Публикации / СИНХРОНОТРОН / Синхро-Галактическата Йога

ДЕН ТРЕТИ: ПЛАЗМА ГАМА

Размер на шрифта: a a a

ДЕН ТРЕТИ: ПЛАЗМА ГАМА

SahaSrara (Crown) Chakra

Ниво 1: Медитиране с Аджна Чакра (Трето око)

Седнете в удобна медитативна поза. Дръжте гръбначния си стълб изправен, а тялото отпуснато. Докато тялото ви е абсолютно неподвижно, навлезте в кратка естествена ментална медитация. Веднага щом умът е достатъчно чист, насочете вниманието си към вашето трето око или Аджна чакра. Направете я възможно най-чиста, блестяща и сияеща от трептяща енергия. Когато тя е чиста и полупрозрачна, пулсираща във вашето чело, позволете й да се разтвори и трансформира в двулистен индигов лотос. 

Фокусирайте вниманието си в чакрата на третото ви око. Концентрацията в тази чакра активира епифизната жлеза и отваря вътрешната възприемчивост (зрение) за космичните сили; тя е порталът към астралното и физическото измерение на съзнанието.

Думата „аджна” има санскритски корен и означава „знам”, „подчинявам се” и „следвам”. В буквален смисъл „аджна” означава „управлявам” или „център за наблюдение”. В някои случаи тази чакра е възприемана като чакрата на ума или окото на мъдростта.  Аджна чакра е точката, в която трите основни енергийни канала, наречени нади (Ида, Пингала и Сушумна) се сливат в единен поток на съзнанието и се отправят към коронния център.

Събуждането на Аджна изисква дисциплина и упорита концентрация. Визуализирайте точка светлина и останете фокусирани единствено в нея, за да развиете вътрешното си зрение. Целта на това упражнение е да умиротвори по-ниските емоции, да събуди вътрешното зрение и да поддържа концентрацията.  Развиването на Аджна чакра ни издига до нивото на продължаващото съзнание и създава възможност за телепатично общуване.

Тази чакра е управлявана от женският принцип на Богинята Шакти Хакини (Проницателност). Тя държи ключа към интуицията или шестото чувство, т.е директното хармонизиране или придобиването на божествено знание директно, без помощта на сетивата. Традиционно, това състояние е наричано „гносис” .

Когато този център е окончателно пробуден, тялото е преизпълнено със сиянието на блаженството, което осветява всичко, към което насочите вниманието си. Вие създавате антена за пренасяне на светлина от вътре навън, така че висшият интелект може да се свърже с вас. Веднъж, след като е окончателно дисциплинирано, вашето вътрешно зрение може да бъде насочвано към всяка друга от останалите чакри, за да получи/възстанови информация, впечатления, съхранени спомени и/или прозрения. Чрез Аджна чакра ние можем да видим скритата същност (красота) на видимия свят: минало, настояще и бъдеще слети в едно цяло. Когато умът е чист, тогава всички останали чакри естествено се пробуждат.

Утвърждение/ Афирмация за Аджна:  Нека бъдем дарени с галактическа визия, за да трансформираме цялата материя в пречистено излъчване на висшата мечта!  

Ниво 2: Активиране на Радиална Плазма: Гама

Dali - Crown

Дишайте дълбоко през ноздрите си и позволете на вашата осъзнатост да протече от носа ви нагоре към чакрата на третото око. Внесете вашата осъзнатост във вътрешността на бялата плазма Гама в центъра на чакра Аджна. Визуализирайте как белият символ излъчва към всички точки на вселената светлинни и топлинни заряди от мир и хармония.

Повторете следното, докато сте фокусирани в третото си око: “Аз произхождам от сливането на вътрешното осъзнаване и изначалната сфера; аз придобивам силата на мира.” Позволете си да почувствате сливането на светлината (съвършената лъчиста форма) и топлината (вътрешната осъзнатост) във вътрешността на третото око. Почувствайте присъщото съвършенство и естественото себе-освобождаване на мира, който винаги съществува в сегашния момент.   

За да откриете произхода на светлината и топлината затворете лявата си ноздра с левия палец и вдишайте и издишайте дълбоко три пъти през дясната ноздра. Първо осветете жълтата плазма Дали във вашата коронна чакра и почувствайте топлината на вътрешната осъзнатост, която се излъчва от този център.

Сега затворете дясната ноздра с десния палец и вдишайте и издишайте дълбоко три пъти през лявата ноздра. Запалете светещата в червено плазма Сели в коренната си чакра и почувствайте успокояващият поток, излъчван от светлинната сфера. Съзерцавайте мистерията на светлината и топлината.  

Сега слейте топлината от коронната чакра и светлината от коренната чакра в бялата плазма Гама на третото око. Почувствайте пулсиращото единение на вътрешната осъзнатост (топлина) и изначалната сфера (светлина). Цялото ви тяло и системата от жлези са успокоени и окъпани от топлината на тази божествена майчина/бащина светлина.  

Чрез концентрация и практика от ваша страна, топлинната енергия от коронната чакра и светлинната енергия, идваща от външната вселена на висшето измерение могат да прелеят в третото ви око и да изпълнят  физическата и астралната ви нервна система с лъчисто проникновение, което да възстанови ясновидството ви, което е ваше рожденно право. 

Гама е третият етап, с който завършва основният сензорния квант, състоящ се от три части.

Сензорният квант е първото, основополагащо ниво на сензорната опитност.

time athom

Ниво 3: Активиране на Третата ментална сфера (Събуждащо се съзнание)
Пробуждащият се съзнателен медиум активира третата ментална сфера.

Визуализирайте третата ментална сфера (пробуждащо се съзнание), разположена в предната дясна част на мозъка над дясното око. Тази ментална сфера по-принцип функционира само в трето измерение, но в състояние на будност може да оперира и на бета ниво, като управлява лявата предна част на мозъчното полукълбо.

Третата ментална сфера е златната среда между мисленето, вземането на решения и осъзнатостта във всеки един момент. Да бъдеш осъзнат означава да подложиш на съмнение всичко, търсейки и достигайки до неговия първоизточник. Истинското знание започва с любопитството и желанието да знаеш. Желанието да знаеш създава условията за възникването на интелектуални въпроси. С тези въпроси идва и желанието да бъде получен отговор. Получените отговори зависят от качеството на зададените въпроси.

Тази ментална сфера управлява силата на свободната воля. Тя би следвало да бъде дисциплинирана чрез упражняване на волята в името на духовно координирана цел. Когато това е постигнато се отваря окото на мъдростта и гносисът е възможен.

Тази сфера също съответства на четвъртото измерение на времето: Космически Куб. Космическият куб се отнася до най-високата степен на космическо майсторство, която ни позволява да навлезем в най-висшите процеси на ментално съ-творчество. Най-директният начин за активиране на това ниво на осъзнаване е практикуването на хармонизация на третото око с Най-Висшето Същество - блестящо, изпълнено със светлина, чисто, съвършено и свободно от всякакви неясноти. Задръжте вниманието си фокусирано колкото е възможно по-дълго върху това аморфно Единство - Създателят на цялото Знание и Интелект. Позволете на вашето съзнание да се слее с цялото сътворение.

Способността да имаш фокусирано (в една точка) съзнание е ключът към пробуждащия се съзнателен медиум. Когато умът е концентриран в тази точка, тогава се осъществява трансформацията/скокът от индивидуалното неосъзнато към колективното планетарно съзнание.

Ниво 4: Отваряне на третата от седемте врати (144)

Alpha - Alpha

Визуализирайте индиговият двулистен лотос на Аджна чакра с бялата плазма Гама върху нея, разположени на вашето чело. Задръжте тази визуализация и почувствайте как двете се сливат докато вие пеете свещеното послание ХРАХА. Задръжте произношението докато имате дъх.

Разположете Хептаден Портал 144 и Бета-Бета символа в Холономния си Приемник. Това разположение върху матрицата 441 отговаря на V11:H20, втора схема, 8-мо измерение на времето, възходящо вертикално космично управление на времето. Сега я поставете във вашето тяло на челото в предната част на черепа.

Heptad Gates

Визуализирайте хипер-плазмата Бета-Бета над бялата плазма Гама в чакрата на вашето трето око. Внесете Бета-Бета в третата ментална сфера на четвъртото измерение на времето (Космически Куб), където тя активира съзнателния разум като пробуждащ се съзнателен медиум. Тук е интер-галактическият канал (БМЕ 321), през който хипер-плазмата Бета-Бета се излива в предната лява част на мозъчното полукълбо.

От третата ментална сфера мислено насочете хипер-плазмата Бета-Бета към чакрата на третото око и я поставете над символа на Гама. Задръжте тази позиция докато направите по четири редуващи се вдишвания през едната и другата ноздра (по четири вдишвания за всяка ноздра). Завършете с едно вдишване през двете ноздри едновременно.

Насочете енергията надолу по гръбначния стълб, вливайки хипер-плазмата Бета-Бета във всички 144 000 етерни нишки на астралното тяло. Практикувайте огнено дишане – бързи и учестени вдишвания през носа, които трансформират всички блокажи и сенки в потоци от кристално чист буден съзнателен медиум, които се изливат по цялата ви нервна система.

Спектралната, електрична синя Бета-Бета хипер-плазма вибрира нежно като активира силата във всички етерни нишки. Придвижете енергията отново по централния канал на гръбначния стълб и оставете Гама в чакрата на третото око. Върнете вашето съзнание към третата ментална сфера и след това затворете и запечатайте Хептадния Портал, който се намира в третото око. Отпуснете се и вдишайте бавно и дълбоко поне 13 пъти.

runa UR

Хармонична Руна на Универсална Религия/УР 91

Цялостното Галактическо Изкуство определя Пространството.

За допълнителна практика: Разположете Хептаден Портал 144 в схемата на Хунаб Ку 21. Тази позиция отговаря на Върховната Жрица, Природата на Духа, Урания, Дамата на Ветровете; Галактично- Кармичен Уран, (с число на Боде 196). Проучете всички взаимовръзки.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.