Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

49-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a


Добре дошли в Спектралната Луна на Змията!

Това е единадесетата Спектрална Луна на Освобождението от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, притежаваща силата на Спектралното Освобождение.

Ние сме галактически граждани. Но за да възприемем тази информация, ние следва да преориентираме нашето съзнание към това.
Ключът към преориентиране на човешкия разум е самото време.
Законът за Времето пояснява, че в продължение на цялата история ние сме били пространствено ориентирани и с космическо съзнание. Сега нашето съзнание е все повече във Времето. Синхронния ред е символично кодирана организация на времето.

Времето е вертикално, а пространството - хоризонтално. С единното осъзнаване на времето и пространството ние формираме светия кръст. В неговия център се намира пространствено - времеви портал, чрез който новият лъч е достъпен. Чрез този портал ние можем да получим достъп до по-висшето ниво на интелекта, което води до мащабна преориентация и преформулиране на човешкия разум.

Нашата звезда, Слънцето получава информация от други звездни системи и след това предава тази информация, като лъчите на времето пулсират в цялата наша слънчева система. Тези лъчи са кодирани в електромагнитното поле на всяка от планетите не само с протони и електрони, но също така и с електромагнитно кодирани символни структури на знание, което се предава като мисловни форми.

В геометрията на пулсарите единадесетия тон е финален тон, освобождаващ двумерния електрически пулсар на рецепторите/усещанията от Второто измерение 2-D (3, 7 и 11 тонове). Вижте 11-те предписания/насоки за времето, съдействащи за освобождаване на съзнанието. (От Валум Вотан)

1. Времето не е количествен брой, а по-скоро качество на опитности.
2. Времето не е това, което календарите и часовниците ни карат да мислим, че е.
3. Времето е фрактал и е холографическо.
4. Времето е универсален фактор на синхронизация.
5. Подобно на гравитацията, времето е невидим принцип с фундаментално значение за Вселената, което влияе на пространството. Ние, хората, сме единствените видове в цялото творение, които живеем в синхрон с циклите на времето.
6. Времето е контролирано и манипулирано през цялата история най-вече чрез използването на календари и часовници.
7. Съвременният 12-месечен календар може да се проследи обратно към корените му ~ преди 5000 години, когато във Вавилон този календар е започнал като цикъл за събиране на данъци и такси.
8. Дисхармоничните календари за отчитане на времето и часовника са обучили човечеството да приеме дисхармонията като норма.
9. Да живеем под фалшивите цикли на времето означава да превърнем всеки аспект от живота си в пазарна стока, а това ни отделя от жизнения цикъл на времето.
10. Когато за един човек, култура или цивилизация всяка "минута" от живота се определя от времеви часовник, тогава всичките инстинкти, интуиция, телепатия и синхронност ще се атрофират.
11. Разбирането за Времето е липсващия ключ за човечеството, за да се събуди и да създаде времето на Мира по целия свят.

Добре дошли в Спектрална Луна на Освобождението!

moon 9

Кодове на Хептадните Пътеки за 11- та Спектрална Луна на Освобождението

Продължава нашето дълго броене за проучване на 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку с кодовете на всички 52 седмици от 13–те Луни на Годината. 11-та Луна се характеризира с "Достигане на електро-етерна форма".

С тази Луна също така започват последните 12-седмици /12-хептадната последователност от годината, наречена 12-те Пътеки на Трансцендентния Ред.

С тази Луна се затварят финалните външни спектрални схеми или пътеките на обхват на Хунаб Ку 21, Галактическото Дърво на Живота и Знанието.

Седмица 1 – Иницииране
Хептада 41: Визията спектрализира Пола – Слънчево – Пророчески Юпитер & Галактическо – Кармичен Малдек
(Дали, Ден 1 – Силио, Ден 7 / 2 – 8 май)

Седмица 2 – Пречистване
Хептада 42: Смъртта Спектрализира Изкуството – Гарлактическо – Кармичен Марс & Галактическо – Кармична Венера
(Дали 8 – Силио 14 /9 – 15 Май)

Седмица 3 – Tрансформиране
Хептада 43: Пречистването Спектрализира Магията – Гарлактическо – Кармичен Meркурий & Слънчево – Пророческа Венера
(Дали 15 – Силио 21 / 16 – 22 Май)

Седмица 4 – Съзряване
Хептада 44: Свободната Воля Спектрализира Безвремието – Слънчево – Пророческа Земя & Слънчево – Пророчески Малдек
(Дали 22 – Силио 28 / 23 – 29 Май)

Синхроничности на Звездните Пътешественици
Синхроничности за Спектралната Луна в Годината на Жълтото Галактическо Семе - 8 КАН, 2014 г.

Дaли, Ден 1 - Кин 184, Жълто Лунно Семе (2 Май 2014 г.)
Добре дошли в Спектралната Луна на Освобождението с тотем Змия! Продължава нашето отброяване от 1997 /98 година на Обертоновото Семе: Една Луна = Един Kин (което започна преди 218 луни). Тази Луна е подвластна на Кин 219 – Синя Спектрална Буря, освобождаване на катализираната енергия ...
Днес е първият от седемте галактически портали за активиране в тази Спектрална Луна. Това е и последният ден от 65-дневния Жълт Галактически Спектър, на Слънчевия Сезон на Универсалния Огън.
На този ден също така започва 15-ия 20-дневен Уинал за годината:… "За да прозре в тъмнината ..."

Сели, Ден 2 - Кин 185, Червена Електрическа Змия (3 Май 2014 г.)
Днес започва събитието "Ново Съзнание и Острови на Светлината" във Франция: Презентацията за откриването ще бъде направена от Стефани Саут / Червена Електрическа Змия!
Специална синхронизация за днес: Тя е свързана с Григорианския 3 май (5/3) и Електрическа Змия (Toн 3, Слънчев Печат 5). Да прочетем постулат
5.3 от Динамика на Времето: 5.3.  «Грешката във времето» е причина за това, че човечеството е принудено да трансформира изкуствено своята цивилизация в глобална техносфера, която е общ продукт на опита за«индустриална механизация» на своите биологични функции. Приетата от човечеството техногенна честота 12/60 и образуваната техносфера, водят към постоянно нарушаване на правата на биосферата, пораждат магнитна нестабилност между първичните (кристални) и вторичните (органични) процеси.
Днес също започва 65-дневният Червен Галактически Спектър на Змията, Сезон на Жизнената Сила.

Kaли, Ден 4 - Kин 187, Синя Обертонова Ръка (5 Май 2014 г.)
Cинко де Майо - Национален Празник на Мексико. Днес и утре ще наблюдаваме Ета-Акваридния Метеорен Поток, свързан с Халеевата Комета

Aлфa, Ден 5 - Kин 188, Жълта Ритмична Звезда (6 Май 2014 г.)
Галактически подпис на "свръх-човешката концепция", както е описано в приложението на Космическата Наука в Книга на Аватарът, Хроники на Космическата История, том II.

Днес е началото на 3-дневното събитие Синхронотрон, Галактически Маи & Магия на Времето в южната част на Франция със Стефани Саут / Червената Кралица.
През следващите три дни се настройте телепатично и приемайте, за да издигнете своите проучвания в Синхронотрон към следващото ниво, независимо дали сте само в началото или сте се учили преди това! 

Лими, Ден 6 - Kин 189, Червена Резонантна Луна (7 Май 2014 г.)
Галактически Активен Портал. Вторият от седемте галактически портали за активиране през тази Луна … 

Силиo, Ден 7 - Kин 190, Бяло Галактическо Куче (8 Май 2014 г.)
От днес стартират 4-те Кина = Пси-Хроно Единици 206, 207, 208 и 209. Същите тези Кинове са ежедневните кинове на дните от 23 - 26 през тази Луна! (от 24 до 27 май 2014 вкл.)

Дaли, Ден 8 - Кин 191, Синя Слънчева Маймуна (9 Май 2014 г.)
Днес е 288-ия ден oт 13-Лунната Година. Числото 288 е ключът към актуалните 144 дни. За "144 дни Звездно Възпоменание", както и много други аспекти на синхронния ред посетете блога на Стефани Саут / Червената Кралица. 

Сели, Ден 9 - Kин 192, Жълт Планетарен Човек (10 Май 2014 г.)
Галактически Активен Портал. Третият от седемте галактически портали за активиране през тази Луна …Днес Сатурн е в Опозиция, това е най доброто време за да го видите.

Kaли, Ден 11 - Kин 194, Бял Кристален Вълшебник (12 Май 2014 г.)
Днес е датата 11 Луна. 11 Ден от 13 Лунния календар. Днешният Kин е и първият от Седемте Изгубени Поколения и галактически подпис на откриването на гробницата на Червената Кралица в Паленке.

Aлфa, Ден 12 - Kин 195, Син Космически Орел (13 Май 2014 г.)
Днес е деня Уесак, посветен на раждането и просветлението на Буда.

Лими, Ден 13 - Кин 196, Жълт Магнитен Воин (14 Май 2014 г.)
Пълнолуние. Днес започва 13-дневният 16-ти Вълнов Модул на Жълтия Воин,на Интелекта - финалния ВМ от 52-дневния Жълт Южен Замък на Подаръците. Племето на Жълтия Воин дава съзряването чрез силата на интелекта - да си спомним истината за слънчевия Сатурн ...
Този ВМ е единственият пълен Вълнов Модул в тази Луна и ще завърши на Кин 208, 25 Ден на Спектрална Луна (26 май 2014 г.).
Този ВМ е петият от 11-те Вълнови Модули на "144 дни Звездно Възпоменание"

Силиo, Ден 14 - Kин 197, Червена Лунна Земя (15 Май 2014 г.)
Галактически Активен Портал. Четвъртият от седемте галактически портали за активиране през тази Луна … 

Лими, Ден 20 - Kин 203, Синя Галактическа Нощ (21 Май 2014 г.)
Галактически Активен Портал. Петият от седемте галактически портали за активиране през тази Луна … 

Силиo, Ден 21 – Kин 204, Жълто Слънчево Семе (22 Май 2014 г.)
Днес започва 16-тият 20-дневен Уинал за годината, "Докосвайки се до музиката на бъдещето ..."

Aлфa, Ден 26 - Kин 209, Червена Магнитна Луна (27 Май 2014 г.)
Днес започват 52-те дни на Зеления Централен Замък на Вълшебството, Двор на Матрицата. Зеленият Замък синхронизира Човека. Благодарение на Матрицата Човекът извършва Вълшебство. Този 52-дневен замък ще приключи на Кин 260, Жълто Космическо Слънце (13 Космическа Луна, Ден 21/17 юли 2014).
Днес започва и 13-дневният 17 Вълнов Модул на Племето на Червената Луна, иницииращо Вълшебството чрез силата на универсалната вода. Да си спомним за галактическия Meркурий.
Този ВМ е шестият от 11-те ВМ на "144 дни Звездно Възпоменание".

Лими, Ден 27 - Kин 210, Бяло Лунно Куче (28 Май 2014 г.)
Новолуние. Галактически Активен Портал. Шестият от седемте галактически портали за активиране през тази Луна … 

Силио, Ден 28 - Kин 211, Синя Електрическа Маймуна (29 Май 2014 г.)
Галактически Активен Портал. Седмият от седемте галактически портали за активиране през тази Луна …Днес също така е 10-ти Ясен Знак на Пакал Вотан.

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.