Публикации / Единици на времето

Канал 13 - Азбуката на новото време-пространство

Размер на шрифта: a a a

Канал 13
Азбуката на новото време-пространство

Време-пространството е матрица на креативната организация на разума, отразяваща специфичен етап от космическата еволюция. Ноосферата на новото време-пространство отваря космическата реалност за синхронността. Изучаването и разбирането на проявленията на синхронността се повишава чрез представянето на синхронните кодове, във вид на системни информационни таблици.

Всички кодове в известен смисъл са символични езикови системи. Всеки език се подчинява на определен набор от правила и форми на ред. Разбирането и включването на елементите на символичните езикови системи в различни таблици, с цел систематизиране, а оттам улесняване на тяхното изучаване и приложение е подход, използван от алхимици, мъдреци и хора на науката през различните етапи на историческата еволюция.

Кодовете и синхронния ред не са изключения. Нашето разбиране се съживява и обогатява, когато елементите от речника и граматиката на синхронността, т.е. азбуките на новото време-пространство са разпределени в отделни шаблони, които доказват съответствието на всички компоненти. Това са систематични таблици на съответствия, които ни показват универсалния характер на синхронните кодове.

В заключителния в Канал 13, ви представяме някои от принципните елементи на синхронните кодове като различни цялостни системни информационни таблици, лесни за изучаване и приложение. Тези елементи могат да се представят в следните категории:

1. 20–те Слънчеви Печата
2. 13–те Галактически Тона
3. 7–те Радиални Плазми и Хептадни Портали
4. 64–те Руни и Кодони на Универсалната Религия
5. 48–те Хармонични Руни на Второто Сътворение

6. Време на Пророчество: 26-те години от Хармоничната Конвергенция

1. Двадесетте Слънчеви Печата
Двадесетте Слънчеви Печата формират основния много-измерен език на само-идентификация със синхронния ред и ви предоставят достъп до другите елементи и нива на космическия спектър на проявление. Те се наричат Слънчеви Печати, защото символизират един четири-измерен слънчев космически цикъл. Печатите държат ключовете за вашата архетипна личност. Следвайки неотклонно аспектите на 20-те Слънчеви Печата и претворявайки ги ежедневно – което по същество е голямата цел и значение на синхронния ред, вие навлизате в ноосферата като галактически архетип, което ще съдейства в голяма степен за установяване на нормативното ниво на новото човечество.

2. Тринадесетте Галактически Тона 
Организирани в техните пулсарни групи, 13-те тона съставляват космическо-галактическия език на движението на времето. Съответствията на галактическите тонове уеднаквяват и установяват тялото като едно космическо транспортно средство, простирайки се през времето в космоса. Тринадесетте тона образуват една цялостна система с фрактален ред и могат да се прилагат при различни времеви нива – 13 дни, 13 луни, 13 години, 13 бактуна, и т.н. Важно е да се отбележи, че 13-те тона кодират честотите на безкрайните цикли на времето с един общ език, който веднъж разработен, става от първостепенна важност за успешната сензорна телепортация и пътуванията във времето през различните измерения. 

3. Седемте Радиални Плазми и Хептадни Портали
Според математиците, между 13 и 20 има 7 интервала. При кодирането на седемте дни от седмицата - една хептада – числото 7 се представя като седемте радиални плазми. Това са микро-квантови частици, които носят електро-телепатичен заряд и са основните градивни елементи на електро-плазмената вселена. Всеки ден от седмицата е кодиран от един от тези заряди. Първите три плазми създават сензорен квант, а последните три въвеждат телепатичен квант. Между тях се намира свързващият катализиращ заряд. Всички заедно, седморната рекапитулация на плазмите ви свързва с вечния кръговрат на сътворяването.

4. Шестдесет и четирите Руни и Кодони на Универсалната Религия
Кодиращите АС и СА модели на ноосферната пси-банка са 64-те Руни и Кодони на Универсалната Религия. В космическата наука за Закона за Времето 64-те Руни на Универсалната Религия са информационните единици, управляващи последователните пермутации от 64-те кодона, които кодират цялата жива материя. В 20-те Скрижала на Закона за Времето, последователността от 832 пермутации активира по един кодон на седмица, в продължение на 16 години (от 1997 г. до 2013 г.), докато всяка една от 64-те Руни на Универсалната Религия кодира по една от 64-те четвъртинки на този 16-годишен цикъл. В развитата синхронна последователност на цикъла от 13 Луни по 28 дни всяка Луна, Руните преминават през матрицата 441, като 64-те поредици се повтарят четири пъти на всеки 260 дни. Чрез ежедневно осъществяване на телепатична нагласа към тези психо-генетични кодове на живота, вие можете да участвате в създаването на своята обновителна галактическа програма. 

5. Четиридесет и осемте Хармонични Руни на Второто Сътворение
Докато Руните на Универсалната Религия имат 8 направления, които кодират пси-банката, управляваща еволюционната последователност на планетарния живот, то хармоничните Руни на Универсалната Религия имат 6 октавни направления, които управляват поредицата на „Второто Сътворение”. Тъй като генетичната база на физическия биологичен живот вече е установена чрез 64-те Руни на Универсалната Религия, то 48-те хармонични Руни са нещо повече от музикални тонове, а 6-те направления на хармоничните Руни на Универсалната Религия се наричат Октави. В диапазона на 6-те октави тези 48 тона дефинират последователността на космическата еволюция като функция на телепатичен резонанс. Хармоничните руни следва да се внедрят по оста на мазолестото тяло в главния мозък. Трите октави от 24-те руни дефинират психо-генетичния модел АС, аналогично другите три октави определят модела СА. Тези руни ще се активират напълно след 2012.

6. Време на Пророчество: Двадесет и шестте години от Хармоничната Конвергенция
Хрониките на Космическата История са функция на „време на пророчество: Двадесет и шестте години от Хармоничната Конвергенция”. Върху тази времева карта може да се види  разпределението на Закона за Времето в съответствие с етапите за осъществяване на пророчеството. Без Закона за Времето, не е възможно дори да си представим Хрониките на Космическата История. Като процес, Хрониките са изцяло функция от 16-годишния Закон за Куба, 1997 г. – 2013 г.: Етап на подготовка за предавателно-приемателни комуникационни средства, 1997 г. - 2001 г.; етап на активация, 2001 г. - 2005 г.; продуктивна фаза, 2005 г. - 2011 г.; етап на реализация, 2011 г. -2013 г.+. По този начин, Хрониките на Космическата История представляват една свръх-съзнателна трансмисия, олицетворяваща развитието на ноосферата, като програма на синхронните кодове.

 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.