Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

86-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Деветата Слънчева Луна на Намерението от Годината на Синята Спектрална Буря

Тази Луна ни призовава да си представим по-свежа и космически обективна гледна точка на настоящата глобална ситуация. Самоанализ е от ключово значение. Как можем да бъдем в услуга на Земята? Как можем да се култивират свещени възприятия в един свят, който се появява "в ред? Какви са "Учителю на идеи", че ние живеем от?

Магистърски идеи са това, което се управлява защо правим това, което правим. Какви са магистърски идеи на тази цивилизация? Какъв е най-новият планетарен мит?

Слънчевата Луна бележи равноденствието, перфектния баланс между светло и тъмно. Този ден съвпада с КИН 196, Жълт Магнитен Воин.

17-ят ден от тази Луна бележи шестата годишнина от преминаването от другата страна на Хосе Аргуелес / Валум Вотан (23 Март 2011 г.). В негова чест ние създаваме специална интерактивна медитация. Останете на вълната.

Добре дошли в Слънчевата Луна на Намерението, Пулсацията и Осъществяване на намеренията

Синхроничности на Звездните Пътешественици - Кодове на Луната

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Слънчева Луна съответства на Kин 256, Жълт Слънчев Воин:

Аз пулсирам, за да изпитвам Осъществявайки безстрашие
Аз представям изливащата енергия на интелигентността
Със слънчевия тон на намерението
Аз съм воден от силата на свободната воля

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Kин 256, Жълт Слънчев Воин: 

Кин 256, Жълт Слънчев Воин (SP Сатурн) се подкрепя от Кин 243, Синя Слънчева Нощ (GK Сатурн); ръководи от Кин 152, Жълт Слънчев Човек (SP Земя); предизвикан от Кин 230, Бял Слънчев Съединител на Световете/Смърт/ (GK Марс); и получава скрита / неочаквана енергия от Кин 5, Червена Обертонова Змия (GK Малдек).

През тази Луна двумерно-измерното планетарно влияние е на МалдекMaрсЮпитер, и Земя. В игралното поле на Телектонон, орбитите на Земята и Уран заедно поддържат Схема 3: Говорящата Тръба на Духа на Земята; орбитите на Марс и Сатурн поддържат 4-ра Схема: Схема на Външния Интелект и с орбитата на Юпитер - Схема на усвоения интелект (5-та Схема)

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Схема на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята (3-та Схема):

GK – Вродени телепатични духовни програми (Уран/Бял Вятър); Инстинктивни био-телепатични структури на знание (Земя/Синя Ръка).


SP 
– Телепатични сили на времето за пътуване между измеренията + между-измерна навигация (Уран/Червена Земя) ; Инстинктивна свободна воля на мъдростта на божествения план (Земя/Жълт Човек).

Схема на Външният Интелект (4-та Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Въплъщение на телепатичен потенциал на духовно изобилие (Сатурн/Синя Нощ); Въплъщение на инстинктивни програми на ред и господство [*Налага се възстановяване- ремонтиране] (Maрс/Бял Съединител на Световете).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване) 
– Въплъщение на структурите за възприемане на интелекта (Сатурн/Жълт Воин); Въплъщение на вродените пророчески структури на възприемане [*Налага се подобряване] (Maрс/Червен Небесен Странник).

Схема на усвоения интелект (5-та Схема):

GK – Teлепатични сили на влияние(Юпитер/Жълто Семе); Усвояване на програми на жизнената сила (Maлдек/Червена Змия). 


SP
 – Видения от структурни възприятия(Юпитер/Син Орел) ; Трансцендентно усвояване на структурни възприятия (Maлдек/Бял Вълшебник).

*Забележка: Разрушените схеми представляват фокуси на кармичните отломки от всички изгубени светове, тъй като те се съдържат в орбитите на планетите Малдек (астероидния пояс) и Марс. Възстановяването/Ремонтът на тези схеми е основна цел на кодовете на Закона за Времето и 13-Лунния календар. Поправянето/активирането на тези схеми представлява постигане на Слънцето на следващия етап на еволюцията, и влизане в космическата цивилизация.

Обърнете внимание на четирите правомощия на четирите слънчеви печати, които поддържат тези схеми:

Червена Змия – Секса-Полът / Жизнена Сила [прекъсната, нуждае се от ремонт] 

Бял Съединител на Световете – Смърт [прекъсната, нуждае се от ремонт]
Червен Небесен Странник – Пророчество/Пространство [прекъсната, нуждае се от подобряване]
Бял Вълшебник – Безвремие [прекъсната, трябва да се активира]

ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Девета Слънчева Луна с Тотем Ягуар от Годината на Синята Спектрална Буря 

Дали, Ден 1 - Кин 183, Синя Магнитна Нощ (07 Март 2017 г.)
Тази Луна започва по същото време като ВМ на Синята Нощ на изобилието - настройката за цялата Луна е да усетим интуитивно мощността от безкрайно изобилие на сънуващия ...
Тази Луна има общо шест Галактически Активационни Портала: Кин 184, Жълто Лунно Семе (08 Март 2017 г.), Кин 189, Червена Резонансна Луна (13 Март 2017 г.), Кин 192, Жълт Планетарен Човек (16 Март 2017 г.), Кин 197, Червена Лунна Земя (21 Март 2017 г.), Кин 203, Синя Галактическа Нощ (27  Март 2017 г.) и Кин 210, Бяло Лунно Куче (3 Април 2017 г.). Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Синята Нощ, ВМ на Изобилието, третият/трансформиращ 15-ти ВМ от 52-дневния Жълт Южен Замък на Подаръците, Двор на Интелекта: Племето на Нощта трансформира дарението чрез силата на изобилието, да си спомним истината за Галактическия Сатурн... Tози Вълнов Модул завършва на 13-тия Ден от Тази Луна, Kин 195 (19 Март 2017 г.).  

Сели, Ден 2 - Кин 184, Жълто Лунно Семе (08 Март 2017 г.)
Първият от шестте Галактически Активационни Портала през тази Луна: Стабилизиране
Днес е последният ден на 65-дневния Жълт Сезон. 

Гама, Ден 3 - Кин 185, Червена Електрическа Змия (11 Февруари 2017 г.)
Днес започва  65-дневният Сезон на Змията – Галактическия Сезон на Жизнената Сила: Червения Галактически Спектър. Tози цикъл завършва на Кин 249, Червена Лунна Луна (12 Май 2017 г.). Днес също е Галактическата Сигнатура на Стефани Саут/Червената Кралица, cъ-aвтор на Хрониките на Космическата История, aвтор на Блога - 13:20 Frequency Shift и Творчески Директор на Фондацията на Закона за Времето. Честит Галактически Рожден Ден, Електрическа Змия!

65-дневни Цикъла (Галактически Сезони или Спектър):

Лими, Ден 6 - Кин 188, Жълта Ритмична Звезда (12 Март 2017 г.)
Пълнолуние. 

Силио, Ден 7 - Кин 189, Червена Резонансна Луна (13 Март 2017 г.)
Вторият от шестте Галактически Активационни Портала през тази Луна: Вдъхновяващи поток ... 

Гама, Ден 10 - Кин 192, Жълт Планетарен Човек (16 Март 2017 г.)
Третият от шестте Галактически Активационни Портала през тази Луна: Производство на мъдростта ... 

Силио, Ден 14 - Кин 196, Жълт Магнитен Воин (20 Март 2017 г.)
РавноденствиеДнес започва 13-дневният 16-ти ВМ на Интелекта на Жълтия Воин, четвъртият/съзряващ ВМ на 52-дневния Жълт Южен Замък на Дарението: Двор на Интелекта: Племето на Воина съзрява дарението чрез силата на интелекта. Да си спомним истината за слънчевия Сатурн ...
Този ВМ ще приключи на Ден 26 от Тази Луна, на Кин 208 - Жълта Космическа Звезда (01 Април 2017 г.). 

Дали, Ден 15 - Кин 197, Червена Лунна Земя (21 Март 2017 г.)
Четвъртият от шестте Галактически Активационни Портала през тази Луна: Стабилизиране синхрон ... 

Гама, Ден 17 - Кин 199, Синя Самосъществуваща Буря (23 Март 2017 г.)
Днес сме Благодарни и Признателни към дълбоката работа и визията на Хосе Аргуелес / Валум Вотан, основател на Фондацията на Закона за Времето, който почина преди шест години на този ден. Запомнете тази 90 минути представени от него, видеото е направено преди няколко години по време на конференцията на Пророка:

Силио, Ден 21 - Кин 203, Синя Галактическа Нощ (27 Март 2017 г.)
Петият от шестте Галактически Активационни Портала през тази Луна: Моделиране на интуиция ... 

Дали, Ден 22 - Кин 204, Жълта Слънчево Семе (28 Март 2017)
Новолуние. 

Лими, Ден 27 - Кин 209, Червена Магнитна Луна (2 Април 2017 г.)Днес започва 52-дневният Зелен Централен Замък на Очарованието/Вълшебството - Двор на Синхронизацията. Зеленият Замък се намира в центъра на Матрицата на Времето и Синхронизира Човека; благодарение на Матрицата Човекът извършва Вълшебството. Днес също започва 13-дневният, 17-ти Вълнов Модул на Луната-Универсалната Вода, първият/иницииращ ВМ от 52-дневния Зелен Централен Замък на Очарованието: Двор на Синхронизацията: Племето на Луната инициира вълшебството чрез силата на универсалната вода. Да си спомним истината за галактическия Меркурий ...
Този ВМ ще приключи на Ден 11 от Планетарната Луна на Кин 221 - Червен Космически Дракон (14 Април 2017 г.). 

Силио, Ден 28 - Кин 210, Бяло Лунно Куче (03 Април 2017 г.)
Шестият от шестте Галактически Активационни Портала през тази Луна: Стабилизиране на лоялност.

Кодове на Хептадните Пътеки за Слънчева Луна на Намерението

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21 - Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Слънчевата Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

Хептада 33: Полът/ Секса електрифицира Навигацията.
(Слънчева Луна, Дали, Ден 1 – Силио, Ден 7 / от 7 Март - 13 Март 2017 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептада 34: Навигацията електрифицира Мъдростта/Свободната Воля
(Слънчева Луна, Дали, Ден 8 – Силио, Ден 14 / от 14 Март – 20 Март 2017 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептада 35: Смъртта електрифицира Само-Съществуващото Поколение.
(Слънчева Луна, Дали, Ден 15 – Силио, Ден 21 / от 21 Март - 27 Март 2017 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептада 36: Само-Съществуващото Поколение eлектрифицира Магията.
(Слънчева Луна, Дали, Ден 22 – Силио, Ден 28 / от 28 Март – 3 Април 2017 г.)

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Маянската дума "Tin Kinanta" се отнася за това, че според Закона за Времето, био-соларен телепат е този, който е получил слънчевата телепатия, инициирайки приемане на еволюцията на Слънчевото Съзнание. Обърнете внимание, как всички Хептадни Пътеки на тази Слънчева Луна са представени като два първични вертикални канала, съединяващи третото око, сърдечната и сакрална чакри чрез Vulom - магнитното притеглящо силово поле на медитация, описано в книгата за трансцендентност.

Също така е интересно да се отбележи, че тези Хептадни Пътеки илюстрират вертикалното активиране на четирите основни светлинно- топлинни елементи: Dum Kuali (първична топлина), Dum Duar (първична светлина), Kemio (светлина на вътрешната топлина) и Кum (топлина на вътрешната светлина).

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.