Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

51-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a


Добре дошли в Космическата Луна на Костенурката!

Това е тринадесета Космическа Луна на Присъствието от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, притежаваща силата на Космическото Присъствие.

Като си проправяме пътя към финализиране на Годината на Жълтото Галактическо Семе, ние завършваме първия Светлинен Портал и се подготвяме за Втория. Това е време на синтез и оценка, тъй като ние се подготвяме за годината на Червената Слънчева Луна: годината на емоционалното пречистване с потенциала на върховното слънчево изцеление. 

Слънцето е ключът, който прекъсва "заклинанието на Луната (на изкуственото време)". Слънчевата епоха пристига, когато ние като колектив излезем от Тъмната Епоха. Тибетския мастер Падмасамбхава, който пренесе будизма от Индия към Тибет, прогнозира, че Тъмната Епоха ще дойде с увеличаване на разума. Ние виждаме, че сега, въвлечени в изкуствената матрица, нашите умове се лутат и отдалечават от центъра/Източник, докато самите ние търсим все повече и повече начини да се отвлечем. Да отвлечем вниманието си, но от какво? От нашето собствено същностно ядро.

Вместо да се вгледаме навътре, за да разберем себе си, ние прекарваме свободното си време в преследване на материални и сензорни удоволствия. В изкуствения свят на техносферата, ние ставаме безчувствени като машини, състраданието ни намалява и смисъла на нашия живот се изплъзва от вниманието.

Тъй като темповете на нашия живот се ускоряват, за да се справим с технологичната реалност, сега все по-трудно си почиваме. Това създава едно общество, което гледа на медитацията или духовната практика, като на несериозна дейност и бягство от "реалния свят". А в действителност това е медитативното пространство на контакта с Бог, където присъстват всички решения и където се генерира истинската реалност.

Законът за Времето посочва, че най-големият проблем на човешката раса е отчуждението от природата: от нейния истински характер, което може да бъде отстранено чрез възстановяване на спомена за 13-те Луни.
Времето формира пространство. 13 е силата на времето; То е женския цикъл, който позволява на 12 да циркулира. Правилното разбиране за Времето и Пространството е от ключово значение за трансформирането на нашия свят.
Семето на Новия Лъч вече е засадено, но това повелява всеки един от нас да напоява своята градина. При тази първа стъпка следва да прочистим умовете и сърцата си от традиционните вярвания, така че новите светлинни кодове да могат да проникнат в нашето същество.

Синхронните кодовете на Закона за Времето ни помагат да се създаде повече място в нашето съзнание, така че възгледите и възприятията да станат по-големи и да можем да започнем да виждаме образите на нашия живот, които лежат в основата на нашето обусловено поведение.

В геометрията на пулсарите, тринадесетия тон представлява завършване на пулсара на четвъртото измерение на времето, състоящ се от тоновете 1-5-9-13, който ни подготвя да предприемем магическия полет, за да се отвори Втория Светлинен Портал! Тази Луна е последвана от Деня Извън Времето, Кин 8, Жълта Галактическа Звезда. Обръщаме се към всички Галактически Aртисти/Изпълнители да се хармонизират с красиво и моделирано изкуство, като организират събитие или церемония в Деня Извън Времето. 

cosmic_turtle

Добре дошли в Кристалната Луна на Сътрудничеството
Синхроничности на Звездните Пътешественици – Космическа Луна, Година на Жълтото Галактическо Семе

moon 13

Тази Космическа Луна започва с Новолуние. Това показва синхронизацията на четвъртото измерение от галактическия стандартен 28-дневен цикъл с триизмерния синодичен цикъл. Това синхронизиране не се случва всяка Луна, защото 3D-синодичният цикъл е с дължина приблизително 29,5 дни (и варира леко в зависимост от това къде се наблюдава от повърхността на Земята).

Стандартното Галактическо Време не зависи от относителните промени на различните триизмерни астрономически мерки, които, разбира се са различни за всяка планета и небесно тяло. Относителната мярка за време на Земята във връзка с луната, слънцето и другите планетни тела е различна от мярката за време на Марс, Юпитер или Уран. Стандартното Галактическо Време използва хармоничната мярка за планетарна орбита, независимо от каквито и да било астрономически променливи. Самото естество на хармоничната мярка 28 [функция на формулата 04:07 :: 07:13] е фрактал, който може да се приеме навсякъде в галактиката и да се адаптира към всяка орбита.
- Валум Вотан, III Ноосферно Писмо - Проект Ринри, том 2, №2

На синхронизацията на 28-дневния стандартен галактически цикъл с триизмерния синодичен лунен цикъл може да се гледа като на символ за обозначаване подреждането или укрепването на (ре) интеграцията на третото с четвъртото измерение на планетата Земя, което е основната цел на календара на 13-те Луни.

Междупланетно Кармично Обръщане – Един Пример за Приключение в По-високо Измерение

Специален синхроничен доклад от Джейкъб, Ритмичен Дракон Директор на Комуникациите - Фондация на Закона за Времето
Бих искал да споделя един малък пример за това как календара на 13-те Луни спонтанно предлага много-измерна перспектива - често появяваща се като призив за приключения или магически инструкции!

Точно преди началото на работата по синхронизирането за 51-то Ноосферно Писмо във Фондацията се получиха имейли от www.cropcircleconnector.com. Житният кръг се появи на 15 Ден от Кристалната Луна (13 юни 2014 г.), Кин 226, Бял Обертонов Съединител на Световете (Пълнолуние).
Ето една схема на Житния Кръг:

cosmic_turtle

Отначало намерих тази формация от житни кръгове за странна в очевидната си простота и несиметричност. Но за мене беше интересно, че по-широкия кръг се премества в двете посоки на часовниковата стрелка и има диаметър 13,20 м. С мен бяха и числата 39 и 2.6. След това аз просто записах връзката и започнах да работя по синхронизирането на Космическата Луна.
Скоро бях изумен да видя, че тази Космическа Луна включва нова последователност от ПСИ-хроно единици, подобна на последователността от Кристалната Луна - описана подробно в предишното 50-то Ноосферно Писмо.

Да обобщим, че Кристалната Луна включваше ПСИ-КИН последователност, където Ежедневния Кин беше осем кина след ПСИ-хроно Единицата, или когато ПСИ-хроно Единицата изпреварваше с 8 дни Ежедневния Кин. Цялата последователност продължи точно 21 дни, считано от 7 Ден на Кристалната Луна до 27 Ден на Кристалната Луна. Тази последователност е завладяващ тип синхронно дежа вю, където галактическата сигнатура се активира в ПСИ-банката, за да се прояви 8 дни по-късно като Ежедневен Кин ...

През тази 13 Космическа Луна се случва подобен цикъл, който обхваща само 18 дни, Ежедневния Кин и ПСИ-хроно единицата са само на 2 дни един от друг и този път това е Ежедневния Кин, който очаква или предшества появата на ПСИ-хроно единицата. Възприемам това, като казвам: Пригответе се, защото в четвъртото измерение дежа-вю се разрасна и смени посоката си, ускори се четири пъти!

Когато видях, че последователността КИН-ПСИ от Космическата Луна се движи в обратна посока на последователността ПСИ-КИН от Кристалната Луна, аз веднага си спомних за особения житен кръг, на който най-големия централен кръг се върти в едната посока, а вътрешната част се върти в обратната посока.

От този момент нататък не можех да мисля за тези „ПСИ-KИН” последователности, без да мисля за житните кръгове, както и обратното - и нещо много интересно започва да се разкрива!
Ето една графика, която показва КИН-ПСИ последователността за Космическата Луна:

2_moon12_psi

Имайте предвид, че цялата последователност съдържа два припокриващи се 16-дневни цикъла А1-Ω1 и А2-Ω2. (16 е числото на Боде за планетата Марс). Първият цикъл е от Ден 5 и продължава до Ден 20 (от Kин 244 до Kин 259), а след това е вторият цикъл: от Ден 7 до Ден 22 (от Kин 246 – Кин 1 - с ПСИ-хроно единиците от Кин 244 до Кин 259). Целият процес преминава за 18 дни, от Ден 5 до ден 22 на Луната.
ПСИ-КИН Последователността в Кристална Луна е 21 дни. Така че, взети като цяло, Кристалната и Космическа Луни, „ПСИ-KИН” последователностите обхващат общо 39 дни (21+18).
В този момент си спомних, че ширината на формирания житен кръг е 39 метра. Бях изумен да открия, че в последния ден на тази последователност - Kин 1, Червен Магнитен Дракон е първият ден от 39-то завъртане на Дриймспел Броенето, което започна през 1987 г.!

Разглеждайки по-подробно двете „ПСИ-КИН” последователности на Кристалната и Космическата Луни, забелязах, че Марс е управляващ фактор. И двете последователности стартират със Съединителя на Световете, тон 5 за Кристалната Луна/Галактическо-Кармичен Марс, а първата КИН-ПСИ последователност на Космичната Луна започва на Кин 244 - V.24.4 е галактическия код за Марс - Втората КИН-ПСИ поредица от Космическата Луна започва също със Съединител на Световете, тон 12, кин 246: отново Галактическо-Кармичен Марс!
Каквато и да е намерението на създателите на житните кръгове, налице е неоспорима синхроничност, която се случва тук:

- Този житен кръг се появи на 15 Ден от Кристалната Луна (13 юни 2014 г.) - 5 Съединител на Световете, 5 тон /ГK Марс - това беше този Kин, с който започна ПСИ-KИН последователността!

- За четирите кръга: Марс е четвъртата планета. Всички тези последователности са кодирани от Maрс. (Първата последователност от Кристалната Луна започва с ПСИ- хроно Единицата на Съединител на Световете, 5 тон /ГK Maрс – последователността от Космическата Луна започва на Kин 244/V.24.4/Maрс, който се появява два дни по-късно като ПСИ-хроно Единица, а Ежедневния Кин е Кин 246, Бял Кристален Съединител на Световете (ГK Марс!).

- Външният ръб на най-големия кръг се върти в една посока, а вътрешността му се движи обратно (едната ПСИ-КИН-последователност има ПСИ-хроно Единица, появяваща се отначало е след това е последвана от появата на Ежедневния Кин - другата КИН-ПСИ последователност променя/обръща тази посока).

- Ширината на този житен кръг е 39 метра. Общата продължителност на двете „ПСИ-КИН” последователности е 39 дни. Втората последователност завършва на първия ден от 39-тата Обиколка/Спин на Дриймспел!

- Първата ПСИ-КИН последователност от Кристалната Луна има интервал от 8 дни, а втората КИН-ПСИ - от Космическата Луна има интервал от 2 дни. С други думи, втората последователност се движи четири пъти по-бързо. 4 х 4 = 16 (16 е числото на Боде за МАРС и броя на дните за двата припокриващи се цикъла за тази Луна).

Всички тези синхроничности дойдоха като порой на все по-припокриващо се удивление и преоткриване. Чувствах как ми се показват кодовете на синхронния ред, които се стремят да отменят или да преподредат древната марсианска карма (тъй както всички кодове на Марс в тези синхроничности бяха ГK / Галактическо-Kaрмичен Марс!) - И така, след като сме осведомени за този цикъл, ние ще можем съзнателно и колективно да вземем участие!

Това е очарователно упражнение в продължаващото съзнание и взаимодействие с ПСИ-банката! То е като една верижна схема, идваща от "два дни по-късно в ПСИ банката", свързваща "назад" във времето със сегашния момент. Едновременно сегашния момент участва в схемата "напред" във времето до два дни в бъдещето с ПСИ-банката

Кодове на Хептадните Пътеки за 13-та Космическа Луна на Присъствието

Ако се вгледате внимателно в игралното поле на Хунаб Ку 21, фокусирайки се върху 52-те Хептадни Пътеки, ще видите, че тази Луна завършва с долния Двор на Пророка - Небесен Странник (Пророчество)/49 и 50 Хептадни Пътеки и дясно ориентирания Двор на Изследователя на Пътища (Интелект)/Воин - 51 и 52 Хептадни Пътеки - поради това тази Луна се кодира по следния начин: "Силата на Пророчеството и Космическия Интелект"
С тази Луна приключват 52-те Хептадни Пътеки и окончателната 12-седмична/12-хептадна последователност от годината, наречена "12 Пътеки на Трансцендентния Ред" - 11-та, 12-та и 13-та Луни от 13 - Лунния Календар. За справка: първите 5 Луни (1, 2, 3, 4 и 5) съдържат 20-те Пътеки на Външно Проявление, следващите 5 Луни (6, 7, 8 ,9 и 10) - 20-те Пътеки на Вътрешно Излъчване.

Седмица 1 – Иницииране
49 Хептада: Просветлението Предава Универсалния Огън на Магията (1 Ден, Плазма Дали – 7 Ден, Плазма Силио / 27 юни 2014 – 3 юли 2014 г.)

Седмица 2 – Пречистване
50 Хептада: Просветлението Предава Универсалния Огън на Свободната Воля/Мъдростта (8 Ден, Плазма Дали – 14 Ден, Плазма Силио / 4 юли 2014 – 10 юли 2014 г.)

Седмица 3 – Tрансформация
51 Хептада: Навигацията Предава Синхронизацията на Безвремието (15 Ден, Плазма Дали – 21 Ден, Плазма Силио / 11 юли 2014 – 17 юли 2014 г.)

Седмица 4 – Съзряване
52 Хептада: Навигацията Предава Синхронизацията на Видението (22 Ден, Плазма Дали – 28 Ден, Плазма Силио / 18 юли 2014 – 24 юли 2014 г.)

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.