Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Окултен квартет
Всеки две двойки окултни кинове от Хармоничния Индекс, сумата на галактическите тонове на които е равна на 28. Основа на “тъкачния стан на 13-те луни”; 52 портала на галактическа активация. Базис на системата на киновите кредити.
Оракул на Петата Сила
Набор от постоянни отношения, свързани с Кина на Съдбата; В Телектонон се използва за проследяване на ежедневните пресичания на времето и за прочит на Oракула на Седемте Поколения.
Оракул на съдбата
20 основни типове съдби, отключващи 100 кода на паметта - с цел пробуждане на четирите космически коренни раси и 20-те слънчеви племена на дъговата нация.
Оракул на четири-измерността
100 типа съдби, служещи за основа на възстановяване на галактическо - слънчевата памет и “разпределения на ролите” на планетарните кинове за достигане на целта – отплаване на Кораба на Времето Земя - 2013.
Основа на тъканта на времето
Тримерна затворена система, управляема от патриархалния календар, който е лишен от цикличност. Създава условия, при които ентропията, материализма и цивилизацията стават единна функция.
Основен тип на съдбата
една от 20-те мандали с пет венчелистчета (съответстващи на 20-те слънчеви племена) на Картата на Оракула.
Отношение
Пропорция на променливи величини, самата тя остава непроменена. В Четиримерното време винаги е управявана от принципа на радиалната матрица.
Ошлахун Тику
Призив за изпълнение на силата на тринадесет, съзнателна сила на времето; Също определя и тринадесет-мерната вселена.