Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Иблис
Името на Падналия Ангел на Сътворението; известен като Сатана; Илюзорна сила на човешкото его във всички негови форми.
Измерение - трето
Пространството като физичен план на битието. Проявена форма на естествения световен ред. Еволюционна арена на галактическото битие. Неотделимо от четвъртото измерение.
Измерение - четвърто
Времето като всеобхватен, нефизичен план на битието. Разумност на естествения световен ред. Континуум на галактическото битие.