Елементи

ПЛАЗМИ

7 Радиални Плазми и Старши Аркани

В тази космология, седемте ключови момента се съдържат в изображенията, които са закодирани във всяка от Радиалните Плазми и образуват кубична решетка, организирана по следния начин:

№ на плазмата
Аркан
Плазма
Изображение
Плазма
 1 Трон Дали дали
 3 Тайна Гама гама
 6 Трансцедентност Лими лими
 7 Куб  Силио силио
 5 Време - Пространство Алфа алфа
 4 Инициация Кали кали
 2 Аватар Сели сели

Формата и движението на космологията на Старшите Аркани приемат образа на Хептагонон на Разума, или Първичния Кубичен Партон, в който съотношението на числата 1 и 2 описва горната и долна стена на куба, числата 3 и 4 описват предната и задна стени; числата 5 и 6 - дясната и лява стена на куба; С числото 7 се определя централната точка на куба.

Седемте илюстрации, описващи Седемте Старши Аркани на Закона за Времето, са възникнали при непосредственото вдъхновение от съзерцаването на Трона в Храм 19, град Паленке, открит през 1999 г. Следва кратко описание на всяка от тези рисунки.

throne ТРОН
В космологиата на Паленке пазител на трона е Болон Ик, покровителка на аватарите. Тя е изобразена в горната част на рисунката. От двете страни на главата й е изобразен принципа на космическото редуване. Отдолу е схематичната рисунка на трона, открит в 19-ия храм. В космологията на седемте тронът е емблема на могъществото, което Бог, Върховният и Единствен Творец приема на седмия ден от сътворението. Глифовете, отнасящи се за Болон Ик на Трона на Паленке са изобразени долу вляво, а глифовете, отнасящи се за съвремената Болон Ик са отдясно. В нейния сърдечен център е изображението на капака на саркофага от гробницата на Пакал Вотан, плътно отдясно е матрицата Цолкин. Отляво на капака на саркофага са двата глифа на 13 Кими и Ек Чуан, звездния пътешественик. Над глифа на Ек Чуан се намира  печатът на Тулан с всевиждащото око в центъра.

  

АВАТАР.
Аватарът, въртящ Колелото на Времето, представен на долната стена на куба - тази, която се допира до равнината на Земята. Само Аватар може отново да възстанови посланието на ”Трона на Господ”. Именно Аватар е този, който познава времето и възражда времето. Отгоре се намира посланието на Аватара – посланието на Тринадесетте Луни, балансирано с двата символа на космическото редуване. Отдолу в центъра е голямото Колело на Времето с 20-те печата и тринадесетте тона на творчеството, които заедно съставят матрицата Цолкин, основното утвърждение на Закона за Времето. Под голямото Колело на Времето се намира капака от саркофага на Пакал Вотан, който изцяло закрива единнадесетия от 20-те печата, Маймуна, галактическия печат на Аватара на Закона за Времето. Отляво долу се намира  Кокопели, гърбавия флейтист, който известява прехода между световете; а долу отдясно е символът на Великия Цикъл на Арктур, 104.000 г, който се използва многократно в книгата "Земя Възходяща".
avatar

 

mystery ТАЙНА 
За да съобщи посланието за обновление, Аватар трябва да има познания за Тайната. Именно връзката между невидимото и видимото съединява всички неща в първичната матрица на синхронния порядък на реалността. Тази тайна е известна като Смърт и Просветление, което е аналогично на знанието за тайната на смъртта. Това е изобразено в центъра на рисунката Паметник на Дхармакайя, или погребалния храм на единадесетия Трунгпа Тулку, учителя на Аватара на Закона за Времето. Паметникът е установен в центъра на Цолкин, около който виждаме края на капака на гробницата на Пакал Вотан. От четирите страни на капака на гробницата излизат четири костенурки; те представляват четирите свята, изминали досега, които се символизират с четирите Земи в ъглите на рисунката.

 

ИНИЦИАЦИЯ.
Тайната, открита от Смъртта, представлява сама по себе си  Инициация, вход в Петия Свят на Центъра, знание на знанията и преминаване през Смъртта в пълно съзнание и по време на живота и след това. Гробницата олицетворява силата на Посвещението. От всички гробници гробницата на Пакал Вотан е висшата емблема на Инициация. Тук тя е изобразена в центъра на матрицата Цолкин, която е поместена в голям кръг. Отгоре и отдолу на този кръг са двете изображения на Земята, представящи полярното равновесие, предсказано в пророчеството на Пакал Вотан. Отстрани са гравитационните генератори. В десният долен ъгъл  е глиф 13 Кими – ключът към разшифроване на пророчеството.
initiation

 

time and space ПРОСТРАНСТВО - ВРЕМЕ (ТУЛАН).
Първичната инициация на Пакал Вотан изисква представяне на Пространство - Времето, символизирано отгоре с Небесния Дворец и отдолу със Земния Храм, или Храма на Надписите в Паленке, На Чан представлява проява на Земното Пространство - Време на небесния град, известен като Тулан. Формирането на триъгълната форма на времето,  поддържана заедно с проявата на Пространство - Времето – това е Цолкин, Слънчевия Камък на ацтеките и ежегодните Тринадесет Луни на Земята. Линиите съединяват Цолкин с другите две форми и показват, задено с другите неща Нахуи Олин (4 Земя), Пророчеството но Слънчевия Камък.

 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТ
(излизане извън границите)
.
Цялостното правилно знание за фокусиране във Време - Пространството води към Трансцендентност, потвърждаване на Тайната и действие на Посвещението. Тук, фокусът на Пространство - Времето се освобождава в непостоянство (археологическа карта на Паленке), в същото време влиза на мястото си  в сила по-висок непостижим ред на Галактическото Същество. В десния долен ъгъл е печатът на Тулан. Цолкин е в гърлената чакра на Галактическото Същество; отдясно от него се намира звездната карта Кинич Ахау, показваща положението на Земята, която е изобразена като октаедър; отляво на Съществото се намира щитът на Арктур (Ламат).
transcendence

 

cube КУБ.
Процесът на Инициация води към седмия стадии и магическото пресъздаване на Куба с неговите шест стени и с неговите три вътрешни равнини, които могат да бъдат познати само саморефлекторно след като Господ приема могъществото на Трона. Така както Трона, Кубът се пази от Болон Ик, Пазителка на Аватара, в сърцето на който се намира Посвещтения Трон, представен от галактическите маи на Копан. Костенурката  и емблемата на Движението за преход към календара Тринадесет Луни в името на мира се намира отгоре, а отдолу е символа на Тулан и глифа на Звездния Странник, Ек Чуан.