Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

43-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Обертоновата Луна на Сиянието!
Това е петата Луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, притежаваща силата на Обертоновото Излъчване.

По всичко личи, че екологията на Земята е на ръба на колапса. Земетресения. Вулкани. Радиация. Замърсяване на всички видове. Генетична манипулация. Пренаселеност. Социални вълнения. Правителствени неуредици. Какво се случва?

"Въпреки, че днешният екологичен и политически хаос може да изглежда като трудно контролируема съвкупност от стремителните сили и събития, в действителност всичко, което се случва, е функция от по-голяма програма, разгръщаща се по предсказуема еволюционно- мутационна последователност. Тази последователност е свързана с  по-нататъшния био-ноосферен преход."
- Хосе Аргуелес / Валум Вотан 

В геометрията на пулсарите, петият тон е четвъртото измерение от Кулата на Управлението, което ни насочва да придадем повече права на колективността. Да се върнем към Духа на тази Луна!

Ние сме носителите на проекта за земен рай. Възкресението на нашите паранормални сили е в нашите ръце. Външният свят си отива. Сега не е време за съмнения. Илюзорната реалност, която е построена с алчност за придобиване трябва да се разтвори в Светлината на Духа. В момента на колективно изпитание са поставени кармичните резултати от непокорството ни към природните закони.

Животинският тотем за тази луна е пауна, с когото красотата и възкресението са неизменно свързани. Паунът понякога се свързва и с възкресението на Христос, а очите на пауновите опашки представляват всевиждащото Око на Хор. "Ако ИМАШ единствено ОКО, то цялото ти тяло ще бъде изпълнено със Светлина."

В тази Луна ние сме поканени да призовем Върховните Сили на Светлината, Истината и Божественото Знание за преодоляване на силите на мрака

Всяка наша мисъл има електрически заряд и създава пулсационен ефект. Нашият ум е пряко свързан с електромагнитното поле на Земята. Електромагнитното поле на Земята е пряко свързано със Слънцето, с неговата система от цикли на слънчевите изригвания и излъчена коронарна маса. Продължаващите слънчева и космическа радиация директно влияят върху нашата биосфера и разум.

Това лъчение изпраща непрекъснат поток от по-висши мисъл- форми към нашата планета. Тези „мисъл-форми”, които не са концептуални се наричат вълни на мисловния процес. Ние искаме да се отворим за получаване на тези нови вълни от мисловния процес, които са преминали през новия Галактически Лъч на съзнанието. За да направим това, от нас се изисква изоставяне на старото, поемане на отговорност за всички наши мисли и действия и съзнателно да се опитаме да запазим разума си, изпълнен със свещените, вдъхновяващи, ВИСШИ мисъл-форми.

Синхронните кодове действат като мост от нашия обусловен разум към ноосферния разум. Този Ноосферен Разум е интерактивен и познаваем чрез само-отразяващото съзнание. Това не сме ние, а планетата (Ноосфера), която има разум. За да опознаем ноосферата, трябва да влезем във Върховното Единно Съзнание.

"Като се има предвид, че Земята е цялостна система, ние сега трябва да поемем отговорност за мислите, които създаваме и които зареждат менталното поле или мисловния слой на Земята с действителните причини за всичко, което безпокои нас и планетата днес. Ние не само трябва да поемем отговорност за нашите собствени мисли, но също трябва да осъзнаем връзката на нашето мислене и нашите умозаключения с тези на всички останали хора - и вероятно да преосмислим цялата си програма".
- Хосе Аргуелес / Валум Вотан

В тази Обертонова Луна сме призовани да си предоставим повече права в Новия Лъч, като нашите мисли се поддържат изключително от Великия Дух и Светлината на Новия Зараждащ се Свят. 

moon 5

Синхроничности на Звездните Пътешественици

Добре дошли в Обертоновата Луна на Сиянието - Луната на Разширените Права и Възможности! В космологията на 13-тоновия Вълнов Модул, която също може да се прилага към 13-те Луни на годината, петата или Обертоновата позиция на цикъла е известна като времето за поемане на управлението и "събиране на ресурси."

Да преразгледаме това, което сме изучили в последните четири Луни и да го обединим  в единно многоизмерно цяло!

wavespell

1. В Магнитната Луна ние открихме новия Галактически Лъч чрез синхронизирани церемонии и междугалактически призиви

2. В Лунната Луна изучавахме 52–те Хептадни Пътеки на Космическия Пръстен на V.24.3 (Земя). Това допълнително определи "годишния цикъл" или слънчевия пръстен като космическа функция: на "Космическия Пръстен". (Това е така, защото мрежата на 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21, която е универсална космична структура е вече напълно кодирана върху годишната слънчева орбита или слънчевия цикъл пръстен).

3. В Eлектрическата Луна разгледахме Четирите Времеви Лещи на Хунаб Ку 21, които кодират 13-те галактически тона, и следователно всеки 13-тонален Вълнов Модул, включително 13-те Луни на годината ...

4. В Самостоятелно-Съществуващата Луна сe върнахме отново към 52-те Хептадни Пътеки, за да си обясним факта, че всяка хептада или седмица се кодира от две планетарни влияния.

Като цяло, ние виждаме, че тези четири луни илюстрират единството на време, пространство, космос, астрономия, звезди, планети, живот и съзнанието като функция на висше-измерни структури. С други думи тези по-високо-измерни структури са като интелект, който образува решетка или "код" отвъд реалността, което ние възприемаме с нашите пет + 1 сетива.

Сега, след като Новият Галактически Лъч вече се активира (Галактическо Семе / 26-ти Юли 2013 г.), въпреки повърхностните изяви, висшето ниво на седмия лъч на церемониалната магия се развива и на нашата планета.

Това разгръщане се ускори чрез съзнателното участие и себе-рефлексивните мисли, приети чрез синхронизирани церемонии и медитации за привеждане на нашата воля в съзвучие с Божествената Воля и привеждане на разума ни в синхрон с космоса.

Каним всички да се присъединят към Групата на ПАН - България: Тази група е целенасочен център за синхронизирани обучения и медитации чрез 13-Лунния календар.

Да медитираме върху галактическите подписи на предстоящите Луни и да планираме собствените си церемонии и медитации, като се каним помежду си за синхронизация. Тези съзнателни актове се регистрират и помагат за ускоряване на ноосферата в името на Върховното Единство и еволюцията на планетарното съзнание!

Кодове на Хептадните Пътеки на Обертоновата ЛунаСилата на Интелекта

Хептада 17: "Информираността/ Осъзнаването развива Визията" (15-21 Ноември 2013 г.) Свързване и планетарно влияние: Жълто Семе (ГК Юпитер) &  Син Орел (СП Юпитер) – Хептадата е силно повлияна от планетата Юпитер, под патронажа на силите на Визията и Осъзнаването ...

Хептада 18: "Информираността/ Осъзнаването развива Интелекта" (22-28 Ноември 2013 г.) Свързване и планетарно влияние: Жълто Семе (ГК Юпитер) & Жълт Воин (СП Сатурн)

Хептада 19: "Безвремието пробужда Интелекта" (29 Ноември - 5 Декември 2013 г.) Свързване и планетарно влияние: Бял Вълшебник (СП Малдек/Астероиден Пояс) & Жълт Воин (СП Сатурн)

Хептада 20: "Визията предава на Интелекта" (6-12 Декември 2013 г.) Свързване и планетарно влияние: Син Орел (СП Юпитер) & Жълт Воин (СП Сатурн) 

СИНХРОНИЧНОСТИ В ОБЕРТОНОВАТА ЛУНА

Дали, Ден 1 - Kин 16, Жълт Електрически Воин (15 Ноември 2013 г.)
Добре дошли в Обертоновата Луна! 

Гaма, Ден 3 - Kин 18, Бяло Обертоново Огледало (17 Ноември 2013 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка и Пълнолуние. Днес е празник на раждането на Гуру Нанак, основател на религията на сикхите. "Като ароматът в цветето, като отражението в огледалото, направи така, че твоят Господ да е в теб, защо да го търсиш, вместо да е вътре в теб?"

Лими, Ден 6 - Kин 21, Червен Галактически Дракон (20 Ноември 2013 г.)
Универсален ден на Детето и Ден на Революцията в Мексико. Време е за революция на безстрашната невинност!

Aлфa, Ден 12 - Kин 27, Синя Магнитна Ръка (26 Ноември 2013 г.)
Бахайски Ден на Завета-Пакта

Лими, Ден 13 - Kин 28, Жълта Лунна Звезда (27 Ноември 2013 г.)
Днес по залез слънце започва празника Ханука (приключва на 21 Ден от Обертоновата Луна / 5 Декември 2013 г.). Днес е и Деня на Благодарността, известен още като Ден на Национален Траур - дължи се на увековечаването на фалшивата прослава на мита, който засенчва фактически опустошителната Европейска колонизация на Северна и Южна Америка през 15 век. Днес е супер връзката между 3D/4D: Астрономически (3D) е комбинация на различните планети Венера и Сатурн. Синхроничност (4D) – Жълта Звезда, кин за деня е галактическо-кармично вдишване на Венера, пси-хроно единица за деня е Обертонова Синя Нощ, която е галактическо-кармично вдишване на Сатурн ...

Силиo, Ден 14 - Kин 29, Червена Електрическа Луна (28 Ноември 2013 г.)
Днес кометата ISON е най- близко до Слънцето. Днес е също световната синхронизирана медитация Дъгов Мост  ...

Aлфa, Ден 19 - Kин 34, Бял Галактически Вълшебник (3 Декември 2013 г.)
Новолуние и галактически подпис на старта на Dreamspell –особена Повеля на Времето - дар от Галактическата Федерация и откровение, отварящо порталите на Времето и врата във времето към новият Лъч.

Aлфa, Ден 26 - Kин 41, Червен Лунен Дракон (10 Декември 2013 г.)
23-та годишнина от откриването на Закона за Времето (1989 г., Музей на ВРЕМЕТО, Женева, Швейцария): Определяне на изкуствената честота 12:60 и естествената честота 13:20 на времето - Загадката на мисията на GM108X ...

Силио, Ден 28 - Kин 43, Синя Самостоятелна Нощ (12 Декември 2013 г.)
Портал на Галактическа Активация и световна синхронизираща медитация Силио 28, усилваща медитацията Дъгов Мост - активиране на молукелата на времето в центъра на Земята / "двигател" на Дъговия Мост ...

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.