Публикации / Law of Time / НООСФЕРЕН Бюлетин

100-то Ноосферно Писмо

Размер на шрифта: a a a

Добре дошли в Десетата Планетарна Луна на Проявлението от Годината на Жълтото Кристално Семе

Без по-високият контекст за това, което се случва на нашата планета, ние сме изгубени. Основната цел на този информационен бюлетин е да проследим прехода, който преживяваме и който ние наричаме биосферно-ноосферен преход. 

Ноосферата е менталната обвивка на нашата планета, която е интерактивна в съответствие с нашите мисли. Това е система за обратна връзка. Ето защо акцентът се поставя върху вътрешната работа, за да се пречисти обусловеният статичен разум и да се открие към по-висшия разум. Промяната на нашето съзнание е първата стъпка към всяко реално изменение на тази планета.

Замислете се за думите, казани от Валум Вотан:

Ако не променим нашето съзнание, нашата неспособност за изменение ще доведе до необходимите промени, колкото и те да са разрушителни за нашите съвременни убеждения.

Науката 12:60 разглежда тялото на човека отделено от природата, на което му предстои да се слее с машината. 13:20 хармониките демонстрират, че човешкото същество е многоизмерно и включва в себе си четириизмерен холон и триизмерен скафандър.

Синхронизиращата честота 12:60 е решетка, създадена изкуствено за човека, насложена върху по-голямата хармонична връзка (тъкан) с природата (честотата 13:20). Тази мрежа вече е 5G безжичната технология, която е предназначена за свързване на всеки обект, уреди, сензори, устройства и приложения в интернет. Тази мрежа е в ход и много бързо се развива.  Остава обаче фактът, че като служим безропотно на часовника и машините, ние пренебрегваме присъщата ни вътрешна многоизмерна технология, както и унищожаваме планетата.

За всичките си технологични постижения човекът не е могъл да види отвъд границите на собственото си неизследвано съзнание. Вместо това той се възприема като конгломерат от почти осем милиарда частици, търсещи огромен брой индивидуалистични, сектантски, корпоративни, националистически, религиозни и идеологически проблеми, които не му позволяват да постигне някакво единно решение или споразумение за всичко.

... дори, за да схванем идеята за ноосферата - планетарния ментален слой – сме длъжни да издигнем нашето съзнание и да се отворим за най-общите, елементарни и космически принципи за нашия живот на Земята.

Междудисциплинарната наука за дизайна на цялата планетарна система се основава на възприемането на Земята като развиваща се цялостна система, състояща се от пет основни подсистеми:

1. Литосфера, състои се от желязно кристално магмено ядро и различните мантии, включително и тектонските плочи и наземните маси.
2. Хидросфера - единният океан, както и езерата и речните системи.
3. Атмосфера - електродинамичните системи и цикли, които определят и управляват метеорологичните модели, включително йоносферата и електромагнитните полета.
4. Биосфера - животът като единен феномен, жизнеността на материята, включително неорганичните цикли и подържащи системи.
5. Ноосфера - планетарният мислещ слой - в голяма степен като функция на най-новия биологичен слой на биосферата, човекът. Като такава, ноосферата включва съзнателната човешка и една свръхсъзнателна свръхчовешка еволюционна фаза и включва изкуствен междинен термин, известен като техносфера, който сам по себе си е завършен с информацията, известна като киберсфера.

Тази Луна има за тотем куче, което означава любов и емоции. В пулсарната геометрия, десетият тон е финалният тон на първоизмерния пулсар на живота (2 тон, 6 тон, 10 тон), който проявява предизвикателството. Нашето предизвикателство се състои в това, да се научим как да обединим нашия холон с нашия скафандър и да го управляваме правилно. 

Добре дошли в Планетарната Луна на Проявлението

Синхроничности на Звездните Пътешественици – Десета Планетарна Луна с Тотем Куче – Годината на Жълтото Кристално Семе

Дали, Ден 1, Kин 56, Жълт Само-съществуващ Воин (4 Април 2018 г.)
Добре дошли в Планетарната Луна! В нея през тази година има пет дни, които са Галактически Активни Портала.
- Година (365-дневен цикъл): Година на Жълтото Кристално Семе
- СПИН (260-дневен цикъл цикъл): 43-ия Спин от началото на Дриймспел - Броенето на 13-те Луни (1987 г.).
- Сезон (65-дневен цикъл): Син Сезон на Виденията на Синия Орел: Син Галактически Спектър.
- Замък (52-дневен цикъл): Бял Северен Замък на Пресичането: Двор на Смъртта.
- Луна (28-дневен цикъл): Планетарна Луна на Проявлението с Тотем Куче.
- Вълнов Модул (13-дневен цикъл): Вълнов Модул на Пространството, на Червения Небесен Странник.

Сели, Ден 2, Kин 57, Червена Обертонова Земя (5 Април 2018 г.)
Днес е Ден на Третия Ясен Знак на Пакал Вотан. През тази Луна се проявяват три различни Ясни Знаци на Пакал Вотан и Един Скрит Знак - 13. Ецнаб, на 5, 6 и 8 Април 2018 г., както и на 26 Април 2018 г.


Гама, Ден 3, Kин 58, Бяло Ритмично Огледало (6 Април 2018 г.)
Днес е Ден на Втория Ясен Знак на Пакал Вотан (дата на дезинкарнацията му), Галактически Активен Портал.

Aлфa, Ден 5, Kин 60, Жълто Галактическо Слънце (8 Април 2018 г.)
Днес е Ден на Първия Ясен Знак на Пакал Вотан (дата на галактическата му сигнатура).

Сели, Ден 9, Kин 64, Жълто Кристално Семе (12 Април 2018 г.)
Днешният Кин е Галактически Активен Портал! Интересното е, че днешното кодово число (64) е същото както броя на кодоните в нашата ДНК.

Kали, Ден 11, Kин 66, Бял Магнитен Съединител на Световете (14 Април 2018 г.)

 

Днес започва 6-тият 13-дневен Вълнов Модул на Белия Съединител на Световете, вторият (пречистващ) ВМ oт Белия Северен Замък на Пресичането – Двор на Смъртта. Племето на Съединителя на Световете пречиства пресичането чрез силата на смъртта – да си спомним истината за галактическия Maрс... Този Вълнов Модул ще завърши на Kин 78, Бяло Космическо Огледало (Ден 23 от 10 Луна / 26 Април 2018 г.).

Лими, Ден 13, Kин 68, Жълта Електрическа Звезда (16 Април 2018 г.)
Новолуние.

Силио, Ден 14, Kин 69, Червена Само-съществуваща Луна (17 Април 2018 г.)
Днешният Кин е Галактически Активен Портал!

Гамa, Ден 17, Kин 72, Жълт Резонантен Човек (20 Април 2018 г.)
Днешният Кин е Галактически Активен Портал!

Дали, Ден 22, Kин 77, Червена Кристална Земя (25 Април 2018 г.)
Днешният Кин е Галактически Активен Портал!

Гама, Ден 24, Kин 79, синя Магнитна Буря (27 Април 2018 г.)

 

Днес започва 13-дневният Вълнов Модул на Синята Буря, третият (трансформиращ) Модул от Белия Северен Замък на Пресичането – Двор на Смъртта. Племето на Бурята трансформира преминаването през мощността на самостоятелното поколение, да си спомним истината за слънчевият Плутон ... Този Вълнов Модул ще завърши на Kин 91, Синя Космическа Маймуна (Ден 8 от 11 Спектрална Луна / 9 май 2018 г.).

Лими, Ден 27, Kин 82, Бял Само-съществуващ Вятър (30 Април 2018 г.)
Пълнолуние

Силио, Ден 28, Kин 83, Синя Обертонова Нощ (1 Maй 2018 г.)
Днес е световната Дъгова Медитация за Вселенски Мир!

Кодове на Хептадните Пътеки за Планетарна Луна на Проявлението

В 52-седмичното пътуване през 52-те Хептадни Пътеки на Хунаб Ку 21 - Галактическото Дърво на Живота и Знанието, за Планетарната Луна се активират следните Хептадни Пътеки:

Седмица 1 - Иницииране

Хептада 37: Изкуството Стабилизира Медитацията.
(Планетарна Луна, Плазма Дали, Ден 1 – Плазма Силио, Ден 7 / 4 Април - 10 Април 2018 г.)

Седмица 2 - Пречистване

Хептада 38: Медитацията Стабилизира Визията.
(Планетарна Луна, Плазма Дали, Ден 8 - Плазма Силио, Ден 14 / 11 Април - 17 Април 2018 г.)

Седмица 3 - Tрансформация

Хептада 39: Пречистването Стабилизира Просветлението.
(Планетарна Луна, Плазма Дали, Ден 15 - Плазма Силио, Ден 21 /18 Април - 24 Април 2018 г.)

Седмица 4 - Съзряване

Хептада 40: Просветлението Стабилизира Безвремието.
(Планетарна Луна, Плазма Дали, Ден 22 - Плазма Силио, Ден 28 /25 Април - 1 Май 2018 г.)

Вижте повече за Хептадните Пътеки в Хунаб Ку 21

Клетка KEMIO - Вторична Светлинна Сила, ГК Плутон(А) - СПМалдек
В Супер - Галактическата Структура на Хунаб Ку 21, четирите хептади на Планетарната Луна - взети като цяло - са място във времето, където пребивават "двата електро-етерни стабилизатора". (Спомнете си, че в предишната 9 Слънчева Луна това място се заемаше от двата електро-етерни меридиани). Интересно е да се отбележи, че всички пътеки на тази 10 Планетарна Луна са хоризонтални "стабилизатори"... Планетата е на сцената в космическата еволюция, където става възможен не само един хоризонт, но също така се предоставя и необходимата планетарна стабилност за осъществяване на живота. В Планетарната Луна, в Хептадните Пътеки се появяват два пъти Жълтото Слънце и Бялото Огледало. Жълтото Слънце показва "просветлението" и "живота", а Бялото Огледало означава "ред" и "безкрайност". Към тях се присъединяват Жълтата Звезда (изкуство/красота/елегантност), Синия Орел (създаване/разум/видение), Червената Луна (пречистване/поток) и Белия Вълшебник (очарование/възприемчивост/безвремие). Почувствайте съвършенството на Планетарната Луна …

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.