Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Г - Сила
Четиримерно галактическо време като пета сила. Принцип, който обвързва фракталите на времето в холона. Лъч на радиална синхронизация на галактическото време. Обертонова “шестица”, свързваща и хармонизираща измеренията помежду си.
Галактическа Пета струна
Хармоничен резонанс на звездната система с галактическия ред на петата сила. Означава вход във вселенския живот. Следващото подобно звучене е в 2013 година.
Галактическа Сигнатура
"Духовно име", прието от планетарния Кин съгласно името на неговия галактически вход (определено от датата на раждане) и внесено в Книгата на Киновете.
Галактическа Слънчева Година
Цикъл на синхронизация, състоящ се от 13-те лунни месеца - от 26 юли по григорианския календар до 25 юли на следващата година.
Галактическа Федерация
Организация на интелекти от висши измерения, отговорни за извършване на триизмерен експеримент на свободната воля, сега е фокусирана върху планетата Земя.
Галактически Активационен Портал (ГАП)
Входове в галактическото съзнание; 52 галактически входа, групирани в тринадесет набора от двойки окултни кинове (квартети). Сумата на тоновете на тези квартети е 364 – числото на дните от 13-те лунни месеца. В качеството си на основен шаблон на Хармоничния Индекс, тази конфигурация се нарича “Тъкачен Стан на 13-те Луни”.
Галактически Вход
За Галактическия Компас е комбинация от 13-те галактически тона и 20-те слънчеви печата (всичко 260). Това е същото, както 260-киновия галактически оборот и 260-те групи за синхронизация от Книгата на Киновете.
Галактически Елементи (Четирите Стихии)
Жълт огън, Червена кръв, Бяла истина и Синьо небе – основа на четирите галактически сезона и четирите хроматики.
Галактически Ефемириди
52 галактически входа за деня 26 юли на всяка година (виж Галактически Компас), с цел корелация на слънчевата година съгласно 52-годишния галактически цикъл. 5 набора от тези цикли са 260-годишна Епоха на Трансформацията (1754 г. - 2013 г. след н.е.)
Галактически Запис
Маянска система за отброяване, състояща се от точки и чертички, код 0-19; Определя тринадесет тоновия код на Вълновия Модул на четиримерното време, който задава цикъла от Тринадесет Луни.
Галактически Календар
260-кинова галактическа, въртяща се прес-форма/матрица. 13 галактически честоти, притежаващи кодовете на 20-те слънчеви печати; 5 галактически фрактала; 20 вълнови форми; 52 пет-кинови хроматики; 65 четиридневни хармоники на клетките на времето; Четири 65-кинови спектъра.
Галактически Компас
Средство за преобразуване на всяка тримерна дата в четиримерен вход. Състои се от Галактически Ефемериди - зеления пръстен на корелиращите дати и петте въртящи се диска.
Галактически Сезон
65-кинов спектър - една четвърт от спектралния оборот, носещ кодовете на четирите полярни кина: Червена Змия, Бяло Куче, Син Орел и Жълто Слънце.
Галактически Тон
13 сили на творчеството, намиращи се в непрекъсната връзка един с друг и формиращи фигурата на вълновия модул.
Галактически Честотен Код
Отношението 1:13. 13 честотните редове, всеки от които носи в себе си великолепието и функциите на галактическата цялостност. Прес-форма/матрица на тринадесетте единици на “конспективната” космология на холона. Рекомбинантен двоичен код за изчисление, състоящ се от тринадесет единици (точки-чертчки). Прес-форма на галактическата вълнова форма (Вълнов Модул).
Галактически Щит
Емблема на Галактическата пета сила. Изразява принципа, лежащ в нейната основа: Хроматическото разгръщане.
Галактическо Време
Четиримерна матрица, “раздвижваща” третото измерение посредством фракталните хармоники.
Галактическо Въртене
260-кинова последователност “се зацепва” със слънчевата 365-дневна година точно на всеки 52 слънчеви години. Отношението на оборотите към слънчевата година е равно на 7:5 (7 галактически оборота = 5 години). 36,5 галактически оборота = 26 слънчеви години, 73 галактически оборота = 52 слънчеви години.
Галактическо Слънчев Код 0-19
Цикличност на галактическата информация от Слънцето и обратно към него с участието на 10-те планетарни орбити; Всяка от орбитите има две кодови числа на двата си слънчеви печати: Галактическо число (вдишване) и Слънчево число (издишване). Сумата на тези две кодови числа винаги е 19. Двойките създават аналоговите кинове.
Генезис
Точка на всяко зараждане; начало на всеки процес. В 4-измерната система, генезисът произхожда от три точки: магнитен дракона, магнитна маймуна и магнитна луна и е “конспект” на инволюционното отношение 5:3::3:2.