Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

55-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a


Добре дошли в Четвъртата Само-Съществуваща Луна на Формата
от Годината на Червената Слънчева Луна

Добре дошли в Само-Съществуващата Луна на Формата, четвърта луна от планетарния вълнов модул на служенето. Тотемът на тази Луна е Совата.

В тази луна ние дефинираме нова форма. Ние участваме в момента на разсейването на стари елементи и изграждането на нови модели. Поканени сме, да станем активната част от закотвянето на галактическа култура на Земята! Започнете, където и да сте. Определете едно пространство в дома си като храм за галактическа култура.

Галактическата култура е култура на цялостност; това е култура на светлината и съзнанието. В това пространство ние се свързваме с огромната телепатична мрежа на планетата Земя, свързваща се с разума на ноосферата. Всяка една от нашите клетки е оборудвана с биофотони, приемници/предаватели на светлината. Това за нас е естествения път за намиране на нов баланс със светлината. Синхронният ред на светлинните кодове ни настройва към новите енергийни модели. Като се учим как да използваме тези нови енергийни модели, на базата на 13- лунния календар, и неговия 28-дневен цикъл, ние придобиваме увереност в универсалните енергийни модели, които излизат извън нашата материална реалност. Тази по-висока реалност винаги е съществувала, но ние непрекъснато трябва да се настройваме към нейните честоти. Чрез практикуване на синхронния ред, ние закрепваме светлинните кодове на планетата Земя.

Открийте хора от вашия район, които ще участват с вас в синхронизираните медитации. Помислете за започване на ежеседмична проучвателна група за изучаване и аспектиране на синхронния ред, от който болшинството от вас се интересуват. Тези кодове са матрица на жизнения интелект. Работейки в групи, вие активирате паметта си, магията и синхронността. Задълбоченото разследване на всяка една част от синхронния ред води до цялото. Има изобилие от материали, с които можете да започнете. Най-доброто място е да се започне с 13-Лунния календар.

За тези, които искат да се запознаят по-подробно със Синхрония ред, Фондацията на Закона за Времето организира събитие: Визуален Галактически Консилиум в Лос Анджелис на 20-23 Дни от 11 Спектрална Луна, Kинове от 48-51 (21 - 24 май 2015 г.). Предстоящо е детайлизирането на това събитие. В Бразилия също се планира 13-дневно събитие на Дните 1-13 от 10 Планетарна Луна, Kинове от 1-13 (4 - 16 април 2015 г.).

"Нашият живот е неразделна част от нашата планета. Планетата като цяло е сфера на Разума, известен като ноосфера. В тази връзка, ноосферата е организирането на земната разумна сфера във висше- измерни космически модели на времето или синхронизацията. Кодовете на Закона за Времето са върховна система на самоорганизация на Времето."
- Валум Вотан

Добре дошли в Само-Съществуващата Луна на Формата

Звездни Синхроничности

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Само-Съществуваща Луна съответства на Кин 225, Червена Само- Съществуваща Змия:

Аз дефинирам, за да оцелея, съизмервайки инстинкта.
Аз запечатвам хранилището на жизнената сила със самостоятелно съществуващия тон на форматаАз се ръководя от силата на раждане.
Аз съм полярен кин и преобразувам червения галактически спектър.

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Червената Само-Съществуваща Змия: 

Червената Само-Съществуваща Змия (ГK Maлдек), кин 225 се поддържа от аналога Белия Само-Съществуващ Вълшебник (СП Maлдeк), ръководител на кин 225 е Червения Само-Съществуващ Дракон (ГK Нeптун - това е и сигнатурата на откриването на Закона за Времето!), предизвикателствата на антипода на кин 225 са от Синия Само-Съществуващ Орел (СП Юпитер), а скритата окултна сила се получава от Жълтия Планетарен Воин (СП Сатурн).

Планетарното влияние е на Maлдeк, Нeптун, Юпитер и Сатурн. В игралното поле на Телектонон с Юпитер и Малдек се комплектова схемата на вътрешния интелект. Нептун притежава външната част на схемата на обединената памет и инстинкта, докато Сатурн поддържа външната част на схемата на външния интелект.

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Обединена памет/схема на инстинктите (2-ра Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – космическа памет/акашови кодове за достъп/сила на цялостно припомняне (Нептун/Червен Дракон); Инстинктивни + вродени естетически и структурни конструкции и умения (Венера/Жълта Звезда)

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
– супер- сила на космическо самадхи (Нептун/Бяло Огледало); инстинктивни сили на вродения космически магнетизъм (Венера/Синя Маймуна).

Схема на Външният Интелект (4-та Схема):

GK – Въплъщение на телепатичен потенциал на духовно изобилие (Сатурн/Синя Нощ); Въплъщение на инстинктивни програми на ред и господство [*Налага се възстановяване- ремонтиране] (Maрс/Бял Съединител на Световете).

SP
– Въплъщение на структурите за възприемане на интелекта (Сатурн/Жълт Воин); Въплъщение на вродените пророчески структури на възприемане [*Налага се подобряване] (Maрс/Червен Небесен Странник).

Схема на усвоения интелект (5-та Схема):

GK – Teлепатични сили на влияние(Юпитер/Жълто Семе); Усвояване на програми на жизнената сила (Maлдек/Червена Змия).


SP
– Видения от структурни възприятия(Юпитер/Син Орел) ; Трансцендентно усвояване на структурни възприятия (Maлдек/Бял Вълшебник).

*Забележка: Разрушените схеми представляват фокуси на кармичните отломки от всички изгубени светове, тъй като те се съдържат в орбитите на планетите Малдек (астероидния пояс) и Марс. Възстановяването/Ремонтът на тези схеми е основна цел на кодовете на Закона за Времето и 13-Лунния календар. Поправянето/активирането на тези схеми представлява постигане на Слънцето на следващия етап на еволюцията, и влизане в космическата цивилизация.

Обърнете внимание на четирите правомощия на четирите слънчеви печати, които поддържат тези схеми:

Червена Змия – Секса-Полът / Жизнена Сила [прекъсната,  нуждае се от ремонт] 

Бял Съединител на Световете – Смърт [прекъсната, нуждае се от ремонт]
Червен Небесен Странник – Пророчество/Пространство [прекъсната, нуждае се от подобряване]
Бял Вълшебник – Безвремие [прекъсната, трябва да се активира]

ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Четвърта Луна с Тотем Сова – Година на Червената Слънчева Луна 

Дали, Ден 1 – Kин 93, Червен Лунен Небесен Странник (18 Oктомври 2014 г.) [65 Ден от 812- дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Тази Само-Съществуваща Луна стартира с този галактически портал за активиране, като за цялата Луна има общо ДВАНАДЕСЕТ дни на галактическа портална активация!

Лими, Ден 6 - Kин 98, Бяло Резонантно Огледало (23 Oктомври 2014 г.) [70 Ден от 812 – дневния цикъл на Слънчево Съзнание]
Новолуние.
Не търсете Огледалото, а лицето в Огледалото.
Следвайте Отражението, Върнете се отново при Гласа.
Проследете Гласа Обратно към Източника, Където Гласа и Отражението, Огледалото и Лицето Са Заедно.

Размисли на Prince Ea, Синя Слънчева Маймуна

Лими, Ден 13 - Kин 105,Червена Магнитна Змия (30 Oктомври 2014 г.) [77 Ден от 812- дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Днес започват 52-дневният Син Западен Замък на Горенето, Двор на Tрансформацията (завършва на Кин 156, Ден 8 от Ритмичната Луна - 20 декември 2014 г.) и 13-дневния  9-ти Вълнов Модул на Червената Змия (завършва на Кин 117, 25 ден от Само-Съществуващата Луна - 11 ноември [11-11]), Мощ/Власт на жизнената сила - "Племето на Червената Змия Посветителка си припомня истината за галактическия Малдек чрез изгаряне властта на жизнената сила ..." - Дриймспел

Силиo, Ден 14 – Kин 106, Бял Лунен Съединител на Световете (31 Oктомври 2014 г.) [78 Ден от 812-дневния цикъл на Слънчево Съзнание]
ХЕЛОУИН / Ден на Вси Светии е – нощта, в която завесата между живите и мъртвите изтънява... Този конкретен ХЕЛОУИН настъпва В деня на Белия Лунен Съединител на Световете  - силата на смъртта! Днес е и първия ден от десетте галактически портали за активиране в алфа- потока!

Сели, Ден 16 - Kин 108, Жълта Само- Съществуваща Звезда (2 Ноември 2014 г.) [80 ден от 812- дневния цикъл на Слънчево Съзнание]
Галактически Активиращ Портал и код на Предаването но Галактическите Маи GM108X. Ден на Вълшебната Костенурка.

Лими,  Ден 20 - Kин 112, Жълт Галактически Човек (6 Ноември 2014 г.) [84ден от 812-дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Пълнолуние и Галактически Активиращ Портал.

Силиo, Ден 21 - Kин 113, Червен Слънчев Небесен Странник (7 Ноември 2014 г.) [85 Ден от 812- дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Галактически Активиращ Портал и ключ за матрицата 441/Синхронотрон. Слънчевия Небесен Странник - Скайуокър е известен като "Господар на Зората". Това е Елемент 113, който поддържа центъра на Матрицата на Куба 441/Синхронотрон.

Kaли, Ден 25 - Kин 117, Червена Космическа Земя (11-11) [89 Ден от 812- дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Обърнете внимание на този ден! Ден на невероятни числа: 117 ... 89 ... 11-11 ...
Това се случи на Кин 117, точно преди 10 завъртания/Спина от днес (2600 дни!), Валум Вотан се събуди от съня си и видя, че всички кодове за Матрицата на Куба 441/Синхронотрон са отворени. Валум Вотан премина зад завесата на Кин 89, а галактическия му подпис беше Синя Спектрална Маймуна - наричаше се също "11.11", защото това е 11-тия слънчев печат на Синята Маймуна и 11-ти тон, Спектрален тон).

Aлфa, Ден 26 - Kин 118, Бяло Магнитно Огледало (12 Ноември 2014 г.) [90 Ден от 812- дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Днес започва 13-дневният 10-ти Вълнов Модул на Бялото Огледало (завършва на Кин 130, 10-ти ден от Обертоновата Луна - 24 ноември 2014 г.) -. "Племето на Бялото Огледало си припомня истината за Слънчевия Нептун като пречиства изгарянето чрез силата на безкрайността… " - Дриймспел

Силиo, Ден 28 – Kин 120, Жълто Електрическо Слънце (14 Ноември 2014 г.) [92 Ден от 812- дневния Цикъл на Слънчево Съзнание]
Ден на Церемониална Медитация Силио 28 - телепатично активиране на Мастер - Молекулата на Времето в центъра на Земята ... Присъединете се към глобалната синхронизираща медитация във Facebook и galacticSpacebook.
Днес също започва 65-дневният Сезон на Просветлението на Жълтото Слънце, на "жълтия галактически спектър". (Завършва на Кин 184, 8 Ден от Резонантна Луна, плазма Дали - 17 Януари 2015 г.).

Кодове на Хептадните Пътеки за Само-Съществуваща Луна на Формата 

Седмица 1 - Иницииране

Хептада 13: Духът развива Пророчеството
(Дали, Ден 1 -  Силио, Ден 7 / 18 - 24 Октомври 2014 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептада 14: Магията пробужда Пророчеството
(Дали, Ден 8 – Силио, Ден 14 / 25 - 31 Октомври 2014 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептада 15: Мъдростта пренася Пророчеството
(Дали, Ден 15 – Силио, Ден 21 / 1 - 7 Ноември 2014 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептада 16: Осъзнаването развива Безвремието
(Дали, Ден 22 – Силио, Ден 28 / 8 - 14 Ноември 2014)

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.