Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Пакал Вотан
Специален свидетел на времето; Предвестник на Куба на Закона и "Говорещият Камък на Пророчеството"; Времето на неговото управление е 631 г. – 683 г. след н.е.
Паленке
Мястото на Свещения Храм; Мястото на Земното управление на Пакал Вотан; Града е известен и като Нах Чан; разположен в щата Чиапас, Мексико.
Пета сила
Хроматичен фактор “четири-плюс-едно” на галактическата рецикличност на времето; Принцип на радиалната матрица. Представена като Галактически Щит на Картата на Пътешествието; Последователната сила на петото измерение, известна като “Г-сила”.
Пета сила - "Петица"
Обертонова матрица, поддържаща центъра. Позиционна единица на математическия код, разгръщаща целия потенциал на обертона. Времето като между-измерна радиална матрица, “Зацепващо устройство” за Г-силата.
Планета Вавилон
Име, дадено на съвременната цивилизация на материализма; Човешкото съзнание, поробено от времевата честота 12:60; Съответства на Тринадесети Бактун, 1618 г. - 2012 г. след н.е.; Трябва да бъде премахната с Телектонон.
Планетарна решетка
Система от 10 планети с техните взаимни връзки със звездата - Слънце, като всички планети са орбитално “обвързани” с два слънчеви печата: по един за галактически вход и един, за слънчев изход.
Планетарни партньори
Слънчевите печати, разположени от двете страни на съответстващата им планета. Сумата на техните кодови номера винаги е равна на числото 19. Това е същото, както аналоговите цветови двойки червено-бяло, синьо-жълто
Планетарно изкуство
Действия на обединилия се с галактиката човешки кин, действащ в съгласие с честотната решетка на планетарния холон и планетарните семейства. Симбиоза на четиримерния човешки холон с планетарния холон.
Превключване на времето
Преход от тримерното време към галактическа четиримерност. 26 юли 1992 година (галактически вход на 13 тон - Буря); точка на приемане на 13-лунния календар и пробуждане на Дъговата Нация за благото на Кораба на Времето Земя - 2013.
Превключване на полюсите
Точка на обратния преход от тримерното време (по часовниковата стрелка) в четиримерно, движещо се обратно на часовата стрелка. Времето, когато всички исторически и материалистически процеси са изчерпани. Момент на пробния пуск на Кораба на Времето Земя - 2013, който открива тунела на времето Земя - Уран.
Преобразуваща прес-форма
Слънчево - Лунен Земен календар от 13, 28-дневни месеца, плюс един “рецикличен” зелен ден, синхронизиран както със Слънчево - Галактическия календар, така и с галактическото въртене. 8-те цветно - кодови последователности на Слънчево - Лунния Земен календар включват в себе си периода от 25 юли 1992 година до 25 юли 2000 година.
Приключение
Всяко действие, предприето от планетарните кинове за благото на Кораба на Времето Земя, сведено до същността и представено за разглеждане от Асамблеята на Киновете (идеалното време е кристалния тон на всеки вълнов модул)
Пулсар
Геометрична структура на времето – Вълновия Модул, създадена с четирите цветови константи, създаващи четирите пулсара. Взаимодействието на четирите пулсара създава “конспект” на четирите измерения: пулсар на времето – 4–то измерение, пулсар на живота – 1–во измерение, пулсар на усещанията/рецептори – 2–ро измерение и пулсар на разума – 3–то измерение.
Пулсари
Четиримерна геометрия на времето, синхронизираща тринадесет-тоновия Вълнов Модул в съответствие с четирите функции на измеренията: ВРЕМЕ, ЖИВОТ, ЧУВСТВА/РЕЦЕПТОРИ, РАЗУМ.
Пътешествие във Времето
Способност на холона да намира, получава и предава информация съгласно текущите потребности. Извършва се с тримерното его. Източник на сила за магическия полет.