Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Календар 13 луни
13 неизменни 4-седмични, 28-дневни цикъла, наричани лунни месеци (Луни). 13 Луни съставят слънчевата година минус 1 ден (зелен ден, 25 юли, Ден извън времето). Пълното изразяване на модула на синхронизация, състоящ се от 13 части, за стабилизация на 13-те лунни цикъла на планетата Земя.
Карта на оракула
Разпределяне на 20-те основни типове на съдбата в съответствие с петте клетки на времето: клетка “Вход” - отдясно, клетка ”Запазване” - отгоре, клетка “Обработка” - отляно, клетка “Изход” - отдолу; клетката - Матрица се намира в центъра. Подреждането/ подравняването на всяка клетка на времето е обратно на часовата стрелка и се състои от четири цветови константи: червена в десния горен ъгъл, бяла - в левия горен ъгъл, синя - в левия долен ъгъл и жълта - в долния десен ъгъл.
Карта на пътешествието
Петте замъка на Кораба на Времето Земя, създаващи 20-те крила/Вълнови Модули на 260-киновия галактически оборот. Червеният замък е отдясно, Белия - отгоре, Синия - отляво, Жълтия е отдолу и Зеления - в центъра. Разположението на четирите крила/Вълнови Модули на всеки замък е обратно на часовата стрелка, при това Червения Вълнови Модули е отдясно, Белия - отгоре, Синия - отляво и Жълтия - отдолу.
Катун
Цикъл от 7200 Кина или дни, 20 катуна във всеки Бактун; Не повече от 19 слънчеви години, едно човешко поколение.
Кин
Галактическа единица за измерване, базис на всички числови отношения и взаимни връзки. Еквивалент за един ден; Една от тринадесетте единици на Вълновият Модул; Всеки човек; Всеки галактически вход. Фрактална единица или мярка: Един кин е галактически честотен диапазон; 13 кина са една вълнова форма. Едно денонощно въртене на Земята. 260 кина са 1 галактически оборот. Също – обединен с галактиката човешки холон
Кин (Аналогов)
Цветовите съотношения червено-бяло, синьо-жълто; а също и всеки два слънчеви печата, кодовите номера на които в сума дават 19 и явяващи се планетарни партньори.
Кин (Антиподен)
Полярни противоположности; Цветовите съотношения червено-синьо, бяло-жълто; Всеки два слънчеви печата с противоположни цветове в едно Земно Семейство, кодовите номера на които отстоят един от друг на 10 номер. В един галактически оборот - всеки два слънчеви печата с противоположни цветове, имащи един и същи галактически тон и отстоящи един от друг на 130 кина (10 Вълнови Модула).
Кин (Корелиращ)
19 дневна-константа от зеления пръстен на Галактическия Компас за преобразуване на тримерното време в четиримерно; Галактически ход, съответстващ на всяка от тези деветнадесет дати.
Кин (Окултен)
Цветови съотношения на син - бял, червен - жълт цветове. Всеки два слънчеви печата, чиито събрани кодови номера дават числото 21. В системата на Оракула - скрит, непроявен фактор. В Хармоничния Индекс на окултните кинове – това са всеки два кина, обратно - симетрични един на друг съгласно закона за окултните цветови отношения, при това сумата на галактическите им тонов е винаги е равна на числото 14.
Кин (Планетарен)
Човек, идентифициращ себе си с един от галактическите входове (съгласно датата на раждане), приел своята галактическа сигнатура и отново стъпил на борда на Кораба на Времето Земя, като активатор на холона.
Кин (Съдбовен)
Название на ежедневната позиция в съответствие с 260-киновия Галактически Оборот; Централен Кин на Оракула на Петата Сила.
Кинич Ахау
Така галактическите Маи наричат нашето Слънце и неговата планетарна система; Слънчевата система ката цялостен организъм. Звездна система от десет планетарни орбити, разположена в експерименталната зона на галактиката. Фокус на галактическото заселване на петата сила. Има потенциала да създава между- измерна галактическа хармоника на петата струна, която ще прозвучи през 2013 година.
Кинов Еквивалент
Различни величини или значения, приемани от кина като единица за измерване; еквивалент на отношения.
Кинова Асамблея
Всяко събиране на планетарните кинове за получаване на отчет за извършените приключения и приети решения за нови пътешествия; провежда се на 12 (кристален) кин от всеки вълнов модул.
Кинова Кредитна Система
Скритите кодове на Хармоничния Индекс, основани на окултните квартети. Кредити на хармониките на галактическите тонове, получети с помощта на изкусното декодиране на галактическите входове, интерпретации на различните Оракули и ролеви игри в Четириизмерната система.
Клан
Първоначалната галактическа команда (група, екипаж) за колонизация, подбрана на основата на четирите галактически елемента (стихии) и съответстваща на една от четирите хроматики: Жълт клан на огъня, Червен клан на кръвта, Бял клан на истината и Синия клан на небето.
Клетка на времето
4-кинова последователност, зададена с четирите първични цветове; 5 клетки на времето съдържат 20 слънчеви печати. 65 клетки на времето съставят галактически оборот. Червена клетка на времето - приемане, Бяла клетка на времето - съхранение, Синя клетка на времето - преработка, Жълта клетка на времето - изпращане, Зелена клетка на времето - матрица
Клетка на паметта на генезиса
Един от петте набора (двойки) на антиподите. В системата на Оракула е основа за реконструкция на 26000-годишния Цикъл на Четиризмерност на Кораба на Времето Земя - 2013.
Клетки на времето
Пет клетки, създадени от петата сила при усвояване на кодовете на четирите космически коренни раси. Самоциркулираща основа на Кораба на Времето; при съединяване с 13-те галактически тона се създава основа за 65 хармоники на Хармоничния Индекс и Книгата на Киновете.
Кодов номер
Номер, съгласно галактическото броене 0-19 (на обратната страна на картите със слънчевите печати и на Картата на Оракула)
Кодово наименование
Трите характеристики на всеки слънчев печат.
Кораб на времето
Планетата Земя по своята орбита, създаваща четвъртото измерение, което включва в себе си третото. Междуизмерно транспортно средство; 26-хилядолетен спирален полет, състоящ се от пет замъка, носещи кодовете на 20-те Вълнови Модула и 260-те галактически входа - за стабилизация на планетата Земя и звездната система Кинич Ахау.
Космически коренни раси
Четиримерен генезис на човешките раси в съответствие с цветовия код: червен-бял-син-жълт. Основа на завъртането на клетките на времето за 20-те слънчеви племена; завършеност на съдбата на дъговата нация от Кораба на Времето Земя - 2013. Червено, Бяло, Синьо и Жълто цветови семейства, формиращи 20 слънчеви племена на Кораба на Времето Земя - 2013 с цел създаване на дъговата нация (след Превключване на Времето).
Кредити на времето
Хранилище на натрупаните четиримерни свързаности, преведени на персоналната тримерна кинова “сметка”. Творчески и справедливо распределяни от планетарните кинове по време на Асамблеите на Киновете.
Кръгла маса
Ассамблея на планетарните кинове, преминаваща в кристалния чертог на всеки вълнов модул (тон 12). Място, където се съблюдава закона за абсолютното равенство на планетарните кинове.
Куб на Закона
виж Закон за Куба
Кушан Суум
"Пътят, простиращ се до основите на звездите, преминаващ през всяко от небесните измерения"; Ефирни нишки, свързващи слънчевия сплит с Центъра на Галактиката, "Пъпната връв на Хунаб Ку"