Публикации / СИНХРОНОМЕТЪР

Езикът на Атлантите и Лемурийците

Размер на шрифта: a a a

Езикът на Атлантите и Лемурийците


Гласът от видеото чете текст на древния език Сензар, той има лингвистична структура, съвпадаща с лингвистичната структура на езика на ДНК от кристала на човека. Акустичното слушане на този  текст води до активация на спящите команди на ДНК на човека. Също така съдейства за адаптацията на организма към промените на околната среда, предизвикани от измененията на слънчевата активност и магнитните полета на Земята.

Планетарният щит от Атлантида

В 1994 година в Рига по канал НТВ – Русия в цикъла от предавания «Непознатата Вселена» в раздела "Космическа медицина" са показани изцелителни сеанси, които били проведени от сестрите Людмила Путерброт и Анна Бородина. След това предаване една зрителка успяла да направи контакт с информационното поле на Ноосферата ( Една от хроно-капсулите на Атлантите проработила). От зрителката били приети 24 страници, изписани с йероглифи, схеми, карти и формули на непознат език. След многогодишни опити за разшифроване на тези текстове, информацията била частично разчетена. Станало ясно, че това е езикът Сензар.

На този език са говорили по време на съществуването на Атлантида и Лемурия и са го използвали за общуване с извънземни цивилизации. Предполага се, че този език е бил пренесен на Земята от съзвездието Плеяди. То е свързано със слънчевата система с различни астрономически цикли. Слънцето се върти около Алциона, централната Звезда на Съзвездието Плеяди и през 2012 година ще е в края на времевия период от 26.000 години, в края на който ще има галактическо затъмнение и квантов преход.

В текстовете е показана схемата на пирамида с девет стъпала. Те отговарят за различни измерения на  реалността. На нейните стени са изрисувани йероглифи. Има предположение, че това са сонограми. Това е специална графична форма на звуков запис. Съществува науката киматика същността на която се състои в това, че звуковете пораждат символи, и обратно всеки символ излъчва звук. Физиката на торсионните полета твърди, че всеки символ излъчва нелинейно торсионно поле. Така, 9-те стъпала на пирамидата излъчват определени видове вибрации. На всяко стъпало на пирамидата отговаря определена Цифра. При произнасяне на Цифрата се получава Активация на излучване на съответстващото стъпало на Пирамидата. Приетите числови космо-матрици (набори от числа), чиито произнасяне активира определени последователности от излъчвания на Пирамидата. Вследствие на това над нея възниква вихър, който се абсорбира от Пирамидата и околното пространство и го пречиства от негативната енергия. Тази пирамида се нарича Ноосферен Коригиращ Модул. Тя е построена в един от възлите на планетарната решетка, която е Световната Система на Пирамидите. Предназначението на тази система е да пречиства Ноосферата от негативното. Съществува възможност за функциониране на пирамидата в режим на звездни портали.  Особено Световната Система на Пирамидите се активира по време на смяна на планетарните цикли. Ноосферният Коригиращ Модул е Таймера, който в необходимото време активира пирамидата и другите свещени структури, стоящи на възлите на планетарната решетка.

Тя е построена от атлантите върху възлите на кристалната решетка, които поместили в пирамидите хроно-капсулите. Планетарната решетка е система от меридиани, нейните възли са акупунктурните точки на планетата, а пирамидите са антените, с чиято  помощ се въвежда полезната информация. Хармонизиращите вибрации на пирамидите, влизащи в един възел от решетката се разпространяват по нея върху цялата планета и се излъчват чрез другите възли. Системата от пирамиди на планетата е създадена за пречистване на Ноосферата от негативната енергия, предаване на вибрациите,  активиращи спящите команди на ДНК, стабилизация на магнитното поле на Земята, създаване на енергиен щит, защитаващ планетата от силната слънчева активност в периода на Квантовия Преход. Съществува възможност за създаване на нови възли на планетарната решетка чрез аватарите на Ноосферния Коригиращ Модул.

Схемата на пирамидата, разпечатана на хартиен носител работи като торсионен генератор, създаващ телепортационен канал, свързващ реалната пирамида с мястото, където е  разположен аватара, което позволява да се стабилизира работата на планетарната решетка около аватара на пирамидата.

Планетарната решетка е част от Ноосферния Кристал на Планетата. Това е енерго-информационна клетка, от които се състои Ноосферата. Освен решетката тази клетка се състои от биоплазма (атмосфера, магнитните и други полета на планетата) и програмите на ДНК (информационното поле на планетата). Решетката е носител на информационното поле на Ноосферата. Информацията в полето на ноосферата се съхранява под формата на програми, състоящи се от вълнови команди на ДНК (И Дзин - хексаграмният код). Кристалът присъстства в различните измерения под формата на Платонови тела и се проектира на повърхността на планетата.

Върховете на кристалите са чакрите на планетата, ръбовете на кристалите са енергийните меридиани на планетата. Върховете на кристала излъчват енергия на планетарно ниво, проявяващо се под формата на планини. Всички планини са по върховете на кристала и участват като основни източници на енергия за планетарния щит на Атлантите. Една от най-древните планини е Карпати. В нея се намират звездните порти и портали към други светове. В Карпатите е намерено изображение на Тризъбец, подобно на изображението „Канделабър” от перуанското плато Наска. Това доказва мрежата от портали, свързващи Карпатите с Наска. Един от порталите в Карпатите е изкуствената конструкция с йероглифни надписи на скалните рисунки, които според легендата са създадени от великани. Това място има своите цикли на активност и се нарича Рисуван Камък. Няколко експедиции са открили бръмчене от този портал в часовете на неговата активност.

Кристалите излъчват свои звукове. Питагор корелирал Платоновите тела със звуците, в резултат на което се получила музиката на сферите. Звукът на Ноосферата е сумарен звук на Платоновите тела, всеки връх на които излъчва своя вибрация под формата на санскритски букви. Излъчването на този звук хармонизира Ноосферата на планетата, полето на събития и здравето на човека. Хармонизацията става вследствие на процесите, които разглежда физиката на Кили. В нея се твърди, че физическият обект се състои от потоци на етер. С помощта на вибрациите на звуковите честоти може да се застави етера да вибрира. Създавайки вибрация, тя може да се фокусира в необходимата посока. Възникналият етерен поток, формира проход, през който високото налягане на етерните вибрации  се влива във физическата форма. Така може да се получи енергия от звука, създавайки мост, позволяващ на етерната енергия да се влива във физическата реалност. Атлантите са използвали тази информация за изграждане на Главния кристал на Атлантида. В него звукът от платоновите тела е активирал етера и е създавал енергията, която са използвали атлантите. Едно от проявленията на тази енергия е бил ефектът на антигравитацията, чрез който пренасяли многотонните блокове за построяване на пирамидите. Тези ефекти били използвани при създаването на 13-те кристални черепи на Атлантите по метода на морфо-кристалната трансформация.

На една от страниците има карта, подобна на участък от платото Наска. Това е карта, в която са показани местоположенията на различни пирамиди и други свещени структури на Планетата. От нея става ясно, че Ноосферният Коригиращ Модул се намира в Мексико в Чичен Ица. Цялата система от пирамиди в Мексико била построена от атлантите, знаещи за квантовия преход. След построяването на Световната Система от Пирамиди, те си заминали през звездните портали в други места на вселената.

На 11.11.2011 година е проведена активация на световната система от пирамиди с помощтана звуковия ключ на ДНК, закодиран в последователността И-Дзин. Той е бил създаден чрез спектрите на енергиите Ян и Ин, от които се състоят хексаграмите И-Дзин. Те са звукови спектри, получени с помощта на лазерния квантов биокомпютър, разработен от групата на акад. П.П.Гаряев в Института по Квантова Генетика (Москва Русия), Нетърговско Партньорство Биология 21 век www.wavegenetic.ru

Звуковите (холограмни) спектри на торсионно-спиновата информация (ТСИ) били получени със снимките на Слънцето и Луната.

Първичният запис на ТСИ се проведе със специален лазер, способен да генерира фотони, променящи своята поляризация (спинови състояния), при сондиране на снимките. Те са прехвърлени на широколентов електромагнитен спектър, включващ радиовълнов диапазон. Той се фиксирва на определена дължина на вълната, а след това се записва в звуков файл. Звуковите спектри на торсионно-спиновата информация на Слънцето се използвали като енергия Ян, а на Луната – Ин. Въз основа на ключа на ДНК, закодиран в матрицата И-Дзин е бил сформиран специален звуков спектър. Проведена е транслация на звуковия ключ на И-Дзин към пирамидата, намираща се в Чичен Ица, с използване на специално звуково радио-излъчване в пространството, структурирано от аватара на пирамидата, наречена Ноосферен Коригиращ Модул. Това доведе до изход на световната система от пирамиди от спящия режим. Вследствие на това, съществува набор от мощности на пирамиди и други свещени структури, намиращи се във възлите на планетарната решетка за стабилизация на полето на планетата и подготовката й за смяна на циклите по календара на Маите. Доказателство за това са мощните енергийни потоци, произтичащи от ядрото на планетата, зафиксирани на 15.11.2011 в няколко станции по различни части от света.

В сегашният момент се изучават основните типове енергии във вселената, заложени в 13-те кристални черепи на Атлантите. Тези енергии са свързани с планетарната решетка, календара на Маите и куба на Метатрон. В тях е отразена картата на ключовете към порталите и хроно-капсулите по цялата планета. Информацията за ключовете е зашифрована и в картите Таро и другите аналогични системи.

Планира се провеждане на изследване за създаване на прототип на кристала на Атлантите под формата на додекаедър с вдлъбнати огледала и проверка на хипотезата за неговата активация с аватари от различни енергии под формата на звукови торсионни холограми от различни звезди, планети и други обекти,  получени с помощта на лазерния квантов биокомпютър,  разработен от групата на акад. П.П.Гаряев и арт генераторите на 64-те енергийни картини, които отговарят за енергиите на командите на ДНК.
Тази част от изследванията се провежда в рамките на проекта Ноосферна Арт Вълна.

За другите изследвания, като Телепатичната Мрежа на Ноосферата, Активационната Мрежа на Космо-лечителите можете да прочетете на сайта на cosmohealer

Людмила Путерброт (Лос-Анжелис) – координатор на проекта "Ноосферна Арт Вълна"
Превод - ПАН България

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.