Елементи

ПРОЕКТ РИНРИ

Проект Ринри - е от четири годишна серия от медитации, които са синхронизирани в световен мащаб и които имат за цел да активирате светлинното тяло на планетата. Това ще ни позволи да се свържем със Земята и помежду си. По време на прехода от биосферата към неосфера и активиране на планетарните телепатични области.
С участие в проекта Ринри, Вие получавате възможност за възстановяване на загубената връзка със ПСИ-банката на планетата, съдържаща всички знания за космоса.