и 64-те кодона на ДНК в рамките на AC и CA на Планетарното Маниту:

planet manitou

Kaли, Ден 11 - Kин 258, Бяло Спектрално Огледало (28 Октомври 2013)
Галактическа Сигнатура на Пиер Теяр дьо Шарден, йезуитски свещеник и съ-автор на терминът "Ноосфера" 
"Любовта е свещен енергиен резерв; Тя е кръвта на духовната еволюция."
"Любовта е афинитет , който свързва и обединява елементите на света ..."
"Любовта в действителност, е
средство на универсалния синтез."

Лими, Ден 13 - Kин 260, Жълто Космическо Слънце (30 Октомври 2013 г.)
Портал на Галактическа Активация и ден на множество от финални модели:
Край на 13-дневната “Космическа Матрица” от 4-дневната 65-та Хармоника (от 27 Oктомври 2013 г.)
Край на 13-дневния ВМ на Елегантността на Жълтата Звезда (от 18 Oктомври 2013 г.)
Край на 52-дневния Зелен Централен Замък на Очарованието (от 9 Септември 2013 г.)
Край на 260-те Кина на Цолкин! (от 13 февруари 2013 г.)
Днес отбелязваме също и завършване на цикъла "Книгата на Хармонията" - Пакал Вотан – един огромен 4160-дневен цикъл / 8х520, който започна на Kин1, 10 Ден от Кристалната Луна в годината на Жълтото Слънчево Семе /9.Кан (8 юни 2002 г.). "Книгата на Хармонията" съдържа осем " Цикли на Мъдростта" - по 520-дни всеки цикъл: Един 260-дневен цикъл на Изграждане и един 260-дневен цикъл на Завръщане. Това е холограмен огледален образ на Цолкин, когато цикълът на Изграждане завършва на Кин 130 и цикъла на Завръщане е от Kин 131 - 260.
С други думи, всеки 260-дневен Цолкин съдържа 130-дневен цикъл на Изграждане (Kинове 1 - 130) и 130-дневен цикъл на Завръщане (Kинове 131 - 260), но с Циклите на Мъдростта това е фрактално разширяване като два 260-дневни цикли: 260 дни на Изграждане са последвани от 260 дни на Завръщане.
Книгата на Хармонията е Мастер - Цикъл на Мъдростта на "Изграждането”, и утре ще започне Мастер - Цикъл на Мъдростта на „Завръщането”: или Цикълът на Второто Сътворение.
Колелата на Изграждане и Завръщане съответстват на 13-те хроматични октави, всяка от които описва различните нива на вътрешния процес.
В ежедневната практика на циклите на мъдростта, Колелото на Завръщането е окултен обратен модел на Колелото на Изграждането. Моделът се обръща на всеки 260 дни в Жълтото Космическо Слънце. По време на цикъла на Завръщането, Kинът на Цикъла на Мъдростта за деня е винаги окултна сила на ежедневния Кин на Луната от 13-дневния Календар.

Wisdom Cycles

Силиo, Ден 14 - Kин 1, Червен Магнитен Дракон (31 Октомври 2013 г.)
Портал на Галактическа Активация и Ден на много нови начинания:
Нов 520-дневен Цикъл на Мъдростта - "Слънчева Мъдрост на Целта" (край на 28 Ден, Слънчева Луна, Година на Червената Слънчева Луна / 3 Aприл 2015 г.)
Нов 260-дневен Галактически Спин / Оборот на Цолкин (край 21 Ден от Космическа Луна / 17 юли 2013 г.)
Нови 52-дни от Червения Източен Замък на Обръщането (край на 9 Ден, Ритмична Луна, Зимно Слънцестоене / 21 декември 2013 г.)
Нов 13-дневен Вълнов Модул на Раждането – Червен Дракон: Да си припомним Истината за Галактично-Кармичен Нептун… (Край на 26 Ден от Самостоятелно- Съществуващата Луна  / 12 Ноември 2013 г.)
Нов 5-дневен цикъл на  Хроматика на Мъдростта - на Раждането на Силата на Живота (край на 18 Ден от Самостоятелно - Съществуващата Луна / 5 Ноември 2013 г.)
Нов 4-дневен цикъл на Хармониките: Информиране за Цъфтежа на Формата (край на 17 Ден от  Самостоятелно - Съществуващата Луна / 4 Ноември 2013 т./ Новолуние)

ТОЧНО КАКТО КРЪЖАЩИЯТ СОКОЛ, от момента на влизане в спиралата кръжи, без да се обръща НАЗАД, ТАКА И ПЛАНЕТАРНИЯ КИН, след като влезе в Портала на МАГНИТНИЯ ДРАКОН от ЗАМЪКА на ЗАВЪРТАНЕ/ ВКЛЮЧВАНЕ вече НЕ се Връща назад, а само преминава от промяна към промяна през БЕЗКРАЙНИТЕ И БЕЗГРАНИЧНИ СПИРАЛИ на ЗАМЪЦИТЕ на ВЕЛИКИЯ КОРАБ на ВРЕМЕТО ЗЕМЯ - 2013
Dreamspell Genesis

Хари Худини ден на Смъртта му

Сели, Ден 16 - Kин 3, Синя Електрическа Нощ (2 Ноември 2013 г.)
Да активираме Всеобщата Електрическа Мечта!

Сели, Ден 23 - Kин 10, Бяло Планетарно Куче (9 Ноември 2013 г.)
Ден на Планетарната Любов - Само чрез любовта на всички същества на планетата може да се постигне истинско ноосферно съзнание, за създаване на нашата любима Земя - Гайя и  следващия етап от Нейното пътуване в космическата еволюция ... 

Гамa, Ден 24 - Kин 11, Синя Спектрална Маймуна (10 Ноември 2013 г.)
Галактическа Сигнатура на Валум Вотан. Днес той щеше да е на 105 Оборота. Хосе Аргуелес / Валум Вотан посвети живота си на формулиране, синтезиране и разпространение на кодовете на Закона за Времето в името на визията за Земята като Произведение на Изкуството. Глобално синхронизирано бдение за неговата памет, за уважение, благодарност и любов към този истински мечтател на нашето време.
Научете повече за неговия живот в Неговите два биографични тома, написани от неговата последователка и ученик Стефани Саут:
2012 : Биография на Пътешественика във Времето (От раждането му до Първата Година на Пророчеството/1993 г.)
Време, Синхронизация и Календар на Промяната (От 1993 до възнесението му през 2011 г.)

Kaли, Ден 25 - Kин 12, Жълт Кристален Човек (11 Ноември2013 г.)
Грегориански  Ден 11:11. Мастер Хармоничен код в дисхармоничната Грегорианска матрица. Ден с отенък за завръщане към естественото време…

Транспортните средства за галактически единен живот са развиващи се синтезирани кристално-цветни проектирани структури с много централни оси. Експериментите са възможни не по-рано от 2013 година."
- Динамика на Времето”, постулат 12.12.

Пътуване във Времето до 2137 година

Лими, Ден 27 - Kин 14, Бял Магнитен Вълшебник (13 Ноември 2013 г.)
Днес започва 13-дневният ВМ на Безвремието - на Белия Вълшебник (Да си припомним Истината за Слънчево- Пророческия Малдек ...)

И ТАКА, ТОВА е БИЛО ПОЧТИ 260 ВЕКА НАЗАД, 26000 години, КОГАТО КОРАБЪТ на ВРЕМЕТО ЗЕМЯ е влязъл В СВОЯ ПЪРВИ ГЕНЕЗИС, ГЕНЕЗИС на ДРАКОНА, ИЗНАЧАЛНИЯ ДРИЙМСПЕЛ. С вплитането на ДРАКОНА и ЗЕМЯТА ЗАПОЧНАЛО ДРИЙМСПЕЛ- ПЪТЕШЕСТВИЕТО на ЧОВЕЧЕСТВОТО. С влизането в Червения Източен Замък на Завъртането, ПЪРВИЯ от МОГЪЩИТЕ ВЪЛНОВИ МОДУЛИ БИЛ приведен в движение.

Първи започнал тринадесет-вековния Вълнов Модул на Дракона, след който следвало ТРИНАДЕСЕТ-ВЕКОВНОТО крило на Вълшебника-МЪДРЕЦ. И ВЪПРЕКИ, ЧЕ по-голямата част от Земята била покрита със СНЯГ И ЛЕД, ДРАКОНЪТ нахранил ВСИЧКИ, И на ВСЕКИ ДАЛ Киново Място в Двора на Раждане от крилото на ДРАКОНА.

Когато било приведено в движение крилото на ДРАКОНА се появил Вълшебника-МЪДРЕЦ И ОЧАРОВАЛ ВСИЧКИ. В ЧЕРВЕНИЯ ЗАМЪК на Завъртането ВСЕКИ растял в могъщество и Безвремие. От чара на МЪДРЕЦА дошло знанието, което открива ТРЕТИЯ МАГНИТЕН ПОРТАЛ. Крилото на РЪКАТА ПРИВЕЛО В ДВИЖЕНИЕ Силата на ИЗЦЕЛЕНИЕ, светеща с нюанса на СИНИЯ ПЛАМЪК НА СТЕНИТЕ на ЗАМЪКА на Завъртането в Дриймспел…

Силио, Ден 28 - Kин 15, Син Лунен Орел (14 Ноември 2013 г.)
Глобална Засилваща Синхронизирана Медитация Дъгов Мост

Галерия към статията

 
Снимки (3)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.