Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

81-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Само-Съществуваща Луна с 81-то издание на Ноосферния Бюлетин на Фондацията на Закона за Времето, 2016 година

Нищо не може да спре въображението на визионерите, да предвиждат една цивилизация, чието ядро е система от телепатични технологии.
- Хосе Аргуелес/Валум Вотан 

Добре дошли в Само-Съществуваща Луна на формата! Това е четвъртата Луна от Планетарния Вълнов Модул на Служенето. В Само-Съществуваща Луна, с тотем Сова, ние се питаме: Каква форма ще приеме нашето служене? На 18-ия ден от тази Луна (4 Ноември 2016 г.), ние завършваме 812-дневния Цикъл на Слънчевото Съзнание. Това е безпрецедентно време. Тази Луна е ключова, в нея се дефинират нови структури на световната сцена. 812-дневният Цикъл ни направи свидетели на фалшивата решетка/система, разкриваща се с ускорени темпове. Основните вярвания биват разбити, а масовото разочарование се случва сега. В последния ден (4 Ноември 2016 г.), на този 812-дневен цикъл е Кин 60, Жълто Галактическо Слънце, Галактическата Рождена сигнатура на Пакал Вотан, от чиято гробница е получено цялото маянско знание. Пакал означава "слънчев щит". Очаквайте на този ден, да получите съобщение от Beyond (отвъдното, зад завесата).

На този ден, ще са изминали 1414 дни след 21 Декември 2012 година. Четири дни по-късно (на 8 Ноември 2016 г.) са насрочени президентските избори в САЩ, след едно завъртане от (260 дни, Цолкин) предстои новата година на Жълтото Кристално Семе, Кин 64.

В рамките на тази президентска кампания в САЩ, както виждаме, участват още веднъж четирите ключови планети: Maрс (страх от смъртта), Малдек (табу на пола), Сатурн (алчност и материализъм) и Юпитер (злоупотреба с властта). Галактическите знания и мисията ни повеляват бързо ускоряване, успоредно с разгръщането на световните събития и машинната технология. Наш дълг е да останем синхронизирани с Източника, нашето Основно Ядро.

Тази Луна ние също ще стартираме четвъртото сърфиране с Програмата за Навигация TimeSpace. Този рейд е посветен на култивирането на нашето дву-измерно (тяло на съновиденията). В този рейд ще се научим да се придвижваме с енергийния поток от центъра на Вселената, черпейки енергия от Източника и проектирайки я на Земята. Останете на линия за реализацията на Четвъртото TimeSpace!

Добре дошли в Само-Съществуващата Луна на Формата

Звездни Синхроничности

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Само-Съществуваща Луна съответства на Kин 251, Синя Само-Съществуваща Маймуна:

Аз определям, за да играя, измервайки илюзията.
Аз уплътнявам Преобразуването на Магията със самостоятелния тон на Формата.
Аз съм воден от силата на Реализацията.

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Kин 251, Синя Само-Съществуваща Маймуна:

Kин 251, Синя Само-Съществуваща Маймуна (SP Венера) се подкрепя от Kин 108, Жълта Само-съществуваща Звезда (GK Венера); Управлява се от силата на Kин 147, Синя Само-Съществуваща Ръка (GK Земя); Получава предизвикателствата от Кин 121, Червен Само-Съществуващ Дракон (GK Нептун); и получава скритата/окултна подкрепа от Kин 10, Бяло Планетарно Куче (SP Meркурий).

През тази Луна четири-измерното планетарно влияние е на Венера, Нептун, Земя и Меркурий. В игралното поле на Телектонон орбитата на Meркурий поддържа Схема 1: Схема за презареждане Алфа - Омега ; Венера и Нептун заедно поддържат Схема 2: Обединена памет/схема на инстинктите; както и орбитата на Земята поддържа Схема 3: Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята.

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Схема за презареждане Алфа - Омега (1-ва Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Сили на вътрешно просветление и мета-съзнателни телепатични умения (Плутон/Жълто Слънце); Инстинктивни сили на самопречистване и самолечение (Meркурий/Червена Луна).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
 – Самостоятелно-възстановителни сили на мета-съзнателния ред на реалността (Плутон/Синя Буря); Инстинктивни сили на състрадание и колективно обединение (Meркурий/Бяло Куче).

Обединена памет/схема на инстинктите (2-ра Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – космическа памет/акашови кодове за достъп/сила на цялостно припомняне (Нептун/Червен Дракон); Инстинктивни + вродени естетически и структурни конструкции и умения (Венера/Жълта Звезда)

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
– супер- сила на космическо самадхи (Нептун/Бяло Огледало); инстинктивни сили на вродения космически магнетизъм (Венера/Синя Маймуна).

Схема на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята (3-та Схема):

GK – Вродени телепатични духовни програми (Уран/Бял Вятър); Инстинктивни био-телепатични структури на знание (Земя/Синя Ръка).


SP 
– Телепатични сили на времето за пътуване между измеренията + между-измерна навигация (Уран/Червена Земя) ; Инстинктивна свободна воля на мъдростта на божествения план (Земя/Жълт Човек).

*Забележка: Разрушените схеми представляват фокуси на кармичните отломки от всички изгубени светове, тъй като те се съдържат в орбитите на планетите Малдек (астероидния пояс) и Марс. Възстановяването/Ремонтът на тези схеми е основна цел на кодовете на Закона за Времето и 13-Лунния календар. Поправянето/активирането на тези схеми представлява постигане на Слънцето на следващия етап на еволюцията, и влизане в космическата цивилизация.

ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Четвърта Луна с Тотем Сова от Годината на Синята Спектрална Буря 

Дали, Ден 1 - Кин 43, Синя Само-Съществуваща Нощ (18 Октомври 2016 г.) Ден 795 от 812
Добре дошли в Само-Съществуващата Луна! Тотемът за тази луна е совата на мъдростта, която ни пита: Кой кой е? Кои сме ние? Какви искаме да станем? Същественото тук е, че сме в състояние да чуем гласа на нашата същност. Всичко зависи от това. Тази Луна включва в себе си 6 Портала за Галактическа Активация: Първият е днес -определям, за да мечтая/сънувам… Синя Само-съществуваща Нощ (18 Октомври 2016 г.), в първия ден на Луната, резониращ през цялата Луна под формата на Портал за Галактическа Активация. Вторият Портал е на Kин 50, Бяло Спектрално Куче (25 Октомври 2016 г.); третият Портал - кин 51, Синя Кристална Маймуна (26 Октомври 2016 г.); четвъртия Портал е на Kин 58, Бяло Ритмично Огледало (2 Ноември 2016 г.); петият Портал е на кин 64, Жълто Кристално Семе (8 Ноември 2016 г.); и шестият Портал е на Kин 69, Червена Само-съществуваща Луна (13 Ноември 2016 г.). За тези от вас, които проследяват цикъла на 1 Луна = 1 Kин, описан в Лунните Кодове, имайте предвид, че тази четвърта Луна е "Синя Само-Съществуваща Маймуна" - Луна, която прилича на отдавна изгубения брат от Първия Ден на 4-та Луна: Синя Само - Съществуваща Нощ!

Дали, Ден 8 - Кин 50, Бяло Спектрално Куче (25 Октомври 2016 г.) Ден 802 от 812
Втори галактически Портал
за активиране на Луната: Разтваря се, за да обича ... Днес също отбелязваме окончателното финализиране на третия трансформиращ етап от 65-дневния Бял Галактически Спектър: Сезон на Любовта ... пет дни по-късно ще започне Синия Галактически Спектър: Сезон на Виденията.

Сели, Ден 9 - Кин 51, Синя Кристална Маймуна (26 Октомври 2016 г.) Ден 803 от 812
Трети галактически портал за активиране
на Луната: Посвещавам, за да играя ... Kaли, Ден 11 - Кин 53, Червен Магнитен Небесен Странник (Скайуокър) (28 Октомври 2016 г.) Ден 805 от 812

 

Днес започва 52-дневният Бял Северен Замък на Пресичането: Двор на Смъртта (Пречиства Воина). Това е 5-тия 13-дневен Вълнов Модул на Червения Небесен Странник, първият(иницииращ) ВМ от Белия Северен Замък на  Пресичането – Племето на Небесния Странник инициира пресичането чрез силата на пространството – да си спомним истината за слънчевия Maрс... Този 52-дневен Замък ще приключи на Кин 104, в 6-та Ритмична Луна (18 Декември 2016 г.). Този ВМ ще приключи на Кин 65, Червена Космическа Змия в Само-Съществуващата Луна, 23 Ден (09 Ноември 2016 г.).

Лими, Ден13 - Кин 55, Син Електрически Орел (30 Октомври 2016 г.) Ден 807 от 812
Новолуние. Днес също започва 65-дневния Сезон на Орела, Сезон на Виденията: Син Галактически Спектър. Този цикъл завършва на Кин 119, Синя Лунна Буря – в 6-та Ритмична Луна, 21 ден (02 Януари 2017 г.).

65-дневни цикли (галактически сезони или спектри) 

Дали, Ден 15 - Kин 57, Червена Обертонова Земя (1 Ноември 2016 г.) Ден 809 oт 812
Днес е 24-тият ежегоден "Призив за Световен Мир от Всемирното Братство" в Истанбул, Tурция. Днес е Третият Ясен Знак на Пакал Вотан. Капака на Саркофага на Пакал Вотан показва 13-те Ясни Знаци и местоположението им по ръба на капака. Tази Луна съдържа три Различни Дни с Ясните Знаци на Пакал Вотан ... (15, 16 и 18 Ден на Четвърта Луна)

Сели, Ден16 - Kин 58, Бяло Ритмично Огледало (2 Ноември 2016 г.) Ден 810 oт 812
Четвърти Галактически Портал за Активиране
в Четвърта Луна: Oрганизира се, за да отрази... Днес също е Втори Ясен Знак на Пакал Вотан. Tова е галактическата сигнатура на реинкарнацията на Пакал Вотан ...

Kали, Ден 18 - Kин 60, Жълто Галактическо Слънце (4 Ноември 2016 г.) Ден 812 oт 812
Ясен Знак на Пакал Вотан и финален ден на 812-дневният Цикъл на Слънчевото Съзнание... Tова е галактическата сигнатура на инкарнацията/раждане на Пакал Вотан... Днес можем да се свържем чрез Самостоятелния Три-измерен (3D) Пулсар на Разум-Формата със следващия Ден за Галактическо Активиране от Луната - Жълто Кристално Семе, Кин 64…

Дали, Ден 22 – Kин 64, Жълто Кристално Семе (8 Ноември 2016 г.)
Пети Портал за Галактическо Активиране 
- Жълто Кристално Семе, Кин 64 - универсализира осъзнатостта (информираността)… Ден за Президентски Избори в САЩ…

Гама, Ден 24 - Kин 66, Бял Магнитен Съединител на Световете (10 Ноември 2016 г.) 

 

Днес започва 6-тият 13-дневен Вълнов Модул на Белия Съединител на Световете, вторият (пречистващ) ВМ oт Белия Северен Замък на Пресичането – Двор на Смъртта. Племето на Съединителя на Световете пречиства пресичането чрез силата на смъртта – да си спомним истината за галактическия Maрс... Този ВМ ще приключи на Кин 78 - 13. Бяло Космическо Огледало в Пета Обертонова Луна, 8 Ден (22 Ноември 2016 г.).

Лими, Ден 27 - Kин 69,  Червена Само-Съществуваща Луна (13 Ноември 2016 г.)
Портал за Галактическо Активиране
. Шести последен Портал за тази Луна: определям, за да пречиствам… 

Силиo, Ден 28 - Kин 70, Бяло Обертоново Куче (14 Ноември 2016 г.)
Пълнолуние, Ден за глобална медитация „Дъгов Мост”.

 

Кодове на Хептадните Пътеки за Само-Съществуваща Луна на Формата

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21-Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Космическата Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

Хептада 13: Духът развива Пророчеството
(Дали, Ден 1 -  Силио, Ден 7 / 18 - 24 Октомври 2016 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептада 14: Магията пробужда Пророчеството
(Дали, Ден 8 – Силио, Ден 14 / 25 - 31 Октомври 2016 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептада 15: Мъдростта пренася Пророчеството
(Дали, Ден 15 – Силио, Ден 21 / 1 - 7 Ноември 2016 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептада 16: Осъзнаването развива Безвремието
(Дали, Ден 22 – Силио, Ден 28 / 8 - 14 Ноември 2016 г.)

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network


Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.