Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

90-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Тринадесета Космическа Луна на Присъствието от годината на Синята Спектрална Буря  

... съзнанието, пробуждащо се чрез разкриването на вашите съзнателни кодове се нарича Възкресение ... 

- Мевланa, Книгата на Знанието

Добре дошли в "Космическата Луна на Присъствието" с тотем костенурка, 13-та Луна от 13-тия Вълнов Модул на Планетарното Служене, която притежава силата на космическата трансцендентност.

Докато се отправяме към финализирането на годината на Синята Спектрална Буря, ние завършваме Четвъртия Светлинен Портал и се подготвяме да влезем в петия. Това е време на синтез и оценка, когато се подготвяме за мощната година на Жълтото Кристално Семе.

Седемте Светлинни Портали формират междуизмерния мост на Кораба на Времето Земя към други звездни системи. Този мост е изграден върху изгубеното знание, извлечено от оригиналната сила на седем. Първият Светлинен Портал беше открит по време на Галактическата Синхронизация (26 Юли 2013 г.) с церемонии на Планетарното Възкресение на Планината Шаста.

1987 г. - 2013 г.: С Хармоничната Конвергенция през 1987 година започна 26-годишното резонансно пробуждане на нашата планета, чиято кулминация беше свързана с отпечатъка на новия галактически лъч ускоряващ светлинните кодове на тялото на Кораба на Времето Земя и отваряне на Дъговия Портал.

- Първи Светлинен Портал: 2013 г. - 2014 г.: Година на Жълтото Галактическо Семе. Моделиране на Осъзнаването.

- Втори Светлинен Портал: 2014 г. - 2015 г.: Година на Червената Слънчева Луна. Вдъхновяващ Поток.

- Tрети Светлинен Портал: 2015 г. - 2016 г.: Година на Белия Планетарен Вълшебник. Пораждане на Възприемчивост.

- Четвърти Светлинен Портал: 2016 г. - 2017 г.: Година на Синята Спектрална Буря. Освобождаване на Енергия.

- Пети Светлинен Портал: 2017 г. - 2018 г.: Година на Жълтото Кристално Семе. Универсализиране на Осъзнаването.

- Шести Светлинен Портал: 2018 г. - 2019 г.: Година на Червената Космическа Луна. Надхвърляне на Потока.


- Седми Светлинен Портал: 2019 г. - 2020 г.: Година на Белия Магнитен Вълшебник. Привличане на Възприемчивост.

Този 7-годишен цикъл също така е времето на “Сирисуанското Наблюдение” и е последван от 13-годишния цикъл (2020 г. - 2033 г.), за да се установи ноосферата на Кораба на Времето Земя.

В геометрията на пулсарите тринадесетият тон представлява финализирането на пулсара на времето от 4D, състоящо се от тонове 1 - 5 - 9 - 13, а с това ние се подготвяме за магическия полет, за отваряне на Петия Светлинен Портал! Тази 13-та Луна е последвана от Деня Извън Времето, Кин 63, Синя Спектрална Нощ.

Забележка: Семената на Новия Лъч са засадени, но всеки от нас трябва да напоява градината си. За да получите пълната енергия на този нов лъч трябва да Възстановим Връзката със Собствената си Същност, а след това да стабилизирате тази връзка. Само когато усетим Блясъка на истинската ни същност, лъчите на не-дуалната светлина ще ни осветят.

Бележка:
В тази Година на Жълтото Кристално Семе ние, Тайнствените Мечтатели, сме призовани да Унифицираме Осъзнаването си и да изпълним Пророчеството за Завръщането на Хората от ОМД ( Оригиналната Матрица е Достигната). Нека да бъде така, въпреки външната действителност!

Тази земя не е нищо друго за мен, освен кадри от филми. Точно както филмовия лъч. Така е направено всичко, от сенки и светлина. Това е точно това, което сме ние: светлина и сенки на Бог, нищо друго освен това. Имаме една единствена цел: Да достигнем до лъча.
- Парамаханса Йогананда, Кин 102

Сега ПАН - България и Фондацията за Закона за Времето се нуждаят от вашата помощ! ПАН - България и Фондацията за Закона за Времето са организации с нестопанска цел, които разчитат на подкрепата на тези, които оценяват тази работа и искат тя да продължи. Ако го направите, моля Дарете сума за развитието им. Друг начин за подкрепа на дейността ни е чрез закупуване на невероятните неща, които са на разположение в нашата секция За Вас – С тях ще си направите големи подаръци за издигане, разширяване и вдъхновение! Благодарим Ви за щедрата подкрепа.

Добре дошли в Тринадесета Космическа Луна на Присъствието

Звездни Синхроничности

Продължавайки нашето броене Една Луна = Един Kин, което започна в Магнитната Луна на Годината на Жълтото Обертоново Семе (1997 г.), тази Планетарна Луна съответства на Kин 260, Жълто Космическо Слънце:

Аз устоявам, за да просветлявам отвъд границите на живота.
Аз уплътнявам Матрицата на Вселенския Огън с Космическия тон на Присъствието.
Аз съм воден от силата на Цъфтежа. 
Аз съм Галактически Активиращ Портал, влез в Мен. 

Точно както всеки кин има пета сила на оракула, ние можем да видим каква е петата сила на оракула за цялата тази Луна, като погледнем в оракула на Kин 260, Жълто Космическо Слънце:

Kин 260, Жълто Космическо Слънце (GK Плутон) се подкрепя от Kин 39, Синя Космическа Буря (SP Плутон); водачът е Kин 104, Жълто Космическо Семе (GK Юпитер); предизвикателствата се засилват от Kин 130, Бяло Космическо Куче (SP Meркурий); и получава скритата/неочаквана сила от Kин 1, Червен Магнитен Дракон (GK Нептун).

През тази Луна четири-измерното планетарно влияние е на Плутон, Юпитер, Нептун и Меркурий. В игралното поле на Телектонон, орбитите на Меркурий и Плутон заедно поддържат Схема 1: Схема за презареждане Алфа – Омега; орбитата на Нептун е в Схема 2: Обединена памет/схема на инстинктите; орбитата на Юпитер се поддържа от Схема 5: Схема на усвоения интелект;

Книгата на Трансцендентност описва тези схеми по следния начин:

Схема за презареждане Алфа - Омега (1-ва Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – Сили на вътрешно просветление и мета-съзнателни телепатични умения (Плутон/Жълто Слънце); Инстинктивни сили на самопречистване и самолечение (Meркурий/Червена Луна).

SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
 – Самостоятелно-възстановителни сили на мета-съзнателния ред на реалността (Плутон/Синя Буря); Инстинктивни сили на състрадание и колективно обединение (Meркурий/Бяло Куче).

Обединена памет/схема на инстинктите (2-ра Схема):

GK (Галактико - Кармично Вдишване) – космическа памет/акашови кодове за достъп/сила на цялостно припомняне (Нептун/Червен Дракон); Инстинктивни + вродени естетически и структурни конструкции и умения (Венера/Жълта Звезда)
SP (Слънчево - Пророческо Издишване)
– супер- сила на космическо самадхи (Нептун/Бяло Огледало); инстинктивни сили на вродения космически магнетизъм (Венера/Синя Маймуна).

Схема на усвоения интелект (5-та Схема):

GK – Teлепатични сили на влияние(Юпитер/Жълто Семе); Усвояване на програми на жизнената сила (Maлдек/Червена Змия).

SP – Видения от структурни възприятия(Юпитер/Син Орел) ; Трансцендентно усвояване на структурни възприятия (Maлдек/Бял Вълшебник).

ПЕТ ИНТЕР-ПЛАНЕТАРНИ СХЕМИ

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Тринадесета Космическа Луна с Тотем Костенурка – Година на Синята Спектрална Буря 

Дали, Ден 1 - Kин 35, Син Слънчев Орел (27 Юли 2017 г.)
Добре дошли в Космическата Луна! Тази година в Космическата Луна има пет Галактически Портала за Активиране: (Забележете, че всички са сини или бели кинове!) Kин 39, Синя Космическа Буря (Алфа, Ден 5/1 Юли 2017 г.); Кин 43, Синя Само-съществуваща Нощ (Сели, Ден 9/5 Юли 2017 г.); Kин 50, Бяло Спектрално Куче (Сели, Ден16/12 Юли 2017 г.); Kин 51, Синя Кристална Маймуна (Гама, Ден 17/13 Юли 2017 г.); и Kин 58, Бяло Ритмично Огледало (Гама, Ден 24/20 Юли 2017 г.).
В 13- та Луна също има четири Галактически Сигнатури/ Подписи, които са ясни знаци на капака на саркофага на Пакал Вотан. Внимателно проследете и почувствайте със сетивата си тези специални дни ...

Капакът на саркофага на Пакал Вотана, показващ 13-те Ясни Знака и тяхното разположение по ръба на капака. 

Aлфа, Ден 5 - Kин 39, Синя Космическа Буря (1 Юли 2017 г.)
Ден на Галактически Активиращ Портал: Трансцендирайте/Повишете енергията...

Лими, Ден 6 - Kин 40, Жълто Магнитно Слънце (2 Юли 2017 г.)

 

Днес започва 13-дневният 3-ти Вълнов Модул на Синята Ръка, третият (трансформиращ) Вълнов Модул на Реализацията oт 52-дневния Червен Източен Замък на Обръщането, Двор на Раждането: Племето на Синята Ръка трансформира обръщането чрез силата на осъществяването. Да си спомним истината за Галактическата Земя... 
Tози ВМ завършва на Kин 52, Жълт Космически Човек на 18-тия ден, плазма Кали от тази Луна (14 Юли 2017 г.).
Днес е също 12-ти Ясен Знак на Пакал Вотан(1. Ахау, кин 40).


Сели, Ден 9 - Kин 43, Синя Само-съществуваща Нощ (5 Юли 2017 г.)
Ден на Галактически Активиращ Портал: Измерете интуицията...

Лими, Ден 13 - Kин 47, Синя Галактическа Ръка (9 Юли 2017 г.)
Пълнолуние.

Сели, Ден 16 - Kин 50, Бяло Спектрално Куче (12 Юли 2017 г.)
Ден на Галактически Активиращ Портал: Освободете лоялността...Гама, Ден 17 - Kин 51, Синя Кристална Маймуна (13 Юли 2017 г.)
Ден на Галактически Активиращ Портал: Унифицирайте илюзията...

Aлфа, Ден 19 - Kин 53, Червен Магнитен Небесен Странник (15 Юли 2017 г.)

 

Днес започва 52-дневният Бял Северен Замък на Пресичането: Двор на Смъртта (Пречиства Воина). Това е 5-тия 13-дневен Вълнов Модул на Червения Небесен Странник, първият(иницииращ) ВМ от Белия Северен Замък на  Пресичането – Племето на Небесния Странник инициира пресичането чрез силата на пространството – да си спомним истината за слънчевия Maрс...
Tози ВМ завършва на Kин 65, Червена Космическа Змия ( Магнитна Луна, 2-ри Ден от Годината на Жълтото Кристално Семе / 27 Юли 2017 г.) 

Сели, Ден 23 - Kин 57, Червена Обертонова Земя (19 Юли 2017 г.)
Днес е също 3-ти Ясен Знак на Пакал Вотан (5. Кабан, кин 57).

Гамa, Ден 24 - Kин 58, Бяло Ритмично Огледало (20 Юли 2017 г.)
Днес е 2-ри Ясен Знак на Пакал Вотан (6. Ецнаб, кин 58), както и финален Ден от Галактически Активиращите Портали за 13-та Луна: Балансирайте Реда...

Aлфa, Ден 26 - Kин 60, Жълто Галактическо Слънце (22 Юли 2017 г.)
Първи Ясен знак на Пакал Вотан – Галактическа Сигнатура/ подпис на въплъщението(земна инкарнация) на самия Пакал Вотан.

Лими, Ден 27 - Kин 61, Червен Слънчев Дракон (23 Юли 2017 г.)
Новолуние.

Силио, Ден 28 - Kин 62, Бял Планетарен Вятър (24 Юли 2017 г.)
Ден за глобална медитация „Дъгов Мост”

Кодове на Хептадните Пътеки за Космическата Луна на Служенето

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21-Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Космическата Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

Хептадна Пътека 49: Просветлението пренася Универсалния Огън към Магията
(Космическа Луна ДАЛИ, Ден 1 - СИЛИО, Ден 7/27 Юни 2017 г. - 3 Юли 2017 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептадна Пътека 50: Просветлението пренася Универсалния Огън към Мъдростта/Свободната Воля
(Космическа Луна ДАЛИ, Ден 8 - СИЛИО, Ден 14/4 - 10 Юли 2017 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептадна Пътека 51: Навигацията пренася Синхронизацията към Безвремието
(Космическа Луна ДАЛИ, Ден 15 - СИЛИО, Ден 21/11 - 17 Юли 2017 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептадна Пътека 52: Навигацията пренася Синхронизацията към Видението
(Космическа Луна ДАЛИ, Ден 22 - СИЛИО, Ден 28/18 - 24 Юли 2017 г.)

В Галактическата Структура на Хунаб Ку 21, четирите Хептади на Космическата Луна - взети като цяло - са място във времето, където "силата на пророчеството и интелекта се космизира". С Космическата Луна завършват Хептадните Пътеки, които са от Двора на Пророка (Червен Небесен Странник/Пространство) и Двора на Изследователя на Пътища (Жълт Воин/Интелект).

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Галерия към статията

 
Снимки (1)
 

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.