Речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я
Хааб
Планетарна орбита, измерима с осемнадесет 20-дневни цикли, плюс пет дни Уайеб.
Хакер на Четири - Измерност (Дриймспел кодо-прекъсвач)
Мастер интерпретация на оракула и намиране на характеристиките на дните.
Хармоника
Код на клетките на времето, съответстващ на четирите космически коренни раси. Петте клетки на времето, носещи кода на един от 13-те галактически тона, създаващи 65-те хармоники на Книгата на Киновете. Създавайки отношения на взаимна инверсия, се образуват кодовете на Хармоничния Индекс – комбинации от окултните партньори и квартети. 4-кинова клетка на времето, имаща кода на една от 13-те галактически честоти. 13 хармоники за 1 Г-фрактал, умножени по 5 Г-фрактала, образуват 65 хармоники за 1 галактически оборот.
Хармоничен Индекс (Указател)
Пълен 260-кинов указател, в съответствие с петте клетки на времето и 13-те хармонични реда. Показва как 65-те хармоники формират инверсните двойки. Използва се за проверка на всички движения на компаса и за намиране на всички окултни партньори и антиподни кинове.
Хармоничен Ред
20–те слънчеви печата в режим на въртене на петте клетки на времето - от червения дракон до жълтото слънце. В съединение с 13-те галактически тона дават тринадесет хармонични реда на Хармоничния Индекс. Следват закона за обратната симетрия, съгласно който се установяват шест огледални набора от редове: 1 и 13, 2 и 12, 3 и 11, 4 и 10, 5 и 9, 6 и 8. 7-я ред няма огледално отражение.
Хармонично сближаване (Хармонична Конвергенция)
16 и 17 август 1987 година (Галактически входове: 3 тон, Орел и 4- Воин), ознаменуващи началото на обратното движение на Четиримерния Вълнов Модул на Историята. Това е инициацията на 26-годишното "Обратно отброяване" за старта на Кораба на Времето Земя - 2013.
Хептагонон на Разума
Четиримерна сила на седмичния куб, който предстои да се освободи в продължение на Седемте Години на Пророчеството, 1993 г. - 2000 г.; Както и биосферно - ноосферния преход; Изпълнение на колективния разум, воля и дух на човешката раса, организирана в естествената честота на времето 13:20.
Холон
Структура на четиримерната вселена; Четиримерно тяло на всяка развиваща се форма. Четиримерна съставяща на тримерното човешко его се нарича човешки холон; Галактическа цялост, коята е присъща на същностната пълнота, способност за самоорганизация и включване в многомерността. Четиримерна структура на времето, представена като тетраедър (тристенна пирамида). Всяко подразделение и всяка от неговите части в галактическата цялостност.
Холон (Планетарен)
Четириизмерната Земя като икосаедър (20 - страни), носещи кодовете на 20-те слънчеви племена. Структура на Кораба на Времето Земя-2013. Всеки от 20-те печата отговарят на определен биорегион на планетата. Четиримерна структура на кораба на времето Земя, носеща хоризонтално кода на петте планетарни семейства; Диагонално (от северния до южния полюс и от запад към изток) кода на 5-киновите хроматики; а също и диагонално (от северния до южния полюс и от изток към запад) четирите 5-кинови цветови Семейства/Раси. Тези три кода действат като планетарен жироскоп на галактическото време.
Холон (Слънчев)
Приемо - предавател на четиримерната Г - сила от местен мащаб. Основа на "мрежата" от 20 слънчеви печата, съединяващи четиримерното тяло на планетата Земя (планетарен холон).
Холон (Човешки)
Пета сила; 20-те кода на слънчевите племена, съединяващи четиримерното тяло с неговия тримерен скафандър. Всеки от 20-те слънчеви печата отговарят на 20 пръста на ръцете и краката на човешкото тяло.
Холономен
Качество на фракталната автономия, отразяващо и поддържащо цялото.
Холономия
Наука и кодекс от закони, управляващи на фрактален принцип действието на холоните.
Хроматика
Качество на четиримерното време, представящо себе си като непрекъснато рециркулиращ генезис; Пет-кинова последователност, първия и петия кинове, на която са винаги от един и същи цвят. Динамиката на четирите цветови константи се привежда в движение с петия обертон. Една от четирите 5-кинови чертичко-точкови последователности, където началния и завършващия кин са с един и същ цвят. Хроматичен 65-кинов спектър на галактическото битие. 52 хроматики обединяват: хармониките на клетките на времето, вълновите форми, Г-фракталите и галактическото въртене.
Хроматичен атом на времето
Направляваща структура из четирите цветови константи, групиращи се около петата, зелена константа; Фундамент на петте времеви клетки и петте замъка. Като Цветовия Куб – структура за проява на всички видове отношения – аналогови, антиподни и окултни – Генезис на Оракула.
Хроматичен код
Първичен код, от числото 1 до числото 4, който е представен със съответстващите на брой точки, а числото 5 - с чертичка. Интервалът между 4 и 5 е основа на обертоновата хроматика. Хроматичният код преобразува цвета в първична последователност, където червения цвят е = 1 точка, белия = 2 точки, синия = 3 точки, а жълтия = 4 точки. Като синтез на синьото и жълтото, зеленият цвят съответства на чертичка, или 5, което представлява от само себе си обертон.
Хронометрия
13:20 мярка за тримерното време; Наука, измерваща времето биотелепатично; Прилага се във вид на подреждане / РАЗДАВАНЕ на карти с Универсалния Хронометър на Дните.
Хунаб Ку
"Единният, даряващ движението и мярката"; Термин на галактическите Маи за именуване на Бог.