Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

54-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a


Добре дошли в Третата Електрическа Луна на Служенето
от Годината на Червената Слънчева Луна

Добре дошли в Електрическата Луна на Служенето, с тотем Елен! Tова е третата луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето, поддържащ силата на активация и свързване. Tази Луна започва с Космическата Змия, знака за трансцендентност на жизнената сила, кореспондираща с разрушената планета Малдек.

Във втората Електрическа Луна ние влязохме в Белия Замък на Съединителя на Световете, замъка на смъртта. На 13 Ден от тази Електрическа Луна, Kин 77: Червена Кристална Земя (2 Октомври 2014 година) се навършват 5 спина (1300 дни) от цунамито, предизвикало срива на атомната централа във Фукушима, Япония. Два от ядрените реактори бяха изключени след катастрофата, но сега два реактора са били одобрени да се включат отново от Комисията за Регламентиране на Ядрената Енергия, въпреки честите земетресения в този район на света.

Грийнпийс - Япония издаде следната декларация:

"Правителството ... пренебрегва уроците от Фукушима и се опитва да предотврати възобновяващата се енергийна революция, опитвайки се да поведе нацията обратно към зависимостта от опасната и ненадеждна ядрена енергия"
каза за тази организация Kaзу Сузуки.

Според Планетарния Холон, Япония се намира в зоната на Съединителя на Световете, което съответства на планетата Марс. Кин 77 е точно 21 дни след 13-та годишнина от 11 септември и е 49-тия ден от 812-дневен цикъл, който започва на 15 август 2014 г., Кин 29. 49 (7 х 7) е броят на дните в бардо, съгласно Тибетския будизъм.

Дванадесет дни по-късно на Кин 89 (14 октомври 2014 г.) се отбелязват пет завъртания/спина от преминаването на Валум Вотан зад завесата. През 19 89 година, той направи първото по рода си откритие на Закона за Времето. Законът за Времето отчита разликата между изкуственото/механично време с честота (12:60) на съвременната човешка цивилизация и естественото универсално време с честотата на синхронизация (13:20), характерна за останалата част от живота на Земята.

Законът за Времето разглежда множеството глобални кризи като част от неизбежния биосферен-ноосферен преход, отбелязвайки най-важния етап в цялостната еволюция на живота на Земята.

Валум Вотан описва промяната в ноосферата

"Първоначално ноосферата е разглеждана като еволюционна трансформация на биосферата, докато в следващото си състояние чрез нейните главни теоретици, Владимир Вернадски и Пиер Теяр дьо Шарден, ноосферата се представя като радикална промяна на разума и съзнанието. В действителност, нейната поява е началото на следващия етап от планетарната еволюция. По своята същност тя може да бъде предявена само за събития с човешко участие."

"Като планетарен разум, тя е огромна и единствено изразена като един-единствен субект, планетата като жива система. От човешка гледна точка, ноосферата представлява аванс към универсалната телепатия. От гледна точка на ноосферата, нейното проявление означава усвояването от индивидуалните човешки съзнания във функционирането само на един разум, в който всички противоречия се разрешават чрез по-висши хармонични възприятия."

Добре дошли в Електрическата Луна на Служенето

Звездни Синхроничности

Продължавайки отброяването на Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитна Луна в годината на Жълтото Обертоново Семе - Кин 44 (1997 г./1998 г.), тази Електрическа Луна е 224-та Луна, за това време, така че то съответства на Kин224, Жълто Електрическо Семе:

Аз живея за да израстнат семената на Новото Време, развивайки в себе си осъзнатост и цъфтеж,
Аз отпечатвам входа на цъфтежа с електрическия тон на служенето.
Ръководен съм от силата на красотата и изяществото

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Жълтото Електрическо Семе: 

Жълтото Електрическо Семе (GK Юпитер) се подкрепя от Синия Електрически Оре (Галактическа сигнатура на Хармоничната Конвергенция - 1987 година! SP Юпитер), Управител е Жълтата Електрическа Звезда (GK Венера), антипод е Белия Електрически Вълшебник (SP Малдек) и скритата/окултна подкрепа е от Червената Спектрална Земя (SP Уран).

Планетарните влияния са от Венера, Малдек, Юпитер и Уран. В Телектонон с Юпитер и Малдек завършва усвоената схема на интелекта. Венера поддържа вътрешната половина на обединената памет/инстинктивната схема, докато Уран притежава външната половина на Телектонон – схемата на говорящата тръба на духа на земята.

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Обединена памет/схема на инстинктите (2-ра Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – космическа памет/акашови кодове за достъп/сила на цялостно припомняне (Нептун/Червен Дракон); Инстинктивни + вродени естетически и структурни конструкции и умения (Венера/Жълта Звезда)
SP (Слънчево - Пророческо Издишване) – супер- сила на космическо самадхи (Нептун/Бяло Огледало); инстинктивни сили на вродения космически магнетизъм (Венера/Синя Маймуна).

Схема на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята (3-та Схема):

GK – Вродени телепатични духовни програми (Уран/Бял Вятър); Инстинктивни био-телепатични структури на знание (Земя/Синя Ръка).


SP
– Телепатични сили на времето за пътуване между измеренията + между-измерна навигация (Уран/Червена Земя) ; Инстинктивна свободна воля на мъдростта на божествения план (Земя/Жълт Човек).

Схема на усвоения интелект (5-та Схема):

GK – Teлепатични сили на влияние(Юпитер/Жълто Семе); Усвояване на програми на жизнената сила (Maлдек/Червена Змия).


SP
– Видения от структурни възприятия(Юпитер/Син Орел) ; Трансцендентно усвояване на структурни възприятия (Maлдек/Бял Вълшебник).

Както е видно това е огромния запас от знания, кодирани във всеки аспект на синхронния ред. Този конкретен аспект е получен от кодовете на петте между-планетарни схеми на Слънчевата система във връзка със слънчевите печати и как те кодират планетите в тези схеми.

Виж също: Планетарна Геомантия:

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Електрическа Луна с Тотем Елен – Година на Червената Слънчева Луна 

Дали, Ден 1 - Kин 65, Червена Космическа Змия (20 Септември 2014 г.)
Добре дошли отново в Електрическата Луна на Служенето с тотем Елен! Тази Луна започва с гръм и трясък с Червената Космическа Змия, "13 Змия" или на сал от тринадесет змии Кетцалкоатъл е отпътувал, според мита за Кетцалкоатъл. Днес е 13-тия и последен ден от вълновия Модул на пророчеството, на Червения Небесен Странник...

Сели, Ден 2 – Kин 66, Бял Магнитен Съединител на Световете (21 Септември 2014 г.)
Международен ден на ООН за мир. Глобална синхронизирана медитация за мир, организирана от Unify.org. Днес също започва 13-дневният 6-ти Вълнов Модул на Съединителя на Световете, силата на смъртта. (6-ти ВМ Завършва на Кин 78, Бяло Космическо Огледало, Плазма Силио, 14 Ден /3 Октомври 2014 г.).

Kaли, Ден 4 – Kин 68, Жълта Електрическа Звезда (23 Септември 2014 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка и Равноденствие (Есенно/Северното Полукълбо, Пролетно/Южното Полукълбо). Перфектният Кин-Управител, водещ на Жълтото Електрическо Семе: Кодов Кин за тази луна, както е описано по-горе!

Aлфa, Ден 5 - Kин 69, Червена СамоСъществуваща Луна (24 Септември 2014 г.)
Новолуние и Портал на Галактическа Активация! (Първият от петте галактически портални дни в тази Луна).

Дали, Ден 8 - Kин 72, Жълт Резонансен Човек (27 Септември 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация.

Лими, Ден 13 - Kин 77, Червена Кристална Земя (2 Oктомври 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация. 5 завъртания след Фукушима, 1300 дни. Ключов код на съзнанието, живеещо в центъра на Земята, известно също като Ah Vuc Ti Cab / Ах Вук Ти Каб.

Дали, Ден 15 – Kин 79, Синя Магнитна Буря (4 Oктомври 2014 г.)
Днес започва 13-дневният 7-ми ВМ на Синята Буря, силата на Само- Съществуващото Поколение. (7-ми ВМ завършва на Кин 91, Eлектрическа Луна, плазма Лими, Ден 27/16 октомври 2014 г.).

Гамa , Ден 17 - Kin 81, Червен Електрически Дракон (6 Oктомври 2014 г.)
Ден на Вълшебната Костенурка.

Силиo , Ден 21 - Kин 85, Червена Резонантна Змия(10 Oктомври 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация и ден за Медитацията Дъгов Мост! Станете дъгата от змия!

Гaма , Ден 24 - Kин 88, Жълта Планетарна Звезда (13 Oктомври 2014 г.)
Портал на Галактическа Активация.

Kaли , Ден 25 - Kин 89, Червена Спектрална Луна (14 Oктомври 2014 г.)
Пет галактически завъртания (1300 дни = двеста и шейсет дни х 5) от възнесението на Валум Вотан. Това е и галактическия подпис на смъртта на Нийл Армстронг, първия човек, стъпил на Луната.

Aлфa , Ден 26 - Kин 90, Бяло Кристално Куче (15 Oктомври 2014 г.)
Галактически подпис на Масару Емото - Посланик на Водата и също Сигнатура на деня на падането на Берлинската Стена.

Силиo , Ден 28 – Kин 92, Жълт Магнитен Човек (17 Oктомври 2014 г.)
Днес започва 13-дневният 8-ми ВМ на Жълтия Човек. ВМ на Жълтия Човек се свързва със силата на свободната воля, това е четвъртия и последен ВМ на 52-дневния Бял Северен Замък на Прехода. (8-ят ВМ Завършва на Кин 104, Космическо Жълто Семе – Плазма Алфа, 12 Ден от 4 Само-съществуваща Луна, 29 октомври 2014 г.). 

Кодове на Хептадните Пътеки за Електрическа Луна на Службата

Седмица 1 - Иницииране

Хептада 9: Изкуството Пробужда Любовта
(Дали, Ден 1 – Силио, Ден 7 / 20 - 26 Септември 2014 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептада 10: Пречистването Пренася Любовта
(Дали, Ден 8 - Силио, Ден 14 / 27 Септ. - 3 Окт. 2014 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептада 11: Духът Развива Магията
(Дали, Ден 15 - Силио, Ден 21 / 4 - 10 Oктомври 2014 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептада 12: Духът Развива Свободната Воля на Мъдростта
(Дали, Ден 22 - Силио, Ден 28 / 11 - 17 Октомври 2014 г.)

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (2)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.