Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

44-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Ритмичната Луна на Гущера!
Това е шестата Луна от Вълновия Модул на Планетарното Служене, притежаваща силата на Ритмичното Равенство.

Като отбелязваме Зимното/Лятно Слънцестоене и Една Година от 21 декември 2012 г., е добре да направим пауза, да преразгледаме живота си и да преценим какви са промените през последните 365 дни.

С Хармоничната Конвергенция през 1987 г. започна 26-годишният цикъл на резонансното пробуждане на нашата планета в очакване на новия галактически лъч. Сега този нов галактически лъч целенасочено ни издига към единния планетарен интелект, известен като ноосферата. Новата енергия се излива мощно, но изборът е наш, да се отворим или не към тази нова енергия.

В геометрията на пулсарите, Шестият тон е вторият тон от лунния пулсар на Битието /2, 6 и 10 тонове/, управляващ предизвикателството, уравновесяването и проявлението Този пулсар завършва в 10-та Луна (Планетарна), когато ние се проявяваме за да посрещнем предизвикателството. Основното предизвикателство за нас е да признаем кои сме в действителност и след това да действаме по съответния начин.

Ние сме посредници между небето и земята. С това посредничество се преминава през различни етапи на еволюция, а най-доброто е истинската среща с Твореца - GOD (Galactic Ordering Dynamic). От научна гледна точка, Бог може да бъде видян като Върховната Същност, която управлява цялостното електромагнитно поле.

Като финална част от пророчеството на Пакал Вотан се прояви 441-Куб-Матрицата. 4х41=164. Кин 164, Жълтото Галактическо Семе (оракул на текущата година) отвори портала към новия галактически лъч (07.26.2013 г.). Този нов лъч донесе истинските течения на космическия интелект, така че към полето на разума на нашата планета вече има предоставен достъп.

Сега, чрез този лъч са шифровани нови информационни отговорности и знания. Лъчът съдържа всички възможности за разгръщане на нов холографски филм и Земен сценарий.

" Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си."
Елинор Рузвелт

За да се получи достъп до новия лъч е необходима непрекъсната практика на "вътрешно информиране". Чрез вътрешното си зрение ние виждаме, че всички преживени и сегашни войни са холограма от миналото, проектирана в настоящия момент. Чрез колективното връщане към настоящия момент е възможно спонтанно изцеление.

Тъй като в тази Ритмична Луна е и григорианската Нова Година, нашата задача в тази фаза е да помним, че Бъдеще- това е Бъдещето на Новото Време. В Новото Време няма войни. Няма замърсяване. Няма и бедност. Мирът и любовта преобладават, а синхрона и въображението царуват .

В Новото Време ние вече имаме средствата за създаване на нова, галактическа култура: култура на цялостност, култура на светлина, всеобхватната мирна култура, която признава нашето място в космоса.

moon 6

Добре дошли в Ритмичната Луна на Равенството!

Каквото е горе, това е и долу. Цялото влияе на отделната част и отделната част влияе на целостта.

Във връзка със страхът от ядрената криза във Фукушима е важно да се помни, че ние сме многоизмерни същества и имаме силата и къпацитета за глобална трансмутация. Творческите решения на всички проблеми са на наше разположение. Но, ние трябва да повишим и открием колективната си честота. Това, разбира се, изисква воля и усилие.

По-високите измерения съдържат и информират по-ниските измерения. Чрез кодовете на синхронния ред, ние можем да получим достъп до по-високо - измерните нива на съществуване, за да се създадат условия за положителна промяна в третото измерение - 3D. Както ехото от нашия глас от върха на планината отеква отново и отново надолу в долините, така и ние, чрез прилагане на нашата воля в синхронният ред ще повлияем на три-измерната реалност да става все по-лека и импулсивна.

В програмата на не-естествената честота 12:60 в тази Ритмична Луна се съдържат Коледа и (григорианската Нова Година). За мнозина това е обикновено време на повишен стрес, емоционални преживявания и премного консумиране на храни и напитки. (докато в търсачката google за „отдих от депресия” има 72 милиона страници, за "отдих от стреса" - 142 000 000 страници?!).

Вместо това, нека се опитаме да „изтрием” старата програма и да се възползваме от този период, през по-голямата част от времето да се издигнем като Единно Човешко Семейство чрез световни синхронизирани медитации, със специален акцент върху пречистването на токсичните отпадъци от Фукушима.
Нека всички ние да участваме в този световен телепатичен експеримент, за да се елиминират токсичните енергийни отпадъци и да се преобразуват в сияние. Прочетете, за да научите как ...

Всяко СИЛИО на тази Луна:

Силио е денят на медитацията Дъгов Мост. Нека през тази Луна да завършваме нашите медитации Дъгов Мост, като искрящите цветни полоси на Дъгата засияят в три потока: поток (1) около Земята, поток (2) около собственото тяло и поток (3) във вашето сърце - да вземем тази сила на Любовта чрез Дъгата и да я внесем в зоната на Белия Съединител на Световете от Планетарния Холон

planet holon

След като силата на Любовта чрез Дъгата се внесе в зоната на Съединителя на Световете - източник на токсични вредни замърсявания, визуализирайте геометрията на пулсар от светлинна Дъга, обратно на часовниковата стрелка в рамките на атомно-клетъчната структура на всички радиоактивни вещества (изучете цитатите от  Динамика на Времето). Както е горе, така е и долу: знаем, че това се случва и в други галактики и световни системи, които могат да изпитват тяхната собствена версия на напрежение, както и ние тук, на Земята. Завършете медитацията си чрез запечатване на цялата визуализация в един кристал. Ако не разполагате с кристал, запечатайте я телепатично в осмостенния кристал в центъра на Земята.

Всекиден от тази Луна със СПЕКТРАЛЕН ТОН:

Спектралният Тон е тонът на освобождение, силата, която освобождава и се разтваря. Това е спектралният диапъзон на спектъра, създаващ цветовете на радиосоничното бъдеще. В тези дни ние използваме самостоятелно кристал, или с нашата група в кристала: нашето съзнание е равно на кристала. Кристалът е свързан и е в мрежа с всички други кристали.

Уравновесяването на радиоактивните отпадъци в кристала е като карантина за четвъртото измерение-4D. Сега, във вътрешността на кристала, изрисувайте ефирните полоси на Дъговия Мост в коронната си чакра, където се намира Плазма Дали (която се явява термично/топлина сила). Усилете термо- топлината на високо загрятия Дъгов Мост! Ако сте запознати с техниката огнено дишане на Кундалинипрактикувайте я !.

Сега насочете този лъч от пламтяща енергия на Дъгата към вашето трето око (Успокояващата сила на Плазма Гама) и към карантинираните токсични отпадъци в кристала. Визуализирайте отново как тази успокояваща/миротворческа сила и горещо пламтящата енергия на Дъгата се насочват срещу спина на енергията на токсичните отпадъци, докато тази токсична енергия напълно се трансформира от радиоактивни отпадъци в радиосонична Дъга - използвайте въображението и волята си, за да създадете цветове, които никога преди това не сте виждали!

Когато всички карантинирани токсични отпадъци в кристала се преобразуват в Дъга, издишайте колективния Призив "А!", за да се канализира енергията от кристалната мрежа и в околната среда като атмосферно сияние.

earth wizard crystal

На Всеки ден от тази Луна със Слънчев Печат Съединител на Световете.

Съединителят на Световете е кинът, чиито код е в зоната на Планетарния Холон, там където се намира Япония. Съединителят на Световете също съответства на G/K (Галактично - Кармичен) Марс. В междупланетарната космология, Марс е бил редуциран до червен прах поради термоядрено опустошение. Фактът, че Япония се намира в зоната на Съединителя на Световете не е случаен. Не е случайно и мястото, където сме свидетели на най-екстремната ядрена криза - и че това е единствената страна на Земята, която пряко преживя термоядрен взрив. Всичко е фрактал в резултат на миналото и бъдещето.

На Ден от Луната – Бял Съединител на Световете използвайте кристала като транспортно средство във времето. Пътувайте до Марс, както преди да бъде опустошен. Засадете там семената на съзнанието с осъзнаването, че тази пародия няма никога да се повтори. Потърсете в дълбочина кармичната история за Япония. Почувствайте в дълбините на сърцето си дълбоко състрадание към всички същества тук. От жестоко избиваните делфини, до хората, които са единствената общност на Земята, които познават болката от ядреното опустошение.

Трансформирайте това състрадание в сила, с която да заредите вашия кристал и токсичните отпадъци, за да могат безпрепятствено да преминат карантината си в кристала.

СПЕЦИАЛНА синхронична ЗАБЕЛЕЖКА:
През тази година "24 декември 2013 г. - Бъдни Вечер" е Ден на Слънчевия Печат Син Електрически Орел. Същия Печат на Синия Електрически Орел беше и на 6 август 1945 година, когато над Хирошима беше взривена разрушителната атомна бомба, а четири десетилетия по-късно на 16 август 1987 година отново беше Син Електрически Орел – първият ден на Хармоничната Конвергенция - първата световна синхронизирана медитация, което беше като хармонично 4D- впръскване на гориво за изправяне на кармичната грешка в Хирошима. Забележете, че окултната или скрита сила на Синия Електрически Орел е Белият Спектрален Съединител на Световете - Япония от Планетарния Холон, както и деня преди 21 декември 2012 г. е Ден на Белия Спектрален Съединител ...

Това са само няколко възможности за използване на кодовете на синхронния ред за хармонизиране на нашата реалност. Поканени сме креативно да проучим всички дни на тази Луна и да приложим своите синхронизиращи медитации за хармонизиране и изцеление на тези ненужни токсични остатъци.

Кодове на Хептадните Пътеки и Планетарни Влияния – Ритмична Луна: Външна Матрица 

Хептада 21: "Медитацията развива Знанието" (13-19 Декември 2013 г.) Свързваща Пътека и планетарно влияние: Бяло Огледало (СП Нептун) & Синя Ръка (ГК Земя)

Хептада 22: "Само-сътворението развива Любовта" (20-26 Декември 2013 г.) Свързваща Пътека и планетарно влияние: Синя Буря (СП Плутон) & Бяло Куче (СП Меркурий)

Хептада 23: ""Просветлението развива Пророчеството"  (27 Декември 2013 г. - 2 Януари 2014 г.) Свързваща Пътека и планетарно влияние: Жълто Слънце (ГК Плутон) & Червен Небесен Странник (СП Марс)

Хептада 24: "Навигацията развива Разума / Интелекта" (3-9 Януари 2014 г.) Свързваща Пътека и планетарно влияние: Червена Земя (СП Уран ) & Жълт Воин (СП Сатурн) 

 

Акценти на Ритмичната Луна на Равенството
През тази Луна специален акцент ще бъде предоставен на дните със синхронизираните медитации за Фукушима.

Гама, Ден 3 - Kин 46, Бял Резонантен Съединител на Световете (15 Декември 2013 г.)
Ден за Медитация: Съединител на Световете (Галактико - Кармичен Марс/Япония). Руна на Футарк за Деня – ТУРИСАЗ, РУНАТА на Свещената Борба, с която започва мистерията ...
Действие: Огромна сила
Характеристика: Съдбата е на твоя страна. Протекция, Подкрепа. Силата в утробата на Празното Пространство от Потенциал. Мъжка, активна, проникваща. Почистваща ненужното, подготвяща почвата за ред и строеж на нещо ново. Страданието е преди прераждането. Позволете на съдбата да се разплита.

Силио,  Ден 7 - Kин 50, Бяло Спектрално Куче (19 Декември 2013 г.)
Ден на Галактически Активен Портал + СПЕКТРАЛЕН ТОН – Ден за Медитация + ДЪГОВ МОСТ за Фукушима!

Сели,  Ден 9 - Kин 52, Жълт Космически Човек (21 Декември 2013 г.)
Ритмично Слънцестоене (Зимно/Север, Лятно/Юг). Последен ден на 4-тия Вълнов Модул на Жълтото Слънце, на Вселенския Огън и Последен Ден от Червения Източен Замък.

Гама, Ден 10 - Kин 53, Червен Магнитен Небесен Странник (22 Декември 2013 г.)
Начало на 52-дневния Бял Северен Замък на Прехода - Двор на Смъртта - (Замъка се управлява от Съединителя на Световете (Галактико - Кармичен Марс/Япония). Също така денят е начало на 5 Вълнов Модул на Пророчеството (този ВМ завършва на Кин 65, 22 Ден от Ритмичната Луна /3 Явуари 2014 г.). Галактическа Сигнатура на Кетцалкоатъл.

Aлфa, Ден 12 - Kин 55, Син Електрически Орел (24 Декември 2013 г.)
"Бъдни вечер" – СПЕЦИАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ за ПЪТУВАНЕ във ВРЕМЕТО - Тъй като Синият Електрически Орел вече е енергизиран от Хармоничната Конвергенция през 1987 г. - всеки ден на Синия Електрически Орел е невероятна възможност за масивно кармично пречистване. За да добавите своя изцеляваща медитация към другите медитации в тази Луна за Фукушима, ФОРМУЛИРАЙТЕ СОБСТВЕНА ЛЕЧЕБНА МЕДИТАЦИЯ ЗА ФУКУШИМА! Изпратете ни вашата медитация, след като сте я направили и ние ще я споделим в следващите Луни, за да продължи лечебната вълна на синхронните медитации!

Лими, Ден 13 – Kин 56, Жълт Самостоятелен Воин (25 Декември 2013 г.)
Кин 56 е Галактическа Сигнатура на 17-ти август 1987 г., когато е настъпило повторното възраждане и активиране на слънчевия диск на Инките в Южна Америка. (Този Кин е и втория Ден на Хармоничната Конвергенция през 1987 г.!)

Силиo, Ден  14 - Kин 57, Червена Обертонова Земя (26 Декември 2013 г.)
ДЕН за МЕДИТАЦИЯ ДЪГОВ МОСТ за Фукушима и 3-ти „Ясен Знак” на Пакал Вотан – СИНХРОНИЗИРАЩИТЕ УЧИТЕЛИ са с НАС.

Лими, Ден 20 - Kин 63, Синя Спектрална Нощ (1 Януари 2014 г.)
ДЕН за МЕДИТАЦИЯ - СПЕКТРАЛЕН ТОН - разтваря програмата на Григорианското време, спектрализира/разпръсква радиоактивността! Повторна употреба, рециклиране и търговия.

Силиo, Ден 21 - Kин 64, Жълто Кристално Семе (2 Януари 2014 г.)
Ден за МЕДИТАЦИЯ - ДЪГОВ МОСТ за ФУКУШИМА + ГАЛАКТИЧЕСКИ АКТИВЕН ПОРТАЛ! Галактическите Сили ни водят!

Сели, Ден 23 - Кин 66, Бял Магнитен Съединител на Световете (4 Януари 2014 г.)
Ден за Медитация: Съединител на Световете (Галактико - Кармичен Марс/Япония). Днес също започва 13-дневният 6-ти Вълнов Модул на Съединителя на Световете (завършва на Кин 78 - 14 Скрит Знак на Пакал Вотан, 7 Ден от Резонансна Луна /16 януари 2014 г. - когато имаме и Пълнолуние)СЪЗДАЙТЕ 13-ДНЕВНАТА ВЪРТЯЩА СЕ ВЪЛНА от Фукушима ЗА ЛЕЧИТЕЛНИ МЕДИТАЦИИ! Тъй като това е ВМ на Съединителя на Световете, ВСИЧКИ следващи 13 дни са кодирани от Белия Съединител на Световете! Да пречистим  галактико/кармичния поток на Марс!

Силиo, Ден 28 - Kин 71, Синя Ритмична Маймуна (9 Януари 2014 г.)
Ден за МЕДИТАЦИЯ- ДЪГОВ МОСТ за ФУКУШИМА + ​​Ден на Вълшебната Костенурка! Ден 28 е Ден на засилена Медитация Дъгов Мост. Имайте търпението на магическата костенурка и насочите през този ден специалното си супер усилие във вашата пречистваща медитация!

10-та Глава от книгата 260-те Постулата на Динамика на Времето.

1О. ПРИНЦИПИ НА ХАРМОНИЧНОТО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СИНХРОННИЯ РЕД

10.1.Хармонизацията на синхронния порядък е корекция на нарушенията, предизвикани от изкуствената честота 12/60 — от натрупаните ядрени и токсични отпадъци до програмите за войни, насилие и всички форми на социален и личностен дисбаланс.
10.2.Остраняването на изкривяването на атомно-клетъчно ниво възстановява целостта на потока ПЦ и кристалния ред, а на ниво социум — поток ЦП и естествения генетичен ред.
10.3.Източник на планетарния дисбаланс са нарушенията в единния биогеохимичен процес. Едно от приложенията на Закона за Времето, Т(Е)=Изкуство е хармонизацията на синхронния ред, когато с помощта на сензорната телепортация се включва процесът на биогеохимичното междуразмерно преобразуване — трансдукция и се възстановява биохомеостазата («обмяна на веществата») на планетарната цялост.
10.4.Хармонизацията на синхронния ред по пътя на биогеохимичната трансдукциа е особен случай на сензорна телепортация, когато геометрията на пулсарите на времето съзнателно се прилага за разгръщането на атомния и молекулярен спинове (въртене). Време-векторните потенциалности се намират в биогеохимичното поле, координират се от Пси-Банката и се активират телепатично. Колективното приложение на техниките за сензорна телепортация позволяват «разтваряне» на различните видове изкривявания, возстановяване на първоначалното състояние в небитието или преобразуването им в светимост на атмосферата.
10.5.Четиримерният спин (въртящ момент) е насочен обратно на часовата стрелка, а тримерният спин — по часовата стрелка. Геометрията на пулсарите, в съчетание с небесните хармоники, разгръща време-векторните потенциалности в избрана продължителност. Така формата получава импулс на движение обратно на часовата стрелка, посредством времето. Това обратно движение телепатично се координира с въртящите се атомни и молекулярни структури на възстановения обект, насочен по часовата стрелка. По такъв начин, ментално се индуцира спин, неутрализиращ негативните проявления и техните следствия.
10.6.Възстановяването на биохомеостазата на живите видове коригира дисбаланса на социалните модели и отстранява инфекциозните болести. Многообразните видове на биогеохимичната трансдукция, хармонизиращи синхронния ред включват практика на сензорна телепортация в структурата на ДНК, преобразувайки я в съответствие с кодовете на Пси-Банката.
10.7.Съгласно същия принцип геометрията на пулсарите, обратното преработване на атомно-молекулярния спин на ензимите, вирусите и бактериалните форми допринася за преустройството на синхронния ред на природните генетични функции.
10.8.Като цяло, възможността за разгръщане на въртенето на изкривените форми е  еволюционна необходимост за изпълнение на функциити на висшите хармоники на Галактическия Мозък. Еволюционното развитие е невъзможно без възстановяването на  изкривените елементи и реда на тяхното първоначално състояние.
10.9.Хармонизацията на синхронния ред води до нарастване при Т(Е)=Изкуство и  определя всички процеси на хармоничното преус­тройство като активност на Планетарната Мрежа по Изкуствата/ ПСИ/ PAN.
10.10.Планетарната Мрежа по Изкуствата е еволюционна възможност за изпълнение на Закона за Времето. Галактическата култура е съвкупност от възможности за осъществяване на нови нива естетичните норми, разкриващи се в процеса на хармонизация насинхронния порядък.
10.11.Хармонизацията на синхронния ред е триединен процес: атомно-клетъчните генетични преобразувания, които са първоначално естетични; практиките на небесните хармоники са естетични по своя замисъл и изпълнение, а социалните форми, необходими за развитие на тези практики са естетични биологично. Силата на Закона за Времето е в Изкуството, Т(Е)=Изкуство, PAN води всички цялостни системи на планетата от нивото на инстинктивното съзнание към телепатичния ред на непрекъснатото съзнание и свръхсъзнание.
10.12.Хармоничното преобразуване на синхронния редк е необходимо условие за създаване на междуполюсни пръстени и възраждане на междупланетарния «тунел на времето». Възраждащите хроматични функции на времето са действени в социалната, телепатичната и менталната сфера. Съзнателното възраждане на биосферата създава хармоничен социален ред, чиито четиримерни модели отразяват хармонизирания природен порядък.
10.13.Хармонизацията на синхронния ред е функция на прехода от биосферата към ноосферата. Като следствие от експеримента за установяване на Междуполюсния Дъгов Мост, съвкупността от телепатични преобразувания на хармоничния ред на PAN съзнателно въвлича в този процес Галактическия Мозък. Планетарната спора на изкуствата по естествен начин открива «обратната връзка» с това ниво на телепатично непрекъснато съзнание и свръхсъзнание, което до сега е било водещо при прехода от биосферата към ноосферата.

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

renetaman каза на 15.12.2013 г. 11:28 ч.

BLAGODARIA ZA PODROBNIA I DOBRE PREDSTAVEN BULETIN.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.