Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Свободна воля
Синтропично движение на фракталния холон в посока към саморегулираща се автономия и голяма свързаност с останалите холони. Основа на планетарното изкуство.
Синтропия
Закон, съгласно който автономния холон се привлича и въвлича в сътворчество с по- голямото цяло. Обратна ентропия.
Синхронометрия
Мярка за синхронност, четиримерна наука за практическа телепатия, приложима за ежедневно преместване на игровите елементи на игралното поле на Телектонон.
Слънчев печат
Символ / Икона на всяко от 20-те слънчеви племена. В матрицата Цолкин има 20 слънчеви печата.
Слънчева клетка
Един от петте набори, състоящи се от две двойки планетарни партньори. Всичките пет слънчеви клетки заедно регулират самоцикличността на галактическото вдишване и слънчевото издишване на галактическото време. Възстановяването на увредените във “войните на времето” междинни предаващи клетки е жизнено важно за активирането на петата струна на Кинич Ахау в 2013 година
Слънчеви печати (Двайсетте)
Хроматичен точково - чертичен код от пет знака в комбинация с четирите първични кодови цветове влизат в състава на 20-те слънчеви честоти, всяка от които се нарича слънчев печат (символ). В неизменната последователност на тези печати, 20-киновия цикъл на петте клетки на времето в съчетание с 13-те честотни диапазона създават галактическото въртене.
Слънчеви печати (Модели)
20 квадратчета, от двете страни на които е дадена информация за всяко от 20-те слънчеви племена. Използва се за подравняване/раздаване на Картата на Оракула, на Оракула на Съдбата и интерпретации за Вълновите Модули. На лицевата страна на всяка карта се намира слънчевия печат; на обратната страна е кодовия номер на този печат и набор от нейните характеристики.
Слънчеви Племена
20 групи от галактически заселници, породени от хроматичния принцип на петата сила, движещи се през четирите клана. Известни са като 20 племена на времето. Тяхната цел е стабилизация на десетте орбитални крила на Кинич Ахау
Спектрален спин (Въртене)
Замък на времето от 52-те хроматики, всеки от Вълнов Модул, на които е галактически “сезон” от 65 кина, или 13 хроматики. Сезоните носят кодовите имена на полярните Земни семейства: Червен източен сезон на змията, Бял северен сезон на кучето, Син западен сезон на орела и Жълт южен сезон на слънцето. Целта на спектралното въртене е да приведе в съответствие галактическия оборот с висшите хармоники на петата сила.
Спектри
65-кинов код от трите реда по 20 кина и един ред от 5 кина, “обвързани” с точково - чертичковия код на хроматиките; код на четирите първични цвята, обертониращи взаимодействието на Г-фракталите на галактическите спирали. Базис на основното фрактално отношение 1:5. Действа като “приспособление”, преместващо тримерното време към четиримерността.
Спора на планетарното изкуство
Цъвтеж на 26000-годишен цикъл на човешката еволюция. Плод от превключване на времето и изследванията на четвъртото измерение. Кораб на Времето Земя - 2013.