Публикации / СИНХРОНОТРОН / Синхро-Галактическата Йога

ДЕН ЧЕТВЪРТИ: ПЛАЗМА КАЛИ

Размер на шрифта: a a a

ДЕН ЧЕТВЪРТИ: ПЛАЗМА КАЛИ

Ниво 1: Медитиране със Свадхистана Чакра (Сакрален Център)

Седнете в удобна медитативна поза. Дръжте гръбнака си изправен, а тялото отпуснато. Докато тялото ви е абсолютно неподвижно направете кратка естествена ментална медитация. Веднага щом умът е достатъчно чист, насочете вниманието си към вашия Сакрален център или Свадхистана чакра. Направете я възможно най-чиста, блестяща и сияеща от трептяща енергия. Когато тя е чиста и полупрозрачна, пулсираща във вашия сакрален център, позволете й да се разтвори и трансформира в оранжев шестлистен  лотос

Фокусирайте вниманието си към чакрата на сакралния център. Тази чакра е седалището на сексуалната осъзнатост и съдържа изключително мощна енергия. Тя също е седалище на осъзнатостта на тялото.

В традицията на йогите, Свадхистана е считана за база или основа на индивидуалната човешка осъзнатост. Тя съдържа всички карми, впечатления, минали животи и предишни опитности т.е. неосъзнатата  информация свързана със земната личност или обстоятелствената личност (личност, подвластна на детайлите).

Тази чакра е управлявана от женския принцип на Богинята Шакти Ракини (Сексуалност). Тя е мястото, в което се съхраняват повечето физически блокажи и карма – колективната карма на неосъзнатото. Ние искаме да пробудим този сакрален център, за да отключим вътрешното си зрение за космичното електричество.

Когато този център е окончателно събуден тялото се изпълва с космично електричество, което свързва всички наши чакри. Това е областта, в която могат да бъдат трансформирани мощните сексуални или кундалини енергии в по-висша форма на електричество. Съхранената енергия в тази чакра  може да бъде използвана, за да съживи различните нива на съществуване.

Утвърждаване/Афирмация на Свадхистана: Нека свръх-менталните сили да съберат своите електроплазмени структури на духовната еволюция и да ги освободят в ноосферата!  

Ниво 2: Активиране на Радиална Плазма: Кали

Kali

Дишайте дълбоко през носа си и позволете на вашата осъзнатост да се насочи от ноздрите надолу към чакрата на вашия сакрален център. Нека вашата осъзнатост се настани във вътрешната синя плазма Кали в центъра на чакрата. Визуализирайте синия символ, който излъчва потоци от бяла светлина.

Почувствайте как Кали плазмата се побира в сакралния център и отговаря за качеството на усилената светлина и топлина, която се асоциира също със сексуалната или кундалини енергия.

Повторете следното словосъчетание, докато сте фокусирани във вашия сакрален център: „Моето Име е Великолепният, Роден от Лотос. Аз катализирам вътрешната светлина и топлина”. Почувствайте вътре в себе си топлината и светлината, създаденото от вас самите електричество, което извира от едно състояние на безупречна чистота.

Затворете лявата си ноздра с левия палец и вдишайте и издишайте дълбоко три пъти през дясната ноздра. Осветете плазма Кали и почувствайте, как увеличената светлина и топлина се излъчват навън от чакрата на вашия сакрален център. Сега затворете дясната ноздра с десния си палец и вдишайте и издишайте три пъти с лявата ноздра. Фокусирайте се върху плазма Кали и почувствайте вътрешната осъзнатост на светлината и топлината, които пулсират от вашия сакрален център и изпълват цялото ви същество. Почувствайте как потоците от топлина и светлина катализират цялата ви система в още по-фини радиални спирали. Тази могъща енергия извира от чакрата на вашия сакрален център и активира, завърта и оживява всички останали чакри. Вие сте Великолепния Роден от Лотос, Роден от Бащата – Топлина и Майката – Светлина.

Плазма Кали е връзката между трите светлинно-топлинни сензорни плазми и трите телепатични плазми.

Тя е катализиращият агент между топлинно-светлинния сензорен квант и суб-атомния телепатичен квант.

time athom

Ниво 3: Активиране на Четвъртата Ментална Сфера (Продължаващо Съзнание)
Висшият ментален контрол активира четвъртата ментална сфера.

Визуализирайте четвъртата ментална сфера (Продължаващо Съзнание), разположена в мозъка над лявото око в лявото мозъчно полукълбо. Тази ментална сфера управлява горната лява част на мозъчното полукълбо.

Продължаващото Съзнание е способността да се поддържа прогресивна осъзната мисловна форма за продължителен непрекъснат период от време. Според Космическата Наука, продължаващото съзнание  е способността на „другия” от 4-измерение да поддържа директна комуникация с 5-измерната „висшата самостоятелно съществуваща същност” и в същото време да утвърждава и разширява реализацията на цялото в ”само-съществуващото” 3-измерение.

Тази сфера отговаря на измерението на времето: Космическо Възнесение. Космическото възнесение се отнася до майсторството на висшите сили да осъществяват телепатично възприятие и проектиране. Това означава, че ние можем да възприемем/визуализираме себе си на всяко място във вселената и да се проектираме там, ако е необходимо.

За да развиете продължителната осъзнатост, изберете една мисъл, ментална структура или поредица от числа и се фокусирайте върху тях. Също може да практикувате проектирането на сложни ментални геометрични форми, като икосахедрон/20 стени или  додекахедрон/12 стени. Концентрирайте се и изпълнете ума си единствено с избраната мисъл или конструкция. В момента, в който друга мисъл се опита да влезе в съзнанието ви, веднага я изместете с първоначално избраната от вас мисъл.

Упражнявайте се докато свикнете да се концентрирате върху всяко нещо за колкото дълго време пожелаете, или докато го визуализирате с яснота близка до видение. Продължителните упражнения за контрол върху света на мислите ви подготвят за слизането на свръх-менталното съзнание. Анализирайте всяка появила се мисъл. Ако дадена мисъл не е конструктивна или хармонична, веднага я отпратете. Правете това толкова често, колкото е необходимо докато се превърне във ваша втора природа. Когато развиете този ваш капацитет, ще достигнете до висш контрол на ума: няма повече да бъдете онзи, който мисли или онзи, който прави нещата. Вие ще бъдете/сте самото проявление на висшата същност. 

Ниво 4: Отваряне на Четвъртата от Седемте врати (315)

Beta - Alpha

Визуализирайте оранжевия шестлистен лотос на Свадхистана чакра със синята Кали плазма върху нея, разположени във вашия сакрален център. Задръжте тази визуализация и почувствайте как двете се сливат докато вие пеете свещеното послание ХРИМ. Задръжте произношението, докато имате дъх.

Поставете Хептадния Портал 315 и Бета-Алфа символа върху Холономния Приемник 441. Разположението върху матрицата 441 отговаря на V11:H17, пета схема, осмо измерение на времето, възходящо вертикално космично управление на времето. Сега я поставете във вашето тяло, в горната част на челото, точно над третото око

Heptad Gates

Визуализирайте хипер-плазмата Бета-Алфа над синята Кали в чакрата на вашия сакрален център. Внесете Бета-Алфа в четвъртата ментална сфера във второто измерение на времето (космическо възнесение), където тя активира продължаващото съзнание в нейното проявление на висш контрол на разума. Тук е интер-галактическият канал (БМЕ 331), през който Бета-Алфа хипер-плазмата се излива в задното ляво полукълбо на мозъка.

От четвъртата ментална сфера насочете хипер-плазмата  Бета-Алфа към чакрата на вашия сакрален център и я разположете над символа на Кали. Задръжте тази позиция с четири редуващи се вдишвания и издишвания през едната и другата ноздра (по четири вдишвания за всяка ноздра). Завършете с едно вдишване и издишване през двете ноздри.

Издигнете енергията по централния енергиен канал (гръбначния стълб), впръсквайки хипер-плазмата Бета-Алфа във всички 144 000 етерни нишки на астралното тяло. Практикувайте огнено дишане - бързо и учестено  през носа, което трансформира всички блокажи и сенки във потоци от кристално чист висш контрол на разума, който се разлива в цялата ви нервна система.

Спектралната, електрична синя и червена Бета-Алфа вибрира нежно, като активира силата във всички етерни нишки. Свалете обратно надолу по централния канал енергията и оставете Кали в чакрата на сакралния ви център. Издигнете енергията отново нагоре по централния канал и върнете съзнанието си към четвъртата ментална сфера. След това затворете и запечатайте този Хептаден Портал, който се намира в предната горна част на черепа ви (ХП 315). Отпуснете се и вдишайте бавно и дълбоко поне 13 пъти.

runa UR

Хармонична Руна на Универсална Религия/УР 95

Цялостното Галактическо Изкуство се Превръща в Медитация на Реалността.

За допълнителна практика: Разположете Хептаден Портал 315 в схемата на Хунаб Ку 21. Тази позиция отговаря на Пророкът; Този, който подновява Културата; Световния Учител; Слънчево- Пророчески Марс (с число на Боде 16).  Проучете всички взаимовръзки.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.