Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Вавилонска Кула
Името на фалшивото време от началото на историческия цикъл (1 Бактун, 3113 преди н.е.); Основа на Планетата Вавилон.
Вълнов модул
Название на тринадесетте галактически тона, управляващи двадесет 13-дневни цикли от 260-дневния галактически оборот, както и цикъл на Календара 13 Луни. 13-кинов фрактал на холона, съставящ една двадесета част от галактическия оборот. 4 такива вълни образуват 52-кинов Г-фрактал. Също е известна като 13-тонален Вълнов Модул.
Вълнов модул (26 годишен)
Последните 26 години от 26-хилядолетния цикъл на вселенския Вълновия Модул на Четиримерността (периода от 1754 г. до 2013 година). Състои се от 5-годишен период, необходим за промяната на предишната история, 8-години за глобално изчистване и 13-годишен период за предстартови изпитания на Кораба на Времето Земя. “Конспективно” се предава с отношението 5:8::8:13.
Вълнов модул (Свастика)
Прес-форма (Матрица) на времето и модул за синхронизация, основан на редуването на тринадесетте галактически тона.
Вълнов модул на Историята
Наложената честота 12:60, създаваща затворения тримерен свят, където преимуществено е засилена “нишката на основата” на тъканта на времето. Това съвпада с началото на Генезиса на Луната на 5200-годишния цикъл на зеления замък на очарованието, което е станало 3187 четиризмерни години преди това.
Вълнов модул на Планетарното Служене
Цикъл от Тринадесет Луни, организиран от четири четиримерни пулсари на времето.
Вълшебен полет
Способността да се съединяват помежду си Вълновите Модули на замъците, спиралите на галактическо въртене, спектралните обороти и различните Вълнови Модули на Четиримерността. Творчески обединено пространство между космическите и магнитните портали на два Вълнови Модула.