Публикации / Пътеводител

Ден Извън Времето 2017

Размер на шрифта: a a a

ДЕН ИЗВЪН ВРЕМЕТО: 25 Юли 2017 г.
Ден на Синя Спектрална Нощ

Кин: 218 - СИНЯ СПЕКТРАЛНА НОЩ

Аз разтварям, за да сънувам Освобождавайки интуиция
Аз представям вливащата енергия на изобилието
Със спектралния тон на освобождението
Аз съм воден от удвоената си сила

Вълнов Модул на Червеният Звездоходец

Денят Извън Времето отбелязва краят на един слънчев цикъл и началото на следващия. Денят 25 Юли всяка година е Денят преди Новата Година.

Новата година по Календара на 13-те Луни започва на 26 Юли и завършва на 24 Юли, трае само 364 дни. 365-тият Ден е Денят Извън Времето.
Денят Извън Времето е Галактически Ден на свободата, изкуствата, творчеството, ден за молитви и медитация за мир по целия свят. На този ден изкуството излиза извън границите на историята и по цялата Земя се провеждат фестивали за «Мир чрез Култура».
Всеки човек или група могат да организират подобен фестивал в своя регион, събирайки единомишленици под Знамето на Мира.
Денят Извън Времето е прекрасен момент за установяване на Всеобщ Мир между всички същества.

ДЕН ИЗВЪН ВРЕМЕТО: 25 Юли 2017 г.
Ден на Синя Спектрална Нощ

Кин: 63
Тон: 11 (Спектрален Тон на Освобождението)
Печат: 3 (Синя Нощ)

ОРАКУЛ ЗА ДЕНЯ

11-ти. Спектрален Тон на Освобождението
съвършенстването на проявлението е път към освобождението. Освобождението означава избавление от обусловености/привързаности. Да си свободен означава да се върнеш към своето първоначално състояние на откритост и яснота. Тон 11 ни учи да се освободим от всичко, което обуславя нашето възприятие, от всичко, което ни задържа по различни причини. Да отстраним от себе си всичко. Да се освободим от всички нежелателни енергии на напрежение, лъжи и страх. Да се открием и да бъдем готови да изпитаме целия спектър от възможности в живота си. Смело да приемем и да проявим своите желания-намерения, идващи от сърцето, нашия проводник на Божествената воля и Божественното намерение, проводник на любовта-мъдростта на всичко Съществуващо. Но отначало «да пречистим» сърцето си от «безполезните неща» и «отпадъци», привнесени от законите и принципите на материалния свят, да почистим до блясък духовната яснота на материалния свят, защото първоначалният материален Свят е съдържал и съдържа духовния потенциал и е предназначен за служене на Божествения План на Битието. Тон 11 е творчески обединител на миналото и освобождаване от ненужното, от това, което вече не служи за придвижване напред. Енергията се събира, за да се избави от излишното и взема само това, което подхранва намерението. Освобождавайки се от миналото, придобиваме първоначалната си свобода. Нека всичко се промени, доверете се на този процес. Страданието е неизбежно, ако се съпротивляваме на промените. ЗА ДА СЕ ПОЛУЧАТ НОВИ ОТКРОВЕНИЯ, ТРЯБВА ДА СМЕ СВОБОДНИ. Всички определения и проекции, които ви ограничиват вече са отпаднали, когато се отпуснете и пречистите себе си.

3-ти. Печат на Синята Нощ
Нощта е тъмната, защитена утроба вътре в нас, където сънищата и интуицията имат предимство. Това е кладенецът на водещата ни сила, която ни говори чрез чувствата, чрез сетивата ни, а може дори да се появи като фантастични проблясъци. Това е царството на Голямата Мистерия, която информира нашите прозрения и вдъхновеното ни време на сънища. От там, където на въображението юздите са пуснати и на сънищата ни е дадена пълна власт, идва освобождаването на изобилие. Стани пазител на планетарния сън, чиято черга се тъче с надеждите и желанията на всички деца на Земята, минали, настоящи и бъдещи поколения. Сънувай, мечтай и вярвай – довери се на интуицията ти да те води по твоя път.

Запад
- Изобилие.
Чакра на Слънчевия Сплит. Безименен пръст на дясна ръка.
Девиз: Аз интуитивно се сънувам в светилището на изобилието.

През този период за да се окаже помощ на Планетата Земя при вкореняването на новата съзнателна нишка, се осъществява планетарният телепатичен проект «Антахкарана».

Думата Антахкарана буквално означава «Дъгов Мост», или лъчезарна нишка, съединяваща различните нива на битието с неговия източник. В този смисъл проектът «Антахкарана» (2013 г. - 2019 г.) е продължение и духовно освещаване на продължаващия проект «Дъгов Мост», или в окултен смисъл те са тъждествени.

Проектът Антахкарана изцяло произлиза от великата Мистерия на Болон Ик, Мистерията на Световната Майка. От гледна точка на Науката за Синхронния Ред и Закона за Времето, сроковете за провеждане на този проект са съвършено проверени във времени.

Същността на работата в предстоящите години в рамките на проекта Антахкарана е свързана със самия символ на Антахкарана, неговото значение и вътрешно осмисляне.

Символът на Антахкарана, неговото значение и структура

Символът Антахкарана представлява  Дъгов Кръг, в който са разположени три дъгови модула, еманиращи от Единен център и следващи заедно по протежението на трите равнини на космологичния Дъгов Куб.

Тук Дъговият Кръг представлява Единния Живот във Вселената - мечтаното единство. Трите дъгови модула символизират трите велики центъра - Шамбала, Планетарната Йерархия и Човечеството, които съответстват  на следващите центрове и аспекти:

Шамбала - център на главата - 1-ви аспект, Воля и Могъщество; 
Планетарна Йерархия - сърдечен център - 2-ри аспект, Любов и Мъдрост; 
Човечество - гърлен център - 3-ти аспект, Творчески и Интелект.

Антахкарана - Дъгов Мост е символ, имащ ясна и добре обмислена структура и представя целия процес на еволюция на съзнанието като цяло.

Антахкарана символизира обединението, връзката, съгласуваността, подредеността, синхронизацията на Небесата и Земята, екстернализацията на Йерархията, съгласуваността на аспектите на човека или всяко друго същество, а също така и взаимодействието между природните царства. Така целият процес на еволюция на съзнанието е процес на създаване на Дъгов Мост - Антахкарана.

Този процес е едновременно и символен и съвършено конкретен. Съществуват две еволюционни фази на построяване на Антахкарана - неосъзната фаза, когато човек не е осведомен за ставащия процес, и осъзната фаза, когато човек, достигнал стадия на подготовка за духовно ученичество, започва съзнателно да прилага усилия за установяване на връзката – Дъгов Мост – със своя Висш Аз.

Ден Извън Времето 25.07.2017 г., Синя Спектрална Нощ.

Този Ден Извън Времето е предпоследната точка на Планетарния Проект «Антахкарана». 

ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ: от Фондацията на Закона за Времето

Ден Извън Времето – На 25 юли 2017 година е Денят на Синята Спектрална Нощ

Денят Извън Времето наближава - 25 юли 2017! Вие сте поканени да създадете събитие или медитация във вашата общност на 25 Юли 2017 г., Синя Спектрална Нощ, да опразнувате времето като изкуство с церемонии на универсалната прошка и да демонстрирате  мира чрез изкуството. Това е петата година от 7-годишния цикъл 2013-2020 на отваряне на Седемте Светлинни Портали. На този Ден Извън Времето ще отворим Петият Светлинен Портал! Присъединете се към нас в глобалната синхронизирана медитация.

Повече информация за Деня извън Времето
Денят Извън Времето е Галактически Ден на свободата
Ден Извън Времето

Вече е наличен новият СИНХРОНОГРАФ - Универсален Галактически Слънчево - Лунен Календар с Цолкин за Годината на Жълтото Кристално Семе (26.07.2017 г. - 25.07.2018 г.). В него ще намерите 19 различни календарни елемента за дневна синхронизация, Таблици със значението на Печатите и Тоновете в Цолкин, 3-те основни Холона (Човешки, Планетарен и Слънчев), Цолкин и Бифазната матрица, 13-те ясни знака от капака на гробницата на Пакал Вотан, както и Обширно описана помощна страница с всички календарни елементи.

Синхронограф за Годината на 12 Семе, предлага се в два размера.
Синхронограф - А3, предлага се в един размер.

МНЕНИЯ

Rujka каза на 25.07.2017 г. 14:37 ч.

ЧЕСТИТ ДЕН ИЗВЪН ВРЕМЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ,СИМПАТИЗАНТИ И ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАН- ЕДИН ОТ 92-ТЕ СВЕТОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НОВОТО ВРЕМЕ! ПЛАНЕТАРНИ КИНОВЕ, ДА МИНЕМ СИНХРОНИЗИРАНО ПОД ДЪГАТА ЗА ЕДИН МИРЕН И СПОКОЕН ЖИВОТ НА НАШАТА ПЛАНЕТА, ЗА ЩАСТИЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ! ДА ГО НАПРАВИМ Т У К И С Е Г А! И Н Л А К Е Ш!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.