Публикации / СИНХРОНОТРОН / Синхро-Галактическата Йога

ДЕН СЕДМИ: ПЛАЗМА СИЛИО

Размер на шрифта: a a a


ДЕН СЕДМИ: ПЛАЗМА СИЛИО

Silio

Ниво 1: Медитация с Анахата (Сърдечна) чакра

Седнете в удобна медитативна поза. Дръжте гръбнака си изправен, а тялото отпуснато. Докато тялото ви е напълно неподвижно, практикувайте няколко момента на естествена ментална медитация. Веднага щом съзнанието ви е достатъчно чисто, насочете вниманието си към вашето сърце или Анахата чакра. Направете я възможно най-чиста, блестяща и сияеща от трептяща енергия. Когато тя е чиста и полупрозрачна, сияеща от вашето сърце, позволете й да се разтвори и трансформира в дванадесето-листен зелен лотос.

Фокусирайте вниманието си в областта на сърдечната чакра. Сърцето е основният конвертор на енергията, а също така е орган на знанието. То е ключът към развиването на божественото усещане за докосване. Сърцето също е мястото, където се случва гносисът или директното знание за висшата реалност.

Анахата чакра е управлявана от женския принцип на Шакти Богинята Хакини (Посвещаване). Тази чакра служи като седалище на спомена за Бог чрез посвещаването или бодхичита – стремежът към просветление. Тази област съдържа трансцеденталните програми, които трансформират биологичните инстинкти за оцеляване във форми на безкористно състрадание. 

Енергията на сърцето е подхранвана от сакралния център – седалището на жизнената енергия. Сърдечната чакра съдържа всички импулси на същинската природа. Към тази област навлизат енергии едновременно от физическото и менталното тяло. Сърцето е като огледало: ако това, което влиза в него е нечисто и в безпорядък, то такъв ще бъде и отговорът на сърцето. За да се активира същността на сърцето, тялото и умът трябва да бъдат пречистени. Сърдечният център балансира мъжката и женската (ин/ян) енергии чрез чистата безусловна любов и развиване на висшето емоционално тяло.

За да пробудите сърдечната си чакра, мислете за някого когото обичате дълбоко. Почувствайте как сърцето ви се отваря, излъчвайки топлина и светлина. Сега задръжте това чувство и го увеличавайте докато се превърне в любов към всички същества. Позволете на това усещане за блажена любов да циркулира от вашия сърдечен център към останалите части на тялото ви. Разширете чувството на любов и опрощение към вас самите и всички останали на тази планета.

Почувствайте как електро-магнитната енергия се излъчва от вашето сърце. Почувствайте как вашата любов и благодарност обгръщат цялата Земя и целия живот. Когато Анахата центърът е напълно пробуден, тялото бива трансформирано от по-висши емоции и сърдечната чакра изпълва финото тяло с божествена любов; този поток от жизнена енергия е любовта на Бог.

Йогите казват, че тази чакра може да бъде пробудена просто чрез повторение на сричка или мантра, докато това не се превърне в спонтанна форма на вашата съзнателна будност. Тази чакра е пробудена в зависимост от степента на нашата любов и преданост към Създателя или Висшата Същност – божественото съзнание на Всичко, Което Е. 

Утвърждаване/Афирмация на Анахата: Нека изобилието на галактическата сила на висшата мечта сътвори завинаги състрадателното сърце на космическата любов! 

Ниво 2: Активиране на Лъчистата Плазма СИЛИО

Silio

Вдишайте дълбоко през ноздрите си и позволете на вашата осъзнатост да се насочи от носа ви надолу към сърдечната чакра. Внесете своята осъзнатост във вътрешността на плазма Силио в центъра на чакрата. Визуализирайте белия символ, излъчващ сияйни потоци от бяла светлина.

Почувствайте как плазма Силио, която е събрана в сърдечната чакра, излъчва вълни на безусловна любов към цялата планета. В тази духовна сърдечна енергия, почувствайте как зарядът на менталния електрон-неутрон телепатично резонира с центъра на Земята.

Повторете следното, фокусирайки се върху вашата сърдечна чакра: „Моята роля е да довърша работата на Буда, аз изливам менталния електрон-неутрон в центъра на Земята”. Буда е просветления разум. Този потенциал съществува във всички същества. Той е известен също като бодхичита или разум на просветлението.

Почувствайте това просветление на любовта с вашето сърце. Продължете да увеличавате тази красива енергия, излизаща от гръдния ви кош, така че тя мощно да се разпростре по цялата планета и да сложи край на всички страдания. Почувствайте любовта и светлината, които пулсират навън и навътре, вълна след вълна, в името на изцелението на всички конфликти, на всички гладни души, всички болни и изтощени, – лекувайки всички тях с позитивни, само-осветяващи се сърдечни импулси. С тази визуализация може да пожелаете да запеете Будистката сърдечна сутра (Праджнапарамита): Гате Гате Парагате Парасамгате Бодхи Сваха (далече, далече, далече, отвъд, тотално отвъд, всички приветстват Единствения Просветлен).

Затворете вашата лява ноздра с левия палец и вдишайте и издишайте дълбоко три пъти през дясната си ноздра. Осветете плазма Силио и почувствайте новия свят на висши духовни емоции, вибриращи и излъчващи се от сърдечната ви чакра. Сега затворете дясната ноздра с десния палец и повторете трите вдишвания с лявата ноздра. Фокусирайте цялото си внимание към сърдечната чакра и плазма Силио. Внесете надълбоко с вашето вдишване новата просветлена реалност. След това я освободете, издишвайки чиста любов от вашата сърдечна чакра към света, излъчвайки стабилизиращи вибрации към астралното и емоционалното тяло, успокоявайки всички останали чакри. 

Зарядът на Силио завършва телепатичният квант както и седемте части на времевия атом.

В центъра на Силио почувствайте интегрираните заряди на сензорният квант: Дали, Сели и Гама, трансформирани от Кали и присъединени към телепатичният квант – Алфа и Лими. След това, разширявайки съзнанието си, по телепатичен път достигнете до центъра на Земята и излейте там заряда на менталния електрон-неутрон. 

time athom

Забележка: Един сензорен квант, прикрепен от катализиращата плазма към един телепатичен квант, съставят един времеви атом. Съществуват четири времеви атома в 28-дневната луна/по един за всяка хептада. Те са складирани в центъра на Земята, като единна Мастер-Молекула на Времето

Ниво 3: Активиране на Седмата Ментална Сфера (Холономен Приемник)

Визуализирайте седмата ментална сфера (холономният приемник), разположена в мазолестото тяло (corpus callosum) на висшата ви същност и след това я проектирайте в мазолестото тяло на трето-измерното и четири-измерното ви Аз. Това е новият възприемателен орган, който ни позволява да достигнем до ноосферните програми, които включват и Акашовите записи. Тази седма ментална сфера е също седалището на вашия „истински аз” или ригпа (самостоятелна мъдрост). Всички ментални сфери са обединени  и могат да бъдат достигнати през седмата ментална сфера. 

Холономният приемник е орган на еволюцията, той е ноосферно чувствителен механизъм за нашето отваряне към съвсем нова космическа реалност. Като генератор на Руните на Универсалната Религия /UR, 4-измерните матрици на времето и Матрицата на Синхронотрон 441, холономният приемник съдържа четири-измерните психо-културни програми и холономията за мрежата на пси-банката, което означава, че съдържа холограмата на тоталното възприетата планетарна реалност.

Изучаването и медитирането с холономния приемник подготвя нашето съзнание да се отвори за галактическото измерение и да получи напълно нова база от познания и възприятия. Холономният приемник се активира чрез усърдното прилагане и проучване на Космическата История и дисциплинираното прилагане на кодовете от матрицата 441, тъй като те са управлявани от синхроничния ред. 

Забележка: Космическите мисли са наречени „ментални” вълни, формулирани като коректни закони на мисълта; те са функция на холономния приемник. Менталната вълна е конфигурация от телепатични потенциали, независими от езика и базирани на цялостни редове от супер-ментални правила, присъщи на  знанието за не-егото. Менталните вълни са функция на холономния приемник и оперират в централното ядро, излъчвайки към различни ментални сфери, когато е необходимо. Така е устроена ноосферата.

Ниво 4: Отваряне на Седмия Хептаден Портал (441)

Визуализирайте зеления дванадесето-листен лотос на Анахата чакра с бялата Силио плазма и етерно синия Сириус Бета 52/Елемент 113, разположен над сърцето. Задръжте тази визуализация и почувствайте как трите се сливат докато вие пеете свещения звук ХРАИМ. Задръжте изпълнението на звука докато имате дъх.

Поставете Хептаден Портал 441 и етерно синия Сириус Бета 52/Елемент 113 символ върху 441 холономния приемник. Разположението на Портала в Матрицата 441 е V11:H11, единадесета схема, девето измерение на времето, вътрешно ядро на времето.

Сега я поставете във вашето тяло в центъра на върха на черепа.

Heptad Gates

Визуализирайте Сириус Бета 52/Елемент 113 над бялата плазма Силио във вашата сърдечна чакра. Внесете Сириус Бета 52 в седмата ментална сфера в девето времево измерение (вътрешно сърцевинно време), където той активира хипер-плазменото просветление като хипер-електронно супер-съзнание, информирайки първата и втората ментални сфери, както и хипер-неутронното сублимирано съзнание, което пък информира третата и четвъртата ментални сфери.

От седмата ментална сфера насочете Сириус Бета 52/Елемент 113 към сърдечната чакра и го поставете над знакът на плазма Силио. Задръжте това положение с четири редуващи се вдишвания през носа (четири вдишвания и издишвания през всяка ноздра), последвани от едно вдишване през двете ноздри.

Насочете енергията надолу по централния енергиен канал, излъчвайки хипер-плазмата на Сириус Бета 52 към всички 144 000 етерни нишки на астралното тяло. Практикувайте огнено дишане, с бързи и учестени вдишвания, които трансформират всички блокажи и сенки в кристално чисто  хипер-плазмено просветление, разливащо се по цялата ви нервна система.

Етерно синият Сириус Бета 52/Елемент 113 вибрира нежно, активирайки силата във всички етерни нишки. Насочете енергията надолу по централния канал докато стигнете до коренната чакра, където можете да излеете зарядът на менталния електрон-неутрон към центъра на Земята. Издигнете енергията обратно по централния канал и оставете плазма Силио при сърдечната чакра. Върнете вашето съзнание към седмата ментална сфера в центъра на коронната чакра, след това затворете и запечатайте всичките седем хептадни портали със Сириус Бета 52/Елемент 113. Отпуснете се и вдишайте бавно и дълбоко поне 13 пъти. 

runa UR

Хармонична Руна на Универсална Религия/УР 113

Сириус Бета 52/Елемент 113, хипер-плазмено просветление: Тоналността на Сириус-Бета Декодира Седемте Дни на Сътворението като Интервал на Изгубеното Възстановено Време.

За допълнителна практика: Разположете Хептаден Портал 441 върху Хунаб Ху 21. Това разположение отговаря на Магът на Безкрайността, Господарят на Куба, Учителят на Обединението на Абсолюта; Хунаб Ку 21, Източникът на Всяко Движение и Мярка. Изследвайте всички взаимовръзки.

МНЕНИЯ

Pedro_to каза на 31.01.2014 г. 19:35 ч.

Прекрасно построение! Очарован съм! Благодаря!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.