Публикации / Единици на времето

52 Предписания на Хрониките на Космическата История

Размер на шрифта: a a a

52 Предписания на Хрониките на Космическата История: Книга на Трона

52-те предписания представляват най-фундаменталните понятия от Космическата История, разбирано като система на мислене. Тъй като тази мисловна система не е била представена преди това на тази планета, или поне не по този начин, за вашите представи всичко това може да бъде предизвикателство.

Целта на тези правила е да се намали затруднението за идентифициране на тези мисли като 52 ключови точки за медитация и размисъл. 

Можете да използвате 52-те предписания като афирмации за всяка една от 52-те Седмици/Хептадни Пътеки от Синхронометъра на 13-те Луни. 

По този начин, всеки ден може да се използва за ежедневно изследване на предписанията от куба. Използвайте всяко предписание като точка на съзерцание, медитация и размисъл. Чрез тези 52 предписания/правила, истинската същност на Космическата История ще се пречисти във вас, като семена, които трябва да покълнат, отгледани от по-висшето космическо съзнание.

Част I, Глава 1, Седмица 1
- Единствената цел на живота е да помним за Бог, и да се върнем към душата, съкровеното място, където можем да прочетем думите, които Бог е поставил в сърцето ни.

Част I, Глава 1, Седмица 2
- Целта на Космическата История е да изпитаме разочарование от неясната материалистична система от вярвания; само тогава светлината в сферата на човешкия разум може да свети като планетарно ментално поле.

Част I, Глава 1, Седмица 3
- Облеклото на реалността е свещено, и там е Божественото авторство на Вселената; В душата съществува Божествен надпис, който казва: "Запомни ме" 

Част I, Глава 1, Седмица 4
- Първата стъпка в промяната на космическото състояние на разума е чрез ежедневната употреба на календара на 13-те Луни/28 дни всяка Луна; това е основата и фундамента на новата световна структура.

Част I, Глава 2, Седмица 5
- Програмата на 13-лунния календар е радикална стъпка, показваща основната цел на Космическата История: да отведе душата обратно към съвършенството на божествения вселенски ред, такъв какъвто е в действителност.

Част I, Глава 2, Седмица 6
- 13-Лунният календар/28 дни всяка луна, е не само средство за ре- хармонизация на човешкия разум, но и за финализиране на човешката ДНК, също така е инструмент за бързата трансцендентност на историята.

Част I, Глава 2, Седмица 7
- Всеки път когато прилагате кодовете на Хрониките на Космическата История, вие отваряте много-измерните нива на своето съзнание; и след като разумът ви действително работи с тези кодове, вие ще започнете да изпитвате все по-високи нива на сензорна телепортация.

Част I, Глава 2, Седмица 8
- Космическата История е система за мислене и техники, които трябва да се изучават и прилагат така, че човек да може да предприеме следващите стъпки по пътя на еволюцията към холографската система на възприятията.

Част I, Глава 3, Седмица 9
- Космическата История е най-високото ниво на информация и разбиране за това, че предишната история е зависима, трансформирана и преправяна.

Част I, Глава 3, Седмица 10
- Всички възприятия, които са се натрупали, трябва да бъдат пречистени в светлината на истината, че има само една традиция, една религия, една Земя и едно битие/благополучие.

Част I, Глава 3, Седмица 11
- Не може да съществува ново явление в матрицата на една стара структура, без да има жертва - просто трябва да жертваме нещо от себе си за новата структура - ако не всичко, то, това, което ни закрепва или ни задържа към старата структура.

Част I, Глава 3, Седмица 12
- Разпадането на старите структури, както и култивиране на универсално състрадание към всички живи същества, това е целта на еволюцията на планетарния човек

Част II, глава 4, Седмица 13
- Според Космическата История, йогата съществува като следващата необходима стъпка, за да се улесни тази трансформация, където опита на разума и човешката душа се обединяват на планетарно ниво в ноосферната система.

Част II, глава 4, Седмица 14
- Йога е инструментът, използван за изграждане на основите на вътрешния храм, който прониква през непросветеността, така че да можете да възстановите своята вродена космическа идентичност.

Част II, глава 4, Седмица 15
- Йогата, като система от знания, започва с физическото тяло и прониква до най-дълбоките кътчета на универсалния космически разум.

Част II, глава 4, Седмица 16
- Всичко, което трябва да се знае, се съдържа в човешкото тяло; Разбира се, вече е известно, че паранормалните явления са средство за разширяване на възприятията за подреденостите в природата.

Част II, глава 5, Седмица 17
- От магическа гледна точка целта на йогата е да представи тялото като основа и напълно обединен храм, така че редът на отражение и телесни движения да са отражение на оригиналния свещен ред на висшия космос.

Част II, глава 5, Седмица 18
- Космическата История е структурата на Вселената, която очаква от собственото си тяло да бъде като едно хармонично произведение на изкуството.

Част II, глава 5, Седмица 19
- Вие трябва да разберете, че това, което получавате при идването си в този свят и това, което интерпретирате не е едно и също, това е само собствената ви психо-генетична обратна връзка.

Част II, глава 5, Седмица 20
- Космическата История е вътрешна революция, която зависи от култивирането на визията/мнението.

Част II, глава 6, Седмица 21
- Всичко се прави, за да се върнем към въпроса за Бог в центъра на кръга, където светлината винаги е чиста.

Част II, глава 6, Седмица 22
- Целта на създаването на човешки същества е, да се създаде високо еволюирала и сложна среда, която не само да действа като средство за космически интелект, но и като проводник за непрекъснато променящите се съзнание и дух.

Част II, глава 6, Седмица 23
- От гледна точка на Космическата Наука, отговора на въпроса „кои всъщност сме ние” е еволюционния компонент, който поддържа съзнателното мислене на космическия елемент.

Част II, глава 6, Седмица 24
- Изкуството е как да се използва четири-измерното тяло, за да се приведе в хармония с пет-измерното тяло.

Част III, Глава 7, Седмица 25
- С осъзнаването на трите вселени - феноменална, имагинерна и морална, които работят едновременно, можете да започнете да създавате разширена оценка за това, кои сте в действителност, и за това, което сте тук, в тази Реалност.

Част III, Глава 7, Седмица 26
- Длъжни сме да започнем да разглеждаме/да изучаваме процесите в цялата им дълбочина. Всичко, което съществува, се основава на един божествен модел.

Част III, Глава 7, Седмица 27
- Опростеният и най-елегантният начин винаги е верен; Затова е естетически и морален. Истината винаги е хармонична.

Част III, Глава 7, Седмица 28
- Страданието съществува, защото сте се съюзили с илюзията. Моралната Вселена показва избора. Вие винаги имате възможност да изберете правилния или грешния път.

Част III, Глава 8, Седмица 29
- Всичко, което расте има за цел да се издигне/да надмине себе си. Когато това се случи, вие се отваряте като цвете; когато напълно разцъфтите и надминете себе си, тогава окончателното изображение на цветето е всестранното развитие на вашата душа.

Част III, Глава 8, Седмица 30
- Изкуството на UR (универсалното възстановяване/Универсална Религия) възнамерява да представи космическата памет като космическа цялост и спомен за целия космос и цялата история на космоса.

Част III, Глава 8, Седмица 31
- Процесът на Изкуплението означава да престанем да бъдем разсеяни, или да започнем да си спомняме, да се възстановим. Универсално Възпоменание означава, че хората не знаят за техния произход или предназначение.

Част III, Глава 8, Седмица 32
- Холографското възпоменание е разгръщането на едно същество в планетарен ред, а целта е, веднъж превключил на новата честота, човека да промени календара.

Част III, Глава 9, Седмица 33
- Само когато личната воля е предадена на Божествената Воля, имаме възможност да създадем победен финал на филма, проектиран в третото измерение.

Част III, Глава 9, Седмица 34
- Между-планетарното пътуване започва с медитация, която пречиства разума от отклоненото мислене; това е задължително в развитието на самадхи и самадхи концентрацията е необходима, за да стигнем там, където трябва да отидем или да направим това, което трябва да направим.

Част III, Глава 9, Седмица 35
- Гледайки филма на целия си живот, качеството на това, което си преживял и как реагираш на тези преживявания, определя какво ще се случи в следващия или в бъдещия ти живот.

Част III, Глава 9, Седмица 36
- Всички архиви на филмите на всеки човек, които някога е преживял, се съхраняват в четвъртото измерение, което е пространството на въображението или имагинерното царство.

Част IV, глава 10, Седмица 37
- Степента, с която сме потопени в нашето его, е степента, до която ние създаваме и повтаряме ноосферните щампи/клишета. Със степента, в която ние сме отворени към духа и не-его формите на живот и комуникация, потенциално ще се развием като ноосферни разпространители.

Част IV, глава 10, Седмица 38
- Кодовете на Закона за Времето съществуват, за да съдействат за поддържане продължението на осведомеността за честотата на времето 13:20, и по този начин да се осъществи достъпа до ноосферата.

Част IV, глава 10, Седмица 39
- Сега ноосферата се усвоява вътре в разума и съзнанието на все по-голям брой хора.

Част IV, глава 10, Седмица 40
- Духовната същност е функция на дисциплината, която е духовна жертва на ниската самооценка за по-голямо вътрешно съвършенство, и проявата или проясняването на вътрешната форма на божественото въплъщение.

Част IV, глава 11, Седмица 41
- За да се улесни мащабното адаптиране на човешкото съзнание, участващо в активиране на ноосферата, е необходимо да се култивират много-измерни паранормални явления.

Част IV, глава 11, Седмица 42
- Постигането на паранормални явления изисква упражнение, дисциплина на разума и усилия, а дори и след това, с положените усилия целта не е да се постигне сила, а по-скоро да се получи самоусъвършенстване или себе-реализация, което е целта на йогата и медитацията.

Част IV, глава 11, Седмица 43
- Да се учим как да координираме три-измерното с четири-измерното си същество е основна цел на нашия живот, с това се отваряме към много-измерната паранормалност, което всъщност е нормално.

Част IV, глава 11, Седмица 44
- Нашата идентификация трябва да бъде променена до тази на планетарни вълшебници, за да култивираме нашите много-измерни паранормални способности, които да станат наши асистенти в еволюцията ни към супер-ментални планетарни съзнания. Нищо друго не съществува.

Част IV, глава 12, Седмица 45
- Нашата задача е да изградим съзнателно световната душа, започваща ежедневно със синхронния ред на реалността, така че хората да се стабилизират на по-високо ниво на непрекъснатото съзнание.

Част IV, глава 12, Седмица 46
- Както биосферата е средство на Земята за преобразуване на космическата енергия, така и ноосферата е средство за трансформация и преобразуване на космическите мисловни форми.

Част IV, глава 12, Седмица 47
- Вълшебник е този, който е настроен към познаването на природните процеси, така че той/тя да може с мисълта си да координира тези процеси с другите хора, за да се създадат определени ефекти, които, за повечето хора, са невъзможни.

Част IV, глава 12, Седмица 48
- Човечеството е точката, през която проявлението и напътствията на йерархията и културните форми на матрицата Шамбала/Тулан ще се развиват. Ние трябва да формираме ясни картини за това и как всичко това работи.

Част IV, глава 13, Седмица 49
- Изучаването на Хрониките на Космическата История е първата стъпка, за да се изработи механизма и структурата на това, как те преформулират целия човешки разум и са основата на човешкото познание.

Част IV, глава 13, Седмица 50
- Хрониките на Космическата История са силата на числото седем, което е в основата на описанието на космическото сътворение и създаването на космическото поле като функция на различните етапи на еволюцията на времето.

Част IV, глава 13, Седмица 51
- Колкото повече разумът ни е пропит с резонансната и информативна сила на Космическата История, толкова повече тя се превръща в отражение на първичната хроника на седем.

Част IV, глава 13, Седмица 52
- Разбирането за Хрониките на Космическата История като структурен ред за силата на числото седем, е същото както змията захапва опашката си, за да освободи здравословната си отрова в цялостността. 

МНЕНИЯ

renetaman каза на 24.09.2014 г. 09:22 ч.

Благодаря

Kati каза на 02.10.2014 г. 09:37 ч.

Благодаря :-))))

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.