Публикации / СИНХРОНОТРОН / Синхро-Галактическата Йога

ДЕН ШЕСТИ: ПЛАЗМА ЛИМИ

Размер на шрифта: a a a

ДЕН ШЕСТИ: ПЛАЗМА ЛИМИ

Limi

НИВО 1: Медитиране с Манипура чакра (чакра на Слънчевия Сплит)

Седнете в удобна медитативна поза. Дръжте гръбначния си стълб изправен, а тялото отпуснато. Докато тялото ви е абсолютно неподвижно, навлезте в кратка естествена ментална медитация. Веднага щом умът е достатъчно свеж, насочете вниманието си към Манипура чакра или слънчевия сплит. Направете я възможно най-чиста, блестяща и сияеща от трептяща енергия. Когато тя е чиста и полупрозрачна, сияеща от вашия слънчев сплит, позволете й да се разтвори и трансформира в десето-листен жълт лотос.

Фокусирайте вниманието си към вашия слънчев сплит. Слънчевият сплит е считан за втори мозък и за втория по значимост склад на праната. Енергията, съхранявана в тази чакра може да бъде използвана, за да ни свързва като индивидуалности или като планета чрез Слънцето с галактическото ядро, Хунаб Ку. В Тибетската традиция тази чакра е известна като мани падма или „скъпоценният лотос”. Това е точката в която всички 144 000 нервни окончания (по 72 000 за всяка от двете половини на тялото) се срещат. Тази чакра е управлявана от женския принцип на Шакти Богинята Лакини (Авторитет).

Тази чакра е асоциирана с волята и със силата като цяло. Тя е центъра за получаване на сила и отнемане на сила, както и центъра на решенията и идентичността. Слънчевият сплит е преработващата камера на инстинктивно/интуитивната енергия и емоционалната интелигентност. Тази енергия се препраща към сърдечната чакра, където трансформирането на емоционалната енергия се преживява като „интелигентност на сърцето”.

Медитацията с Манипура чакра води до познание за цялата физическа и фина система на тялото. Когато този център е пречистен и събуден, тогава е възможно да се свържем отново (чрез етерната „магистрала” на кушан суум или космическата пъпна връв) с центъра на галактиката, Хунаб Ку. Когато тази връзка се възстанови, тялото става съвършено здраво и сияйно, а съзнанието не се връща обратно към по-ниските нива.

Тази чакра често е сравнявана с топлината и силата на Слънцето, което излъчва и разпределя енергията на праната в цялата човешка система. За да събудите тази чакра, дишайте бавно, като изпращате въздуха към слънчевия сплит. Почувствайте разширяването и свиването в областта на пъпа, практикувайки коремно дишане. Вдишайте, задръжте дъха и приберете стомаха, а докато издишате го изнесете навън. 

От този център почувствайте кушан суум като етерна нишка, която се влива директно в центъра на галактиката, превръщайки слънчевият сплит във важен информационен рецептор. Кушан суум свързва планетарната схема със слънчевата и галактическата циркулации.

Чрез волевото усилие на въображението ние можем да насочим астралното си тяло през отразяващата мембрана на планетарното поле към Слънцето и след това към сърцето на галактиката. Тази област ни позволява да трансформираме и се издигнем над примитивните нисши емоции, като се отворим, за да получим прилив от висшата космическа енергия.  Важно е да визуализираме кушан суум като сияйно етерна нишка, която излиза от слънчевия ни сплит и се влива в центъра на галактиката. Това ни установява в галактическия ред на реалността. 

Утвърждаване/Афирмация на Манипура: Нека нашите възприятия бъдат организирани в космическо цяло, за да можем всички да станем едно с радиалния порядък на Първоизточника! 

Ниво 2: Активиране на Радиална Плазма Лими

Limi

Вдишайте дълбоко през носа си и позволете на вашето внимание да се насочи от ноздрите надолу към слънчевия сплит. Внесете своята осъзнатост във вътрешната Лими плазма в центъра на чакрата. Визуализирайте червения символ, излъчващ сияйни потоци от бяла светлина.

Почувствайте как Лими плазмата вибрира и как нейното електричество се вмества в слънчевия сплит. Така електричният заряд на менталния електрон е в телепатичен резонанс със Северния Полюс.

Повторете следното, докато се фокусирате в чакрата на вашия слънчев сплит: „Аз консумирам дуалните мисли като храна, аз пречиствам менталния електрон на Северния Полюс”. Почувствайте как всички условни мисли се разтварят в светлината на вътрешната осъзнатост.

Затворете лявата ноздра с левия палец, вдишайте и издишайте три пъти през дясната си ноздра. Осветете Лими плазмата и почувствайте галактическата свързаност чрез слънчевия сплит. Сега затворете дясната ноздра с десния си палец и повторете трите вдишвания и издишвания през лявата ноздра. Фокусирайте цялото си внимание в чакрата на слънчевия сплит и Лими плазмата. Почувствайте как галактическата реалност пулсира, диша и се излъчва от вашия слънчев сплит към света. Почувствайте как Лими плазмата се е вместила във вашия слънчев сплит и отговаря за заряда на менталния електрон, който е в телепатичен резонанс със Северния полюс.

Лими е втората от трите плазми, които формират телепатичния квант. Именно във втората телепатична плазма вие внасяте трансмутациите на сензорният квант и от там издишвате навън към света чрез слънчевия сплит. Така излъчвате стабилизиращи вибрации към астралното и емоционалното тяло, успокоявайки останалите чакри.

В центъра на Лими почувствайте интегрираните заряди на сензорния квант: Дали, Сели и Гама, трансмутирани чрез Кали и Алфа създават телепатичен заряд, който инициира телепатичния квант. След това, отправяйки съзнанието си телепатично към северните части на Планетата, поставете менталния електрон на Северния Полюс и го пречистете.

time athom

Ниво 3: Активиране на Шестата Ментална Сфера (Подсъзнателно/ Сублимирано Съзнание)
Хипер-неутронното сублимирано съзнание активира шестата ментална сфера.

Визуализирайте шестата ментална сфера (сублимирано съзнание), разположена в мозъка над дясното ухо, в дясното мозъчно полукълбо. (Обърнете внимание, че 5-тата и 6-тата ментални сфери управляват части от мозъка, които са противоположни на тяхното местоположение, като по този начин създават своеобразна пресичащата се полярност.)

Подсъзнателно/сублимирано означава да оперираш независимо от миналото и бъдещето; по този начин хората могат да се свързват с различни същности в различни равнини на съществуването. Тъй каго сублимираното съзнание е независимо от миналото и бъдещето, вие можете да се настроите към него на съзнателно ниво, като по този начин спрете всички условни мисловни програми. Тази ментална сфера функционира с трето-измерното ни „собствено” Аз, складирайки впечатления, които в последствие се трансформират в подсъзнателни модели на комуникация.

Шестата ментална сфера ни позволява да достигнем до пара-психическа, свръх-ментална реалност. Тя е седалището на телепатичната сканираща система и между-измерните програми. За да преживеете тази опитност, се отпуснете. Дишайте осъзнато, докато фокусирате вниманието си върху каналите между коренната чакра и слънчевия сплит, както и между слънчевия сплит и гърлената чакра. Почувствайте как енергията се издига и циркулира. Визуализирайте себе си като космична антена на висшия разум. Отворете се, за да се превърнете в телепатичен приемник на висшето съзнание, способни да приемате и излъчвате подсъзнателни съобщения.

Това намерение, поддържано от съсредоточена, не-концептуална медитативна осъзнатост, активира телепатичната възприемчивост на висшия разум. Тази способност може да се осъзнае и култивира и по време на сън.

Имайте предвид, че тази ментална сфера съдържа подсъзнателни насочващи импулси, които се проявяват в трето-измерните функции като „интуитивни проблясъци”, (но те всъщност могат да бъдат телепатични трансмисии от отдалечени точки от свръх-съзнателна космична цивилизация, която се опитва да установи „контакт”). Тези контакти оставят впечатления в шестата ментална сфера и могат да бъдат възприети по многообразни начини, вкл. шум/звън в ушите, подсъзнателни или хипнотични образи, дежа вю и др. 

Ниво 4: Отваряне на Шестия Хептаден Портал (402)

Визуализирайте жълтия десето-листен лотос на Манипура чакра с червената Лими плазма над нея, разположени във вашия слънчев сплит. Задръжте тази визуализация и почувствайте как двете се сливат, докато вие пеете свещеният звук ХРУМ. Задръжте изпълнението на звука, докато имате дъх.

Поставете Хептаден Портал 402 и символът на Хипер-неутрона върху схемата на Холономния Приемник 441. Разположението им в Матрицата 441 е V11:H8, осма схема, девето измерение на времето, вътрешно ядро на времето.

Сега я поставете във вашето тяло, точно по средата, в задната горна част на вашия череп.

Heptad Gates

Визуализирайте Хипер-неутрона с праволинейното синьо силово поле Дуар над червената Лими в чакрата на вашия слънчев сплит.  Внесете Хипер-неутрона във вашата шеста ментална сфера в шесто измерение на времето (синьото електро-луминисцентно силово поле Дуар има координати H11:V15-21, ляво-ориентирано време), където той активира подсъзнателното съзнание като хипер-неутронно сублимирано съзнание, информирайки третата и четвъртата ментални сфери.

От шестата ментална сфера, насочете Хипер-неутрона към чакрата на слънчевия сплит и го поставете върху символа на плазма Лими. Задръжте тази позиция с четири редуващи се вдишвания и издишвания през едната и другата ноздра (по четири вдишвания за всяка ноздра). Завършете с едно вдишване и издишване през двете ноздри.

Издигнете енергията по централния енергиен канал (гръбначния стълб), излъчвайки Хипер-неутрона (синьото силово поле Дуар) към всички 144 000 етерни нишки на астралното тяло. Практикувайте огнено дишане, с бързи и учестени вдишвания, които трансформират всички блокажи и сенки в кристално чисто хипер-неутронно сублимирано съзнание, което се излива в цялата ви нервна система.

Черният хипер-неутрон със спектралното електрично синьо силово поле Дуар вибрира нежно, активирайки електричната сила във всички етерни нишки. Спуснете енергията обратно по централния канал и оставете плазма Лими в чакрата на слънчевия сплит. Върнете вашето съзнание към шестата ментална сфера, след това затворете и запечатайте Хептадния Портал в центъра на горната задна част на вашия череп. Отпуснете се и вдишайте бавно и дълбоко поне 13 пъти. 

runa UR

Хармонична Руна на Универсална Религия/УР 81

Радиогенезисът Установява Живота на Галактическата Цялост.

За допълнителна практика: Поставете Хептаден Портал 402 върху Хунаб Ку 21. Тази позиция отговаря на Йога/ Йогини, Мастер-Медитатора, Онзи, който Държи Трансцеденталната Мъдрост; Слънчево- Пророчески=S/P Нептун (с число на Боде 300). Проучете всички взаимовръзки.

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.