Публикации / СИНХРОНОТРОН / Синхро-Галактическата Йога

ДЕН ПЕТИ: ПЛАЗМА АЛФА

Размер на шрифта: a a a

ДЕН ПЕТИ: ПЛАЗМА АЛФА

Ниво 1: Медитиране с Вишудха (Гърлена) Чакра

Седнете в удобна медитативна поза. Дръжте гръбначния си стълб изправен, а тялото отпуснато. Докато тялото ви е абсолютно неподвижно навлезте в кратка естествена ментална медитация. Веднага щом умът е достатъчно чист, насочете вниманието си към гърлената или Вишудха чакра. Направете я възможно най-чиста, блестяща и сияеща от трептяща енергия. Когато тя е чиста и полупрозрачна, пулсираща във вашия гърлен център, позволете й да се разтвори и трансформира в син шестнадесет-листен  лотос. 

Насочете вниманието си към мястото на вашата гърлена чакра. Този център съдържа волята за комуникация и достигане до другите чрез моделите на познавателното мислене и поведение.

Вишудха чакра е каналът на свързване между четвъртото и третото измерения. Той засяга както менталното, така и емоционалното тяло и е център на артистичната изява и комуникативния интелект, които идват от по-висшите ментални сфери (5-та и 6-та).

Вишудха чакра е позната в някои йогийски практики като чакрата на духовното прераждане, а в Кундалини йога тя е възприемана като „фонтанът на младостта” – мястото, от което започва спонтанното физическо подмладяване. За да активирате Вишудха може да рецитирате молитви, да пеете молитвени песни или мантри. Изпейте „Аххх” седем пъти, за да отворите гърлената чакра.

Тази чакра е управлявана от женският принцип на Богинята Шакти Шакини (Знание). Вишудха е също центърът на пречистването и здравият разум, както и местонахождението на „вижнана” – аналитичната божествена мъдрост. Когато се фокусираме в тази чакра, можем да направим разграничение между съобщенията, които идват от висшето съзнание и тези, които идват от егото.

Вишудха има връзка и с Нада Йога, клон на Кундалини йога, който се занимава със звуковите вибрации (Вишудха и Муладхара са считани за двата основни вибрационни центъра).  Муладхара чакра отговаря за космическият вибрационен корен, а Вишудха е приемникът на висшите музикални хармонии на сферите. Когато тази чакра достигне най-висшето си ниво, звуците, които излъчва придобиват магични качества и могат чрез вибрация да променят пространството около слушателя. Тази чакра може също да бъде използвана и като приемник/станция, чрез която се достига хармонизиране с мислите и чувствата на хората, без значение дали са наблизо или надалеч. 

Тя е свръхментален приемен център на мисловни вълни и съобщения, който може да отсява/различава различните съобщения и да ги насочва към съответната чакра. Когато тази чакра се пробуди, ние можем да насочваме енергията от по-ниските към по-високите чакри, завръща се нашето изразяване като висши космически резонансни канали

Бележка: Нервният канал в гърлото също е асоцииран с курма нади или нади на костенурката. Когато тази нади е будна, практикуващият може напълно да превъзмогне желанието и нуждата да приема храна и течности (Това е било демонстрирано от много йоги, особено в Индия. Такива примери са дадени в „Автобиографията на един йога” от Шри Парамаханса Йогананда). 

Утвърждаване/Афирмация на Вишудха: Нека откровението на звездните старейшини от висшите съвети на светлината и мъдростта проговори  чрез мен, така че всичко да се издигне до върховното изящество! 

Ниво 2: Активиране на Радиална Плазма Алфа

Alpha

Дишайте дълбоко през носа и позволете на вашата осъзнатост да се насочи от ноздрите надолу към гърлената чакра. Нека вашата осъзнатост се настани във вътрешната плазма Алфа в центъра на чакрата. Визуализирайте жълтия символ, който излъчва бляскави потоци от бяла светлина.

Почувствайте електрическата вибрация на Алфа плазмата, събрана във вашият гърлен център. Този център активира удвоения електрически заряд, който е в телепатичен резонанс с Южният Полюс. Повторете следното изречение, докато се фокусирате в гърлената чакра: „Моят дом е неродената изначална сфера, аз освобождавам удвоения електрон на Южния Полюс”.  Понятието „неродена” се отнася до  безусловното и неразрушимо състояние, което обхваща цялата вселена, която е без начало и без край. Почувствайте как вашето съзнание се хармонизира с Вселенското съзнание, а вашите вибрации се повишават и достигат честотата на вибрациите на новата Земя. Всички блокажи и сенки се разтварят във вашия ментален поток и вие се сливате с огромния океан на свръх-съзнанието на Универсалния Разум.

Затворете лявата ноздра с левия си палец и вдишайте и издишайте дълбоко три пъти през дясната ноздра. Осветете плазма Алфа и почувствайте светлината, която струи от Вселенското съзнание, почиства вашата гърлена чакра и всички ваши комуникационни канали. Сега затворете дясната ноздра с десния си палец и повторете трите вдишвания и издишвания през лявата ноздра, като фокусирате вниманието си в гърлената чакра. Вашата гърлена чакра излъчва съживителни звуци и резонантни лечебни вибрации към всички останали ваши чакри. Вие сте създателят на новите истории, разказвачът на новите приказки.  

Зарядът на плазма Алфа е първото ниво от телепатичния квант, състоящ се от три части.

В центъра на Алфа, почувствайте интегрираните заряди на сензорният квант: Дали, Сели и Гама, трансформирани от Кали в телепатичен заряд на Алфа. След това разширявайки вашето съзнание телепатично към южните части на планетата, освободете удвоения електрон при Южния Полюс.

time athom

Ниво 3: Активиране на Петата Ментална Сфера (Суперсъзнание)
Хиперелектичното суперсъзнание активира петата ментална сфера.

Визуализирайте петата ментална сфера (супер-съзнанието) разположено в мозъка над лявото ухо, в лявата част на мозъчното полукълбо. Това е седалището на пето-измерната „висша същност”, която работи с „другия” от 4-измерение. Тази ментална сфера управлява и активира дясната странична част на мозъчното полукълбо между дясното ухо и дясното слепоочие, където изпраща паранормални импулси към първата ментална сфера: пред-съзнанието.

Супер-съзнанието лежи под булото на пробуждащото се съзнание. Понякога супер-съзнанието е наричано космическо съзнание или Христово съзнание. То е само-съществуващото съзнателно блаженство, което превъзхожда творението. Качеството на нашите мисли и внимание е ключът към овладяването на силите на супер-съзнанието. 

Нашите мисли са силови електрически линии, които се освобождават в атмосферата и създават специфични резултати в зависимост от своята сила. За да овладеете нивото на супер-съзнанието е необходима упорита и внимателна концентрация и посвещаване на медитативната практика. 

Тази сфера отговаря на петото измерение, радиалното време на супер-съзнателната пето-измерна „висша същност”. Тя се характеризира с електрична хипер-яснота, която определено „не е от този свят”. Тази сфера се активира с настъпването на ноосферата и се характеризира с тотално холистично разбиране. Включвайки в себе си продължителната осъзнатост от четвъртата ментална сфера, супер-съзнанието се разраства и достига до мисловните вълни на пето-измерната висша същност. „Мисловната вълна” е конфигурация от телепатични потенциалности, независещи от езика и базирани върху цялостни последователности от свръхментални правила, които са присъщи на знанието на не-егото. За да овладеете супер-съзнателния разум, медитирайте върху образа на Земята като единен организъм, поддържан в своята цялост от универсалното мисловно поле.

Медитация ”Цялостна Земя”

Визуализирайте се там където сте. Обърнете внимание на пространството, в което сте разположени, без значение дали сте навън или сте на закрито. Сега се издигнете над средата, която ви заобикаля и я погледнете отгоре. Издигнете се още повече и погледнете отвисоко цялата улица или околност. Продължете да се издигате нагоре и нагоре и достигнете открития космос. От космоса погледнете Земята и се опитайте да я възприемете като блестяща синя мандала. Погледнете Земята от всички ъгли. Вижте Земята като планетарно небесно тяло- кълбо, което се върти в космоса. Тя е същество с определена стойност, със своя собствена дхарма или истина. Дхармата или капацитета на Земята е нейната способност да поддържа живота.

Визуализирайте целия живот на Земята - животните и растенията, хората, насекомите и планктона. Вижте всичко това като една цялостна система. Животът на Земята е биосферата или сферата, която обгръща повърхността на Земята като тънък воал или вибрираща мантия, която е в постоянно движение. Визуализирайте как всички различни процеси и форми на живот са една цялост върху това блестящо синьо космично тяло.

Сега позволете на съзнанието си да потъне под повърхността на Земята. Почувствайте сферичните слоеве от наноси и магмени/кристални скали. Отидете до сърцевината на Земята и открийте масивния железен кристал октахедрон. Почувствайте това кристално ядро като динамичен радио- приемник, изтеглен в посока към всеки от двата магнитни полюса.

Медитирайте върху същинския център на този кристален радио -приемник. Какво/от Кого приема Земята? Какво излъчва Земята? Къде приема Земята? Какви съобщения ви изпраща Земята точно сега? 

Бележка: Прилагането на съвременни изчистени медитативни техники е необходимо, за да се постигне обединение с универсалното космическото пространство. Телепатичните свръх-стандартни мисъл форми винаги  идват от петата ментална сфера, от супер-съзнанието. 

Ниво 4: Отвяряне на Петия Хептаден Портал (414)

Alpha - Alpha

Визуализирайте синия шетнадессетлистен лотос на чакра Вишудха с жълтата плазмаАлфа над нея, разположени във вашето гърло. Задръжте тази визуализация и почувствайте как двете се сливат докато вие пеете свещеното послание ХРАУМ. Задръжте произношението докато имате дъх.

Поставете Хептадния Портал 414 върху и символа на Хипер-Електрона (Hyperelectron) върху схемата на Холономния Приемник 441. Разположението в матрицата 441 е V11:H14, осма схема, девето измерение на времето, вътрешно сърцевинно време.

Сега я поставете във вашето тяло, в предната горна централна част на черепа

Heptad Gates

Визуализирайте Хипер-Електрона със спираловидното червено силово поле Куали над жълтата Алфа във вашата гърлена чакра. Внесете Хипер-Електрона в петата ментална сфера, в петото измерение на времето (червено електро-термично силово поле Куали H11:V1-7, дясно ориентирано време, където се активира супер-съзнанието като хипер-електрично супер-съзнание, което изпраща информация към първа и втора ментална сфера.

От петата ментална сфера насочете черния Хипер-електрон към гърлената чакра и го поставете над символът на плазма Алфа. Задръжте тази позиция с четири редуващи се вдишвания и издишвания през едната и другата ноздра (по четири вдишвания за всяка ноздра). Завършете с едно вдишване и издишване през двете ноздри.

Насочете енергията надолу по централния канал (гръбначния стълб), излъчвайки Хипер- Електрона (червено електро-термично силово поле Куали) във всички 144 000 етерни нишки на астралното тяло. Практикувайте огнено дишане, с бързи и учестени вдишвания, които трансформират всички блокажи и сенки в кристално чисто хипер-електрично супер-съзнание, което се излива по цялата ви нервна система.

Черният Хипер-Електрон с червено електро-термично силово поле Куали вибрират нежно, активирайки електричната сила във всички етерни нишки. Придвижете енергията по централния канал и оставете плазма Алфа в гърлената чакра. Върнете съзнанието си към петата ментална сфера, след което затворете и запечатайте Хептаден Портал 414 в предната горна централна част на черепа си. Отпуснете се и вдишайте дълбоко поне 13 пъти. 

runa UR

Хармонична Руна на Универсална Религия/УР 90

Цялостното Галактическо Изкуство е Определено от Времето.

За допълнителна практика: Поставете Хептаден Портал 414 в схемата на Хунаб Ку 21. Тази позиция отговаря на Единствения Просветлен; Този, който носи Висшата Истина; Обновителят на Живота; Този, който притежава Мъдростта на Времето и Пространството; Галактично- Кармичен Плутон(с число на Боде 388). Проучете всички връзки в графичната схема.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.