Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Магнитен портал
Първи ден на всеки Вълнови Модул съвпадащ с Първи Тон
Малдек
Името на петата планета от системата Кинич Ахау, разрушена в хода на “войните на времето” - сега е известна като астероиден пояс след Марс.
Материализъм
Вяра в изключителността на тримерната “рамка”, разяждаща собствената си основа от прекомерно експлоатиране на физическия план. Убеденост, че времето е функция на пространството.
Матрица
Правило на холона, съгласно което всяко фрактално отношение или кин съхраняват своята еквивалентност. Неговото действие надминава сферата на всяко тримерно правило или закон, което не е свързано с еквивалентността на отношенията или киновете. Също - 5-та клетка на времето и 5-я Г-фрактал на галактическия оборот, съдържащ обертонова чертичкова (5) хроматика.
Матрица
Правило на холона, съгласно което всяко фрактално отношение или кин съхраняват своята еквивалентност. Неговото действие надминава сферата на всяко тримерно правило или закон, което не е свързано с еквивалентността на отношенията или киновете. Също - 5-та клетка на времето и 5-я Г-фрактал на галактическия оборот, съдържащ обертонова чертичкова (5) хроматика.
Мая
Название на цивилизация в Централна Америка, На Класическия Период съответства цикъл Десети Бактун, 435 г. – 830 г. след н.е.; Галактическите навигатори на времето.
Механизация
Последен стадий на цивилизацията, когато материализма се изразява с лозунга: “Времето е пари”, което позволява господството на ентропични явления и общопланетарна деградация.