Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

59-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Осмата Галактическа Луна на Целостта от Годината на Червената Слънчева Луна

В тази епоха на кибер-пространството много хора не разполагат с време, за да помислят за последиците от съвременния живот върху биосферата. Биосферата е живата обвивка на живота, която все повече намалява, а от активната дейност на човешката индустриална цивилизация, всеки ден се унищожават различни видове. Да погледнем през прозореца си към небето - ежедневно там виждаме доказателствата за това - трасетата от излъчващите се токсични химични вещества. 

Какво се случва с биосферата и с нас самите в този момент - това всъщност е преход към нашата собствена еволюция и еволюцията на целия живот на Земята. Това е био-гео-химичният преход от биосферата към ноосферата, както първи прозря Руския учен Владимир Вернадски.

Био-гео-химичният процес се отнася до сумата от всички жизнени процеси на Слънцето и Земята, намиращи се сега под влияние на създадената изкуствена технология на човешката цивилизация. Ноосферата представлява следващия еволюционен етап, когато планетарния разум осъзнава себе си чрез отделния човек

В тази Галактическа Луна ние сме призовани да се издигнем до най-висшата си цялостност, за да се хармонизират дисонансните честоти в нашия и планетарния живот. Думата "галактическа" се отнася до галактиката. Всяка галактика има повече от 10-50 милиарда звезди. Астрономите са посочили, че напълно е вероятно всяка една звезда от нашата галактика Млечен Път да има поне една планета. Наскоро НАСА потвърди за първи път, че съществува живот и на други планети и е планирано да се използват някои от най-напредналите световни технологии за създаване на пътна космическа карта.

В геометрията на пулсарите, осмият тон е вторият тон от самостоятелния три-измерен пулсар на Разум-Формата (тоновете 4, 8, 12), което ни напомня, че всичко в света на формите започва в съзнанието (включително телескопите, които използваме за проучване на пространството).

Без разлика дали ще се събудите сутрин с неясен разум и дори светлината около вас да изглежда по-тъмна и мъглива, или се събуждате с бистър ум и вашия свят изглежда красив и светъл, разберете, че тези различни впечатления идват от собствения ви разум, а не от промените във външната среда. Вместо неправилното тълкуване на каквото и да е в живота ви чрез погрешни схващания, осъзнайте, че това не е от външната действителност, а е само от разума.
- Лама Йеше

Добре дошли в Галактическата Луна на Целостта, Хармонизацията и Моделирането

Звездни Синхроничности

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Галактическа Луна съответства на Кин 229, Червена Галактическа Луна:

Аз хармонизирам, за да пречиствам Mоделирайки потока
Аз уплътнявам преобразуването на универсалната/вселенска вода
С галактическия тон на целостта
Аз съм воден от силата на пространството

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Червената Галактическа Луна: 

Кин 229, Червена Галактическа Луна (ГK Meркурий) се подкрепя от Kин 190, Бяло Галактическо Куче (СП Meркурий); Управлява се от Кин 73, Червен Галактически Небесен Странник (СП Maрс); Получава предизвикателствата си от Kин 99, Синя Галактическа Буря (ГK Плутoн); скритата/окултна подкрепа е от Кин 32, Жълт Ритмичен Човек (СП Земя ).

През тази Луна четири-измерното планетарно влияние е на Меркурий, Марс, Земя и Плутон. В игралното поле на Телектонон с Меркурий и Плутон се комплектова Схемата за презареждане Алфа - Омега ; Земя притежава едната половина на Схемата на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята, а Марс поддържа половината от Схемата на Външния Интелект.

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Схема за презареждане Алфа - Омега (1-ва Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Сили на вътрешно просветление и мета-съзнателни телепатични умения (Плутон/Жълто Слънце); Инстинктивни сили на самопречистване и самолечение (Meркурий/Червена Луна).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
 – Самостоятелно-възстановителни сили на мета-съзнателния ред на реалността (Плутон/Синя Буря); Инстинктивни сили на състрадание и колективно обединение (Meркурий/Бяло Куче).

Схема на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята (3-та Схема):

GK – Вродени телепатични духовни програми (Уран/Бял Вятър); Инстинктивни био-телепатични структури на знание (Земя/Синя Ръка).


SP 
– Телепатични сили на времето за пътуване между измеренията + между-измерна навигация (Уран/Червена Земя) ; Инстинктивна свободна воля на мъдростта на божествения план (Земя/Жълт Човек).

Схема на Външният Интелект (4-та Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Въплъщение на телепатичен потенциал на духовно изобилие (Сатурн/Синя Нощ); Въплъщение на инстинктивни програми на ред и господство [*Налага се възстановяване- ремонтиране] (Maрс/Бял Съединител на Световете).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
– Въплъщение на структурите за възприемане на интелекта (Сатурн/Жълт Воин); Въплъщение на вродените пророчески структури на възприемане [*Налага се подобряване] (Maрс/Червен Небесен Странник).

*Забележка: Разрушените схеми представляват фокуси на кармичните отломки от всички изгубени светове, тъй като те се съдържат в орбитите на планетите Малдек (астероидния пояс) и Марс. Възстановяването/Ремонтът на тези схеми е основна цел на кодовете на Закона за Времето и 13-Лунния календар. Поправянето/активирането на тези схеми представлява постигане на Слънцето на следващия етап на еволюцията, и влизане в космическата цивилизация.

Обърнете внимание на четирите правомощия на четирите слънчеви печати, които поддържат тези схеми:

Червена Змия – Секса-Полът / Жизнена Сила [прекъсната,  нуждае се от ремонт] 

Бял Съединител на Световете – Смърт [прекъсната, нуждае се от ремонт]
Червен Небесен Странник – Пророчество/Пространство [прекъсната, нуждае се от подобряване]
Бял Вълшебник – Безвремие [прекъсната, трябва да се активира]

ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Осма Галактическа Луна с Тотем Сокол – Година на Червената Слънчева Луна 

Дали, Ден 1 - Kин 205, Червена Планетарна Змия (7 Февруари 2015 г.) Ден 177 от 812
Точно преди 28 дни (Плазма Дали, Ден 1 от Резонансната Луна) беше Кин 177, а днес е 177-тия ден от Цикъла на 812-те Дни на Слънчевото Съзнание... Ако сте внимателни (в продължаващо съзнание), ще забележите, че броенето на 812-те дни от Цикъла на Слънчевото Съзнание за всяка Луна на тази година е същото както номерата на киновете от предишната Луна ... (с други думи, тази Галактическа Луна обхваща дните от 177 до 204 на 812-дневния Цикъл, а Луната преди нея е с Кинове от 177 до 204 и т.н.!).

В тази 28-дневна Галактическа Луна има четири Дни - Галактически Активни Портали. 

Гама, Ден 3 - Kин 207, Синя Кристална Ръка ( 9 Февруари 2015 г.) Ден 179 от 812
Включете Холономния си Приемник: Синя Кристална Ръка, Kин 207, кодиращ шестата Mистична Луна, която започна на 30 май 2013 година в Кристална Луна, Ден 1= Кин 107.
Обърнете внимание на това приземяване в Григорианския Календар 2-9 (29), Кин 29 е началото на 812-дневния Цикъл на Слънчевото Съзнание (29 х 28), който започна на 21-вия Ден от Магнитна Луна (15.08.2014 г.). Това отбелязва три завъртания/спина (780 дни = 260х3), с начало от 21 декември 2012 г. =  Кин 207, еквивалентен кин за 2027 година. През 2016 година на Синята Кристална Буря на Ден 18 от Космическата Луна на Присъствието (14 юли 2016 г.) ще са останали 113 дни от 812-дневния Цикъл на Слънчевото Съзнание, който се финализира на Кин 60, галактическата сигнатура на Пакал Вотан. Пакал Вотан беше върховната Слънчева Инициация. 29 + 60 = 89, Кин 89 е смъртта / възнесението на Валум Вотан. 89 е 11-то число от редицата на Фибоначи.

Aлфа, Ден 5 - Кин 209, Червена Магнитна Луна (11 Февруари 2015 г.) Ден 181 от 812

Днес започва 52-дневният Зелен Централен Замък на Очарованието, Двор на Матрицата: синхронизиране на човека – известен също като Кулата на Мерлин ... Тези 52дни ни отвеждат до края на 260-дневния галактически спин/Цолкин.

Днес също започва 17-тия, 13-дневен Вълнов Модул на Червената Луна, силата на Вселенската/Универсална вода (завършва на 17 Ден от Галактическата Луна, Кин 221, 23 Февруари 2015 година). Племето на Червената Луна инициира очарованието чрез силата на универсалната вода, да си припомним истината за галактическия Meркурий.
Днес също е финала на един от скандалните цикли на "Ретроградния Меркурий" и начало на ВМ на Червената Луна ("спомен за Галактическия Меркурий") - това е пряк израз на това, как четири-измерния синхронен ред урежда и насочва три-измерното движение на телата в пространството ... разрешаване/разкриване на 3D/4D .. .
Не забравяйте, че холограмата на цялата слънчева система вече съществува в Холона на вашето 4D тяло ...

Силио, Ден 7 - Кин 211, Синя Електрическа Маймуна (13 Февруари 2015 г.) Ден 183 от 812
Днес сме приютени в обителта на супер-захранване от галактическата магия, мистерия и активиране. Това е ден  за Медитация „Дъгов Мост”, Галактически Портал за Активиране и 10-ти Ясен Знак на Пакал Вотан ... Организирайте медитация „Дъгов Мост” с вашата Духовна Общност и се потопете дълбоко в мистерията

Дали, Ден 8 – Kин 212, Жълт Само-съществуващ Човек (14 Февруари 2015 г.) Ден 184 oт 812
Ден на Свети Валентин. Племето на Жълтия Човек съответства на сърцевидното земно семейство-ядро, което се намира в сърцето на Планетарния Холон. Това е друг пример за това как четвърто-измерния синхронен ред ни информира за три-измерните въпроси ... разрешаване/разкриване на 3D/4D…

Aлфа, Ден 12 - Кин 216, Жълт Галактически Воин (18 Февруари 2015 г.) Ден 188 от 812
Новолуние и Ден на Вълшебната Костенурка! 216 = 108 х 2.

Целта на предаването на Разума на Галактическите Маи GM108X е да се въведе нова база от знания за тази планета. Тази база от знания едновременно обединява и синтезира всички предишни знания и истинските традиции през четвърто-измерната леща на приемствения Разум на Галактическите Маи.
Разума на Галактическите Маи GM108X, пророчеството на Пакал Вотан и Науката на Закона за Времето са неразделни
– Стефани Саут/Червената Кралица

Лими, Ден 13 - Кин 217, Червена Слънчева Земя (19 Февруари 2015 г.) Ден 189 от 812
Китайска Нова Година: Година на Зелената (женска) Дървена Овца/Коза. Китайската Нова година е винаги на две новолуния след Слънцестоенето. (Имайте предвид, че това в Западното Полукълбо се случва на 12-тия Ден от Галактическата Луна).

Силио, Ден 14 - Кин 218, Бяло Планетарно Огледало (20 февруари 2015 година) Ден 190 от 812
Галактически Активен Портал и Медитация „Дъгов Мост”. Бялото Планетарно Огледало е галактическа сигнатура на деня на откриването на гробницата на Пакал Вотан... Забележете, че 218 е числото 812, прочетено отзад напред. Днес е 190-тият ден от 812-дневния цикъл. Kин 190 е 8.Куче, перфектния aнтипод на Пакал Вотан...

Кали, Ден 18 - Кин 222, Бял Магнитен Вятър (24 Февруари 2015 г.) Ден 194 от 812
С този ден - Галактически Активен Портал започва 13-дневния, 18-ти Вълнов Модул на Белия Вятър, силата на духа (ВМ завършва на 2 Ден от Девета Слънчева Луна, Кин 234, 8-ми март 2015 г.). Племето на Белия Вятър пречиства/усъвършенства очарованието чрез силата на духа – да си спомним истината за галактически Уран ...

Кали, Ден 25 - Кин 229, Червена Галактическа Луна (3 Maрт 2015 г.) Ден 201 от 812
Най-очарователния/завладяващ Ден! В началото на Синхорничностите за тази Луна обяснихме, че цялата Галактическа Луна е кодирана от Кин 229 - и така се случва – в тази Луна се съдържа ДЕНЯТ, когато е Кин 229, Червена Галактическа Луна. Този магичен ден на Вълшебната Костенурка е възможност за пътуване във времето, да се почувстваме като "руска матрьошка" с ефекта на фракталното време ... Наслаждавайте се!

Лими,  Ден 27 - Кин 231, Синя Планетарна Маймуна (5 Maрт 2015 г.) Ден 203 от 812
Пълнолуние. Кин 231 = 21x11 ..

Силио, Ден 28 - Кин 232, Жълт Спектрален Човек (6 Март 2015 г.) Ден 204 от 812
Ден за Световна Медитация „Дъгов Мост”!

Кодове на Хептадните Пътеки за Галактическа Луна на Спотеността

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21- Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Резонантната Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

29 Хептадна Пътека: Хунаб Ку пренася Навигацията
(Галактическа Луна, Плазма Дали, Ден 1 – Плазма Силиo 7 /7 - 13 Февруари 2015 г.)

Седмица 2 - Пречистване

30 Хептадна Пътека: Хунаб Ку пренася Медитацията
(Галактическа Луна, Плазма Дали, Ден 8 - Плазма Силиo 14 /14 - 20 Февруари 2015 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

31 Хептадна Пътека: Хунаб Ку пренася Само-Съществуващото Поколение
(Галактическа Луна, Плазма Дали, Ден 15 - Плазма Силиo 21 /21 - 27 Февруари 2015 г.)

Седмица 4 - Съзряване

32 Хептадна Пътека: Хунаб Ку пренася Просветлението
(Галактическа Луна, Плазма Дали, Ден 22 - Плазма Силиo 28 /28 Февруари - 6 Март 2015 г.)

Наблюдавайте как четирите пътеки в рамките на Галактическата Луна са като "верижно колело" в Хунаб Ку / Галактическото Ядро!

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.