Публикации / СИНХРОНОТРОН

ХУНАБ КУ 21 - ГАЛАКТИЧЕСКО ДЪРВО НА ЖИВОТА И ЗНАНИЕТО

Размер на шрифта: a a a

ХУНАБ КУ 21- ГАЛАКТИЧЕСКО ДЪРВО НА ЖИВОТА И ЗНАНИЕТО


КАК ДА ВЛЕЗЕМ В ХУНАБ КУ 21

0.0. ХУНАБ КУ

Аз координирам, за да увелича изброената съвкупност. Аз запечатвам космоса на Единството с галактическия тон на празнотата. Аз се ръководя от собствената ми удвоена сила. Аз активирам всички галактически портали – влезте в мен. Хунаб Ку-21 е представен като квинтесенция на всички учения на синхронния ред, включително на системата на Върховната Телепатична Комуникация, Матрицата на Куба 441, на които се основава нейната структура.Структура на Хунаб Ku 21 е коренът на галактическата култура и на следващото измерение на съзнанието.

Как да участваме в Хунаб Ку 21?

Играйте ежедневно.
Хунаб Ку 21- Галактическото Дърво на Живота и Познанието е истинска карта на съзнанието, която се запомня чрез ежедневна практика. Това е основната структура на матрицата 441. Ако сте нов в това, моля, преминете към въведение към Синхронотрон

Тази карта на съзнанието е също самовъзпроизвеждаща се космология на по- високо ниво, предназначени за създаване ва едно изцяло ново възприятие и преживяване на реалността - това на Галактическата Култура.

Хунаб Ку-21 може да бъде изучаван ежедневно на ментално ниво, което спомага за синтезиране на други практики на синхронния ред.

В ежедневната практика, това, което е най-важното са шаблоните, особено, на хептадните пътеки, тъй като те определят основната матрица от вертикални колони и хоризонтални линии на силата и диагоналните оси, във връзка със структурата и естеството на петата Сила на клетките на Хармония (тетради), както е показано на Игралната Дъска. Те са функция на петата сила на Оракула.

Не забравяйте, това е една нова програма и вие сте пионери на ноосферното себепознание.

Основата програма в Хунаб Ку 21, както и на всички практики на синхронния ред е Синхронометърът на 13-Луни / 28-дни всяка Луна и кодовете на Дриймспел-Телектонон.

За ежедневна игра ще се нуждаете от седем "Маркери". Можете да използвате кристали или камъни, за да картографирате ежедневното оформление.

Ако сте достатъчно вдъхновени, можете да създадете свой собствен комплект "Oракул". Тук е посочена и Игралната Дъска. Комнлектът "Oракул" трябва да включва 42 броя Слънчеви Печати (по два печата за всяка от 20-те Слънчеви Печати, плюс две части за Хунаб Ку 21) и 78 игрални карти( 21 архетипа + 52 хептадни пътеки + 5 Клетки на Хармонията). 

Започнете по следния начин:

- Идентифицирайте Деня на седмицата (Хептаден Портал),
- Кин на Деня,
- Тон на Кина
- Седмична Хептадна Пътека.

Хунаб Ку 21- Галактическо Дърво на Живот и Познание се играе на Игралната Дъска на Хунаб Ку 21.

Ежедневният синхронен ред се проследява с помощта на седемте Кристали/ Маркери или Камъни (или 42-те Слънчеви Печати на Дриймспел). Петте от тях се използват за оформяне на ежедневния Оракул на петата сила, шестият печат отбелязва Хептадния Портал. Може да има няколко дни, когато два от печатите имат една и съща позиция на Дъската, тогава ще са нужни  два еднакви печата. Игралното поле може да се използва, за да се маркират отношения или събития, според оракула на съответната галактическа сигнатура.

В 4-те ъгъла на игралното поле са четирите лещи на времето с четирите модела, използвайте седмия маркер за проследяване на лещата на времето за всеки ден. (Ако сте направили своя Oракул, използвайте една част от Хунаб Ку-21 с модела, съответстващ на тона на галактическата сигнатура).

Можете да въвеждате по всяко време, когато сте готови да влезете.

След като влезете, определете деня, седмицата и Луната според 13-Лунния календар / 28-дни всяка Луна.

1. Денят от седмицата се определя от Хептадния Портал.
Намерете разположението на Хептадния портал върху Игралната Дъска. Намерете съответната част за тази позиция и поставете кристала. Вижте и проучете картата за ежедневните Хептадни Портали. Обърнете внимание на естеството на позицията. Например, тя е портал на силата, светлинен портал, матричен портал и т.н. За по- пълно описание на компонентите на Хунаб Ku 21. Също така имайте предвид, Базовата Матрична Единица/БМЕ от Базовата Матрица, това е Телепатичния Честотен Индекс / ТЧИ за тази позиция. (Например, Портала на Дракона на Живота е Първи Светлинен Портал, БМЕ 108).

Ето един бърз ключ - отправна точка за Седемте Хептадни Портала:

Първи Хептаден Портал. Дракон = Имиш(1) Портал на Космическото Съществуване (108) = Първи Светлинен Портал, Първична Сила.

Втори Хептаден Портал. Синя Ръка = Маник (7) Първи Енергиен Център на Силата на Космическото Познание(291), Aвaтaр.

Трети Хептаден Портал. Вятър = Ик (2) Портал на Космическия Дух (144) = Втори Светлинен Портал, Върховна Жрица.

Четвърти Хептаден Портал. Небесен Странник = Бен (13) Трети Енергиен Център на Космическото Пророчество (315), Пророк.

Пети Хептаден Портал. Слънце = Ахау(20) Четвърти Матричен Портал на Просветлението (414), Единствено Просветлен.

Шести Хептаден Портал. Огледало = Ецнаб(18) Втори Матричен Портал на Медитацията (402), Йога/Йогини.

Седми Хептаден Портал. Хунаб Ку 21 = Пети Енергиен Център на Силата — Единственост и Пълнота (441), Единствен Пазител на Куба, Маг на Безкрайността.

2. Хептадни Пътеки

След като определите седмицата от съответната Луна, определете Хептадната Пътека за текущата седмица. Седмицата от годината зависи от входящата седмица на Луната. Имайте предвид числото, името и качествата на Хептадната Пътека.

Ето един бърз ключ - отправна точка за 52- те Хептадни Пътеки:
Седмици 1, 2, 3 и 4 - Магнитна Луна; 29, 30, 31 и 32 -Галактическа Луна
Седмици 5, 6, 7 и 8 - Лунна Луна; 33, 34, 35 и 36- Слънчева Луна
Седмици 9, 10, 11 и 12 - Електрическа Луна; 37, 38, 39 и 40- Планетарна Луна
Седмици 13, 14, 15 и 16 - Самостоятелно Съществуваща Луна; 41, 42, 43 и 44- Спектрална Луна
Седмици 17, 18, 19 и 20 - Обертонова Луна; 45, 46, 47 и 48 – Кристална Луна
Седмици 21, 22, 23 и 24 - Ритмична Луна; 49, 50, 51 и 52- Космична Луна
Седмици 25, 26, 27 и 28 - Резонантна Луна

Седмичната карта на Хептадните Пътеки е в сила през седемте дни на текущата седмица. Въпреки това, в зависимост от това дали има два слънчеви печата ограждащи пътеката, другите хептадни пътеки също могат да се "отворят" Това може да се разбере само ако сте въвели в игра Оракула на ежедневния Кин.

3. Тонална стойност на Ежеденевния Кин. 

Всеки ден се характеризира с един от 20- те Слънчеви Печати от Червен Дракон до Жълто Слънце, които носят номерата от 1 до 20. Всеки ежеденевен Кин също има конкретен тон от 1 до13, който заедно със Слънчевия Печат съставя Галактическия Подпис, например 7 тон Червен Дракон, 9 тон Бял Вятър и т.н., има 260 Галактически Сигнатури. Тонът на Деня ще ви даде тоналната стойност на Ежедневния Кин, в съответствие с един от четирите модела:

Тонове 1, 5, 9, 13 = 108 – Модел на Звездния Разум
Тонове 2, 6, 10 = 144 - Модел на Фондацията на Tолан (Новия Ерусалим)
Тонове 3, 7, 11 = 216 - Модел на Космическия Куб
Тонове 4, 8, 12 = 288 -  Модел на Сферата на Полярните Хармоничности

Всеки тон умножете с числото от Модела.

Примери:
5 Дракон = тон 5 х 108 = 540 е тоналната стойност на Кин 161
3 Змия = тон 3 х 216 = 648 е тоналната стойност на Кин 185
8 Орел = тон 8 х 288 = 2304 е тоналната стойност на Кин 255
6 Съединител на Световете = тон 6 х 144 = 864 е тоналната стойност на Кин 6
(Виж "Хунаб Ку 21-13 Галактически Тона и 4-те Лещи на Времето" за индекса на тоналните стойности)

След като сте определили тона и тоналната стойност поставете един от жетоните на Хунаб Ку-21 върху съответната позиция на обектива в един от четирите ъгъла на Игралната Дъска.

4. Разположете ежедневния Слънчев Печат върху Игралното Поле / Дъска.

Слънчевия Печат на Галактическата Сигнатура и кодовото число ще ви покажат къде се намирате в последователността от 20-те дни и ще покажат мястото, което кореспондира с Хунаб Ку - 21 на игралното поле. Отново обърнете внимание на функционалната позиция—източник на сила, матричен портал, център на сила и т. н., както и номера на печата. Отбележете числото на Телепатичния Честотен Индекс / ТЧИ и БМЕ/ Базова Матрична Единица. Поставете съответния маркер или печат на тази позиция. Ако използвате своя Оракул, намерете картата на подходящия Архетип от 21-те Архетипа и изучете информацията. 

5. Играта „Оракул” 

Всеки Кин / Галактически Подпис има своя Оракул на Петата Сила. (Изследвайте Графиката на Оракула). Намерете с математическите изчисления Оракула за Ежедневния Кин и останалите четири Кина, намиращи се под управлението на Хунаб Ку 21 на Игралната Дъска. Това е ежедневната игра „Оракул”, която се разкрива от Галактическото Дърво на Живота и Познанието като ежедневен борд за съобщение на синхронния ред. Открийте съответните  карти на Архетипите /Печати и изследвайте информацията. Ежедневно (и изключение на Деня Извън Времето и 0.0 Хунаб Ку/ високосен ден) има шест игрови позиции—Хептаден Портал + Петте позиции от Оракула. (Забележка: Някои от тези позиции може да се дублират или утроят, така, че когато играете с два едни и същи печати или има необходимост от карта на Хунаб Ку 21, то тогава намерете съответстващите карти). След като има повече аспекти, които да бъдат изследвани, следва, че има и повече нива на мисълта, които да се извлекат от ежедневната конфигурация, вкл. и различните модели и т.н 

За Управителя, който е от същия цвят както Ежедневния Кин, използвайте формулите:

Toнове 1, 6, 11: Управителят е същия Кин като ежедневния.
Toнове 2, 7, 12: Управителят е с Печат като ежедневния +12 Печата (или - 8 Печата)
Toнове 3, 8, 13: Управителят е с Печат като ежедневния +4 Печата (или - 16 Печата)
Toнове 4, 9: Управителят е с Печат като ежедневния +16 Печата (или - 4 Печата)
Toнове 5, 10: Управителят е с Печат като ежедневния +8 Печата (или - 12 Печата) 

Така че, когато сте готови с ежедневната практика ще имате шест чипа на дъската, плюс Седми маркер за Хунаб Ку -21 за една от четирите лещи на Времето.

Ежедневни Честоти. Всеки ден има четири различни честотни числа, или кодове на съзнание:

1) Тоналната стойност (виж по-горе) винаги ще бъде число, кратно на 108, 144, 216 или 288. Тези тонални стойности са 13-те основни честоти на хармоничното сътворение.

2) Честота на Хептадната Пътека. Сборът от двете числа на БМЕ са свързани със седмичната / хептадна пътека и всяка друга хептадна пътека
отваря пътищата, които могат да възникнат за всеки един ден.

3) Честота на Ежедневния Кин - сумата от числата на шестте различни печата, които се появяват всеки ден: 1 Хептаден Портал + Петте
Печата от Оракула(на седмия ден, седмия Хептаден Портал Хунаб Ку - 21 се отчита като 21-ви печат и също се пресмята).

4) Базова Матрична Единица (БМЕ) е натрупаният/Акумулиран ежедневен Телепатичен Честотен Индекс. Това е сумата на числата представлявани от шестте позиции (Хептаден Портал плюс Петте позиции на Оракула) включени в играта за всеки един ден. Ако един и същи печат се случи два пъти за дадена позиция, неговото число винаги се отброява два пъти.

В някои случаи, ако тонът е 1, 6 или 11, Хептадния Портал може да има двойна стойност за един печат плюс трета стойност за себе си. Например, ако на втория ден от седмицата (Втори Хептаден Портал на Синя Ръка, Маник (7) Първи Енергиен Център на Силата на Космическото Познание) Галактическата Сигнатура за деня е 11 Маник, тогава ще има три игрови маркера за една и съща позиция. БМЕ за тази позиция, 291, ще се отчете 3 пъти. (Ако използвате вашия собствен комплект Oракул, ще имате само два маркера за Синя Ръка, така че допълнително използвайте Хунаб Ку 21, за да отбележите позицията на Хептадния Портал)

Изучавайте различните числа на ежедневните честоти. Забележете на какви фактори могат да бъдат кратни. Обърнете внимание на синхронизациите в цифровите модели.

В по-високите измерения на потока- разум, всяко число е телепатичен синхронен фактор, честота, или код на съзнание. Всяко число е кодиране на телепатична фиксирана стойност, но с различно значение според субективната интерпретация.
Базовата Матрица на числата е 441 или Хунаб Ку (21) на квадрат. Забележете, има само три числа с една единица "1" и две четворки"4'-441, 144, и 414-те кода на три от седемте Хептадни Портала. 441 е минималната многомерна проекция на единството на универсалната космическа съвкупност. Общият брой честоти се генерират от матрицата на куба, която осигурява 441 минимални телепатични "ДУМИ." (виж графиката: Достъп до Хунаб Ку-21 в Куба на Матрицата 441).

Достъп до Хунаб Ку-21  Галактическо Дърво на Живота и Познанието в Куба на Матрицата

Структурата на Хунаб Ку-21 Галактическо Дърво на Живота и Познанието се получава от Мастер Матрицата на Куба 441- Базовата Матрица на Хунаб Ку 21 е 441= 212. 21 или всяка стойност на 21 е една единица он Хунаб Ку.

В Дриймспел, окултната стойност на всеки галактически подпис е 21. Това означава, че Хунаб Ку е скритата сила в рамките на всеки Оракул.

Забележете също: 1 + 2 + 3 + 4 +…+ 21 = 231 = 11 х 21. Матрицата от 212 = 441 е равномерна, 11-та колона
и 11-ти ред се пресичат в 441- център на двете оси „11” : V11-H11 = 441. 112 = 121 – числото е аналог на 212 = 1.2.1 в двадесетичен код.
Числото 231, записано в двадесетична система е 11.11 (11 х 20 = 220 + 11 = 231 = 11.11). Така че космичното броене на Хунаб Ку 21 продължава в поредицата:

- 21, единична базова единица, цялостност (20) + 1 = 1 Хунаб Ку единица
- 231, сумата на числата от 1 до 21 (231 = 11 х 21) = 11 Хунаб Ку единици
- 441, 212 (1.2.1 двадесетичен код) = 21 Хунаб Ку единици
- 9261 или 21 х 21 х 21 = Куб на Хунаб Ку (1.3.3.1 двадесетичен код) = 441 Хунаб Ку единици.

По същество Матрицата 441 и кубичната стойност на 21:1.3.3.1 представляват жизнения универсален куб на Пространство - Времето.

Числата от Матрицата 441 са универсален междугалактически телепатичен честотен език - граматиката и лексиката на космическата цивилизация, оставаща свързана със себе си, там, където може да има просперитет.

Телепатични стойности на матрицата 441 остават постоянни във времето и са включени несъзнателно в много други системи. Така например, в системата на Кабала, числото 231 е портал на Сефер Йецира - Книга за Сътворението  — една от древните кабалистични книги на Устната Тора. В нея са включени фундаментални знания за Сътворението на света, формулирани и систематизирани така, както са получени от Всевишния праотец Авраам, в неговите «пророчески видения».

Други примери за съвършенството на числото 21 = 231: 231 + 29 (космическа константа) = 260; 231 + 210 (21x10) = 441.
В матрицата 441, числото 231 = V18-H4 - Централно координационно звено във Второто външно Измерение на Времето: Космическо Възнесение /вижте ИнтерГалактически Бюлетин 2/.

441 = 7 х 63 или 9 х 49. Така числата 7, 9, 21, 63 и 49, както и всички техни кратни са фактори за 441. Числото 11 играе посредническа роля, тъй като е основно звено между 1 и 21, от двете страни на числото 11 има по 10 единици, следователно 11:10 = 21:20 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/

В матрицата на куба, друга ключова стойност е на хармоничното число 12. 12 и 21 са огледални числа: 21 х 21 = 441, а 12 х 12 = 144.

Проучете двете графики:на Куба на Матрица 441 и  Хунаб Ку 21 Галактично Дърво на Живота и Познанието. Матрица 441 също представлява  хипер квадрат, състоящ се от девет клетки, разделящи матрицата на Девет "времеви измерения" от 49 единици, всяко, в четирите ъгъла са четирите външни измерения. Останалите пет единици са на четирите радиални измерения на времето и деветото вътрешно измерение на времето е в центъра.
Четирите външни измерения на времето представляват времето като последователност, а петте радиални измерения представляват едновременността на алтернативните и паралелни времена, с опит на съзнанието за по-висока самооценка. 


В структурно отношение, 441 матрица се формира от 10 схеми, които се отчитат отвън към центъра. В центъра е позицията на числото 441= 11 вертикална колона х11 хоризонтален ред.

Броенето започва от долния десен ъгъл и се движи нагоре в обратна на часовниковата стрелка спирала. В началото числата на всяка от 10-те +1 схеми се движат по диагонал към центъра от долния десен ъгъл. Всяка схема кореспондира и с планетарната орбита и съдържа число от единици, които намаляват с 8  за всяка схема, започвайки с Меркурий (80 единици). 

Планети и Планетарни Схеми: 

• 1-ва Схема 1 = V21-H21 Меркурий, 80 единици
• 2-ра Схема 81 = V20-H20 Венера, 72 единици = 152 единици общо
• 3-та Схема 153 = V19-H19 Земя, 64 единици = 216 единици общо
• 4-та Схема 217 = V18-H18 Maрс, 56 единици = 272 единици общо
• 5-та Схема 273 = V17-H17 Maлдек, 48 единици = 320 единици общо
• 6-та Схема 321 = V16-H16 Юпитер, 40 единици = 360 единици общо
• 7-ма Схема 361 = V15-H15 Сатурн, 32 единици = 392 единици общо
• 8-ма Схема 393 = V14-H14 Уран, 24 единици = 416 единици общо
• 9-та Схема 417 = V13-H13 Нептун, 16 единици = 432 единици общо
• 10-та Схема 433 = V12-H12 Плутoн, 8 единици = 440 единици общо
• 11-та Схема 441 = V11-H11 Галактическо Ядро, 1 единица = 441 единици общо

Моделът на Хунаб Ку - 21 се появява във втора, пета, осма и единадесета схеми - това са Венера (2-ра), Maлдек (5-та) и Уран (8- ма) схеми, с Хунаб Ку 21, представляващ Галактическото Ядро.

Хунаб Ку-21 е съвършена функция на радиалната Пета Сила. Всяка Пета Сила на хармоничните клетки / дворове на силата се намира в едно от петте радиални измерения:

1. Първи Северен Полюс (Maрka) сила на хармоничната клетка на познанието, Двор на Аватара — седмо измерение на времето, Знание за Висшето низходящо Управление на Сириус - фокус. Съдържа Първи Светлинен Портал и първа верига на девет (4 единици).

2. Трети Южен Полюс (Дaрka)сила на хармоничната клетка на пророчеството, Двор на Пророка—осмо измерение на времето, Пророчеството на възходящото хармонично управление на изгряващия Арктур. Съдържа Втори  Светлинен Портал и третата верига на девет (4 единици).

3. Втора Центробежна сила на хармоничната клетка на любовта, Двор на Състрадателния Човек—пето измерение на времето — Любовта е топлинната енергия на супер съзнанието. Съдържа третия Светлинен Порталa и втората верига на девет (4 единици).

4. Четвърта Центростремителна Хармонична сила на хармоничната клетка на разума, Двор на Воина — шесто измерение на времето — Разумът е светлината на сублимираното съзнание. Съдържа четвъртия Светлинен Портал и четвъртата верига на девет (4 единици).

5. Пета матрична Сила на хармоничната клетка на енергията. Двор на Хунаб Ку - девето измерение на времето,  Хунаб Ку е цялостната координираща пета сила на единство на съвкупността от радиалното съзнание. Съдържа четири матрични портала плюс Хунаб Ку 21 (5 единици).11-та вертикална колона е електромагнитната ос и определя оста на тръбата на Маури. 11-ти хоризонтален ред е гравитационна ос и определя Галактическата Екваториална силова линия.

Хунаб Ку е Източник на галактическата култура.

В разбирането на по-високо ниво, Хунаб Ку представлява 21- 20 + 1-та единица на съвкупност. 20 представлява съвкупност,
сумирана на база на двадесетичната система. В двадесетичната математика 20 се записва като 1.0. В базовата матрица на съвкупността числото 400= 202 се записва като 1.0.0.

21 като съвкупност плюс 1 се записва като 1.1, а 21 като основа на най-значимото число 441 = 21в матрицата на Куба се записва като  1.2.1.

Системата от 20-те изображения или слънчеви печати кодира съвкупността като динамично възстановяващ и развиващ се набор от 20 символа, представляващи етапите на еволюцията и динамиката на галактическия живот и култура като цяло. 20- тият печат е Слънцето - Ахау (Ahau, или Kinich Ahau). Слънцето е звезда, която представлява основно фокусиране/ съсредоточаване на галактическата енергия в определено поле.

Слънцето-Kинич Ахау, също представлява най-високата единица от съзнание на галактичния ред. Слънцето като една звезда е буквално въплъщение на 18D и 72-рата енергийна честота. 21, като звездна цялостност, по- голяма от 20 е ядрото на галактиката, Хунаб Ку. Следователно, Хунаб Ку 21-20 плюс едно е проникването в 19-то измерение, трансцендентност над всичко.

Хунаб Ку е първоизточникът на живот и познание в продължение на световните системи, т.е. Единствения Върховен се проявява във всеки галактически ред в качеството си на координатор на съвкупността. Звездите, включително и нашето Слънце, които са приемници на потоците на живот и познание, излъчвани от Хунаб Ку са длъжни да се превърнат в безброй звездни системи на универсалния ред.

Хунаб Ку-21 е откровение на Източника като структура на живот и познания, което демонстрира елегантна простота на по-висшите състояния на битието и съзнанието, към които ние бързо се развиваме. 

Има пет основни значения на Хунаб Ку:

1. Хунаб Ку: Единствен дарител на движение и мярка.
2. Хунаб Ку е единство, което координира съвкупността.
3. Хунаб Ку се задвижва само от едно число със силата на нулата - великата пустота на безкрайната възможност, която прониква в цялата реалност и прави възможно всичко.
4. Хунаб Ку е анимирана същност на Петата Сила, трансцендентен единен организатор в областта на универсалното време- пространство.
5. Хунаб Ку означава "призив за един от пратениците, които търсят най-високата честота на 18 - измерната Вселена."
(Ху означава призив към БОГ, името на Единствения; НАБ (i) означава пророк или пратеник на Единствения ; Ку = най-високата честота в това световно измерение - 72-рата енергийна честотата на 18-то измерение). 

По отношение на 18-то измерение и на 72- рата енергийна честота:

На 21 декември 2012 година ще се отбележат 1872000 дни, които са изминали от началото на този цикъл на 13 август 3113 г. пр. Хр.
1872000 дни са точно 13 бактуна = 144,000 дни, от 5125 годишния (5,200-туна) цикъл на историята.
На тази дата приключват и други два по-продължителни цикъла: (1) 104 000- Тунов цикъл на Aрктур и (2) на 26 000-Тунов цикъл на настоящата световна епоха.

1872000 разделено на 18 = 104 000 – числото на Арктурианския Цикъл.
1872000 разделено на 72 = 26000 - числото на Настоящата Световна епоха.

1872000-те дни на историята завършват с призоваването на КУ, най-високата честота, постижима в тази вселенска система.

Когато призоваваме Хунаб Ку, като пророк на галактическата култура, ние призоваваме за проява на енергията на 72-рата честота от 18-то измерение на вселената,  която да се прояви на 21 декември 2012 г., = Кристална Сина Ръка, 9 Ден на Ритмичната Луна, в годината на Синята Резонансна Буря. Тъй като това е най-високата вселенска честота на цялата световна система, когато се прави позоваване на Ку в този определен момент в космическото време, възниква силата на Хунаб Ку 21 и универсалния ред се извършва отново.

Ah Yum Хунаб Ку Evam Maya E Ma Ho /А Ум Хунаб Ку Евам Мая Е Ма Хо

Хунаб Ку 21-13 Галактически Тона и 4 Лещи на Времето

В Хунаб Ку 21,13-те галактически тона са функции на 4 лещи на времето. Честотата на времевите лещи се определя от тоналната стойност. Лещите на времето представляват по-високи времеви измерения, кодирани хармонично на основата на силата на 9. Всеки един от четирите вида лещи е зареден с архетипния модел, с чиято помощ се изграждат лъчите на времето. Те могат да служат и за обновление на творението.

Лещите на Времето имат следните честоти: 108 (9 x 12), 144 (9 x 16), 216 (6 ³, или 9 x 24), и 288 (9 x 32, 144 x 2). Двете висши лещи на времето са комбинация от първите две лещи и последните две лещи, или леща с честота 432 - единици  и леща с честота 864 - единици (432 = 4 х 108 = 144 x 3) и (864 = 216 x 4 = 288 x 3).

Тези две висши лещи всъщност представляват големите времеви цикли, от 432000 години и от 864000 години. 864 000-годишната леща е единството на времето на космическата цялост, където са събрани всички семена на миналото и на следващите светове, взети заедно. 432 000-годишната леща е лещата на звездния съвет (Aрктур-Сириус), където се подготвят всички аспекти на сценария за 2012 г., както и всички космически цикли на обновление. Двете висши лещи съдържат характера на програмите, насочени чрез моделите на четирите различни лещи на времето.

Четирите различни архетипни модели на лещите на Времето са заредени с два основни вида космически програми – на космическата цялостност и на космическо обновяване на 13-те галактически тона, които съответстват на 4-те пулсара на времето. Комбинацията от номера на тона и стойността на времевата леща се нарича тонална стойност. 

1.Времева Леща 108 Модел на Звездния Разум координира тоновете 1, 5, 9, 13 (4-D пулсар на времето)
Toн 1 тонална стойност = 1 x 108 = 108. Магнитна честота на силата на привличане. 
Toн 5 тонална стойност = 5 x 108 = 540. Oбертонова честота на силата на излъчване. 
Toн 9 тонална стойност = 9 x 108 = 972. Слънчева честота на силата на пулсация. 
Toн 13 тонална стойност = 13 x 108 = 1404. Космична честота на силата на издържливост.
Сумата от честотите на 4-D пулсара на времето е = 3024 = 28 х 108. Хармоничен времеви стандарт, установен като галактически модел на звездния разум, програма за космическо обновяване.

2. Времева леща 144 Модел на Tулан (Новия Ерусалим) координира тоновете 2, 6 и 10 ( 1-D пулсар на живота)
Тон 2 тонална стойност = 2 х 144 = 288 полярна честота на силата на стабилизация.
Тон 6 тонална стойност = 6 х 144 = 864 ритмична честота на балансиращата сила.
Toн 10 тонална стойност = 10 х 144 = 1440. Планетарна честота на силата на проявление.
Сумата от честотите на 1-D пулсара на живота е = 2592 = 144 х 18. 18 - раззмерна универсална честота на архитектурата на обновяване на галактическия живот на Базата Tулан.

За да се създаде Висшата Леща на Времето 432 се комбинират първите две лещи
Сумарна Честота = 3024 + 2592 = 5616 = 52 х 108 (честота на слънчевото галактическо време ) = 144 х 39. Тристранния ред на времето на живота на Храма на Tулан.

3. Времева Леща 216 Модел на Космическия Куб координира тоновете 3, 7, 11, (2–D пулсар на рецепторите )
Тон 3 тонална стойност = 3 х 216 = 648. Електрическа честотата на силата на свързване.
Тон 7 тонална стойност = 7 х 216 = 1512. Резонансната честота на силата на синхронизация .
Tone 11 тонална стойност = 11 х 216 = 2376. Спектрална честота на разсъгласуване.
Сумата от честотите на 2-D пулсара на рецепторите е = 4536 =21 х 216. Първоначалния куб / 6х6х6/, умножен на 21 - силата на единството на Хунаб Ку е Космическият куб на пространствено- времевата матрица, който става кораб на космическата еволюция, реализиран като сензорен спектър на галактическия ред на битието.

4. Времева Леща 288 Модел на Сферата на Полярната Хармоника се комбинира от тоновете 4, 8, 12 (3-D пулсар на разума)
Тон 4 тонална стойност = 4 х 288 = 1152. Самостоятелно съществуваща честота на силата на морфогенезиса/ формата.
Toн 8  тонална стойност = 8 х 288 = 2304. Галактическа честота на холономната сила.
Toн 12 тонална стойност = 12 х 288 = 3456. Кристална честота на силата на универсализация.
Сумата от честотите на 3-D пулсара на разума е = 6912 = 24 х 288 = 108 х 64. Стабилизацията на честотата на универсалната полярна хармоника Велатропа установява сектора като база за генериране на просветени семенни форми за галактическо пътуване във времето 

Сумарната честота на двете времеви лещи на семената на космическата цялостност / 2-D+3-D / е = 4536 + 6912 = 11448 = 216 x 53. Силата на честотата на Сириус за възраждане придобива честотата на космически кораб на съзнанието. Космическият Куб установява новия ред на разума.

Тоналните стойности представляват честотите на хармоничното творение във времето. Те трябва да бъдат проучени за присъщите им хармонични качества и стойности във връзка с други фактори в синхронния процес. Както всички хармонични числа,  капацитета на тяхната телепатичната честота се увеличава заедно с нивата на присъщото хармонично въздействие, т.е.съчетание от множество фактори, които представляват числата от вътрешния ред. Например: 864 = 108 х 8 =216 х 4= 144 х 6 и 864 = 288 х 3, но също така и 27 х 32, 36 х 24, 9 х 96, 72 х 12 и др.

Също така следва да се проучат разликите между честотите, например: 3456 кристалната честота на силата на универсализация минус 1404 космическа честота на силата на издържливост = 2052 = 108 х 19, което е 4-измерен звезден модел на разума (108), който се премества със силата на божествената повеля (19). Важно е да се има предвид, че числата на галактичните координати са носители на телепатични честоти и когато се поддържат в съзнанието, те директно стигат до разума, който се отваря към тях.

Четирите времеви писти на "външното време" са съгласувани в рамките на първите четири ментални сфери и се отнасят до функциите на по-високото галактическо съзнание. Тези функции са 1) мъдрост за изначалната медитация (самадхи) на Единственото съзнание на космическото творчество; 2) мъдростта на знанието за "храма" - структурата на съзнанието; 3) Знанието за Куба - науката на съзнанието и 4) познанието за сферата на полярната светлина - технологията на съзнанието.

Тези четири функции или измерения на съзнанието, се проектират през четирите времеви писти, като се наслагват едновременно с текущото космическо създаване. Галактическата основа на пророчеството се отваря чрез познанието за особената сходимост/ конвергенция на времето.

МНЕНИЯ

dominique каза на 12.07.2012 г. 16:24 ч.

O!

katerina63 каза на 20.10.2015 г. 14:53 ч.

Спиращо Дъха ми , от времето на знание за Днес и Утре !!!
Благодаря !!!

За да оставите Вашето мнение е нужно да сте регистриран потребител.
Можете да се регистрирате през формата за регистрация, ако вече сте го направили просто влезте в профила си.