Елементи

20-те Слънчеви Печата

Печатът се отнася към първия вид Галактически импулси. Той носи информация за призванието и отговаря на въпроса: Кой съм аз?

Тонове

Вторият вид импулси е Тонът на Творчеството. Той дава отговора на въпроса: Какъв съм аз? Какъв е моят творчески потенциал?

Плазми

7 Радиални плазми. В тази космология, седемте основни точки, съдържащи се в изображения, които са кодирани от всяка една от Радиалните плазма и образуват кубични решетка

Руни

Руните са древна келтска магическа система, която показва основните сили в природата, изобразени чрез питкограми. Според едно древноскандинавско предания руните са дар от Бог Один – така се казва и едно от най-известните методи за гадание.

Хексаграми

И Чинг (И Дзин) или Книгата на Промените, е една от най-старите запазени книги в света, която е била използвана като система за предсказания в продължение на повече от 3000 години. В Азия И Чинг е един от най-популярните методи за гадаене и предсказване.

Цолкин

Основният календар на маите се нарича Цолкин или свещеното броене. Най-общо Цолкин е вечен календар от 260 дни, създаден на базата на пермутациите на 20 символа и 13 числа.

13 Луни

13-Лунният календар отразява движението както на Луната около Земята и оста си, така и това на Земята около Слънцето. Освен това, той е една опростена матрица, при която всички месеци имат равен брой дни – 28.

Хааб

Хааб е друга календарна система, използвана от маите. Представлява цикъл от 365 дни, приблизително една слънчева година. Обикновено се състои от 18 месеца по 20 дни всеки, като накрая се прибавя един 19-и месец от 5 дни.

Лонг Каунт

С цел да синхронизират още по-продължителни периоди от време, маите изобретили календарна система, наречена Дълго броене. В него дните се отчитат от един фиксиран момент насам, приет за начало на цикъла.

Телектонон

Телектонон на Пакал Вота. Говорещият камък на пророчеството, който обединява хората на зората с хората на книгата. Telektonon е технологията на телепатия разкриваща ден по ден разрастването на 13- Лунният 28-дневен календар. Неговата цел е да се преодолее робството на фалшивото време и възстановяване на правомощията и знания за реалната времева синхронизация.

Проект РИНРИ

Проект Ринри - е от четири годишна серия от медитации, които са синхронизирани в световен мащаб и които имат за цел да активирате светлинното тяло на планетата. Това ще ни позволи да се свържем със Земята и помежду си. По време на прехода от биосферата към неосфера и активиране на планетарните телепатични области.