Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

84-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Седмата Резонансна Луна на Настройването
от Годината на Синята Спектрална Буря

Добре дошли в Резонансната Луна на Хармоничната Настройка - Седмата Луна с тотем Маймуна на Планетарния Вълнов Модул на Служенето.

Думата Резонанс идва от латинския корен на думата "resound" - "звучат" - да звучи заедно. Когато ние резонираме с някого или с нещо на една честото, това означава че нашата вибрационна честота съвпада с тази на лицето или предмета. Всички полярности са в резонанс.

Резонантният тон е тонът който ни кара да разберем как да се носим на честотите на вълните назад и напред във времето. Резонансът е ключът към пътуване във времето, телепатия, телепортация и всички правомощия спящи в човешкото тяло/ум.

Резонансът се активира чрез хармония. Хармония изисква по равно от спокойната концентрация и възприемчивостта. С хармонията идва знанието за времето и необходимите процедури, за да го следваме и извлечем максимум от него. Правилното време е ключът към ефективни действия.

В геометрията на пулсарите, седмия (Резонантен) тон е втория от сензорният пулсар 2D (3, 7, 11). Тук ни се напомня, че при утихване на непрекъснатото използване на нашите пет сетива ние активираме шестото сетиво и се събуждаме за голямата История.

В 15 ден от луната се навършват 78-о слънчеви цикъла на Хосе Аргуелес / Валум Вотан, откривател на Закона за Времето.  

Добре дошли в Резонансната Луна на Настройването

Звездни Синхроничности

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Резонансна Луна съответства на Kин 254, Бял Резонантен Вълшебник:

Аз канализирам, за да омагьосвам Вдъхвайки приемственост
Аз представям изливащата енергия на безвремието
С резонантния тон на настройването
Аз съм воден от силата на смъртта

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Kин 254, Бял Резонантен Вълшебник: 

Kин 254, Бял Резонантен Вълшебник (СП Малдек) се подкрепя от Kин 85, Червена Резонантна Змия (ГК Малдек); Управител е Kин 46, Бял Резонантен Съединител на светове /Смърт/ (ГК Maрс); Антиподът - този, от който получава предизвикателствата е Kин 124, Жълто Резонантнно Семе (ГК Юпитер); и получава скрита/окултна подкрепа от Kин 7, Синя Резонантнна Ръка (ГK Земя).

През тази Луна двумерно-измерното планетарно влияние е на Малдек, Maрс, Юпитер, и Земя. В игралното поле на Телектонон, орбитите на Земята и Уран заедно поддържат Схема 3: Говорящата Тръба на Духа на Земята; орбитите на Марс и Сатурн поддържат 4- ра Схема: Схема на Външния Интелект и с орбитата на Юпитер - Схема на усвоения интелект (5-та Схема

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Схема на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята (3-та Схема):

GK – Вродени телепатични духовни програми (Уран/Бял Вятър); Инстинктивни био-телепатични структури на знание (Земя/Синя Ръка).


SP 
– Телепатични сили на времето за пътуване между измеренията + между-измерна навигация (Уран/Червена Земя) ; Инстинктивна свободна воля на мъдростта на божествения план (Земя/Жълт Човек).

Схема на Външният Интелект (4-та Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Въплъщение на телепатичен потенциал на духовно изобилие (Сатурн/Синя Нощ); Въплъщение на инстинктивни програми на ред и господство [*Налага се възстановяване- ремонтиране] (Maрс/Бял Съединител на Световете).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване) 
– Въплъщение на структурите за възприемане на интелекта (Сатурн/Жълт Воин); Въплъщение на вродените пророчески структури на възприемане [*Налага се подобряване] (Maрс/Червен Небесен Странник).

Схема на усвоения интелект (5-та Схема):

GK – Teлепатични сили на влияние(Юпитер/Жълто Семе); Усвояване на програми на жизнената сила (Maлдек/Червена Змия). 


SP
 – Видения от структурни възприятия(Юпитер/Син Орел) ; Трансцендентно усвояване на структурни възприятия (Maлдек/Бял Вълшебник).

*Забележка: Разрушените схеми представляват фокуси на кармичните отломки от всички изгубени светове, тъй като те се съдържат в орбитите на планетите Малдек (астероидния пояс) и Марс. Възстановяването/Ремонтът на тези схеми е основна цел на кодовете на Закона за Времето и 13-Лунния календар. Поправянето/активирането на тези схеми представлява постигане на Слънцето на следващия етап на еволюцията, и влизане в космическата цивилизация.

Обърнете внимание на четирите правомощия на четирите слънчеви печати, които поддържат тези схеми:

Червена Змия – Секса-Полът / Жизнена Сила [прекъсната,  нуждае се от ремонт] 

Бял Съединител на Световете – Смърт [прекъсната, нуждае се от ремонт]
Червен Небесен Странник – Пророчество/Пространство [прекъсната, нуждае се от подобряване]
Бял Вълшебник – Безвремие [прекъсната, трябва да се активира]

ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Седма Луна с Тотем Маймуна от Годината на Синята Спектрална Буря

Дали, Ден 1, Кин 127, Синя Планетарна Ръка (10 Януари 2017 г.)
Тази Луна включва ДЕВЕТ Портала на Галактическа Активация: Това са 9 поредни дни от Лими, Ден 20, Бял Електрически Съединител на световете /Смърт/ (29 Януари 2017 г.) до Галактическа луна 8, Дали, Ден 1, Син Кристален Орел (6 Февруари 2017 г.) 

Гама, Ден 3, Кин 129, Червена Кристална Луна (12 Януари 2017 г.)
Пълнолуние.  

Алфа, Ден 5, Кин 131, Синя Магнитна Маймуна (14 Януари 2017 г.)

 

Днес започва 13-дневният 11-ти Вълнов Модул на магията - Синя Маймуна, третият/трансформиращ ВМ от 52-дневния Син Западен Замък на Горенето: Племето на Маймуната трансформира изгарянето чрез силата на магията, да си припомним истината за Слънчевата Венера. Този ВМ ще приключи на ден 17, плазма Гама, Кин 143: Синя Космическа Нощ (26 Януари 2017 г.).

Лими, Ден 6, Kин 132, Жълт Лунен Човек (15 Януари 2017 г.)
Днес е Ясен Знак от капака на Пакал Вотан.

 

Капака на Саркофага на Пакал Вотан показва 13-те Ясни Знаци и местоположението им по ръба на капака. Tази Луна съдържа три Различни Дни с Ясните Знаци на Пакал Вотан. 

Кали, Ден 11, Kин 137, Червена Резонантна Земя (20 Януари 2017 г.)
Ден на Магическа Костенурка. Днешната сигнатура е Ключов код на съзнанието, живеещо в центъра на Земята, известно също като Ah Vuc Ti Cab / Ах Вук Ти Каб. 

Дали, Ден 15 - Kин 36, Жълт Планетарен Воин (24 Януари 2016 г.)
Днес ще бъде 78-мата годишнина от рождението на Хосе Аргуелес/Валум Вотан, пътешественикът - мечтател във времето и планетарният художник - артист, който въведе на Земята Дриймспел Календара на 13-те Луни и кодовете на Закона за Времето.
"Живот и работа на Хосе Аргуелес/Валум Вотан"
"Защо имаме нужда от нов календар"  от Хосе Аргуелес/Валум Вотан

Кали, Ден 18, Кин 144, Жълто Магнитно Семе (27 Януари 2017 г.)

 

Днес започва 13-дневният 12-ти ВМ на цъфтежа – на Жълтото Семе, четвъртият и последен СЪЗРЯВАЩ Вълнов Модул на 52-дневния Син Западен Замък на Горенето, Двор на Магията: Племето на Жълтото Семе съзрява изгарянето чрез силата на цъфтежа, да си спомним истината за галактическия Юпитер. Tози ВМ ще завърши на Дали, Ден 15 oт тази Луна, Kин 156: Жълт Космически Воин (8 Февруари 2017 г.). 
144 е Ключово Число в много традиции: 144 000 избрани от Книгата на Откровенията, 144 000 нади, 144 000 енграми, 12-то число от редицата на Фибоначи и т.н. Хармоничната Конвергенция - 1987 г. призова най-малко 144 000 Танцуващи под Слънцето в Зората на 16 и 17 Август 1987 г.

Алфа, Ден 19, Кин 145, Червена Лунна Змия (28 Януари 2017 г.)
Новолуние 

Лими, Ден 20, Кин 146, Бял Електрически Съединител на Световете /Смърт/ (29 Януари 2017 г.)
Започва 10 дневният период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 1: Стабилизиране на възможностите ... 

Силио, Ден 21, Кин 107, Синя Самосъществуваща Ръка (30 Януари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 2: Свързване с лечение ... 

Дали, Ден 22, Кин 108, Жълто Обертонно Семе (31 Януари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 3: Измерване на изкуството ... 

Сели, Ден 23, Кин 109, Червена Ритмично Луна (1 Февруари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 4: Последвай командите ... 

Гама, Ден 24, Кин 110, Бяло Резонантно Куче (2 Февруари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 5: Балансиране на лоялността ... 

Кали, Ден 25, Кин 111, Синя Галактическа Маймуна (3 Февруари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 6: Вдъхновяваща илюзия ...

Алфа, Ден 26, Кин 112, Жълт Слънчев Човек (4 Февруари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация! 
Ден 7: Моделиране на мъдростта ...

Лими, Ден 27, Кин 113, Червен Планетарен Звездоходец (5 Февруари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 8: Осъзнаване на будността ...

Силио, Ден 28, Кин 114, Бял Спектрален Вълшебник (6 Февруари 2017 г.)
10 дневен период на Портали на Галактическа Активация!
Ден 9: Изработване на възприемчивостта ...
Медитация Дъгов Мост 

Кодове на Хептадните Пътеки за Резонансната Луна на Настройката

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21- Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Резонансната Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

Хептадна Пътека  25: Навигацията Синхронизира Медитацията
(Дали, Ден 1 – Силио, Ден 7 / 10-16 януари 2017 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептадна Пътека 26: Медитацията Отразява Само- Съществуващото Поколение
(Дали, Ден 8 - Силио, Ден 14 / 17-23 януари 2017 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептадна Пътека 27: Само- Съществуващото Поколение Катализира Просветлението
(Дали, Ден 15 - Силио, Ден 21 / 24-30 януари 2017 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептадна Пътека 28: Просветлението Осветява Навигацията
(Дали, Ден 22 - Силио, Ден 28 / от 31 януари – 6 февруари 2017 г.)

В Галактическото Дърво на Живота и Знанието - Хунаб  Ку 21, Четирите Хептадни Пътеки на Резонантната Луна като цяло - са мястото във времето, където пребивава "Вътрешната Матрица". В космологията на 13-те Тона, Резонантният Тон съответства на Гръбначния Стълб/Централния Канал или Сушумна. Интересно е, че точно сега Резонантната Луна създава този Централен Портал на Хунаб Ку 21 ... 

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.