Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

47-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a


Добре дошли в Слънчевата Луна на Ягуара!

Това е деветата Луна от Вълновия Модул на Планетарното Служене, притежаваща силата на Слънчевото Намерение.

Еволюционният процес се улеснява с адаптирането към нашата сърдечна чакра. 

Ние трябва да сме чувствителни и състрадателни към всички живи същества и особено към специфичните знаци, отправени към нас във всеки един момент. Отворете сърцето си и разширете съзнанието си.

В геометрията на пулсарите, деветият тон е трети по ред /1, 5, 9, 13/ от 4D-измерния магнитен пулсар на Времето, който кулминира в тринадесетата и последна Луна на годината. Тази Слънчева Луна на Ягуара ни призовава да вникнем по-дълбоко в нашата вродена връзка с Висшия Разум – Божествената Сила. На 17-ти ден от тази Луна се навършват три година от преминаването на Хосе Aргуелес/Валум Вотан зад завесата - Кин 144, който представя фрактално Първата Година от Пророчеството на Пакал Вотан, започнала на 26-ти юли 1993 година. Пророчеството се основава на GM108X : Трансмисия на Разума на Галактическите Маи. Предаването на GM108X, пророчеството на Пакал Вотан и науката на Закона за Времето са неделими. 144 000 е ключово число и в Книгата на Откровенията се появява в глава 7, стих 4. В двадесетичната система числото 144 се записва 7.4= 7 х 20+4.

Целта на GM108X е да подпомогне подготовката на човешкото съзнание за следващите етапи на еволюцията и за Kонтакта който е неизбежен и вече е в ход. Повече информация може да откриете на www.lawoftime.org ; www.pan-bg.com и в Хрониките на Космическата История, които се основават на галактическия лъч GM108X. Този лъч преминава през Северния и Южния полюси, съхранява се в ядрото на Земята, в магнитния октаедър, поддържащ полюсите. Около ядрото, има резонираща кухина, която се възприема като "вътрешна Земя". От ядрото навън резонира ​​конкретна информация, а именно различни мисловни форми, култура, живот, духовна истина и начини на съществуване.

jaguar-wheel

Добре дошли в Слънчевата  Луна на Намерението!

moon 9

Кодове на Хептадните Пътеки за Галактическата Луна

Седмица 1 - Иницииране - Хептада 33: Сексът/Полът електрифицира Навигацията (Дали, Ден 1 – Силио, Ден 7 / от 7- 13 март 2014)

Седмица 2 – Изчистване / Усъвършенстване - Хептада 34: Навигацията електрифицира Свободната Воля (Дали, Ден 8 – Силио, Ден 14 / от 14- 20 март 2014)

Седмица 3 - Tрансформация- Хептада 35: Смъртта електрифицира Само-сътворението (Дали ,Ден 15 - Силиo ,Ден 21 /от 21- 27 март 2014)

Седмица 4 - Съзряване – Хептада 36: Само-сътворението развива Магията (Дали, Ден 22 – Силиo, Ден 28 / от 28 март -  3 април 2014 година 

Синхроничности на Звездните Пътешественици

Добре дошли в Слънчевата Луна! В 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21 – в дните на Слънчевата Луна се активират "Двата Eлектрo-Етерни Меридиана". В Хунаб Ку 21 – Галактическото Дърво на Живота и Знанието, тези меридиани са четирите пътеки, които свързват вертикалните канали на четирите първични електрически клетки, първичните космически електрически частици: Дум Куали, Dum Kuali ("Първична Топлина"), Дум Дуар, Dum Duar ("Първична светлина"), Кум, Kum ("Топлина на вътрешна светлина) и Кемио, Kemio ("Светлина на вътрешната топлина").

map 13

Внимателното проучване на редицата от 52–те Хептадни Пътеки показва, че логиката и структурата следват последователно. Именно в Слънчевата Луна се проявява мощната синхронност за активиране на четирите вертикални пътеки на първичната светлина, топлина, топлина на вътрешната светлина и светлината на вътрешната топлина. И наистина това е Слънцето (слънчева енергия), което придава на цялата хелиосфера (Слънчева система) от неговата Топлина и Светлина!

И както наскоро се обсъждаше в Блога „13-20” на Червената Кралица, "Възстановяване на Трона на Дъгата", Новия Лъч е всичко за култивиране на Вътрешното Слънце - така и ние да активираме Кум и Keмио: топлина на вътрешната светлина, и светлина на вътрешната топлина!
Прочетете отново "Възстановяване на Трона на Дъгата" и тази Луна нека заедно се съсредоточим върху нашето "Вътрешно Слънце”.

Забележка: Тези два вертикални канала също са ключови в активирането на Медитацията на Ноогенезиса или Вулом - Привличането на Магнитното Силово Поле. 

 Цикли на Пръстените на Слънчевата Междупланетна Ноосфера 

"Слънчевата Междупланетна Ноосфера се отнася до съзнанието, пулсиращо от слънчевото ядро и приобщаващо десетте планетарни орбитални пръстена - Плутон-Меркурий и Меркурий-Плутон ..."
Валум Вотан, Седем Години от Мистерията на Камъка

Като допълнителен бонус към нашата Слънчева синхронизация в тази Луна можем да проследим и да се настроим към Циклите на Пръстените на Слънчевата Междупланетна Ноосфера. Това са 10-дневни пулсации, корелирани с 13-лунния календар, които активират просветлените тела на Деветте Болонтику.

solar ring

Синхроничности за Слънчевата Луна в Годината на Жълтото Галактическо Семе - 8 КАН, 2014 г.

Дали, Ден 1 - Kин 128, Жълта Спектрална Звезда (7 Maрт 2014 г.)
Забележете, че ПСИ-Хроно Единицата за днес е Белия Лунен Съединител на Световете - Деветия ключов ясен знак на капака на гробницата на Пакал Вотан, посочващ задълбочената връзка между неговата мисия и Слънчевия Логос ... Всъщност, първите 3 дни на тази Луна са кодирани от Пси-Хроно Единицата на Белия Лунен Съединител на Световете
Интересен факт е, че, отново продължаваме последователността „една Луна = един Kин”, която започна преди 216 Луни в Годината на Обертоновото Семе (1997 г.) – тази Слънчева Луна е Кин 217, Червена Слънчева Земя – отново Слънчевата Енергия се завръща на Земята.

Сели, Ден 2 - Kин 129, Червена Кристална Луна (8 Maрт 2014 г.)
Днес започва 33-та Хармоника на Цолкин, наречена "Mистична Хармоника", защото тя е в центъра на 260-дневния Цолкин! (1 хармоника е 4-дневен цикъл, който винаги започва на Червен Слънчев Печат; 65 х 4 = 260, 33 е в центъра).
В действителност, тази хармоника е "мистерия на мистерията"! Това е така, защото тя се намира в 7-мата централна, 20-дневна Колона на Цолкин, известна като Mистична Колона - ние сме в Mистичната Хармоника на Mистичната Колона
Останалите 64/4-дневни Хармоники са кодирани с една от 64-те Хексаграми на И-Дзин/ДНК Кодони и една от 64-те Руни на УР – за Mистичната Хармоника липсва тази кодировка. Това може да се оприличи с 0.0.Хунаб Ку - тази "синхронична пустота" е шанс да задълбочим нашата собствена откритост.

Kaли, Ден 4 - Kин 131, Синя Матнитна Маймуна (10 Maрт 2014 г.)
Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Маймуната/11 ВМ на Магията. Също така започва и 78-дневен цикъл/, завършващ на 26 май 2014 г. - Кин 208, който фрактално обобщава 7800-те години "Генезис на Маймуната" - известен като времето на Камелот.

Aлфa, Ден 5 - Kин 132, Жълт Лунен Човек(11 Maрт 2014 г.)
Този Кин е Осмият Ясен Знак на Пакал Вотан и ознаменува завършването на 4-те дни от Мистичната 33-та Хармоника. Не забравяйте, че тази Мистична Хармоника започна преди четири дни.
Това означава, че само първите два дни от 33.та Хармоника са кодирани в ПСИ-банката от 9-ия Ясен Знак на Пакал Вотан (Белия Лунен Съединител на Световете), а последния ден на 33-та Хармоника също е кодиран от Ясен Знак: Жълт Лунен Човек/8 Ясен Знак, единствен сред другите "Лунни" тонове. Тази "Лунна" синхроничност ни напомня за Луната, която разбира се сияе със светлината на Слънцето, както и ...

Гамa, Ден 10 - Kин 137, Червена Резонантна Земя (16 Maрт 2014 г.)
Пълнолуние. 13–те Луни от Слънчево-Лунния календар 28-дни всяка Луна, не са мярка за циклите на лунните фази, а по-скоро са еталон за орбитата на Луната около Земята. И все пак, тъй като всяка Луна се състои от точно 28 дни, хармонията и регулярността са дадени според тяхната подреденост.
Кин 137 е известен като "Aх Вук Ти Каб" - или "Нашият Господар 7 Земя" - означаващ битието в центъра на ядрото на Земята.

Aлфa, Ден 12 - Kин 139, Синя Слънчева Буря (18 Maрт 2014 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка, 19-тия ден за тази година на Жълтото Галактическо Семе! (Спомнете си, че Ден на Вълшебната Костенурка е, когато тона за деня е същия като тона на Луната - т.е. ние сме в Слънчевата Луна и днес е Синя Слънчева Буря). Денят се нарича „Вълшебна Костенурка”, защото синхронизацията е в рамките на 13-те тона, а и върху корубата на костенурката има 13 подразделения.

Силиo, Ден 14 - Kин 141, Червен Спектрален Дракон (20 Maрт 2014 г.)
Пролетно равноденствие (Северно Полукълбо), Есенно равноденствие (Южно Полукълбо), Силно въздействащо време за промяна. Aстрологично Слънцето влиза в Овен, което представлява ново начало.

Гaма, Ден 17 - Kин 144, Жълто Магнитно Семе (23 Maрт 2014 г.)
Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Цъфтежа/12 ВМ на Жълтото Семе. Галактически Подпис на Първата Година от Пророчеството на 26 юли 1993 година. Днес е Денят на Третата Годишнина от преминаването на Валум Вотан зад завесата. По целия свят ще се организират синхронизирани церемонии и бдения .... или телепатично включване…. Церемонията в Ашланд, щат Oрегон ще започне в 11:11 ч / А.М.
Днес започва и 20-дневния цикъл на 13-ти Уинал "0 Maк":”.. Избавяйки се от всякаква двусмисленост и достигане на трансцедентност ... "

Aлфa, Ден 19 - Kин 146, Бял Електрически Съединител на Световете (25 Март 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация! Това е първият от 10-те последователни Дни-Портали на Галактическа Активация в Цолкин, така наречения "Oмега Пробег”, който тече от Kин 146 до Kин 155.
В тази Луна имаме специална синхронизация с този 10-дневен Пробег, който съвпада с последните 10 дни от Слънчевата Луна, приключваща с последния ден от "Oмега Пробег”.

Дали, Ден 22 - Kин 149, Червена Ритмична Луна (28 Maрт 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация. Днес се чества рождението на пророка Заратустра/Зороастър - имайте предвид, че този ден винаги е кодиран от Пси Хроно Единицата на Червената Електрическа Змия!
Иницииране на Новия Ритъм!

Гамa, Ден 24 - Kин 151, Синя Галактическа Маймуна (30 Maрт 2014 г.)
Новолуние и Портал на Галактическа Активация! Невероятно е, че Киновете от вчера, днес и утре (Сели, Ден 23, Гама, Ден 24 и Kaли, Ден 25) са кодирани от Пси-Хроно Единицата на Eлектрическия Съединител на Световете, Кинът, с който започна 10-дневен "Oмега Пробег”!

Kaли, Ден 25 - Kин 152, Жълт Слънчев Човек(31 Maрт 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация. Ден на Вълшебната Костенурка - 20-тия за Годината на Жълтото Галактическо Семе! Невероятно, е че последния ден, резониращ с Вълшебната Костенурка за Слънчевата Луна е Слънчев Човек. Имаме ли нужда от повече знаци, за да получим Слънчева Енергия ?? (Интересно е, че в тази Луна имаше два дни с Печата на Жълтия Човек Лунния Човек - кин 132 и Слънчевия Човек, кин 152 ...) 

Aлфa, Ден 26 - Kин 153, Червен Слънчев Небесен Странник(1 Aприл 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация. Днес, утре и следващия ден се кодират от Пси Хроно Единицата на Синия Кристален Орел ...

Силио, Ден 28 - Kин 155, Син Кристален Орел (3 Aприл 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация. Днес завършва 3-дневната кодировка на Пси Хроно Единицата на Синия Кристален Орел, а и днес е също  Син Кристален Орел…!

Галерия към статията

 
Снимки (4)
 

МНЕНИЯ

endless каза на 13.03.2014 г. 13:49 ч.

Благодаря! За това, което правите!

renetaman каза на 01.04.2014 г. 09:10 ч.

MNOGO BLAGODARIM ZA PODROBNIA BULETIN!

Paloma каза на 02.04.2014 г. 15:06 ч.

"Пси Хроно Единицата на Синия Кристален Орел, а и днес е също Син Кристален Орел…!"- Такава синхроничност случвала ли се е досега и каво означава.

Vaseto каза на 02.04.2014 г. 18:31 ч.

Да случва се
понеже ПСИ единиците са константни спрямо 13 лунният календар и грегорианската дата, а основните кинове не са, точно същото съвпадение на основният дневен кин и ПСИ кина ще се случи отново след 52 години :) или това е точно същият ден през 2066 година

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.