Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

52-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a


Добре дошли в Първата Магнитна Луна
от Годината на Червената Слънчева Луна

Аз пулсирам, за да се пречисти
Вдъхновяващия Поток
Аз отпечатвам матрицата на Вселенската Вода
Със Слънчевия Тон на Намерението
Аз се ръководя от Мощта на Жизнената Сила.

Тази година е втората година от 4-годишния цикъл на процеса на холографското изравняване (2013 г. - 2017 г.). Сега преминаваме по моста на 3D-модела на двойственост към 5D-парадигмата на единното съзнание и галактическо възприятие.
Тази година ни предлага възможност за Върховно Слънчево Изцеление. Това е време за лечение на историческите корени на Земята, време за влизане в галактическата култура. Галактическата култура е културата на цялостност; култура на светлината. Тя се основава на принципите на любовта, изкуството, Времето и Синхронизацията. Тя е планетарна революция, която започва отвътре.

Жълтото Галактическо Семе (26 Юли 2013 г.) отбеляза Заземяващата Нулева Точка, започващия нов галактически лъч и новите 104 000 години от Галактическата Спирала на Плътната Вълна. Този нов честотен лъч съдържа високо- енергийна плазма. Той е телепатично зареден с нова база от знания за нашата планета и е синхронизиран към ПСИ-полето на Земята и нейната резонансна честота. Този лъч е фокусиран чрез нашето Слънце като холографска радио- програма, която пулсира чрез циклите на слънчевите петна.

Тази година на Червената Слънчева Луна е нашата година за прекъсване на "лунния затвор". Антонио Веласко Пина, Тибетски Лама - Учител казва, че в Мексиканското Регина (представляващо божественото женско начало) пророчество е дадено знанието за фалшивото време и затвора на Луната:

"Вие сте напреднали много в разбирането за всички видове същества, но до този момент сте опознали човешките същества твърде малко. Когато ги опознаете, вие ще осъзнаете, че техния импулс и действията им са почти винаги илюзорни. Мъжете и жените страдат и се радват, работят и се забавляват, а любовта и омразата са наложени от напълно деформираната представа за реалността. Човечеството живее като затворник в затвора на собствените си илюзии/сънища и един от любимите ни сънища е именно да вярваме, че сме свободни. Какъв е произходът на това?", каза ламата, като посочи с показалец към небето и с емпатия потвърди:"Луната"

Петата сила на оракула в годината на Червената Слънчева Луна съответства на Галактическо/Кармичен Meркурий, носещ върховната сила на пречистване, съчетана с лечебната сила на Вселенската Вода на състраданието. Пречистването е източникът и лечебната сила на любовта. За да получим пълната енергия на този нов лъч трябва да пречистим себе си и да се върнем към нашата същност, а след това да стабилизираме тази връзка. Да пречистим телата си. Да пречистим разума си. Да пречистим своите емоции.

В Законът за Времето се посочва, че най-големият проблем на човешката раса е отчуждението от природата: истината за нейния характер, което може да бъде отстранено чрез възстановяване на паметта на 13-те Луни. Женската енергия на числото 13 е затъмнена, а тя е тази, която прави времето да циркулира.

Тази година съдържа ключовете към баланса на мъжката (слънчева) и женската (лунна) енергии. Мъжкото начало представлява божествената воля, а женската енергия е божествената креативност. Женската енергия отразява склонността на материята да се развива, а мъжката енергия отразява склонността на духа да слезе, за да се закотви галактическа култура на Земята. Балансирането на тези две енергии се свързва отново с двете схеми, които протичат от дясното към лявото полукълбо на мозъка. Именно това възстановяване на връзката отключва новата история.

Според Законът за Времето, животът сам по себе си е функция на програмен код, възникнал в радиалната матрицата на четвърто/пето измерение на времето. Също както холограмата функционира като леща, кодира и декодира честотите, нашия мозък по подобен начин трансформира входящите честоти в нашите реални сетивни възприятия. Нашите лични реалности се определят от избраните честоти, както при смяна на каналите. 

Добре дошли в Магнитната Луна на Целта

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Maгнитна Луна с Тотем Прилеп – Година на Червената Слънчева Луна 

Тъй като това е началото на новата година, нека започнем с някои фундаментални честоти: 13:20 / 13:28 !
Циклите от 365 дни и 260 дни са в основата на 13-Лунния Календар. Споменът за това ни помага да се запознаем с многобройните ритми и модели, които преминават през годината.  

260-дневен Цикъл
Този цикъл е известен като цикъла на галактическото завъртане, или Цикъл на Цолкин. 260-дни е човешката бременност - цикъл на "9-те месеца", а също така числото 260 е фрактал на големия галактически 26 000 - годишен цикъл - което само по себе е една четвърт от 104 000-години на Великия Арктуриянски ​​Цикъл. Цикълът на 260-дни се състои от множество под-цикли, всеки от които следва същия модел на цветовата константа: червено, бяло, синьо и жълто (+ зелено, когато има един пети елемент).

4-дневен Цикъл: Хармоника.
Всички Хармоники са 65. (4 x 65 = 260). Всяка хармоника започва на ден с червен слънчев печат и завършва на ден с жълт слънчев печат. Всяка хармоника има уникален код и също е кодирана от един от 64-те Кодони и Руни на Универсалната Религия/УР (с изключение на 33-та "ПРАЗНА" Хармоника от Централната Мистична Колона).

5-дневен Цикъл: Хроматика.
(Един Цолкин се състои от 52 Хроматики - 5 х 52 = 260) В 260-дневния Цолкин има два основни вида Хроматики: Хроматики на Мъдростта и Кланови Хроматики.

Хроматиките на Мъдростта започват винаги на ден с печат от Кардиналното Семейство (Червен Дракон - Имиш, Бял Съединител на Световете - Кими, Синя Маймуна - Чуен или Жълт Воин - Киб) и завършват на ден с печат от Полярното Семейство (Червена Змия - Чикчан, Бяло Куче - Ок, Син Орел - Мен или Жълто Слънце - Ахау). Те винаги стартират и завършват с един и същи цвят. Така че, ако една Хроматика на Мъдростта е започнала с Червен Дракон ще завърши с Червена Змия, и така нататък.

Клановите Хроматики са малко по-различни и следват модела на 20-те Слънчеви Печата, така както са 20-те пръсти на ръцете и краката. Началото е винаги на ден със знак от Полярното Семейство (Червена Змия - Чикчан, Бяло Куче - Ок, Син Орел - Мен или Жълто Слънце - Ахау), а края е на петия ден, който винаги е ден със знак от Порталното/Входящо Семейство (Червена Луна - Мулук, Бял Вълшебник - Иш, Синя Буря - Кауак или Жълто Семе - Кан). Точно както Хроматиките на Мъдростта, така и всички Кланови Хроматики започват и завършват с един и същи цвят. Така Жълтата Кланова Хроматика ще започне с Жълто Слънце - Ахау и ще завърши с Жълто Семе - Кан.

13-дневен Цикъл: Вълнов Модул.
Всички Вълнови Модули/ВМ са 20 (13 x 20 = 260). Цикълът на ВМ е подобен на Цикъла на Хроматиките, които винаги започват и завършват с един и същи цвят и винаги следват модела на цветовата константа: червено, бяло, синьо и жълто: Така че, червен ВМ винаги ще бъде последван от бял ВМ, който ще бъде следван от син ВМ, жълт ВМ, който отново ще бъде последван от червен ВМ - и така нататък.

20-дневен Цикъл: Хармоничен Пробег.
Това се нарича Хармоничен Пробег, защото това е пълен "Пробег" на петте хармоники вертикално от върха до дъното на Цолкин - винаги започва на ден с печат Червен Дракон - Имиш (Слънчев Печат с кодов номер 1).

52-дневен Цикъл: Замък.
Замъците в Цолкин са ПЕТ (52 x 5 = 260):
1. Червеният Източен Замък на Обръщането
2. Белият Северен Замък на Пресичането
3. Синият Западен Замък на Изгарянето
4. Жълтият Южен Замък на Дарението
5. Зеленият Централен Замък на Вълшебствата
Всеки път, когато денят е с червен слънчев печат и с магнитен тон (1 тон) това е сигнал, че сме в началото на нов замък. Всеки замък се състои от точно 4 ВМ за всеки един от четирите цвята: Червен ВМ, бял ВМ, син ВМ и жълт ВМ (13 х 4 = 52).

65-дневен Цикъл: Галактически Сезон или Спектър.
Точно както има четири земни сезони, галактическите сезони също са четири, макар и в 4-D / 5-D обхват. (65 x 4 = 260). Всеки галактически сезон започва в ден, със слънчев печат от Полярното Семейство и тон 3 (т.е. Червена Електрическа Змия, Бяло Електрическо Куче, Син Електрически Орел и Жълто Електрическо Слънце).
Има няколко други цикли в рамките на Цолкин, които се появяват в  520-те дни от циклите на Мъдростта.

365-дневен Цикъл
Цикъл на слънчевата година; времето, за което Земята извършва една обиколка по орбитата си около Слънцето. Разбира се, на всеки 4 години, една е високосна (денят 29 февруари присъства в 260-дневния цикъл не като галактически подпис, а като 0.0.Хунаб Ку).
365-дневният цикъл има в себе си няколко кодирани цикъла:

5-дневна Обертонова Хроматика.
В една Слънчева Година от 365 дни има 73 Обертонови Хроматики (5 х 73 = 365). Този тип Хроматика винаги започва на ден - слънчев печат от Порталното/Входящо Семейство и завършва на ден с печат от Сигналното Семейство. След всеки четири Обертонови Хроматики стартира нов 20-дневен цикъл, наречен Уинал. 

7-Дневна Хептада (седмица).
Хептадата винаги стартира на Ден с Плазма Дали и приключва на 7-я ден с Плазма Силио. Хептадата е кодирана от седемте чакри, седемте радиални плазми (Дали, Сели, Гама, Кали, Алфа, Лими и Силио), седемте хептадни портала на Холономния Приемник и шестте (+1) ментални сфери, така както и 13-Лунния Календар.

(Може да забележите, че всяка година дните от Григорианския календар се променят по отношение на 13 Лунния Календар. Това означава, че през миналата година Плазма Дали/първия ден на годината, както и  8, 15, и 22 от всяка Луна винаги беше на григориански петък, а тази година Дали ще бъде винаги в събота. Това е така, защото 365 дни са точно 52 седмици плюс 1 ден. тъй като 13 Лунния календар отбелязва един ден като Ден Извън Времето, неговите дни в седмицата не се изместват. Тоест, Дали винаги ще бъде ден 1, 8, 15, и 22 от всяка Луна. Обратно в 12-месечния григориански календар няма Ден Извън Времето, така че дните са винаги променящи се. така например 26 юли на 2013 г. е григориански петък, но 26 юли на 2014 г. е в събота по 13 Лунния календар...)

20-дневен Цикъл - Уинал.
Всяка година започва в ден с печат от Порталното/Входящо Семейство: Червена Луна - Мулук, Бял Вълшебник - Иш, Синя Буря - Кауак или Жълто Семе - Кан. На всеки 20 дни, печатът за деня ще бъде същия като печата на Годината. Разбира се, тази година на Червената Слънчева Луна започва с деня Червена Луна, тон 9. Това означава, че на всеки ден с печат Червена Луна ще стартира нов 20-дневен цикъл, наречен Уинал. Всеки Уинал има своята медитация., част от Слънчевата Медитация за Годината.

28-дневна Луна/Месец.
Точно 4 седмици/Хептада, със 7 дни във всяка седмица/Хептада: червена, бяла, синя и жълта седмица/ Хептада. В рамките на 28-дневния Цикъл на Луната е Цикълът от 24-те Руни на Футарк.

48-дневен Цикъл на Хексамеридата на Октавата.
С този Цикъл се активират 48-те Хармонични Руни на Второто Сътворение

364-дневен Цикъл на ПСИ-Хроно Единиците.
Всеки ден от годината (с изключение на Деня Извън Времето) е Звено за  ПСИ-Хроно Единици, кодирани от един от 260-те Кина на Цолкин. Всеки ден - Портал на Галактическа Активация е определен за три дни от годината. 

Това са само основните цикли за Синхронизация с 13 Лунния Календар.
Поздравления! Чувствайте се добре по Пътя към галактическото израстване ! 

Кодове на Хептадните Пътеки за Първа Магнитна Луна на Целта

Седмица 1 – Иницииране
1 Хептада: Битието Развива Секса/Пола (1 Ден, Плазма Дали – 7 Ден, Плазма Силио / 26 юли 2014 г. – 1 август 2014 г.)

Седмица 2 – Пречистване
2 Хептада: Битието Развива Смъртта (8 Ден, Плазма Дали – 14 Ден, Плазма Силио / 2 август 2014 г. –  8 август 2014 г.)

Седмица 3 – Tрансформация
3 Хептада: Битието Развива Знанието (15 Ден, Плазма Дали – 21 Ден, Плазма Силио / 9 август 2014 г. – 15 август 2014 г.)

Седмица 4 – Съзряване
4 Хептада: ( Секса/ Пола Пробужда Знанието (22 Ден, Плазма Дали – 28 Ден, Плазма Силио / 16 август 2014 г. – 22 август 2014 г.)

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.