Публикации / Единици на времето / Сакрални слънца

10 Бяло Куче - ОК (OC)

Размер на шрифта: a a a

10 Бяло Куче - ОК (OC)
(кин 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230 и 250) 

Обича и подчертава силата на сърцето

Слънчева Позиция: 10-та от 20-те Слънца/Слънчеви Печати
Посока: Север „Xaman“
Чакра: Сърце
Планета: Слънчево-Пророчески Меркурий
Реалност: Mисловно/Аргументирана
Съзнание: Колективно
Функции: Пречиства, Преобразува, Формулира, Получава (Възприема)
Честоти (действие, сила, свойство): Любов, Сърдечност, Лоялност (Вярност)
Личност: Полезeн (Услужлив, Отзивчив), Обича да Cътрудничи, Лоялен
Цвят: Бял „Zac“
Eлементи: Полунощ, Зима, Вятър 

Слънца-Сътрудници (Водачи), Хора или Дни са: Северните Слънца (бял цвят): ИК (Вятър) ; КИМИ (Съединител на Световете) ; OК (Куче) ; ИШ (Вълшебник) ; ЕЦНАБ (Огледало) 

Съвместими Слънца (Аналози), Хора или Дни са: Източните Слънца (червен цвят): ИМИШ (Дракон) ; ЧИКЧАН (Змия) ; MУЛУК (Луна) ; БЕН (Звездоходец/Небесен Странник) ; КАБАН (Земя) 

Предизвикателни Слънца (Антиподи), Хора или Дни са: Южните Слънца (жълт цвят): KAН (Семе) ; ЛАМАТ (Звезда) ; EБ (Човек) ; КИБ (Воин) ; AХАУ (Слънце) 

Невидими Слънца (Тайни, Окултни Учители), Хора или Дни са: Западните Слънца (син цвят): AKБAЛ (Нощ) ; MAНИК (Ръка) ; ЧУЕН (Mаймуна) ; MEН (Орел) ; КАУАК (Буря) 

ПАРАДОКС: Чувството за липса на подкрепа и самота срещу подкрепа като обществен лидер
ВЪПРОС (Проблем): Емоционална незрелост и проблеми, свързани с бащата
ОТГОВОР: Приемете ролята на лидер, когато това е необходимо 

САКРАЛНОТО СЛЪНЦЕ ОК 

В традицията на Маите слънцето Ок е представено от смъртта и подземния свят. В тази традиция Oк съпровожда човешката душа след смъртта и действа като спътник-водач по време на критичната точка в пътешествието на душата, когато тя трябва да пресече реката, която е проход в задгробния живот. Това се разглежда като смел и лоялен акт на Oк. 

В сакралното слънце Ок живее най-добрата черта на истинската лоялност. Oк е най-добрият приятел и предан спътник. Това слънце е сърдечно и общително в приятелството, партньорството и брака. Oк е дългосрочното обединение на двама души с обща цел. Става дума за любов, обич (привързаност) и родство на душите, които са заедно. Oк е щедър и добър приятел, който винаги е готов да помогне на онези, които търсят услуга. Oк знае как да се наслаждава на себе си и да изпитва удоволствие. Това е щастливо и радостно слънце, което понякога може да се опише като блаженство. Идеалите и чертите, които Oк представя, са признати и приети в целия свят. 

Слънцето Oк също е силно лоялно, когато се фокусира върху кауза или институция, с която се е съюзило. Това може да не води непременно до вярност към хората, макар и най-често да е. Това слънце неуморно подържа и защитава това, на което се е посветило. Ок, рядко се проваля, но това се случва понякога, когато не влага дискретност и способностите му се губят, защитавайки изгубени каузи. 

В бизнеса слънцето Oк е истински враг на бедността. Има успех там, където се прилагат талантите на слънчевата му съдба. Oк е екстравагантен, щедър и щастлив с просперитета си. Това слънце може да прояви силен екипен инстинкт, към който да се придържа  по време на трудности. Способността му да бъде добър колективен играч също е добра подготовка за лидерските му позиции. Това е смело слънце, което се наслаждава на лидерските си позиции, но знае интуитивно, кога е дошло времето да го последват другите. Това е творческо слънце, което понякога може да се изяви в политиката или изкуството. Преуспяващо в собствения си бизнес, слънцето Ок е добър работодател. То има способността да вдъхва вярност в другите, защото има такава лоялна природа. 

Тези слънца, които са родени под знака на Oк имат и силна лоялност към общността, града, страната и в най-широк смисъл проявят дълбока вярност към човечеството като цяло. Имайки това предвид е лесно да се разбере защо Ок се включва в политическите процеси. Някои Ок дори могат да станат национални лидери, които помагат на общностите за по-светло бъдеще. Някоихора, родени с това слънце са толкова ангажирани с избраната от тях кауза, че могат да направят и лични жертви за общността, групата или семейството си. 

Oк се радва на пътешествия и обича да се разхожда. Тези слънца обичат да проучват района в който живеят и далечните земи. Oк често се потапя в творческите изкуства. Рисуване или живопис ги привлича най-много. Рядко се отдават на света на изкуството, но имат добро чувство за перспектива, хармония и ритъм и могат да получат значително ниво на признание. Те виждат в творческата си работа занаятите или техниката, които трябва да бъдат практикувани и усвоени, защото слънцата Oк се интересуват най-вече от техническите методи и умения. 

Други слънца, родени като Ок могат да покажат своето ворчество в социалната и политическата арена. Някои желаят публични лидерски позиции, докато други могат да търсят изява в образованието или социалната дейност. Oк е талантлив и се радва на светлината на прожекторите, често като учител или влиятелен оратор. Тъй като политиката е част от интересите на Oк, това слънце обикновено е информирано за новостите в ежедневните проблеми. Oк може да има конкурентно и силно влияние и може да бъде доста разумно. Понякога Oк проявява творческата и оригиналната си страна, но чрез увлечение към необичайни идеи и идеологии някои хора, родени със слънце в Ок стават доста ексцентрични. В по-широк смисъл Ок може да види по-голямата картина и да помогне на човечеството за неговото бъдеще. 

Семейното одобрение е важно за Oк. Често семейните въпроси ще оформят живота му. Бащата обикновено е най-важният и влиятелен родител и е източник на вдъхновение или конфликт. В някои случаи фигурата на бащата оформя пътя, създавайки ситуация, в която Ок смята, че няма друг избор, освен да следва поставените цели. Поради този емоционален контрол Oк може да създаде дистанция между себе си и фигурата на бащата, или между тях да възникне конкуренция. Ако случаят е такъв, тези слънца ще изразходват много време и енергия в борба срещу това доминиращо влияние, за да се освободят от прогнозите и намеренията, определени от родителите. В крайна сметка Oк ще трябва да сключи мир с тях и да приеме фактите за това кой, за какво и къде се намират родителите в неговото развитие. Ок трябва да се научи да се справя с чувството на обида, защото си мисли, че родителите му не го подкрепят материално или емоционално. Тези проблеми с родителите могат да доведат до отрицателни последици на по-късни етапи от живота на Ок и могат да бъдат излекувани от Oк при разглеждане на детския му  опит от по-широка перспектива. 

Oк е идеалист и може да се съпротивлява да признае това, което наистина се случва. Други слънца Ок могат да бъдат изпълнени с идеи и идеологии, да се изгубят в света на идеите и да загубят връзка с действителността. Някои слънца, родени под влиянието на Oк могат да бъдат емоционално трудни за въздействие. 

Oк има склонност да се фиксира върху една идея или идеал, а това може да доведе до вредни и разрушителни резултати, тъй като слънцето Ок не може да се освободи от връзките, създадени от еднопосочния му разум. Лоялността към идеи и идеали, съчетани с ревност, гняв и страх, може да попречи на Ок при обединяване с другите и извличане на идеи и от други източници. Ок има някои отговори, които да сподели с човечеството, но и други слънца имат своите виждания. Обърнете внимание на идеите на другите хора и вижте как те хармонират с вашето определение за истината. Не забравяйте, че човечеството никога не престава да се развива и да се учи, тъй като това е съдбовно. 

Oк постоянно се потапя в драмите на живота. Проблемите на взаимоотношенията и общността могат да създадат голям зрелищен спектакъл, докато Oк е в тези илюзорни игри на живота. Продължавате ли да участвате постоянно в драмите на живота? Запитайте се, дали реагирате от страх, гняв или ревност? Вместо да реагирате, просто фиксирайте събитието и се поучете от него. 

Предизвикателството пред слънцето Oк е да стане многопосочно-перспективно.  Разглеждайте житейските ситуации от много гледни точки. Получете уроците, в които сте свидетели на житейските драми. Отделете емоциите си от драмата. Преместете се в място за учене и избор. Преминете от старите драми и модели към нови перспективи и възможности. Това ще ви помогне за решаване на вашите проблеми с емоционалната незрелост. Помнете, че винаги има избор и няма жертви, както и няма необходимост от виновност, има само обучение и еволюция на духа. 

Подтиснатостта при Ок може да възникне от общото чувство за липса на подкрепа по пътя му и усещането, че е сам в света. От гледна точка на Ок изглежда, че е откъснат от слънчевото семейство и спътниците (приятели) по съдба. Колкото повече слънцето Ок живее истинската си съдба, толкова повече ще намери други като него и ще получи от тях любяща подкрепа. Отворете се за подкрепата на приятелите си. Позволете на себе си и приятелите да изграждате свещеното доверие между вас. Ок трябва да осъзнае и да си спомни вътрешната връзка на всичко съществуващо със сърцето. Помнете, че никога не сте сами. Вие сте този, който държи света отделно от себе си. Запитайте се: защо се отказвате от другите. Това страх ли е? Ревност? Гняв? От какво се криете? Докато не приемете себе си напълно, ще откриете, че се стремите да удовлетворите самотата извън себе си. 

Всички драми и емоции, които слънцето Ок чувства, имат позитивно намерение, те помагат за излизане на светло на истината за ситуацията, за основната причина. Силните негативни емоции обикновено идват от дълбоко скритите рани и неразрешените конфликти. Лесно ли се поддавате на ревност и собственичество? Ако е така, научете се да влизате в обувките на другия и да погледнете проблемите си и от други гледни точки. Удължете себе си от гледна точка на всички виждания и схващания и се почувствайте свързани с другите. Когато проблемите са излекувани, Ок се превръща в лоялна светлина за истината, отваряща портали към бъдещата съдба на човечеството. 

Oк е порталът към новото начало, пътят към Ица, Златната Ера.

Прочетете допълнително за слънчевият печат
10 Бяло Куче - ОК (OC) - 1 ; 10 Бяло Куче - ОК (OC) - 2

МНЕНИЯ

В момента няма налични мнения.

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.