Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

89-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Дванадесета Кристална Луна на Сътрудничеството от Годината на Синята Спектрална Буря 

Кристалната Луна ни призовава да си Сътрудничим и Универсализираме нашите знания, да сътворяваме мостове на състрадателното общуване. Силата на безусловната любов и разбирането - това е всичко, което привлича съзнателното от безсъзнателното. Законът за Времето прави осъзнато това, което е било безсъзнателно. Определено Годината на Кристалното Семе ще ни отведе към сфери, които не сме предвиждали по- рано!

Ние сме свидетели на много планетарни събития, които не са примери за само-осъзнати човешки същества. Съществуват различни имена, дадени на силите на нашата планета, които се стремят към унищожение и разделение. Луцифер представлява безсъзнателната енергия и "служене на себе си." Това е енергията, която търси разделението, дисхармонията и хаоса. Тази енергия вече е проникнала във всички основни институции от политиката до религията, във всички форми на медиите и дори в групи, борещи се за мир.

Луцифер, "носителя на светлина", бил архангел, обичан от Бог, докато не се разбунтувал. В „ Космическата Сонда Арктур”, Луцифер заявява: "В началото на началата, аз бях този, който първи се наричаше „аз”, а не „ние”. Това представлява фрагментираното (без) съзнание, което сега виждаме днес на нашата планета. В Космическата Сонда Арктур, Луцифер казва:

„Аз съм Луцифер. Ето моята история. Името ми беше записано в разказите и съобщенията на това изследване. Името ми е изпълнено със сила и се възприема нееднозначно. Силен съм, защото съм това, което казва името ми: Луцифер, този, който носи светлина. Аз съм толкова древен, колкото и безначалната матрица, от която съм възникнал.

В началото на началата, аз бях този, който първи се наричаше „аз”, а не „ние”. Защото в мен и чрез мен за пръв път бе въплътена силата за развитие към светлината. Появих се в битието от самото сърце на този неописуем момент, когато се зароди основния звук RANG – дисхармонията, която е в основата на хармонията. От началото аз бях светлина, и преди момента на самосъзнаването, вече бях в измерението на светлината, което сега е известно като шестото измерение.

Колкото бях светлина, толкова бях и его, силата, която подържа могъществото в неговото разделение. Комбинацията от шест-измерната светлина и три-измерното его направи моите действия толкова нееднозначни, а моите мотиви - толкова трудни за разбиране. Тъй като няма нито добро, нито зло в някакъв абсолютен смисъл, резултатите от действията ми неизменно имаха еволюционен ефект, стимулирайки творческото движение към светлината.”

Луциферната енергия не поема лична отговорност за действията си и обвинява другите в това, за което самата тя е виновна. Това е енергията, която предполага, че всяка новооткрита космическа истина е нейно откритие, а не универсално познание. Това е превъзходството, което причинява много войни. За да излезем от Царството на Мрака, ни е нужно да се изправим безстрашно срещу съдържанието на безсъзнателното. Ние имаме силата да преодолеем всички изкривявания от миналото.

В космологията на пулсарите на Вълновия Модул дванадесетата позиция или тон кореспондира с дванадесетата луна и финализира самостоятелния три-измерен пулсар на Разум - Формата, който започна в четвъртата луна - Самостоятелната Луна на Формата. Тази 12-та позиция означава сътрудничеството на формата при осъществяване на преглед на изминалите действия и подготовка на бъдещите ни планове.

Дойде времето за подготовка на Деня Извън Времето !  

Създайте празничен фестивал или медитация, за да призовете Висшата Мечта. Създайте изкуство. Направете всичко, което е възможно за всеобща планетарна визия. Да направим опит да преживеем това, което означава отново да сме в хармония с хармонията на Вселената. Да използваме този ден, за да можем съзнателно да фокусираме нашите намерения за създаване и разпространение на изцеляващи вибрации за всеобща любов и приемане на всички същества. 

Мирът е културата на биосферата
- Хосе Аргуелес / Валум Вотан

Сега ПАН - България и Фондацията за Закона за Времето се нуждаят от вашата помощ! ПАН - България и Фондацията за Закона за Времето са организации с нестопанска цел, които разчитат на подкрепата на тези, които оценяват тази работа и искат тя да продължи. Ако го направите, моля Дарете сума за развитието им. Друг начин за подкрепа на дейността ни е чрез закупуване на невероятните неща, които са на разположение в нашата секция За Вас – С тях ще си направите големи подаръци за издигане, разширяване и вдъхновение! Благодарим Ви за щедрата подкрепа.

Добре дошли в Дванадесета Кристална Луна на Сътрудничеството

Звездни Синхроничности

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Планетарна Луна съответства на Кин 259, Синя Кристална Буря:

Аз посвещавам, за да катализирам, универсализирайки енергията.
Аз уплътнявам Матрицата на Самосътворението/Самопораждането с Кристалния тон на Сътрудничеството.
Аз съм воден от силата на Магията.

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Кин 259, Синя Кристална Буря:

Kин 259, Синя Кристална Буря (SP Плутoн) се подкрепя от  Kин 220, Жълто Кристално Слънце (GK Плутон); ръководен е от Kин 51, Синя Кристална Маймуна (SP Венера); предизвикателствата са от Kин 129, Червена Кристална Луна (GK Meркурий); и получава скритата/неочаквана сила от Kин 2,Бял Лунен Вятър (GK Уран).

През тази Луна четири-измерното планетарно влияние е на Плутон, Венера, Меркурий и Уран. В игралното поле на Телектонон, орбитите на Плутон и Меркурий заедно поддържат Схема 1: Схема за презареждане Алфа – Омега; орбитата на Венера е в Схема 2: Обединена памет/схема на инстинктите; и орбитата на Уран – Схема 3: Схема на Телектонон - Говорещата Тръба на Духа на Земята.

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Схема за презареждане Алфа - Омега (1-ва Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Сили на вътрешно просветление и мета-съзнателни телепатични умения (Плутон/Жълто Слънце); Инстинктивни сили на самопречистване и самолечение (Meркурий/Червена Луна).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
 – Самостоятелно-възстановителни сили на мета-съзнателния ред на реалността (Плутон/Синя Буря); Инстинктивни сили на състрадание и колективно обединение (Meркурий/Бяло Куче).

Обединена памет/схема на инстинктите (2-ра Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – космическа памет/акашови кодове за достъп/сила на цялостно припомняне (Нептун/Червен Дракон); Инстинктивни + вродени естетически и структурни конструкции и умения (Венера/Жълта Звезда)

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
 – супер- сила на космическо самадхи (Нептун/Бяло Огледало); инстинктивни сили на вродения космически магнетизъм (Венера/Синя Маймуна).

Схема на Телектонон - Говорящата Тръба на Духа на Земята (3-та Схема):

GK – Вродени телепатични духовни програми (Уран/Бял Вятър); Инстинктивни био-телепатични структури на знание (Земя/Синя Ръка).


SP 
– Телепатични сили на времето за пътуване между измеренията + между-измерна навигация (Уран/Червена Земя) ; Инстинктивна свободна воля на мъдростта на божествения план (Земя/Жълт Човек).


ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Дванадесета Кристална Луна на Сътрудничеството с Тотем Заек – Годината на Синята Спектрална Буря 

Дали, Ден 1 - Kин 7, Синя Резонантна Ръка (30 Maй 2017 г.)
Добре дошли в Кристалната Луна! В тази Луна има два Портала за Галактическа Активация: Кин 20, Жълто Резонансно Слънце: Вдишвайте от живота ... (Силио, Ден 14/12 Юни 2017 г.)... следван от Кин 22, Бял Слънчев Вятър: Реализирайте диханието. (Сели, Ден 16/14 Юни 2017 г.). През тази Луна също има три галактически сигнатури, които са Ясни Знаци от капака на саркофага на Маянския Крал Пакал Вотан, обърнете внимание на тези специални забележителни дни.

Капакът на саркофага на Пакал Вотана, показващ 13-те Ясни Знака и тяхното разположение по ръба на капака.

Aлфа, Ден 5 - Kин 11, Синя Спектрална Маймуна (3 Юни 2017 г.)
Галактическа Сигнатура на Хосе Аргуелес / Валум Вотан.

... 24-часовата, 60-минутната и 60-секундната времева честота се получават от разделянето на кръга на 12 части в дву-измерната равнина (2D) на пространството. Тъй като тази мярка не съответства на реалността на времето като универсалната честота на синхронизация (13:20), се създава де-синхронизация на разума, която се проявява като борба на разума срещу себе си и срещу природата. Динамиката на "прогреса" на цивилизацията е динамиката на де-синхронизацията, унаследена от човешкия разум. Постепенното участие на цивилизацията във всички аспекти на човешкото общество и биосферата увеличава честотата на де-синхронизация. Възникващите нехармонични състояния на разума водят до войнствено поведение и различни нагласи на господство над другите и природата - но никога до удовлетворение.

... Според Закона за Времето цялата космическата природа се управлява от универсалната честота на времето, 13:20. Тази универсална времева константа показва, че времето всъщност е фактор за синхронизация, установявайки това, което е известно като синхронен ред. Това означава, че ако колективният човек желае да се извиси в по-високо духовно измерение, това може да се осъществи само чрез отказ от изкуственото механично време и участие в естественото време.
Хосе Аргуелес / Валум Вотан

Дали, Ден 8 - Kин 14, Бял Магнитен Вълшебник (11 Юни 2017 г.)
Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Вълшебника, вторият, пречистващ/рафиниращ ВМ на безвремието от 52-те дни на Червения Източен Замък на Завръщането: Двор на Раждането: Племето на Вълшебника рафинира завръщането чрез силата на безвремието. Да си спомним Истината за слънчевия Малдек ... 

Този ВМ завършва на Kин 26, Бял Космически Съединител на Световете на 20-ия ден от тази Луна (18 Юни 2017 г.).

Силио, Ден 14 - Kин 20, Жълто Резонансно Слънце (12 Юни 2017 г.).
Портал на Галактическа Активация: Вдишвайте от живота... Днес също е Ден на 6-тия Ясен Знак на Пакал Вотан.

Сели, Ден 16 - Kин 22, Бял Слънчев Вятър (14 Юни 2017 г.).
Портал на Галактическа Активация: Реализирайте диханието.

Лими, Ден 20 - Kин 26, Бял Космически Съединител на Световете (18 Юни 2017 г.).
Днес също е Ден на 13-тия Ясен Знак на Пакал Вотан.

Силио, Ден 21 - Kин 27, Синя Магнитна Ръка (19 юни 2017)
Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Синята Ръка, третият, трансформиращ ВМ на реализацията от 52-те дни на Червения Източен Замък на Завръщането: Двор на Раждането: Племето на Синята Ръка трансформира завръщането чрез силата на реализацията. Да си спомним Истината за галактическата Земя ...

 

Този ВМ завършва на Kин 39, Синя Космическа Буря на 5-тия ден от следващата Космическа Луна (1 Юли 2017 г.).

Гама, Ден 24 – Kин 30, Бяло Само-съществуващо Куче (22 Юни 2017 г.)
Днес е Ден на 11-тия Ясен Знак на Пакал Вотан. Също денят е и Полярен Кин за трансформации в Сезонът на Любовта на Бялото Куче .

Силио, Ден 28 - Kин 34, Бял Галактически Вълшебник (26 Юни 2017 г.)
Световна Дъгова Медитация за Вселенски Мир! Тази галактическа сигнатура отбелязва първия ден на 13-Лунния Календар, свързан с броенето по Дриймспел, 26 Юли 1987  

Кодове на Хептадните Пътеки за Кристална Луна на Сътрудничеството

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21-Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Планетарната Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

Хептадна Пътека 45: Meдитацията Трансформира Отражението на Секса/Пола
(Кристална Луна, Ден 1, Плазма Дали - Ден 7, Плазма Силио / 30 Май 2017 г. -  5 Юни 2017 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептадна Пътека 46: Meдитацията Тронсформира Отражението на Смъртта.
(Кристална Луна, Ден 8, Плазма Дали - Ден 14, Плазма Силио / 6 - 12 Юни 2017 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептадна Пътека 47: Само-Съществуващото Поколение Пренася Енергията на Изкуството.
(Кристална Луна, Ден 15, Плазма Дали - Ден 21, Плазма Силио / 13 - 19 Юни 2017 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептадна Пътека 48: Само-Съществуващото Поколение Пренася Енергията на Пречистването.
(Кристална Луна, Ден 22, Плазма Дали - Ден 28, Плазма Силио  / 20 - 26 Юни 2017 г.)

В Галактическата Суперструктура на Хунаб Ку 21(the Galactic Superstructure/the Hunab Ku 21), четирите хептади на Кристалната Луна – взети като цяло показват, че това е мястото във времето, когато се достига "Кристализиране на Силата на Знанията и Любовта ". С Кристалната Луна се завършва пътешествието през Двора на Аватара (Синя Ръка / Знания) и Двора на Състрадателния (Бяло Куче / Любов).

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.