Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Двайсет и шест (26) годишен фрактал
Периода между 1987 г. и 2013 години, разделен на два 13-годишни “Вълнови Модула”. “Конспект” на 26000-годишния цикъл на еволюцията на човечеството, където през първия 13-годишен Вълнови Модул, историята "е в предишното си състояние”, докато през втория Вълнови Модул от 13 години предисторията се завръща към галактическото време. Галактически фрактал на числото 26 определя еволюционните цикли.
Ден извън Времето (Зелен ден)
Винаги е на 25 юли от григорианския календар. Служи за синхронизация на Слънчево - Галактическата година с 52-годишния цикъл. Независим е от цикъла на 13-те луни и е галактически ден на свободата.
Дриймспел (Вълнов Модул на четири-измерност)
Функция на пет-измерното Галактическо-Слънчево изравняване на планетата; 26000-годишния цикъл на самовъзстановяващия се генезис на планетарните замъци. Всяка условна реалност, не съответстваща на между-размерната реалност създава ентропично завихряне на историята. Играта в Четири-измерността е лекарството от загубата на галактическата памет.
Дъгова Нация
Четири космически коренни раси, пробудени за подготовка към отплаване на Кораба на Времето Земя - 2013. Играчи в Четиримерния Вълнови Модул, приемащи планетарни команди (което стана възможно след Превключване на Времето от 26 юли 1992 година).