Елементи

ТЕЛЕКТОНОН

Телектонон на Пакал Вота.  Говорещият камък на пророчеството, който обединява хората на зората с хората на книгата. Telektonon е технологията на телепатия разкриваща ден по ден разрастването на 13- Лунният 28-дневен календар. Неговата цел е да се преодолее робството на фалшивото време и възстановяване на правомощията и знания за реалната времева синхронизация.