Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Фрактал
Честотен спектър, носещ в себе си симетрията на всички продължителности. Съотношението на холона с по-голям холон, винаги носи в себе си “конспекта” на тази цялостност.
Фрактално уравнение на Г-силата
5:8::8:13 описва съотношението на хроматичния код на числото 5 с галактическия честотен код на числото 13, при това числата 5, 8 и 13 формират реда на логаритмичната последователност. Разликата между кодовете на галактическата честота 13 и хроматичния код 5 е равна на 8; при комбинацията от кодовете на хроматичния код 5 и кода на Г-силата, числото 13 е базис на галактическо въртене.