Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Радиална матрица
Структура и “форма – отливка” на четиримерното време; основа на едновременост (съвпадение); шаблон на аналоговите двойки на код 0-19. Основа на Хармоничния Индекс.
Радиална полярност
Принцип на обратната симетрия, управляващ съотношенията на антиподните кинове от Картата на Пътешествието и окултните кинове на Хармоничния Индекс.